"
TB


Gårdshistorie:
Om gårdshistorien

Gårder:
Andersdal
Bakkejord
Balsnes
Bentsjord
Berg
Bjørkenes
Bjørnslett
Botn
Brattfjell
Breivika
Brokskar
Bårdsvik
Eidjord
Ekkernes
Engvik
Erikjord
Fagerbukt
Fagerelv
Fagernes
Finland
Finnes
Finnkroken
Gjøssøy
Grindøy
Grøtfjord
Grøtnes
Gåsvær
Hanslarsanes
Havn
Hjellnes
Holmeslett
Hundbergan
Håkøy
Jamteby
Jøvik
Kaldslett
Kalvebakken
Kiberg
Kobbevågen
Kraknes
Kraksletta
Kristofferjord
Krokelv
Kvalnes
Kvitberg
Kårvik, Nord
Kårvik, Sør
Langnes
Larseng
Laukslett
Laukslett
Laukvik
Lavold
Lyfjord
Lyngøy
Marcelisminde
Marislett
Mellomjord
Melvik
Mjelde
Moldnes
Mortensnes
Movik
Musvær
Måsvik
Nordhella
Oldervik
Ramfjordnes
Risøy
Rottenby
Røsnes
Sandnes
Sandnes m. Puskevik
Sandvik
Sandvær
Skarsfjord
Skavberg
Skittenelv
Skognes
Skogvik
Skulgammen
Skulsfjord
Sletta
Snarby
Sommerlyst
Sommerset
Sparebanken
Stakkevoll
Steinbakkjord
Storelv
Storsteinbukt
Storsteinnes
Strømsbukta
Strømsgården
Svarvaren
Sørhella
Tisnes
Tommasbakken
Tommasjord
Tromsdalen
Tromsea
Tromsø prestegård
Tromvik
Tronjord
Tømmernes
Tønsnes
Tønsvik
Tønsås
Vengsvik
Vengsøy
Voldelv
Vågen
Vågnes
Vågsøy
Zakariasjord

Presentasjon:
Hvorfor
Hvordan
Hvem

Historie:
Steinalderen
Jernalderen
Vikingtiden
Middelalderen
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
1900-tallet

Annet:
Kirka
Tinglag
Skoler/undervisning
Helsevesen
Kommunikasjon
Botanikk
Geologi
Kart

Kontakt:
Gjestebok
Adresser

eXTReMe Tracker
 


Tromsøysund Bygdebok

Tønsås

Forfatter av gårdshistoria ønskes.


O. Rygh: Norske Gaardnavne

9. Tønsaas. Udt. tø1nnsåsen, ogsaa kaldet å1sen. -- Tønnesaas1610. Thønnsaas 1614. Tønsaasen 1723. 1ste Led i dette Navn er utvivlsomt det samme som i Tønsvik og Tønsnes. Efter Formen kunde det være þyrnis, Gen. af þyrnir m., Tornebusk,eller af þyrni n., Tjørnekrat. Jfr. Tønsaaker i Eidsvold, af Þyrnisakr, Tønsaker i Stange og det forsvundne Tønsbergh i Vang Hdm. (Bd. II S. 371.III S. 101 og 161). Det kunde dog ogsaa være Mandsnavnet Tønnes, ennorsk Form af Antonius (Aasen, Navnebog S. 77). Dette findes brugt, ial-fald tidligt i det 16de Aarh., i Formerne Tønis, Tønnis (NRJ. II 130. 134.III 395). For den sidste Forklaring kan tale dels Formen Thonnes Viig fra 1567 (se Tønsvik), dels den Omstændighed, at de tre Gaarde ligger i saavidt Afstand fra hverandre indbyrdes, at det synes mindre rimeligt, at den samme Eiendommelighed i Vækstlivet skulde have karakteriseret alle tre Steder saasterkt, at de skulde have faaet sit Navn deraf. Derimod er der intet usand-synligt i, at den samme Mand kan have ryddet eller engang eiet alle disse Steder, og at hans Navn derfor fæstedes til dem.


Vis større kart

Skoskatten 1645

Tons Aas
Olluff Michelsen
Hans Quinde
Hans Daatter
Peder Andersen
Hans Quinde
Hans Daatter
Anders Pedersen
Hans Quinde
Hans Thienist Pige
Lauritz Aagesen
Hans Quinde
Hans Thienist Pige
Rasmus Bosmand
Hans Quinde

Skattemanntallet 1670

Præstens Jorder.
Tønsaasen 1wog. Schatt
Baro Jonßenn 1w. ½Rdr.

Manntallet 1702

Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor. Gaardenes eller Platzernes Navne Opsidernes eller Leylendings Navn Deris Alder Deris Sønners Navne og hvor de findes Deris Aar og Alder
Ringe Vilkor Tönsaasen Christopher Mosesen 54 Per Christophersen 20
Erich Christophersen 15

Matrikkel 1723

TØNSAASEN Per Andersen
Jens Jenssen

Justisprotokoll Helgøy 1730

Dernest blef forkyndt en Bøxselsædel af Prousten udstædt d. = 10 fbr: 1728 ? til Olle Peers: paa 18 markers leie udi Tønsaasen, som Jens Jons: stabrun for ham godvilligen opgivet haver;

Justisprotokoll Helgøy 1734

Dernest blef Eftterschrefne Dannemand Nemlig - - -, Olle Peers: Tønsaasen, - - - -, tilnestt at besidde Retten udj tilkommende Aar, og derfor anbefales da at forføye sig for Herr Laugmand, at aflegge Eeden under brøde Eftter loven, om de det iche Eftterkommer.

Justisprotokoll Helgøy 1735

Anno = 1735 d = 10 Junij holdes paa Nor=Grundfiord et Sædvanlig Sommerting Med Helgøe tingsteds Almue. Retten presiderede Kongl: May'ts: foget Sr: Andreas Tønder, samt Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, saa og til Rettens bethiennig Eftter følgende Laugret. - - -, Olle Peers: tønsaasen, - - - -.

   Ombods manden Sr Michel Hvid, Haftte til dette ting ladet Indstefne Jens Jens: tønsvig, for leding af begge sine Jorder, Nemlig tønsvigen og tønsaasen,
   Citanten loed indføre at Restantzen er fra Ao. 1725 til Nerværende tiid Hvorpaa er bet. Ao 29: 1/2 vog fisk med sin tiende.
   Der til svarede Jens Jens: og deponerede i Retten 4 mk. i pen? ger for leeding af tønsvig Jiord. hvad dend anden gaar angaar tilbyder ieg land Drotten eller de til herligheden berrettiget; at søge ham paa hans gaar og dersom hand iche da er fornøyet da henskyder hand sig til Kongens fogets exsecution
   Citanten beraabte sig allene paa de af Retten her fra stæden passerede leedings Mantaller og læg, aarlig: af Tønsvigen, Tønsaasen for leidendingen Jens Jens: at betale 12 mk: af hver Jordepart.
   Da Eftter dend Ny matriculering er ordineret at betales 4 mk: hver vog, hvilchen betalning hand prædenderer, saa fremt ledings Mandtallerne skal ved Magtstande. Dennegang afsagt.
   Eftter partirnes samtyche, opsættis denne sag til Næste ting, da de kand Indfinde sig til dommens anhørelse, imidlertid bliver de deponerede 4 mk: udj Retten bestaaende.

Justisprotokoll Helgøy 1736

"Olle Pers: Aasen" sitter som lagrettsmann.

Justisprotokoll Helgøy 1737

Anno=1737 d=13 Juny blev paa Nor=grundfiord holdet Sommerting for samtlige helgøe tingstæds Almue. Ved Retten præsiderede Kongl: Mayts: foget Sr: Andreas Tønder samt Sorenskriveren, Asmus Rosenfeldt:, saa og til Rettens Bethienning: -, Olle Peers: Tønsaasen, - - - - - -, alle Eedsvorne lavrettes Mænd udj Helgøe tingstæd.

En Bøxselsædel af bemte: Hr Junghans udstæd d=13 Juny-1737: til Olle Peers: paa 18 marks leje udj Tønsaasen og hidtil haver været brugt af Jens Jens:, men Nu frakiendt. til tugthuuset betalt 1 mk:

Justisprotokoll Helgøy 1738

En Bygselsædeludstædt af Prousten Herr Henning Junghans d = 20 Fbr: 1737 til hans Svends: paa 1/2 vogs leje udj dend gaar kaldet Aasen, som hans Moder for hannem haver opladt. til tugthuuset betalte hand ? 12 sk:/

Justisprotokoll Helgøy 1744

Eftterskrefne DanneMend Blev tilNefnt at betienne Retten udj tilkommendes Aar ? Nemlig: - - - hans Svends: tønsaasen, - - - - hvilche alle forrelegges at Indfinde sig for Herr Lauvmand eller hans beskichede til at aflegge deris Eed. hvor eftter de kand betienne Retten.

Folketellinga 1769

GårdsnavnFornavnEtternavnStillingAlderKommentar
TønsaasenHansSvends.bruker60
TønsaasenBerithAntonid.kone50"o.h."
TønsaasenAntoniusHans.barn25
TønsaasenAndersHans.barn21
TønsaasenElenHansd.barn13
TønsaasenOlavaHansd.barn11
TønsaasenSørenHans.fostersønn2
TønsaasenAnneJacobsd.tjener20

TønsaasenPederGutorms.bruker50
TønsaasenJohannaJensd.kone38"o.h."
TønsaasenJensPeders.barn12
TønsaasenPaulPeders.barn8
TønsaasenPederbarn5
TønsaasenBerithbarn10
TønsaasenKarenbarn7
TønsaasenKirstinabarn3
TønsaasenIngeborbarn0.5
TønsaasenGiertrueOlsd.tjener24

TønsaasenPaulLars.bruker60
TønsaasenKirstenJensd.kone54"o.h."
TønsaasenAbelonaAndersd.tjener23
TønsaasenHans CarnelisHans.tjener10

Folketellinga 1801

Tønsaasen
FørenamnEtternamnHushaldstatusAlderSivilstandYrkeKjønn
AnthoniHansenHusbonde60Enkemand 1 gangFæstebonde og fiskerM
HansAnthonisenHans børne24Ugift M
Ingborg Hans børne25Ugift K
Severina Hans børne16Ugift K
Elen Hans børne11 K
LarsBendixenHusbonde40Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
MarenArnesdtrHustrue50Begges 1ste ægteskab K
LarsLarsenDeres børne12 M
Karnelis Deres børne5 M
Petrica Deres børne7 K
PederPedersenHusbonde30Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
MartaPedersdtrHustrue29Begges 1ste ægteskab K
JanaJansdtrHans moder69Enke 1 gangI huuset hos sønnenK
JensPedersenHans broder48Enkemand 1 gangNyder underholdnigM
KristenPedersenHans broder, begge tienere25Ugift M
OlavaJensdtrFoster barne14Ugift K

Gårdsmatrikkelen 1838

Bruksnr Løpenr Bruksnavn Eiers navn Skyld i Daler-Ort-Skilling Gammel skyld Merknad
6 28 Tønsaas Hans Larsen 0-4-22-0 1 B£ 12 M¤ Fisk
6 29 Tønsaas Hans Harder 0-4-22-0 1 B£ 12 M¤ Fisk

Folketellinga 1865

Tønsaas 28
Stort kveg: 2, Får: 5 Poteter: 2
Ole A. Aas, hf, Gaardbruger Selveier og Fisker, g, 36, m, Alstahaug Skogns Præstegjæld
Sisilie Sørensdatter, hans Kone, g, 36, k, Vangs Præstegjæld
Oleanna J. Olsdatter, deres datter, ug, 1, k

Tønsaas 29a, 29b
Stort kveg: 8, Får: 9, Poteter: 2
Johannes Johnsen, hf, Gaardbruger Selveier og Fisker, g, 38, m, Lesje Præstegjeld, Apost. Frimenighet
Kristine Rasmusdatter, hans Kone, g, 38, k, Heimnæs Præstegjæld, Apost. Frimenighet
Marie R. Hansdatter, hendes Datter, ug, 11, k, Tromsø Præstegjæld
Julius Johannesen, deres Søn, ug, 4, m

Matrikkelen 1886

Gårdsnr. 9 Bruksnr. 1: Tønsaas/Tønsaas - Ole Andreas Olsen Aas
Gårdsnr. 9 Bruksnr. 2: Tønsaas/Tønsaas - Johannes Jonsen Stavem
Gårdsnr. 9 Bruksnr. 3: Tønsaas/Tønsaas - Johannes Jonsen Stavem

Folketellinga 1900

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
9 1 Tønsaas

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Anders Samsonsen m hf g Jordbruger S og arbeider 1864
Oliane Andreassen Aas k hm g Gaardmandskone 1866
Magnus Samsonsen m s ug Søn 1890
Olaf Samsonsen m s ug Søn 1892
Selanda Samsonsen k d ug Datter 1898
Cecelie Aas k fl e Kaarkone 1831

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
9 2 Tønsaas

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Johannes Johnsen m hf g Jordbruger Selveier fisker 1828
Anne Rasmusdatter k hm g Gaardbrugerkone 1828
John Johannessen m s ug Fisker og jordbruger 1868
Constanse Johnsen k Pleiedatter ug Husgjerning 1884
Lars Johnsen m hf g Jordbruger og fisker 1866
Kristine Klausen Trolvik k hm g Gaardmandskone 1869
Jenny Larsen k d ug Datter 1894
Klaus Larsen m s ug Søn 1896
Leofryda Larsen k d ug Datter 1898
Johanna Larsen k d ug Datter 250400
Sigvard Andreassen m tj ug Jordarbeide 1885

Matrikkelutkastet 1950

9Tønsås
1Tønsås1 mark 82 øreSamuel Gabrielsen
2Tønsås0 mark 94 øreKarl J. Johnsen
3Tønsåa0 mark 93 øreJohannes Johansen
4Bakvandet0 mark 13 øreBorghild Eidissen
5Fremtiden0 mark 20 øreØivind P. Lauritsen
7Lilleborg0 mark 10 øreHans M. Simonsen
8Sørås0 mark 05 øreJohannes Johansen
9Stenhaugen0 mark 04 øreJohn Johnsen
10Bjørkås0 mark 50 øreJohn Lauritsen

Tromsøysund bygdebok - et dugnadsprosjekt på Internett
Besøkere online:   ¦   Besøkere i dag: