"
TB


Gårdshistorie:
Om gårdshistorien

Gårder:
Andersdal
Bakkejord
Balsnes
Bentsjord
Berg
Bjørkenes
Bjørnslett
Botn
Brattfjell
Breivika
Brokskar
Bårdsvik
Eidjord
Ekkernes
Engvik
Erikjord
Fagerbukt
Fagerelv
Fagernes
Finland
Finnes
Finnkroken
Gjøssøy
Grindøy
Grøtfjord
Grøtnes
Gåsvær
Hanslarsanes
Havn
Hjellnes
Holmeslett
Hundbergan
Håkøy
Jamteby
Jøvik
Kaldslett
Kalvebakken
Kiberg
Kobbevågen
Kraknes
Kraksletta
Kristofferjord
Krokelv
Kvalnes
Kvitberg
Kårvik, Nord
Kårvik, Sør
Langnes
Larseng
Laukslett
Laukslett
Laukvik
Lavold
Lyfjord
Lyngøy
Marcelisminde
Marislett
Mellomjord
Melvik
Mjelde
Moldnes
Mortensnes
Movik
Musvær
Måsvik
Nordhella
Oldervik
Ramfjordnes
Risøy
Rottenby
Røsnes
Sandnes
Sandnes m. Puskevik
Sandvik
Sandvær
Skarsfjord
Skavberg
Skittenelv
Skognes
Skogvik
Skulgammen
Skulsfjord
Sletta
Snarby
Sommerlyst
Sommerset
Sparebanken
Stakkevoll
Steinbakkjord
Storelv
Storsteinbukt
Storsteinnes
Strømsbukta
Strømsgården
Svarvaren
Sørhella
Tisnes
Tommasbakken
Tommasjord
Tromsdalen
Tromsea
Tromsø prestegård
Tromvik
Tronjord
Tømmernes
Tønsnes
Tønsvik
Tønsås
Vengsvik
Vengsøy
Voldelv
Vågen
Vågnes
Vågsøy
Zakariasjord

Presentasjon:
Hvorfor
Hvordan
Hvem

Historie:
Steinalderen
Jernalderen
Vikingtiden
Middelalderen
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
1900-tallet

Annet:
Kirka
Tinglag
Skoler/undervisning
Helsevesen
Kommunikasjon
Botanikk
Geologi
Kart

Kontakt:
Gjestebok
Adresser

eXTReMe Tracker
 


Tromsøysund Bygdebok

Skulgammen

Forfatter av gårdshistoria ønskes.


O. Rygh: Norske Gaardnavne

109. Skulgammen. Udt. skú2LLgammen (ogsaa hørt skúl-). -- at Skolagammom AB. 101. [Skulli Gamme 1567]. Scholgam 1610.Scholgamb 1614. Skiulgammen 1723.

Den først opgivne Udt. er udentvivl den ægte; den sidste kan være opstaaet af Skrivemaaden Skulgammen i Matr. af 1841. Jeg formoder, at Skolagammom i AB. er Feil for Skolla-, hvilket ogsaa støttes af Formen af 1567. Sidste Led i *Skollagammar er Flt. af gammi m.,Gamme; 1ste Led maa være skolli m., Ræv, som ogsaa oftere findes anvendt som Mandstilnavn (K. Rygh S. 57. Aarb. f. n. Oldk. 1907 S. 308). I denne Anvendelse maa det vel forstaaes i det paa Østlandet 6 Gange forekommende Skollaruð. I Skollevold i Vanse maa det velsnarere forstaaes i sin egentlige Betydning ligesom i det islandske Skolladalr, ogsaa kaldet Melrakkadalr (Kålund I S. 323). Her er det vel rimeligst at opfatte skolli som Tilnavn. Det maa ellers merkes, at skolli ogsaa kan bruges om Djævelen, i hvilken Betydning det bl. a. indgaar i flere dermed sms. Plantenavne (Cleasby-Vigfusson S. 554 a). Ogsaa paa denne Betydning turde der mulig her være Adgang til at tænke; jfr. Skollahringr paa Island, som antages at hentyde til en hedensk Gudsdyrkelse (Kålund IIS. 196). Navnet kan vist ikke staa i noget Sammenhæng med GN. 84.

-- GN. 105-110 ligger paa Ringvasøen.


Vis større kart

Lensregnskapet 1567

Skulli Gamme
Oluff Guthormszenj vog f.
Eskill Oluffszennj vog f.

Skattemanntallet 1670

Sculgammen 2pd. Schatt
Olle Pederßenn 2pd. 1ort.
Tienneste Drengers Schatt i forschrne Tingsted.
Anders Olßenn Schulgammen 1ort.
Olle Sølffesterßenn Skulgammen 1ort.

Manntallet 1702

Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor.Gaardenes eller Platzernes NavneOpsidernes eller Leylendings NavnDeris AlderDeris Sønners Navne og hvor de findesDeris Aar og AlderTieneste Karle eller DrengeDeris Alder
Creditert fra BergenSchulgammenChristian ? (Efternavnet ules. i orginalen-Arnesen?)62Lucassen24
Mogens Olsen18
Christen Persen14
fattig SchyldmandJörgen Jonsen43

Justisprotokoll Helgøy 1708

Anno 1708 d: 23 Juny blef holdet et almindeligt Leedingsberg og Sageting udj Langesund for helgøe tingstedtz Almue, og det Eftter dend anordning, som Kongl: May'ts Constituerede foged Sr: Jacob Rosenving forhen ved sit tingbref til bonde Lensmand Niels Nielsen haver giordt befalet, og blef da sammetid Retten forvoldt af høystbemte: Kongl: foget samt bethiendt af interim Committerede Sorenskrifver Asmus Rosenfeldt, Saa og af 8te Edsvorne LaudRettis Mend nemlig - - - - - - - og Christian Arensen skuldgammen.

Justisprotokoll Helgøy 1710

Christian Arens: Skulgammen, ladet Stefne, Joen Nielsen paa Noerlangenes, for hand overfaldt han, og Røgte haaret af.

Justisprotokoll Helgøy 1715

Anno=1715 d=22 Juny, blef udj Langesund holdet et Sædvanligt og aardignarit leedingsberg og Sageting, for Helgøe Ting'st: almue, overværende ved Retten Kongl: May'ts: fouget Sr Andreas Tønder, samt til Rettens administration, Kongl: Sorenskrifver Asmus Rosenfeldt, - - - - -, Erich torlefs: skulgammen, - -, alle Edsvorne laudRettis Mend.

Justisprotokoll Helgøy 1716

Anno=1716 d=23 April: holdis et Sædvanligt vaarting paa Langesund for helgøe tingstedtz almue oververende kongl: foget Sr Andreas Tønder, samt til Rettens bethienning Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, - - - - - -, Erich torlefs: skyldgammen, og -, Edsvorne laudRettismend.

Anno=1716 d=20 Juny holdis et almindeligt leedingsberg og Sageting for Helgøe Tingts: almue paa Langesund gaarden, hvorda Retten blef administrerit og bethiendt af kongl: foeget Sr Andreas Tønder og Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt saa og til Rettens bethienning - - - - - -, Erich torlefs: skulgammen og -, alle Edsvorne laudRettis Mend.

Justisprotokoll Helgøy 1717

Anno = 1717:d=18 Juny holdis et Sædvanligt leedingsberg og sageting udj Langesund, for helgøe tingstedtz almue, overværende til Rettens administration og bethienning, Kongl: foget Sr Andreas Tønder, Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, samt laudRettet, Nemlig, -, Erich torlefs: Skiulgammen, - - - - - -, alle Edsvorne laudRettis Mend.

Justisprotokoll Helgøy 1718

Anno=1718 d=29 Juny Blef holdet et almindeligt leedingsberg og sageting udj Grundfiord for Helgøe ting st: almue, hvor da Retten blef præsiderit af Kongl: May'ts: foget Sr: Andreas Tønder, samt bethiendt af Kongl: Sorenskrifver Asmus Rosenfeldt, saa og -, Erich torlefs: Skulgammen, - - - - - -, alle Edsvorne laudRettis Mend.

Justisprotokoll Helgøy 1719

Anno=1719 d=19 Juny, holdis Et almindeligt leedingberg og sageting udj grundfiord for samtlige Helgøe tingstedtz almue. hvor da Retten blef administrerit og behiendt af kongl: foget Sr: Andreas Tønder og Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, disligeste til Rettens behienning, - - - -, Erich torlefs:, skulgammen, - - - alle Edsvorne laudRettis Mend.

Justisprotokoll Helgøy 1720

Anno=1720 d=18 Juny holdis Et sædvanligt leedingsberg og Sageting paa Norgrundfiord, for samtlige Helgøe tingstedtz Almue. hvor da Retten blev administrerit og bethiendt af Kongl: foget Sr: Andreas Tønder, Sørenskrifveren Asmus Rosenfeldt, samt til Rettens behienning, - - - -, Erich torlefs: skulgammen, - - - alle Edsvordne laudRettis Mend.

Justisprotokoll Helgøy 1721

Anno=1721 d=16 Juny blev paa Noergrundfiord holdet et Sædvanligt leedingsberg og sageting med ganskee Helgøe Ting'st: almue og blev Retten sammetiid administrerit af Kongl: foget Sr: Andreas Tønder, samt til Rettens bethienning Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt tilligemed - - - - - - - og Erich torlefs: skulgammen for Christen Christens: alle Edsvorne laudRettes Mend.

En bøxselsædel af samme Pastor udsted til Erich torlefs: paa ? 2 punds leje udj skuldgammen, datterit 12 Decembris Ao: 1721/:

Justisprotokoll Helgøy 1722

Anno=1722 d=15 Juny Holdes paa Noergrundfiord et ordinarie ledingsberg og sageting med samtlige Helgøe tingsteds almue, Hvorda Retten blev administreret og betient af Kongl: foget Hr: Andreas Tønder, Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, Item - - - - - - -, Erich torlevs: Skulgammen udj Christen Christensen Reinsvold sit stæd. og -. Alle Edsvorne laudRettis Mend udj ditto tingstæd.

Matrikkel 1723

SKIULGAMMEN Erick Torlefssen

Justisprotokoll Helgøy 1724

Samtlige Helgøe tingsteds Almue Retten administrerit og bethient af kongl: foget Sr. Andreas Tønder Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, samt til Rettens bethienning Effterskrefne laudRet. - - - -, Erich torlefs: skuldgammen, - - -.

Justisprotokoll Helgøy 1728

Anno = 1728 d=11 Juny blev holdet et almindelig Sommerting udj Noergrundfiord med samtlige Helgøe Ting'ts: Almue. Retten præsiderede Kongl: may'ts: foget Sr: Anders Tønder samt Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, samt til Rettens bethienning - - - - - - -, og Erich torlefs: Skulgammen, for Joen Jachobs: Husøen.

Justisprotokoll Helgøy 1748

Jacob Winter, boende i Reisen, havde til dette ting ladet ind? Citere en Person ved Navn Jens ols: som tilholder her i Langesund, formeedelst bemelte Jens olsen skal have talt nogle ord om Jakob Winters Koenes Søster, Rebekke Jørgensd:, som skal anrøre hendes ære og goede Navn, dend indstevnte Jens olsen mødte ikke, efter at hand var paaraabt, ej heller nogen paa hans vegne, paa Winters vegne mødte hans Svoger Daniel Hansen Hveding, som fordrede Sagen i Rette og begirede at Stevne vidnerne maatte afhiemle Stevnemaalet, thi fremkom Søren Hans: Hegelund og hans Søn Lars Sørens: Heggelund og afhiemlede Stevnemaalet saaledes at de har Stevnet Jens olsen til dette ting og for denne Sag, samt at anhøre vidne, Hveding begierede at, som tvende vidne var indstevnet til at vidne i denne Sag, nemlig Torlev Eriks: Skulgammen og Erik Eilersen, huesmd. her i Langesund maatte tages i Eed og forhøres om hvad de veed om denne Sag; Det ene vidne Torlev Eriks: var ikke tilstæde, men det andet vidne Erik fremkom for Retten og erbød sig at sige sin sandhed om hvad hand veed i Sagen

Justisprotokoll Helgøy 1749

nok blev forkyndt efter ? skrevne af Provsten Herr Junghans udstædde fæstebreve, neml:
Til Tarald Eriksen paa Skiulgammen, skyldende 2 pund. bet. 8 sk til tugthuset.

Enken Margaretha Andersdr. Selnes i Balsfiorden havde til dette Ting ladet indstevne Kield Hansen, Ahlet Hansdr: og Maren Hansdr:, Holmeslet for noget som de haver skrevet om hende til Tarald Eriksen Skulgammmen som hendes ære og goede Rygte angaar, den indstevnte Kield mødte ikke, Stevningsmenderne Niels olsen og Niels Nielsen Tommesjord fremkom for Retten og sagde at have Lovl: Stevnet bemelte Personer, for en 3 uger siden, den ene af indstevnte Qvindfolket mødte men de andre mødte ikke, men maa forelegges, som Citantindens fader Anders Ols: Selnes for Retten begierde. thi bliver de samtl: tvende udeblevne Personer forelagt til næste ting at møede uden vider Stevnemaal at svare til Sagen, uden vieder Stevnemaal.

Justisprotokoll Helgøy 1755

"Torvald Eriks: Skiulgammen" nevnes som stevnevitne.

Konfirmert 1756

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Skulgammen1756MargreteJohannisdtr17
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Justisprotokoll Helgøy 1757

iligemaade havde Sr. Hvid ladet indstevne en tøs tienende paa Skiulgammen, Naul: Marit Persd. for tienestes belovelse afv: aar men mødte ikke, Stevne vidnerne er som oven melt, der afhiemlede sit Stevnemaal for Retten; den udeblivende blev given laugdag til neste ting.

- I anleedning af forordning datt: 21 Maj 1751, tilspurt ole børdahl om hans føedested, med vidner, da bekiendte hand at hand er føed i Bergen, hvor hans fader Erik olsen børdahl var kongstabel og Lavetmagn, og er nu ved døden afgangen, hand kom her til fogderiet for 14 aar siden med et af dette steds fahrtøyer, kom saa i tieneste hos Torlev Eriksen Skiulgammen, hvor hand tiente i 6 aar, siden den tid har hand fremdeeles opholt sig i dette tingsted, -

Justisprotokoll Helgøy 1759

I en sak om eierskapet til en sau nevnes følgende: "disse lam blev tagen fra Souven, det ene lam gav hun til Hans Kiil og det andet gav hun til Peder Jens: paa Skiulgammen."

Folketellinga 1769

GårdsnavnFornavnEtternavnStillingAlderKommentar
SchulgammenJensPeders.bruker36
SchulgammenMargrethJohannisd.kone28"og Hst."
SchulgammenAndersJens.barn7
SchulgammenPederbarn6
SchulgammenJensbarn2
SchulgammenIddebarn9
SchulgammenAnnebarn4"(?)4"
SchulgammenMargreth Johannabarn0.5
SchulgammenTaraldTolløfs.tjener14
SchulgammenSynøfKristensd.tjener22

SchulgammenEndreJacobs.bruker36
SchulgammenMargrethAndersd.kone56"og Hst."
SchulgammenKristopherKristens.tjener15
SchulgammenMarithPedersd.tjener50
SchulgammenKirstinaPedersd.tjener65

Folketellinga 1801

Schulgam
FørenamnMellomnamnEtternamnHushaldstatusAlderSivilstandYrkeKjønn
Anders JensenHusbonde39Hands 2det ægteskabFæstebonde og fiskerM
Ide HaagensdtrHustrue26Hendes 1ste ægteskab K
JensSusamel Deres børen2 M
BerritSusanna Deres børen3 K
Dorthe GudmundsdtrTieneste tøs26Ugift K
Margrete JohannesdtrHusmoder60Enke 1. gangInderst og bruger fiskeriet med sin søn, har lidet jord hos sin søn, husbonde iK
Peder JensenSøn26Ugift M
Severina JensdtrDatter17Ugift K
Peder KristensenHusbonde58Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Ide JensdtrHustrue40Begges 1ste ægteskab K
Kristen Deres børen25Ugift M
MortenHeggelund Deres børen19Ugift M
Jens Deres børen15 M
Jacob Deres børen12 M
Margrete Deres børen23 K
Petrica Deres børen2 K
Inger PedersdtrPleye baren4 K
Ole Kristensen BuggeHusbonde53Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Johanna LarsdtrHustrue48Begges 1ste ægteskab K
Maren OlsdtrHusbondens moder76Enke 1. gangUnderholdes af sønnenK
NilsHvidingOlsenFoster søn12 M
Olena OlsdtrFoster datter13 K
Karen PedersdtrTieneste tøs33Ugift K
Endre JacobsenHusbonde67Hands 3die ægteskabHusmand med jord og fiskerM
Alith KristensdtrHustrue47Hendes 1ste ægteskab K
Kristen Deres børen12 M
Jacob Deres børen8 M
MargretMaria Deres børen6 K

Gårdsmatrikkelen 1838

Bruksnr Løpenr Bruksnavn Eiers navn Skyld i Daler-Ort-Skilling Gammel skyld Merknad
78269SkulgammenMorten Heggelund2-0-10-01 B£ Fisk
78270SkulgammenChristen Pedersen0-2-15-06 M€ Fisk
78271SkulgammenPeder Christensens Enke0-1-8-03 M€ Fisk
78272SkulgammenJens Pedersen0-1-8-03 M€ Fisk

Folketellinga 1865

Skulgammen, 269a
Hester: 1, Stort kveg: 5, Får: 21, Poteter: 2
Alexander Genelius Olsen, hf, Leilænding Fisker, g, 27, m
Alette A. Mortensdatter, hans Kone, g, 30, k
Ingeborg A. Eilertsdatter, handes Datter, ug, 11, k
Morten U. Alexandersen, deres Søn, ug, 6, m
Albert Julius Alexandersen, deres Søn, ug, 5, m
Ole Kristensen, Kaarmand, e, 49, m
Søren Andreasen, Husmand uden Gaard Fisker, g, 30, m
Elen D. Eliasdatter, hans Kone, g, 36, k
Jakobine Sørensdatter, deres Datter, ug, 10, k
Lars Andreas Sørensen, deres Søn, ug, 6, m
Johann M. Sørensen, deres Søn, ug, 2, m
Bendick K. Eliassen, til Opfostring, ug, 17, m
Johanna Pedersdatter, hans Moder, e, 56, k

Skålgammen, 269b
Hester: 1, Stort kveg: 8, Får: 23, Poteter: 3
Christian Olsen, hf, Selveier Fisker, g, 32, m
Bergithe Hansdatter, hans Kone, g, 44, k
Hansine M. Adolfsdatter, hendes?? Datter, ug, 13, k
Bertel E. Kristiansen, deres Søn, ug, 5, m
Jermine Ch. B. Kristiansdatter, deres Datter, ug, 2, k
Petter A. Kristiansen, deres Søn, ug, 19, m
Marthin A. Kristiansen, deres Søn, ug, 17, m
Anton K. Kristiansen, deres Søn, ug, 13, m
Oline G. Kristiansdatter, deres Datter, ug, 15, k
Karoline A. Kristiansdatter, deres Datter, ug, 10, k
Elias Jensen, Tjenestekarl, e, 60, m
Margrethe Endresdatter??, Tjenestepige??, e, 77, k

Bugten, 270
Stort kveg: Får: Poteter:
Endre?? Jacobsen, hf, Selveier Fisker, e, 49, m, 2, 6, 1
Jette Ch. Andreasdatter, Tjenestepige, ug, 39, k
Anna Ch. Endresdatter, hans Datter, ug, 23, k
Jens A. Endressen, hans Søn, ug, 17, m
Jens Jacobsen, Husmand Fisker, g, 37, m, 2, 6
Thine Pettersdatter, hans Kone, g, 50, k
Andrea K. Jensdatter, deres Datter, ug, 5, k
Jacob Emil Christiansen, til Opbostring, ug, 10, m
Marthin Johannessen, til Opbostring, ug, 6, m
Hanna T. Bersvændsen, Tjenestepige, e, 53, k

Skulgammen, 271, 272
Hester: Stort kveg: Får: Poteter:
Jens K. Bertheusen, hf, Selveier Fisker, g, 29, m, 1, 5, 23, 2
Christiana P. Andersdatter, hans Kone, g, 29, k
Malene Jacobsdatter, hans Moder, e, 51, k
Andreas M. Bertheusen, hendes Søn, tjener hos Broderen, ug, 21, m
Anna Ciselei?? Bertheusdatter, Søsteren, ug, 15, k
Petter Ch. Johanessen, til Opfostring, 9, m
Elen Joh. Dollis??, Kaarkone, e, 63, k
Jensine L. Wilhelmsdatter, til Opfostring, ug, 10, k

Matrikkelen 1886

Gårdsnr. 109 Bruksnr. 1: Skulgammen/Skulgammen - Alexander G. Olsen
Gårdsnr. 109 Bruksnr. 2: Skulgammen/Skulgammen - Kristian Olsen
Gårdsnr. 109 Bruksnr. 3: Skulgammen/Skulgammen - Jens Jakobsen
Gårdsnr. 109 Bruksnr. 3: Skulgammen/Skulgammen - Søren Andreassen
Gårdsnr. 109 Bruksnr. 4: Skulgammen/Skulgammen - Jens Berteussen
Gårdsnr. 109 Bruksnr. 4: Skulgammen/Skulgammen - Jens Berteussen

Folketellinga 1900

GardsnrBruksnrGardsnavn
109 1 Skulgammen
FornavnEtternavnKjønnBosattMidlertidig bostedFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Laurits Antonsen m b  hf g Fisker og jordbruger Selveier 1866
Amanda Andreasdatter k b  hm g Kone husstel og kreaturstel 1869
Hans Antonsen m b  s ug Søn 1889
Arnt Antonsen m b  s ug Søn 1890
Levanna Antonsdatter k b  d ug Datter 1893
Eline Antonsdatter k b  d ug Datter 1894
Gudrun Antonsdatter k b  d ug Datter 1896
Johan Antonsen m b  s ug Søn 1898
Johannes Antonsen m b  tj ug Fisker 1880
Alexander Olsen m b  el Kårmand e Fiskeri og kårmand 1840
Hans?? Johannesen m f Sandslet el ug Fisker 1860
GardsnrBruksnrGardsnavn
109 2 Skulgammen
FornavnEtternavnKjønnBosattFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Petter Kristiansen m b hf g fisker og jordbruger Selveier 1847
Helmine Olsdatter k b hm g husstel og kreaturstel 1861
Bernhard Pettersen m b s ug Fisker 1883
Anna Pettersdatter k b d ug Husstel 1885
Kristian Pettersen m b s ug Fisker 1886
Henny Pettersdatter k b d ug Datter 1892
Olga Pettersdatter k b d ug Datter 1894
Peder Pettersen m b s ug Søn 1897
Kristian Olsen m b hf g Fisker og kårmand 1825
Idde Hansdatter k b hm g Husstel 1822
Søren Andreassen m b hf g Fisker 1832
Edine Eliasdatter k b hm g Husstel 1834
Adolf Sørensen m b s ug Fiskeri 1874
GardsnrBruksnrGardsnavn
109 5 Olderen
FornavnEtternavnKjønnBosattFamiliestillingSivilstandYrke  Fødselsår
Anton Kristiansen m b hf g Fisker og gårdbruger Selveier 1854
Elen Kristiansen k b hm g Kone Husgjerning og fjøsstel 1859
Hilbertine Antonsdatter k b d ug Husgjerning 1883
Anna Antonsdatter k b d ug Husgjerning 1885
Josefine Antonsdatter k b d ug Datter 1886
Indianne Antonsdatter k b d ug Datter 1889
Klaus Antonsen m b s ug Søn 1891
Aminda Antonsdatter k b d ug Datter 1897
Anton Antonsen m b s ug Søn 220100
Helga Pedersen k b d ug Datter 50599
Karl Albertsen m b el ug Fisker 1876
GardsnrBruksnrGardsnavn
109 4 Gammelgård
FornavnEtternavnKjønnBosattFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Nikolai Nilsen m b hf g Gårdbruger og fisker Selveier 1872
Emma Andreassen k b hm g Gårdmandskone 1875
Laura Nikolaisdatter k b d ug Datter 1896
Lovise Nikolaisdatter k b d ug Datter 1898
Nils Nikolaisen m b hf g Gårdbruger og fisker 1846
Anne Johannesdatter k b hm g Gårdmandskone 1849
Bernhard Nilsen m b s ug Fisker 1874
Jens Nilsen m b s ug Fisker 1877
Amanda Nilsen k b d ug Tjenestepige 1884
Lars Nilsen m b s ug Søn 1886
Albert Nilsen m b s ug Søn 1892
Berte Nilsen k b d ug Datter 1895
Jens Berteusen m b hf el e Kårmand og Fisker 1835
GardsnrBruksnrGardsnavn
109 3 Bugten
FornavnEtternavnKjønnBosattMidlertidig bostedFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Hans Hansen m b  hf g Jordbruger og fisker Selveier 1867
Josefine Nilsen k b  hm g Husstel (gårdmandskone) 1873
Anna Hansen k b  d ug Datter 1892
Heltberg Hansen m b  s ug Søn 1896
Odin Hansen m b  s ug Søn 1897
Alvin Hansen m b  s ug Søn 60899
Jens Vilhelmsen m b  fl ug Fostesøn af inderst og fisker?? 1885
Helmine Ingebriktsen k f Futrikelv el hm ? Husstel 1839??
Rikarda Rikardsdatter k f Tromsø d ug Husgjerning 1878

Matrikkelutkastet 1950

109Skulgammen
1Skulgammen0 mark 72 øreKlaus Antonsen
2Skulgammen0 mark 57 øreLudvig Hansen
3Skulgammen0 mark 72 øreHans Ch. Hansen
4Skulgammen0 mark 35 øreMagna Nilsen
5Olderen0 mark 28 øreAlbert K. Nilsen
6Nygård0 mark 41 øreSverre H. Johansen
7Solstad0 mark 31 øreJohn Pettersen
8Langås0 mark 09 øreJohannes Indal
10Strandheim0 mark 10 øreLauritz Antonsen
12Torheim0 mark 06 øreReidar Bersvendsen
13Granerud0 mark 05 øreJulius Antonsen
14Ringvassbu0 mark 03 øreOdd Berg

Tromsøysund bygdebok - et dugnadsprosjekt på Internett
Besøkere online:   ¦   Besøkere i dag: