"
TB


Gårdshistorie:
Om gårdshistorien

Gårder:
Andersdal
Bakkejord
Balsnes
Bentsjord
Berg
Bjørkenes
Bjørnslett
Botn
Brattfjell
Breivika
Brokskar
Bårdsvik
Eidjord
Ekkernes
Engvik
Erikjord
Fagerbukt
Fagerelv
Fagernes
Finland
Finnes
Finnkroken
Gjøssøy
Grindøy
Grøtfjord
Grøtnes
Gåsvær
Hanslarsanes
Havn
Hjellnes
Holmeslett
Hundbergan
Håkøy
Jamteby
Jøvik
Kaldslett
Kalvebakken
Kiberg
Kobbevågen
Kraknes
Kraksletta
Kristofferjord
Krokelv
Kvalnes
Kvitberg
Kårvik, Nord
Kårvik, Sør
Langnes
Larseng
Laukslett
Laukslett
Laukvik
Lavold
Lyfjord
Lyngøy
Marcelisminde
Marislett
Mellomjord
Melvik
Mjelde
Moldnes
Mortensnes
Movik
Musvær
Måsvik
Nordhella
Oldervik
Ramfjordnes
Risøy
Rottenby
Røsnes
Sandnes
Sandnes m. Puskevik
Sandvik
Sandvær
Skarsfjord
Skavberg
Skittenelv
Skognes
Skogvik
Skulgammen
Skulsfjord
Sletta
Snarby
Sommerlyst
Sommerset
Sparebanken
Stakkevoll
Steinbakkjord
Storelv
Storsteinbukt
Storsteinnes
Strømsbukta
Strømsgården
Svarvaren
Sørhella
Tisnes
Tommasbakken
Tommasjord
Tromsdalen
Tromsea
Tromsø prestegård
Tromvik
Tronjord
Tømmernes
Tønsnes
Tønsvik
Tønsås
Vengsvik
Vengsøy
Voldelv
Vågen
Vågnes
Vågsøy
Zakariasjord

Presentasjon:
Hvorfor
Hvordan
Hvem

Historie:
Steinalderen
Jernalderen
Vikingtiden
Middelalderen
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
1900-tallet

Annet:
Kirka
Tinglag
Skoler/undervisning
Helsevesen
Kommunikasjon
Botanikk
Geologi
Kart

Kontakt:
Gjestebok
Adresser

eXTReMe Tracker
 


Tromsøysund Bygdebok

Musvær

Forfatter av gårdshistoria ønskes.O. Rygh: Norske Gaardnavne

97. Musvær. Kaldes oftest væ1re. -- Musuerdt 1610. 1614.Muuswær 1723 (da øde i lang Tid).

1ste Led er enten direkte mús f., Mus, eller ogsaa mús eller músi, brugt som Persontilnavn. Det er en Gruppe af smaa Øer i Nord for Vengsø. Jfr. Balsfjorden GN. 21.


Vis større kart

Skattemanntallet 1670

Tromsøe Prest
og Kirche tillige
deele.
Musvæhr 3w.  
Ødde    

Manntallet 1702

Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor.Gaardenes eller Platzernes NavneOpsidernes eller Leylendings Navn
ödeMusværöde for folch

Matrikkel 1723

MUUSWÆRøde

Justisprotokoll Helgøy 1744

Thommes Roels: paa Snarbye, En Ecte giftt Mand, var Indstefnet for lejermaal Med Ellen Olsdatter af Musvær; Begge Møtte for Retten, og tilstod Stefnemaalet.
Sagsøgeren tilspurde Begge Personerne som vare tilstæde for Retten, om de tilstoe lejermaalet, eller iche,
Hand Negter iche at hand Jo haver begaaet løsagtigheds gierning Med hende men siger sig iche at være barnefader til hendis barn:
Sagsøgeren tilspurde hannem om hand iche haver staaet Skriftt udj kirchen for denne sin Synds forseelse.
Hand tilstod det at hand haver staaet skriftt for denne gierning.
Sagsøgeren tilspurde ham videre hvor paa hand har staaet skriftt. Svarede hand fordj hand haftte begaaet løsagtigheds Gierning Med dette Indstefnte qvindfolch, som hand siger ichun at have været Engang.
Hand blev tilspurdt hvad tiid hand samme gierning haver begaaet, svarede at det var 8te: Dager eftter Hellemis 1742.
4de: tilspurdt paa hvad stæd det var, svarede at det var udj Musvær, da hand var der til huuse udj hendes forEldris huuse,
5te tilspurdt hvad tiid at Barnet Er født og om hand iche ved Barnes Daab er angivet for Barnefader. Svarede, at tre uger eftter Olai ? 1743 er Barnet født, men var vel ved kirchen, Men? i kirchen da Barnet blev Døbt; ved derfor iche Der om Men klocheren Villum Jens: som var her ved tinget tilstæde svarede, at tommes Roels: var ved daaben angivet for Barnefader.
6te tilspurde om hand kand sige og bevise at Dette qvinde Menniske, haver haftt legemlig omgiengelse, Med andens Mands Person End hannem.
Derpaa hand svarede, at hand kand iche sige Det, men hun faar sielv forklare det. Der eftter tilspurdt qvindfolchet Ellen Olsdatter,
1 ? om hun tilstaar at have begaaet lejermaal Med tommes Roels:, svarede hun derpaa Ja.
2det Naar det Er skeedt, og paa hvad stæd, Derpaa hun svarede, at det er skeedt i hendes forelders huus udj Musvær 8te dager eftter Hellemis 1742. og beRetter hun at den første gang var om onsdagen, og anden gang om lørfdagen der eftter, at hand bedrev den gierning med hende.
Dertil tommes svarede, og tilstod tiden at være Ret, mens iche at have begaaet synd med hende oftere End Engang.
3die: tilspurdt hande hvad tid Barnet Er født, svarede ? at det var 3 uger eftter olai tiid 1743.
4de. tilspurdt hvem hun i sin BarnsNød, og ved Barneds Daab har angivet for Barnefader, Svarede Ingen anden end tommes Roels:
5te: tilspurdt om hun da Med god samvittighed kand sige iche at have haftt Med anden Mands Person legemlig omgiengelse, End tommes Roels:
Dertil hun svarede Nej, at hun Med En god samvittighed, kand sige, iche at have haftt med anden at bestille i saadant fald End Tommes Roels
Til Sluttelig tilspurdt om Barnet lever Endnu og hvor det Er, dertil hun svarede at det lever, og fremviste det her for Retten, og at deds Nafn var Rovina.
Endnu tilspurde Sagsøgeren tommes Roelsen om hand iche er Egte giftt Mand og om hans kone iche lever Endnu. og levede da lejermaalet var begaaet, og hvad hendes Nafn Er, Hvortil svarede hand at hand Er en Egte giftt Mand og Anne Olsdatter lever Endnu, og er den samme kone hand haftte da dette lejermaal er begaaet.
Sagsøgerens Ombuds Mand satte i Rette, at Eftterdj tommes Roels: og Ellen Olsdatter haver for Retten tilstaaet deris lejermaals forseelse, og at have derforre staaet aaben bahre skriftte i Kirchen, og om Endskiøndt hans bekiendelse imod hendis skiller saa hvidt, at hun haver udlagt hennem for 2de: ganger legemlig omgiengelse Med sig, og hans tilstaaelse ichun er for Engang, hvilchen dog udfalder til den tiid, som Barn Eftter saadan omgiengelse Narturlig fødes; thi paastaaes at hand som En Egte giftt Mand, bør straffes Eftter loven paa Yderste formue, og hun Iligemaade sine lejermaals bøder at betale og Ifald af bødernes Mislighed at straffes paa Kroppene. Hvorpaa dom er begierende.
Derpaa blev af Retten dem tilspurdt om de haver Noget her imod at svare.
Hand tommes Roels: svarede at Være Meere forførdt End gierningen Er,
Men hun svarede hun har ingen anden at bekiende paa, End hannem. Sagen opsettes til Doms afsigelse til i Morgen.

Udj forrestaaende Tommes Roelsens sag blev Derom saaledes Dømt og afsagt.
Det Er af denne Indstefnte Tommes Roelsen, Eftter hans Egen tilstaaelse her for retten fuldkommeligen beviist, hand at have udj sit Egteskab Begaaet horerie med det løsse Menniske Ellen Olsdatter; for hvilchen horeries gierning her af Sagsøgeren er Ed sket
Dom over dem Begge; Thj tilfindes da benefnte Tommes Roelsen udj følge af lovens 6te bogs 25de. art:, at bøde eftter sin yderste formue, og i fald hans formue ej skulle tilstreche til ? 24 daler, da for Det Resterende at straffes paa Kroppen, Med at staa udj halsjernet ved Tromsøe kirche En Søndag Naar tiennisten der forRettes, En time for og En time eftter tiennisten, for denne processens omkostning betaler hand med ? 4 mk: Hvad qvindfolchet Ellen Olsdatter er angaaende, som er befunden udj denne løsagtige gierning, Da bliver her des bøder derfor at betale, 6 rdr: og i Mangel af betalningen straffes hun Paa kroppen Med at staa udj halsjernet ved Tromsøe kirche En Søndag, en time for og En time Eftter kirche tiennisten Naar den der holdes.

Konfirmert 1762

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Musvær1762RovinaThomædtr19
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Folketellinga 1769

GårdsnavnFornavnEtternavnStillingAlderKommentar
MushværKristianOls.bruker39
MushværRebeccaGutormsd.kone37"og"
MushværGutormKristians.barn16
MushværHans PetterKristians.barn6
MushværBastianaKristiansd.barn9

Folketellinga 1801

Musvæhr
FørenamnMellomnamnEtternamnHushaldstatusAlderSivilstandYrkeKjønn
Kristofer KristensenHusbonde50Begges 1ste ægteskabHusmand med jordM
Lisbeth EricsdtrHustrue42Begges 1ste ægteskab K
Marta Datter11 K
Guttorm KristensenHusbonde51Begges 1ste ægteskabHusmand med jordM
Emte SimonsdtrHustrue46Begges 1ste ægteskab K
SimoKristian Deres børen26Ugift M
HansPeder Deres børen23Ugift M
AnePernilla Deres børen16Ugift K
Rebecca Deres børen8 K
Susanna Deres børen4 K

Folketellinga 1865

Muusvær, 77
Stort kveg: 4, Får: 12, Svin: 1, Poteter: 1
Henrik Henriksen, hf, Gaardbr. Selveier, g, 62, m, Balsfjordens Prgj.
Elisabeth Sørensdatter, hans kone, g, 27, k
Hanna E. Henriksdatter, deres Datter, ug, 3, k
Jonethe B. Henriksdatter, deres Datter, ug, 2, k
Johan B. Andersen, Tjenestekarl, ug, 23, m
Peder M. Villemsen, Tjenestekarl, ug, 17, m
Maren M. Villemsdatter, Tjenestepige, ug, 21, k
Hanna P. Sørensdatter, Tjenestepige, ug, 20, k

Matrikkelen 1886

Gårdsnr. 97 Bruksnr. 1: Musvær/Musvær - Henrik Henriksen

Folketellinga 1900

GardsnrBruksnrGardsnavn
97 1 Musvær
FornavnEtternavnKjønnBosattMidler-
tidig bosted
Familie-
stilling
Sivil-
stand
YrkeFødsels-
år
Hans Martin Møller Karlsen m f Dpsk. Heimdal hf g Gaardbr. Selveier Fisker 1861
Elen Elisabeth Karlsen f Sørensen k f Dpsk. Heimdal hm g Husgjerning 1837
Pauline Helmine Pedersen k f Dpsk Heimdal tj ug Husgjerning og Kreaturstel 1884
Josefine Elise Hansine Johansen k f Toften i Tromsø-
sundet
Pleiedatter ug Pleiedatter? 1887
Henrik Aldor Marinus Johansen m b  Pleiesøn ug Pleiesøn af Gbrg. og fisker? 1889
Theard Emil Theodorsen m b  Pleiesøn ug Pleiesøn af Gbrg og fisker? 1896
Kristine Berntine Henriette Iversen k b  tj ug Husgjerning og Kreaturstel 1879
Tina Helmine Iversdatter k b  fl Føderaadskone e Føderaadskone 1820
Theard Andreas Henriksen m f Syd-Afrika s ug Sømand 1871
Peder Jeremias Sørensen m b  hf fl g Fisker og Jordbrugsarbeider 1855
Olufine Emilie Sørensen f Karlsen k b  hm fl g Husgjerning og Kreaturstel 1860

Matrikkelutkastet 1950

97Musvær
1Musvær2 mark 82 øreMagnus B. Enoksen

Tromsøysund bygdebok - et dugnadsprosjekt på Internett
Besøkere online:   ¦   Besøkere i dag: