"
TB


Gårdshistorie:
Om gårdshistorien

Gårder:
Andersdal
Bakkejord
Balsnes
Bentsjord
Berg
Bjørkenes
Bjørnslett
Botn
Brattfjell
Breivika
Brokskar
Bårdsvik
Eidjord
Ekkernes
Engvik
Erikjord
Fagerbukt
Fagerelv
Fagernes
Finland
Finnes
Finnkroken
Gjøssøy
Grindøy
Grøtfjord
Grøtnes
Gåsvær
Hanslarsanes
Havn
Hjellnes
Holmeslett
Hundbergan
Håkøy
Jamteby
Jøvik
Kaldslett
Kalvebakken
Kiberg
Kobbevågen
Kraknes
Kraksletta
Kristofferjord
Krokelv
Kvalnes
Kvitberg
Kårvik, Nord
Kårvik, Sør
Langnes
Larseng
Laukslett
Laukslett
Laukvik
Lavold
Lyfjord
Lyngøy
Marcelisminde
Marislett
Mellomjord
Melvik
Mjelde
Moldnes
Mortensnes
Movik
Musvær
Måsvik
Nordhella
Oldervik
Ramfjordnes
Risøy
Rottenby
Røsnes
Sandnes
Sandnes m. Puskevik
Sandvik
Sandvær
Skarsfjord
Skavberg
Skittenelv
Skognes
Skogvik
Skulgammen
Skulsfjord
Sletta
Snarby
Sommerlyst
Sommerset
Sparebanken
Stakkevoll
Steinbakkjord
Storelv
Storsteinbukt
Storsteinnes
Strømsbukta
Strømsgården
Svarvaren
Sørhella
Tisnes
Tommasbakken
Tommasjord
Tromsdalen
Tromsea
Tromsø prestegård
Tromvik
Tronjord
Tømmernes
Tønsnes
Tønsvik
Tønsås
Vengsvik
Vengsøy
Voldelv
Vågen
Vågnes
Vågsøy
Zakariasjord

Presentasjon:
Hvorfor
Hvordan
Hvem

Historie:
Steinalderen
Jernalderen
Vikingtiden
Middelalderen
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
1900-tallet

Annet:
Kirka
Tinglag
Skoler/undervisning
Helsevesen
Kommunikasjon
Botanikk
Geologi
Kart

Kontakt:
Gjestebok
Adresser

eXTReMe Tracker
 


Tromsøysund Bygdebok

Oldervik

Forfatter av gårdshistoria ønskes.


O. Rygh: Norske Gaardnavne

2. 3. Oldervik indre og ytre. Udt. å2LLervíka. -- Olleruig1610. 1614. Olderwig 1723.Af Trænavnet Older, oldn. olr. Der falder en Elv ud i Viken; men der er dog vist ikke Grund til at antage, at Gaardnavnet her skulde væredannet af et af olr afledet Elvenavn (se NE. S. 4 under Alra).

3,3. Skotsætet. Udt. skå2ttsæte.1ste Led er vel skot n., Fremspring af Land, især høit Land, og op-ragende Høide, tildels maaske ogsaa om et Sted, hvor Tømmer skydes udover et Berg (Indl. S. 75). Om sidste Led jfr. Lenviken GN. 30,14.

3,4. Skeivaag. Udt. sjei2våg.1ste Led er formodentlig skeið f., et Slags Skib. Denne Forklaringsynes at støttes ved det lappiske Navn Skaidda-vakki (Qvigstad, Lehnw. S.289). Det maa dog merkes, at skeið i Stedsnavne ogsaa findes anvendt iandre Betydninger, deriblandt ogsaa om et Skibsløb; saaledes Skjeia om Ledenimellem Hitteren og Fastlandet.
-- GN. 1-3 ligger ved Ulsfjorden.
Vis større kart

Skoskatten 1645

Olderuig
Osmund
Hans Quinde
Hans Daatter

Skattemanntallet 1670

Olderuig1wog.Schatt
Samuel Hanßen1wog.3ort.

Manntallet 1702

Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor.Gaardenes eller Platzernes NavneOpsidernes eller Leylendings NavnDeris AlderDeris Sønners Navne og hvor de findesDeris Aar og Alder
Slette VilkorOldervigenAnders Henrichsen66Jacob Andersen1
Hans Ottesen32Otte Hansen4

Justisprotokoll Helgøy 1708

udsted af bemte: Carsten andersen til hans ottesen paa En half vog fiskis landsk: udj oldervigen datterit Ejde d: 16 Juny Ao: 1708.

Fogden tilspurde Postbønderne i bemelte tingsted hvad de haver faaet i post penger for dette aar. hvor da fremkom, hans ottesen olderviven Christen Christens: itm:, Olle gundersen Laudvold, baar Nielsen tønsnes. Joen Rønnelsen og henning Jensen Kalleslet, Peer andersen Rafnefiord, Jachob Olsen Lars Andersen ulsfiord, og Niels Jøens:? ulsfiorden, og og vedstaar at have annammet af fogden hver En half Rixdaler for dette aar.

Justisprotokoll Helgøy 1710

Postbønderne udj dette tingsted, hans Ottesen og Christen Christens: oldervigen, Olle gunders: Laudvold, Baar tønsnes, Joen og hemming Kalleslet, og Peer Anders: Rafnefiord, som alle beRettet at have bekommet af fogden hver ? 2 ort, i dette aar for posten at føre.

Justisprotokoll Helgøy 1712

Eftterskrefne mender, - - - - - - , hans ottesen oldervig, - , hvilche dannemend haver at Indfinde sig for Sr: Jachob Rosenving som Eftter Herr Laudmandtz ordre, af dennem haver at annamme deris laudRettis Ed. saa de til Neste aar kand bethienne Retten; under lovens brøde saafremdt de det iche Eftterkommer.

Justisprotokoll Helgøy 1715

Anno=1715 d=22 Juny, blef udj Langesund holdet et Sædvanligt og aardignarit leedingsberg og Sageting, for Helgøe Ting'st: almue, overværende ved Retten Kongl: May'ts: fouget Sr Andreas Tønder, samt til Rettens administration, Kongl: Sorenskrifver Asmus Rosenfeldt, - - - - - - , hans ottesen, Oldervigen, - , alle Edsvorne laudRettis Mend.

Justisprotokoll Helgøy 1716

Anno=1716 d=23 April: holdis et Sædvanligt vaarting paa Langesund for helgøe tingstedtz almue oververende kongl: foget Sr Andreas Tønder, samt til Rettens bethienning Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, - - - - - - - - , og hans ottes: oldervigen, Edsvorne laudRettismend.

Anno=1716 d=20 Juny holdis et almindeligt leedingsberg og Sageting for Helgøe Tingts: almue paa Langesund gaarden, hvorda Retten blef administrerit og bethiendt af kongl: foeget Sr Andreas Tønder og Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt saa og til Rettens bethienning - - - - - - - og hans Ottes: oldervig, alle Edsvorne laudRettis Mend.

Fogden giorde tilspørsel til Postbønderne her i tingstedet om dennem iche var betalt deris postpenger for indeværende aar: Hvor da fremkom Niels Jachopsen, og Olle Jachops: Lyngen, Olle Jachobs:, og Niels Joensen Ulsfiorden, hans Ottes: Oldervigen, Jachob Jensen Laudvold, baar Niels: tønsnes, og Jens Villums: Søer Langenes, som alle bekiender at dennem af fogden Er betalt hver 2 ort, undtagen hans Ottesen Oldervigen som siger sig at hafve bekommet allene ? 1 rdr:, Saa og Jens Villums: Søer Langenes, som har annammmet ? 9 mk: dansk. herom var fogden tingsvidne begierende.

Justisprotokoll Helgøy 1717

Anno = 1717:d=18 Juny holdis et Sædvanligt leedingsberg og sageting udj Langesund, for helgøe tingstedtz almue, overværende til Rettens administration og bethienning, Kongl: foget Sr Andreas Tønder, Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, samt laudRettet, Nemlig, - - - - , hans ottes: oldervigen, - - , alle Edsvorne laudRettis Mend.

End og loed fogden fremkalde Postbønderne, hvor da fremkom, hans Ottes: oldervigen, Jachob Jens: laudvold Baar Niels: tønsnes, Jens Villums: Søer Langenes, Olle Jachobs: find i ulsfiorden, Niels: Joens: ibid:, Niels Jachobs: Lyngen, og gudtorm hansen ibid: hvilche alle vedstoed at dennem alle af fogden var betalt hver ? 2 ort, undtagen hans ottes: og Jens villum, som hver af fogden har bekomme 1 rdr: for indeværende aar, for posten at føre.

Justisprotokoll Helgøy 1718

Anno=1718 d=29 Juny Blef holdet et almindeligt leedingsberg og sageting udj Grundfiord for Helgøe ting st: almue, hvor da Retten blef præsiderit af Kongl: May'ts: foget Sr: Andreas Tønder, samt bethiendt af Kongl: Sorenskrifver Asmus Rosenfeldt, saa og hans Ottes: oldervig, - - - - - - - - , alle Edsvorne laudRettis Mend.

Endelig før Retten blef opsagt, loed fogden fremkalde Postbønderne udj bemelte tingsted, og dennem tilspurde om de iche var af ham betalt og gotgiordt deris postpenger for indværende aars post at føre.
dertil de alle enstemmende svarede Ja at dennem hver er betalt 2 ort undtagen hans Ottes: oldervig, og Jens Villums: søer langenes, hvilche 2de: hver har bekommet ? 1 rdr.

Justisprotokoll Helgøy 1720

Anno=1720 d=18 Juny holdis Et sædvanligt leedingsberg og Sageting paa Norgrundfiord, for samtlige Helgøe tingstedtz Almue. hvor da Retten blev administrerit og bethiendt af Kongl: foget Sr: Andreas Tønder, Sørenskrifveren Asmus Rosenfeldt, samt til Rettens behienning, - - - - - , hans ottesen oldervig, - alle Edsvordne laudRettis Mend.

Justisprotokoll Helgøy 1722

Anno=1722 d=15 Juny Holdes paa Noergrundfiord et ordinarie ledingsberg og sageting med samtlige Helgøe tingsteds almue, Hvorda Retten blev administreret og betient af Kongl: foget Hr: Andreas Tønder, Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, Item - - - - - - - og Hans ottes: olderviig, udj Jacob Jensens stæd. Alle Edsvorne laudRettis Mend udj ditto tingstæd.

Matrikkel 1723

OLDERVIGHans Ottesen

Justisprotokoll Helgøy 1727

Postbønderne her i tingstædet, blev alle tilspurdt om deris postpengers afbetalning, hvor da Niels Jachops: Lyngen, Jachob Ols: qvæn ibid: Peer Ols: ibid:, Olle Jachops: ulsfiorden, Niels Joens: ibid:, Hans ottes: Oldervigen, Jachob Jens: laudvold, lars Jons: tønsnes, Claus Christophers: Tisnes, og frands hans: ibid: hvilche alle tilstoed at verre af fogden betalt hver 2 ort, untagen hans ottes: som Nyder= 1 rdr:, for posten at føre udj indeværende aar.

Justisprotokoll Helgøy 1732

Randers? Jørgen tilholdende paa Oldervigen var til dette ting Indstefnet for fortilig sammenleje med sin qvinde Maren hansdatter.
Disse forbenefnte x personer Befandis iche her ved tinget tilstæde. hvor om da Inden Retten gives fuldkommen forklaring, at de findis chyldig for denne deris forselse; thj bliver Enhver deris bøder derfor at tilsvare med 3 rdr. 2 Mk. 4 Sk:, saa og udj processens omkostning betaler Enhver ? 1 rdr:,

Othe hansen En Egte giftt Mand, og boende udj Oldervigen her i tingstædet; var til dette ting Indstefnet for begaaet horerie med et løst qvindfolch Ved Nafn Anne Olsdatter, Nu thiennende hos Antonie Bogøe paa Schidenelf;
Samme Personer blef paaRaabt, Mens befandis iche her ved tinget tilstæde. dog Indfandt sig Otte hansens fader hans Ottes:, som paa sin Søns vejne tilstoed , at denne gierning dissver af hans Søn var begaaet. Berettet dernest at hand var intet Eiende Naar hans schyld vorder betalt.
Sr Michel Hvid som paa sit herskabs vejne var berettet til bøderne, paastoed dom Eftter loven.
Der om afsagt.
Som det her inden Retten Er fuldkommelige tilstaaet, at denne Otte hans: haver udj sit Egteschab, begaaet horeries gierning og Auflet Barn med det løsse qvindfolch Anne Olsdatter saa tilfindis hand da derfor Eftter loven at bøde Eftter yderste formue. og saa fremt at hans ber Eftter Creditorenis afbetalning iche schulle til stræche i det Ringeste til dobbelt lejermaals bøder som Er = 24 rdr:, saa tilfindis hand derfor da at Stande ? 3de Søndager udj gabestochen Ved Tromsøe kirche imedens guds thienniste forrettis. og hvad qvindfolchet angaar, da bliver hendis bøder at tilsvare med ? 6 rdr:, saa og i proceshens omkostning betaler hand med ? 5 ort.

Justisprotokoll Helgøy 1736

Dernest fremstoed for retten hans ottesen Oldervigen, og Niels Olsen skiod skaftter paa Andersdal Begge her i tingstædet boende, og ved Eed med oprægte fingere bekreftede at disse 2de personer Jacob andersen og Kirsten Nielsdatter erre Rette Søskende Børn, føedt af 2de: Kødelige Søstre Synneved og Lucie Jacobsdatter som begge boede i Ulsfiorden, hvilchet Niels Olsen siger at vide der af, at hans Konis moder gertrud Jacobsdatter er søster til begge disse indstefnte personers Møderne og hans Ottesen som En gammel mand siger at vide det deraf at hand kende begge deris forældre.

Justisprotokoll Helgøy 1739

Postbønderne angaaende, da tilstoed de alle her i tingstædet at de af fogden hver var betalt 2 ort undtagen hans Ottesen Oldervigen som er betalt med ? 1 rdr: som er Postens førelse dette aar.

Justisprotokoll Helgøy 1745

endelig blev tilnævnet saamange nye mænd her udi dette Tingsted som findes, til at være laugrettsmend og fare til Lovmanden eftter Loven, for at aflegge Laugretts Eed, hvilke ere følgende: - - - Christopher Arentsen Oldervigen, Anders Sørens: item, - - .

Justisprotokoll Helgøy 1747

Nok blev kundgiort en bøxelsedel af Baron de Pettersens Ombudsmand Sr: Hvid udstæd til Christopher arentsen paa et støkke jord som skal ligge under oldervigen i Ulsfiorden, skyldende 12 mk. 1.

Konfirmert 1758

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Oldervig1758JørgenAndersen16
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Justisprotokoll Helgøy 1758

Christen Christophersen lod Tinglyse sin bøxelsedel, udstæd af Mad: Hvid paa 6 Mk. leie i gaarden oldervigen, som hans Moeder er fradød.

Juul Christophers: lod Tinglyse sin bygselsedel paa 6 Mk. leje i oldervigen, som hans Moeder er fradød; Fæstebrevet udstæd af Mad: Hvid som haver ombud over endel af Tromsøe Proprietair gods.

Konfirmert 1759

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Oldervig1759MortenChristophersen23
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Justisprotokoll Helgøy 1759

"Christen Christophersen oldervigen" vitner i retten om en tønne tran som Johannes Jonsen i Ullsfjord hadde levert til en handelsmann i Bergen.

Folketellinga 1769

GårdsnavnFornavnEtternavnStillingAlderKommentar
OldervigenKristenKristophers.bruker46
OldervigenIngeborAndersd.kone50
OldervigenBastianaKristensd.barn7
OldervigenAnne Birgithabarn4
OldervigenMortenKristophers.tjener33

OldervigenOleRasmus.bruker40
OldervigenGiertrueAndersd.kone36"og Hst."
OldervigenLarsOls.barn3
OldervigenBerithOlsd.barn8
OldervigenKarenbarn6

OldervigenAndersJørgens.bruker66
OldervigenMarenHansd.kone70
OldervigenJonOls.tjener18
OldervigenSynøfGregusd.tjener50
OldervigenLisbethJonsd.tjener14

OldervigenIngvoldPeders.bruker
OldervigenElenAndersd.kone30

OldervigenHansAnders.bruker36
OldervigenKirstenJonsd.kone30"og h."
OldervigenMarenHansd.barn0.5

OldervigenOleKristophers.bruker40"Nakken"
OldervigenLenaAndersd.kone38
OldervigenAndersOls.barn8
OldervigenJørgenbarn6
OldervigenAnne Mariabarn12
OldervigenMarenbarn10
OldervigenMalenabarn7
OldervigenBerithbarn4
OldervigenAnnebarn2
OldervigenErichTorlevs.tjener25

OldervigenJonGabriels.bruker55
OldervigenLisbethAndersd.kone46"o.h."
OldervigenAndersJons.barn18
OldervigenGabrielbarn16
OldervigenHansbarn6
OldervigenKarenbarn8
OldervigenIngborbarn4
OldervigenMarthabarn2

Folketellinga 1801

Oldervigen
FørenamnMellom-
namn
EtternamnHushald-
status
AlderSivil-
stand
YrkeMerknadKjønn
SønnMartinusHeggelundHusbonde46Hans 2det ægteskabGiæstgiver, jægteskipper og driver fiskerie K
Hustrue35Hendes 1ste ægteskab 'ikkje navn.'K
Michael Deres børen13Af hans 1ste ægteskab M
AlitJohana KulKiilDeres børen5Beges sidste af 2det ægteskab K
AneMeldal Deres børen2Beges sidste af 2det ægteskab K
Hans NilsenDeres tjeneste folk22Ugift 'giermand.'M
Lars ArnesenDeres tjeneste folk21Ugift M
Anders JonasenDeres tjeneste folk15Ugift M
Elen AndersdtrDeres tjeneste folk20Ugift K
BerritMariaIvarsdtrDeres tjeneste folk22Ugift K
Berrit HansdtrDeres tjeneste folk27Ugift K
Karen HelgiesdtrDeres tjeneste folk24Ugift K
Marrit NilsdtrDeres tjeneste folk70Enke 2 gangeUnderholdes som almisse lem i huset K
Otto Disserigthurs 49UgiftHelseløs og nyder af godædighed underholdning i huuset M
Lars OlsenHusbonde32Begges 1ste ægteskabHusmand med jord og fisker M
Berrit KnutsdtrHustrue33Begges 1ste ægteskab K
GiskenOlava Deres børen12 K
AlitJohanna Deres børen8 K
Ole RasmusenHans fader79Begges 1ste ægteskabBegges almisse lemmer M
Gierturd LarsdtrHustrue80Begges 1ste ægteskab K
Hans JonsenHusbonde36Begges 1ste ægteskabHusmand med jord og fisker M
Elisabeth MortensdtrHustrue33Begges 1ste ægteskab K
Søren Deres børen14 M
Morten Deres børen5 M
Carl Deres børen3 M
Johannes Deres børen2 M
Margrete Deres børen12 K
Maren Deres børen4 K
Dorte JohannesdtrTieneste folk18Ugift K
Ole SalomonsenTieneste folk40Ugift M
JensKristian Husbonde36Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fisker M
Maren HansdtrHustrue32Begges 1ste ægteskab K
HansKristian Deres børne8 M
Kristen Deres børne2 M
Olena Deres børne3 K
Gabriel JonsenHusbonde55Hans 2det ægteskabFæstebonde og fisker M
Olava HansdtrHustrue40Hendes 1ste ægteskab K
Andreas Hans barn af 1ste ægteskab23Ugift M
Hinrica Hans barn af 1ste ægteskab15Ugift K
HansJohan Deres børne af 2det ægteskab10 M
Elias Deres børne af 2det ægteskab8 M
Thomas Deres børne af 2det ægteskab5 M
Gabriel Deres børne af 2det ægteskab3 M
Berrit Deres børne af 2det ægteskab6 K
Elisabeth Deres børne af 2det ægteskab2 K
Anders JonsenHusbonde54Begges 1ste ægteskabHusmand med jord og fisker M
Karen OlsdtrHustrue30Begges 1ste ægteskab K
Johanna Deres børne11 K
Ingebourg Deres børne8 K
Andrea Deres børne2 K
Jan PedersenHusbonde60Hans 2det ægteskabHusmand med jord og fisker M
Sølvie NilsdtrHustrue40Hendes 1ste ægteskab K
Nils JonsenHans børne af 1ste ægteskab39Ugift M
Jens Hans børne af 1ste ægteskab30Ugift M
Peder Hans børne af 1ste ægteskab20Ugift M
Johan Hans børne af 1ste ægteskab10 M
Marrit Hans børne af 1ste ægteskab30Ugift K
Inger Hans børne af 1ste ægteskab12 K
Kirsten ArntsdtrHans systers dotter40Ugift K
Kirsten JonsdtrHusmoder55Enke 2 gangeHar bøxlet jord og med hendes sønner driver fiskerie K
Kristen HansenHendes sønner af 1ste ægteskab26Begge ugifte M
Jørgen HansenHendes sønner af 1ste ægteskab23Begge ugifte M
Margrete MortensdtrHendes tieneste tøser40Enke 1 gang K
AneMalenaMortensdtrHendes tieneste tøser. hendes datter14 K

Gårdsmatrikkelen 1838

Bruksnr Løpenr Bruksnavn Eiers navn Skyld i Daler-Ort-Skilling Gammel skyld Merknad
312Oldervik indreJohan Kronstad0-2-9-012 M€ Fisk
313Oldervik indreSøren Gabrielsen0-2-9-012 M€ Fisk
314Oldervik yttreJakob Pettersen1-4-9-01 B£ Fisk
315Oldervik yttreGabriel Johnsen0-2-9-06 M€ Fisk
316Oldervik yttreAnders Gabrielsen0-2-9-06 M€ Fisk

Folketellinga 1865

Oldervik Indre, 12
Hester: 1, Stort kveg: 5, Får: 8, Poteter: 1 1/2
Gabriel Andreasen, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, g, 46, m
Wilhelmine Danielsdatter, hans Kone, g, 36, k
Adolf Gabrielsen, deres Søn, ug, 15, m
Andreas Gabrielsen, deres Søn, ug, 12, m
Karl Gabrielsen, deres Søn, ug, 8, m
Lars Gabrielsen, deres Søn, ug, 3, m
Anne Gabrielsdatter, deres Datter, ug, 11, k
Mette Gabrielsdatter, deres Datter, ug, 6, k
Hanne Gabrielsdatter, deres Datter, ug, 5, k
Marie Gabrielsdatter, deres Datter, ug, 2, k

Oldervik Indre, 13
Hester: 1, Stort kveg: 4, Får: 8, Poteter: 1/2
Olai Eriksen, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, g, 49, m, Karlsø Præstegjeld
Hanne M. Adriansdatter, hans Kone, g, 48, k
Edvard Olaisen, deres Søn, ug, 21, m
RikardOlaisen, deres Søn, ug, 19, m
Morten Olaisen, deres Søn, ug, 17, m
Adrielle Olaisdatter, deres Datter, ug, 23, k
Marit Olaisdatter, Inderst, e, 62, k, Karlsø Præstegjeld

Oldervik Ytre, 14a
Hester: 1, Stort kveg: 6, Får: 18, Poteter: 4
Svend, Berger, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, g, 43, m, Rendalens Præstegjeld
Alette, Heggelund, Hans Kone, g, 42, k
Martinus, Olsen, Tjenestekarl, ug, 60, m
Edvard, Sjumaker, Halvlotskarl, ug, 21, m, Tromsø By
Louise, Adriansdatter, Tjenestepige, ug, 26, k, Karlsø Præstegjeld
Else M., Mikkelsdatter, Tjenestepige, ug, 14, k, Karlsø Præstegjeld
Mikael, Heggelund, Kaarmand, e, 79, m, Karlsø Præstegjeld

Gammelgaard
Stort kveg: 3, Får: 3, Poteter: 1 1/2
Søren Andreasen, hf, Husmand med Jord. Fisker, g, 28, m
Karen Johannesdatter, hans Kone, g, 37, k
Morten Robertsen, hendes Søn, ug, 16, m, Karlsø Præstegjeld
Peder N. Sørensen, deres Søn, ug, 8, m
Johan Sørensen, deres Søn, ug, 5, m
Konrad Sørensen, deres Søn, ug, 3, m
Hansine Johannesdatter, Tjenestepige, ug, 25, k
Ingeborg Andersdatter, Kaarkone, e, 69, k

Skjeivaag, 14b
Stort kveg: 5, Får: 18
Morten Einersen, hf, Grdbr. Forpagter af det halve Brug. Fisker, g, 35, m, Karlsø Præstegjeld
Jobine Johnsdatter, hans Kone, g, 35, k
Rebekka Mortensdatter, Deres Datter, ug, 1, k
Karen Nilsdatter, Tjenestepige, ug, 22, k, Karlsø Præstegjeld
Amund Walgren, Tjenestekarl, ug, 40, m, Karlsø Præstegjeld
Einer Einersen, hf, Grdbr. Forpagter af det halve Brug. Fisker, g, 30, m, Karlsø Præstegjeld
Elisabeth Hansdatter, hans Kone, g, 41, k, Karlsø Præstegjeld
Morten Karlsen, hendes Søn, ug, 16, m, Karlsø Præstegjeld
Gustav Karlsen, hendes Søn, ug, 11, m, Karlsø Præstegjeld
Einer B. Einersen, Deres Søn, ug, 2, m

Skotsæda
Stort kveg: 3, Får: 12
Nils, Johnsen, hf, Husmand uden Jord. Fisker, g, 60, m
Beret, Nilsdatter, hans Kone, g, 58, k, Karlsø Præstegjeld
Per, Nilsen, deres Søn, ug, 30, m
Nils, Nilsen, deres Søn, ug, 18, m
Lars, Nilsen, deres Søn, ug, 17, m
Nelle, Nilsdatter, deres Datter, ug, 32, k
Inger, Nilsdatter, deres Datter, ug, 15, k
Bergithe, Nilsdatter, deres Datter, ug, 13, k
Elen, Johnsdatter, Tjenestepige, ug, 27, k, Karlsø Præstegjeld

Skotsæda
Får: 4
Jakob Kristensen, hf, Husmand uden Jord. Fisker, g, 41, m
Anne Nilsdatter, hans Kone, g, 40, k, Karlsø Præstegjeld
Jakob K. Jakobsen, deres Søn, ug, 16, m
Svend A. Jakobsen, deres Søn, ug, 13, m
Ole Jakobsen, deres Søn, ug, 8, m
Oline Jakobsdatter, deres Datter, ug, 20, k

Oldervik Ytre, 15
Stort kveg: 4, Får: 12, Poteter: 1/2
Elias Gabrielsen, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, g, 76, m
Karen H. Henriksdatter, hans Kone, g, 65, k
Henrikke Eliasdatter, deres Datter, ug, 16, k
Elias Johannesen, Fostsøn, ug, 9, m

Oldervik Ytre
Stort kveg: 4, Får: 6, Poteter: 3 1/2
Hans E. Eliasen, hf, Husmand med Jord. Fisker, g, 25, m
Jakobine Kristensdatter, hans Kone, g, 23, k, Karlsø Præstegjeld
Ole L. Hansen, deres Søn, ug, 1, m
Anne Hansdatter, deres Datter, ug, 3, k
Nils Jakobsen, Tjenestekarl, ug, 22, m
Andreas Kristensen, Fostsøn, ug, 16, m, Karlsø Præsregjeld
Anne K. Kristensdatter, Tjenestepige, ug, 27, k, Karlsø Præsregjeld

Oldervik Ytre, 16
Stort kveg: 3, Får: 8
Frants K. Johannesen, hf, Grdbr. Selveier. Fisker, g, 40, m
Anne Eriksdatter, hans Kone, g, 22, k, Karlsø Præstegjæld
Henrikke Frantsdatter, Deres Datter, ug, 2, k
Karoline J. Frantsdatter, Deres Datter, ug, 1, k
Anne M. Johannesdatter, Tjenestepige, ug, 25, k
Nils A. Pedersen, Inderst, Fisker, g, 31, m, Karlsø Præstegjeld
Elen Eriksdatter, hans Kone, g, 26, k, Karlsø Præstegjeld
Peder Nilsen, Deres Søn, ug, 2, m
Hansine Nilsdatter, Deres Datter, ug, 4, k
Barbro Olssdatter, Tjenestepige, e, 65, k, Lyngens Præstegjeld

Matrikkelen 1886

Gårdsnr. 2 Bruksnr. 1: Oldervik indre/Oldervik indre - Gabriel Andreassen
Gårdsnr. 2 Bruksnr. 2: Oldervik indre/Oldervik indre - Peder Guttorm Hansens Enke
Gårdsnr. 3 Bruksnr. 1: Oldervik ytre/Oldervik ytre - Johannes Johannessen
Gårdsnr. 3 Bruksnr. 2: Oldervik ytre/Oldervik ytre - Henrik Abrahamsen
Gårdsnr. 3 Bruksnr. 3: Oldervik ytre/Skotsætet - Nils Jakobsen
Gårdsnr. 3 Bruksnr. 3: Oldervik ytre/Skotsætet - Peter Nilsen
Gårdsnr. 3 Bruksnr. 4: Oldervik ytre/Skeivaag - Morten Einarsen
Gårdsnr. 3 Bruksnr. 5: Oldervik ytre/Oldervik ytre - Hans Henrik Eliassen
Gårdsnr. 3 Bruksnr. 6: Oldervik ytre/Oldervik ytre - Frants Henrik Johansen

Folketellinga 1900

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
under 2 1 Oldervik indre

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Fredrik Johannesen m hf g Fisker og Husmand m j 1855
Marie Fredriksen k hm g Husm. kone 1864??
Emelia Fredriksen k d ug Husgjerning 1885
Oskar Fredriksen m s ug Fiskeri 1887
Johan Fredriksen m s ug Søn 1889
Anna Fredriksen k d ug Datter 1892
Gabriel Fredriksen m s ug Søn 1894
Andreas Fredriksen m s ug Søn 1896
Dorthea Fredriksen k d ug Datter 1898

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
under 2 1 Oldervik indre

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Andreas Gabrielsen m hf e Fisker (husm. uden Jord) 1853
Anna Kristiansen k hm ug Husgjerning 1877
Daniel Andreasen m s ug Fisker 1887

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
under 2 1 Oldervik indre

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Jens Johannesen m hf g Gaardbr. S og snekker 1856
Sella Jensen k hm g Gaardbrugerkone 1868
Anne Jensen k d ug Husgjerning 1888
Hansine Jensen k d ug Datter 1892
Gabriel Jensen m s ug Søn 1894
Torvald Jensen m s ug Søn 1897
Tora Jensen k d ug Datter 30500

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
2 2 Kromstad

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Karl Gabrielsen m hf g Fisker gaardbr. (selveier) 1854
Olufina Karlsen k hm g Gaardbrugerkone 1857
Adolv Karlsen m s ug Fiskeri 1885
Kristian Karlsen m s ug Husgjerning 1888
Peder Karlsen m s ug Søn 1891
Lovisa Karlsen k d ug Datter 1893
Anna Karlsen k d ug Datter 1896
Vilhelmina Karlsen k d ug Datter 140200

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
under 2 1 Oldervik indre

Fornavn

EtternavnKjønnSedvanlig bostedFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Lars Olsen m  hf g Fisker og forpagter 1865
Lavina Olsen k  hm g Forpagterkone 1864
Peder Pedersen m Tromsø b ug Fisker og jæger 1878

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
under 2 1 Oldervik indre

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Nils Eriksen m hf g Fisker og husmand uden jord 1858
Anna Nilsen k hm g Husmandskone 1868
Johan Nilsen m s ug Søn 1889
Anna Nilsen k d ug Datter 1893
Marie Nilsen k d ug Datter 1897

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
2 2 Oldervik indre

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Marit Hansen k hm e Gaardbrugerenke (selveiendom) 1835
Nils Hansen m s ug Landhandler 1869
Jakob Nilsen m tj ug Fisker 1879??
Hilma Tommasen k tj ug Husgjerning 1885
Ellen Johansen k tj ug Husgjerning 1875
Hans Johansen m b e Skomager og Fisker 1860

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
3 1 Oldervik ytre

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Johannes Johansen m hf g Fisker og Gaardbr. Forpagter 1850
Ellen Johansen k hm g Gaardbrugerkone 1843
Elina Johansen k d ug Husgjerning 1878
Anne Johansen k d ug Husgjerning 1881
Bertina Johansen k d ug Husgjerning 1886
Johan Johannesen m s ug Fisker 1883
Sivert Johannesen m s ug Søn 1890
Jens Johannesen m s ug Søn 1892
Emelia Johannesen k d ug Datter 1895
Reidar Johannesen m s ug Søn 1898
Starolk?? Henriksen m tj ug Fisker 1862
Jensina Johansen k fl ug offentilig understøttet 1861
Anne Olsen k b ug Tjenestepige 1876??
Ellen Larsen k hm e Husgjerning 1843
Jens Jensen m s ug Fisker 1873
Olaf Lauvold m el g Folkeskolelærer 1860

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
3 2 Oldervik ytre

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Henrik Abrahamsen m hf e Fisker og gaardbr. Selveier 1840
Anne Andreasen k hm e Gaardbrugerenke 1847
Ivar Henriksen m s ug Fisker 1877
Josefina Andreasen k d ug Sypige 1878
Johan Nilsen m hf g Fisker 1869
Nikolina Johansen k hm g Husgjerning 1873??
Matilde Andreasen k tj ug Tjenestepige 1873??
Henrik Johansen m s ug Søn 1896
Johan Johansen m s ug Søn 12.05.1900

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
under 3 2 Oldervik ytre

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Hans Henriksen m hf g Fisker og gaardbr. Forp. Bruger 1868
Elise Hansen k hm g Gaardbrugerkone 1866
Sigfrida Hansen k d ug Datter 1890
Hans Hansen m s ug Søn 1892
Albert Hansen m s ug Søn 1894
Hilda Hansen k d ug Datter 70198
!! Hansen* m s ug Søn 111000
Anne Kristofersen k tj ug Tjenestepige 1878
Johannes Sørensen m el e offentlig understøttet 1830

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
3 5 Oldervik ytre

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Ole Hansen m hf g Fisker og gaardbr. Selveier 1865
Marie Olsen k hm g Gaardbrugerkone 1863
Mikal Olsen m s ug Søn 1888
Hans Olsen m s ug Søn 1895
Olaf Olsen m s ug Søn 1897
Johanna Mortensen k tj ug Tjenestepige 1882
Laurits Jensen m tj ug Tjenestegut 1875
Johan Fyen m fl e Husgjerning 1823
Hans Eliasen m fl hf g Fisker og Kaarmand 1829
Jakobine Hansen k fl hm g Kaarmandskone 1847
Peder Hansen m fl s ug Fisker 1884
Halvor Hansen m fl ug Snedker? 1878
Peder Rørnes m b g Fisker og gaardb. 1828

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
under 3 5 Oldervik ytre

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Peder Olaisen m hf g Fisker og husmand uden Jord 1854
Katrine Pedersen k hm g Husgjerning 1870??
Alvilde Pedersen k d ug Datter 1888
Harald Pedersen m s ug Søn 1899
Olai Jakobsen m fl e Husgjerning 1819
Sofie Henriksen k b e Husgjerning 1828

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
3 6 Oldervik ytre

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Frants Johannesen m hf g Gaardbr. Selveier 1828
Ragnhild Frantsen k hm g Gaardbrugerkone 1846
Jens Frantsen m s ug Fisker 1874
Bergendal Frantsen m s ug Fisker 1882
Larsina Nilsen k tj ug Tjenestepige 1884
Elias Johannesen m s ug Fisker 1877

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
under 3 6 Oldervik ytre

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Nils Andreasen m hf g Fisker og husm. uden jord 1838
Ellen Nilsen k hm g Husgjerning 1840
Karl Nilsen m s ug Fisker 1878
Oluf Nilsen m s ug Fisker 1885
Hansina Nilsen k d ug Husgjerning 1865?
Ingvard Hansen m fl g Fisker 1878
Marie Nilsen k fl g Husgjerning 1875
Elvine Hansen k fl ug Datter 300600

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
under 3 6 Oldervik ytre

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Albert Jakobsen m hf g Fiskeri (husm. uden jord) 1852
Inger Albertsen k hm g Husgjerning 1861
Magnus Albertsen m s ug Fiskeri 1883
Peder Albertsen m s ug Fisker 1886
Ola Albertsen m s ug Søn 1889
Anna Albertsen k d ug Datter 170700

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
under 3 6 Oldervik ytre

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Ole Johannesen m hf g Fisker og husmand u j 1859
Berit Olsen k hm g Husgjerning 1865
Peder Olsen m s ug Søn 1894
Lars Olsen m s ug Søn 1897
Ottelia Olsen k d ug Datter 150600
Jens Johannesen m fl ug Fisker 1872
Hans Johannesen m fl ug Fisker og Hustømmermand 1864
Johan Johannesen m fl ug Folkeskolelærer 1874
Berit Johannesen k fl e Husgjerning 1826
Inger Nilsen k tj ug Tjenestepige 1877

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
under 3 3 Skatsæte

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Berittd?? Johansen k hm e Gaardbrugerenke. Forpagter og Fisker 1863
Aletta Johansen k d ug Husgjerning Forpagter?? 1885
Johan Johansen m s ug Fisker 1887
Emilia Johansen k d ug Datter 1889
Anna Johansen k d ug Datter 1892
Hans Johansen m s ug Søn 1894
Ola Johansen m s ug Søn 1897

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
3 3 Skatsæte

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Peder Nilsen m hf g Fisker og forpagter 1855
Inger Pedersen k hm g Husgjerning 1835
Maren Johansen k fl g Husgjerning 1850
Peder Johansen m fl ug Fisker 1878
Johan Pedersen m fl g Fisker 1848

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
under 3 3 Skatsæte

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Morten Sørnsen m hf g Fisker og husm. uden Jord 1856
Inger Mortensen k hm g Husgjerning 1852
Simon Mortensen m s ug Fisker 1884
Hansina Mortensen k d ug Datter 1891

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
3 4 Skeivaag

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Morten Einarsen m hf ug Fisker og gaardbr. (selveier) 1870
Konrat Hansen m fl g Fisker 1866
Rebækka Hansen k hm g Husgjerning 1865
Mortina ?? Konratsdatter* k d ug Datter 1897
Joakim Vilhelmsen m fl g Fisker 1880
Susanna Joakimsen k fl g Husgjerning 1868
Meyer Olsen m s ug Søn 1891
Anna Joakimsen k d ug Datter 300800
Olufina Fredriksen k tj ug Tjenestepige 1883

Matrikkelutkastet 1950

2Oldervik indre
1Oldervik indre0 mark 55 øreGabriel Jensen
2Oldervik indre0 mark 99 øreNils P. Hansen
3Kronstad0 mark 68 øreKåre J. Kronstad
4Kastnes0 mark 03 øreJohan B. Johansen
5Strandmo0 mark 01 øreHans Johansen
6Langbakken0 mark 08 øreThorvald B. Jensen
7Oldervik skole0 mark 02 øreTromsøysund kommune
8Nybo0 mark 03 øreHåkon Pedersen
9Lindheim0 mark 32 øreErling N. Jacobsen
10Nybo0 mark 01 øreHåkon Pedersen

3Oldervik ytre
1Oldervik ytre1 mark 31 øreJens Johannessen
2Oldervik ytre0 mark 80 øreSigurd I. Henriksen
3Skotsætet0 mark 51 øreKarl E. Hansen
4Skeivåg1 mark 01 øreLars J. Olsen
5Oldervåg ytre0 mark 46 ørePauline Jakobsen
6Oldervåg ytre0 mark 35 øreBergendahl Frantsen
7Haugen0 mark 81 øreHalfdan Hansen
8Trautnes0 mark 19 øreBirger Albertsen
9Moen0 mark 35 øreOluf Knudsen
10Fagerli0 mark 25 øreSolgt ved tvangsauksjon
11Strand0 mark 40 øreSolgt ved tvangsauksjon
12Nesset0 mark 24 øreAlbert Nilsen
13Daleng0 mark 02 øreOle Johansen
14Helle0 mark 10 øreOtto Nilsen

Tromsøysund bygdebok - et dugnadsprosjekt på Internett
Besøkere online:   ¦   Besøkere i dag: