"
TB


Gårdshistorie:
Om gårdshistorien

Gårder:
Andersdal
Bakkejord
Balsnes
Bentsjord
Berg
Bjørkenes
Bjørnslett
Botn
Brattfjell
Breivika
Brokskar
Bårdsvik
Eidjord
Ekkernes
Engvik
Erikjord
Fagerbukt
Fagerelv
Fagernes
Finland
Finnes
Finnkroken
Gjøssøy
Grindøy
Grøtfjord
Grøtnes
Gåsvær
Hanslarsanes
Havn
Hjellnes
Holmeslett
Hundbergan
Håkøy
Jamteby
Jøvik
Kaldslett
Kalvebakken
Kiberg
Kobbevågen
Kraknes
Kraksletta
Kristofferjord
Krokelv
Kvalnes
Kvitberg
Kårvik, Nord
Kårvik, Sør
Langnes
Larseng
Laukslett
Laukslett
Laukvik
Lavold
Lyfjord
Lyngøy
Marcelisminde
Marislett
Mellomjord
Melvik
Mjelde
Moldnes
Mortensnes
Movik
Musvær
Måsvik
Nordhella
Oldervik
Ramfjordnes
Risøy
Rottenby
Røsnes
Sandnes
Sandnes m. Puskevik
Sandvik
Sandvær
Skarsfjord
Skavberg
Skittenelv
Skognes
Skogvik
Skulgammen
Skulsfjord
Sletta
Snarby
Sommerlyst
Sommerset
Sparebanken
Stakkevoll
Steinbakkjord
Storelv
Storsteinbukt
Storsteinnes
Strømsbukta
Strømsgården
Svarvaren
Sørhella
Tisnes
Tommasbakken
Tommasjord
Tromsdalen
Tromsea
Tromsø prestegård
Tromvik
Tronjord
Tømmernes
Tønsnes
Tønsvik
Tønsås
Vengsvik
Vengsøy
Voldelv
Vågen
Vågnes
Vågsøy
Zakariasjord

Presentasjon:
Hvorfor
Hvordan
Hvem

Historie:
Steinalderen
Jernalderen
Vikingtiden
Middelalderen
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
1900-tallet

Annet:
Kirka
Tinglag
Skoler/undervisning
Helsevesen
Kommunikasjon
Botanikk
Geologi
Kart

Kontakt:
Gjestebok
Adresser

eXTReMe Tracker
 


Tromsøysund Bygdebok

Håkøy

Forfatter av gårdshistoria ønskes.


Håkøya

O. Rygh: Norske Gaardnavne

68. Haakøen. Udt. hå2køia. -- [Haugøø 1567]. Huochøen1610. Huckøenn 1614. Huchøen 1723. 1ste Led kunde være Mandsnavnet Hákon, altsaa opr. *Hákonarøy;jfr. Haakvik i Ankenes og Haakenhals eller Haakhalsen i Hammerø. Efter den ældste Skriftform ligger det dog nærmere at antage,at den gamle Form har været *Haukøy, af Fuglenavnet haukr, et meget almindeligt Ønavn. Med Hensyn til Vokalen i 1ste Stavelse kan isaafald sammenlignes Haakolt i Nesodden, af Haukholt (Bd. II S. 90), Hokland i Kvæfjord o. fl. Det er dog paafaldende, at Udt. er forskjellig i Haukøen, Skjervø GN. 3.
-- I den sidste Matr. skr. Haakøy.

-- GN. 52-91 ligger paa Kvaløen og nogle omliggende Smaaøer.


Vis større kart

Lensregnskapet 1567

Hougøø
Edias Aslchszennj vog f.

Skoskatten 1645

Hucköen
Erich Mogensen
Hans Quinde
Hans Sönn
Hemming (Pedersen)
Hans Quinde

Skattemanntallet 1670

Præstens Jorder.
Houchøe 2wog: Præste
Enchens
frj Sædde
Enchen Birgitte 1w:
Bendicht Jonßenn 1w:
Noch Efftersckreffne Leilendinger, som findis Her i Tingstedet,
at hafue noget Lidet Brug.
Och derfore Lagt och Taxerit for Schatt.
Rynnils Hemingßenn Houckøe 1ort.
Hußmands Schatt. I forschreffne Tingsted
Rynnel Hemingßen Houckøe 1ort.
Gullich Anderßen Houckøe ½ort.

Manntallet 1702

Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor. Gaardenes eller Platzernes Navne Opsidernes eller Leylendings Navn Deris Alder Deris Sønners Navne og hvor de findes Deris Aar og Alder
Ringe Efne alle sammen Bestaar i skyld og gield er Nord. Har dog Credit Huchöen Ole Bendigtsen 39 Raszmus Olsen 2
Jon Jacobsen 36 Jon Jonszen 4
Chistopher Olsen 44

Justisprotokoll Helgøy 1711

"Peer Ærenst: hugøen" sitter som lagrettsmann på tinget.

Justisprotokoll Helgøy 1722

"Joen Jachobs: huchøen" utses til lagrettsmann for neste års ting.

Matrikkel 1723

HUCHØEN Ole Bendixen
Joen Jacobsen

Justisprotokoll Helgøy 1724

"Joen Jachopsen Hugøen" sitter som lagrettsmann på tinget.

Justisprotokoll Helgøy 1725

"Joen Jachobs: Huchøen" sitter som lagrettsmann på tinget.

Justisprotokoll Helgøy 1726

"Joen Jacobs: Hugøen" sitter som lagrettsmann på tinget.

Justisprotokoll Helgøy 1727

"Joen Jachobsen Huchøen" sitter som lagrettsmann på tinget.

Justisprotokoll Helgøy 1737

En Bøxselsædel af bemelte Hr Junghans udstæd d=23 Decembr: 1736, til Rasmus Olsen - 1 pds leje udj Hugøen udj Helgøe tingstæd, som hans fader for hannem haver opladt. til tugthuuset betaler hand - 6 sk.

Justisprotokoll Helgøy 1743

En Bøxselsædel af bemelte Herr Junghans udstædt d = 2 Novmbr: 1742. til Peer Christophers: paa 1/2 vogs leje udj Hugøen, til tugthuuset betalt 8 sk:

Eftter velærværdige Herr Prousten Junghans begiering var til dette ting Indstefnet Stephen lars: Tisnes, og Olle Jons: Hugøen for de skal have Negtet at føre hans Capelan Herr Klingenberg til heløen kirche. Begge møtte og tilstoed at verre lovlig Stefnet.
Stiftskriveren Sr Michel Hvid Paa Proustens vejne fremlagte hans Skriftlige Indleg af datto Tromsøe Præstegaar Botolshi dag ? 1743.
Sr Michel Hvid Paa Proustens vegne tilspurde de 2de. Indstefnte, om de Negter, at have Negtet førenskab til Heløe Kirche til hellesmis helgen afvigte vinter,
Derpaa de Begge svarede, at de haver Negtet hannem det, uden de fich betalning derfor.
Sr Michel Hvid Proustens Vegne Sætte her paa i Rette, at Eftterdj disse 2de opsiddere paa Præsteboles Jorder haver beviist saadan u=lydighed Som hverchen kand taales af Rette Sogne bønder og iche heller langt mindre af dennem der som Leilendinger besidder Præsreboeletz Eget godtz hvilche i dobelt ere for bundne baade til Præste forenskab til Anegset. og til landdrottens forrenskab eftter loven; thj Paastaas dom til deris fæstes forbrydelse, og denne Ibragte omkostnings erstatning hver ? 1 rdr.
Til dette svarede de Indstefnte, at de haftte Intet Noget at svarede Sagen optages til Doms

Udj Den sag som Prousten Herr Junghans fører imod Stephen lars: Tisnes og Olle Jonsen Hugøen, Er derom saaledes Dømt og afsagt.
Det Er af de for sagen Indstefnte Personer ved deres Egen tilstaaelse giordt Beviisligt, de at have Negtet deris Sognepræst den Eftter loven tillatte førenskab til hans fraliggende kirche Ja End og iche beviist ham den plict med førenskab som lovens 3die bogs 14 Cap: 19de art: omformelder, Mens End og ydermeere Er funden opsetsig imod deris Jorddrot som samme lovens Cap: 10de art: for byder En leilending. Saa kand da derom iche Rettere kiendes End at Stephen larsen, og Olle Jons: for det første for deris førenskabs benegtelse Eftter den der om i saa maader af velbaarne Herr Amtmands giorde anordning, bør at betale for hver miil de var tilsagt, at skulle føre hver ? 16 sk. danske og derforuden at betale til skole Cassen hver ? 3 mk:, dernest for Den opsettighed og u=lydighed de imod deris Jordrot haver beviist sig. tilfindes de derfor Eftter den allegerede lovens 3de bogs 14de Cap 10de art:, at have deris Gaars fæste forbrudt. udj denne processens omkostning betaler de hver med ? 3 mk

Justisprotokoll Helgøy 1744

1 Bøxelsædel af bemelte Herr Proust udstædt d ? 31 octobris. 1743 til Ole Jons: paa 1 pds leje udj Hugøen som afgangne Jon Jachobsens Enche er fra dødt, til tugthuuset betalt ? 8 sk:

Justisprotokoll Helgøy 1745

1 dag blev for Retten oplæst der mig i hende leverede fæstebreve som ere følgende, og af Provsten Herr Henning Junghans udstæd, - - - og Joen Hansens paa 2 pund i Huchøen

Justisprotokoll Helgøy 1757

Bastian Torkelsen lod tinglyse sin bygselsedel paa 6 Mks. landskyld udi Huchøen, Mensal gods til Tromsøe Pastor, som Rasmus olsen for hannem haver opgivet. Lev: til tugth: 6 sk.

Konfirmert 1758

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Hogøen 1758 Ingebor Rasmusdtr 20
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Justisprotokoll Helgøy 1760

Til ole Rasmusen paa 6 marks fiskes landskyld i Huchøen, som hans Fader Rasmus ols: for hannem har opladt. lev: til Tugth: 4 sk.

Konfirmert 1762

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Huchøen 1762 Peder Jonsen 17
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Folketellinga 1769

GårdsnavnFornavnEtternavnStillingAlderKommentar
HugøenBendixOls.bruker52
HugøenKarenErichsd.kone50
HugøenOleBendixs.barn19
HugøenErichbarn17
HugøenLarsbarn12
HugøenBendixbarn8
HugøenBerithbarn28

HugøenBastianTorkels.bruker40
HugøenAbelonaHansd.kone36
HugøenHansBastians.barn8
HugøenAndersbarn7
HugøenZachariasbarn5
HugøenAnnebarn9
HugøenIngeborbarn4

HugøenMortenKiilbruker35
HugøenElenSørensd.kone40"og Hst."
HugøenAlethMortensd.barn4
HugøenChristianMons.tjener22
HugøenPetterPeters.tjener20
HugøenPaulDaniels.tjener15
HugøenPederTøndetjener16
HugøenPederGuldbektjener12
HugøenJohannesOls.tjener11
HugøenBerith Mariatjener35
HugøenBerthatjener29"(Berthe?)"
HugøenMalenatjener24
HugøenHelenatjener16
HugøenKristianatjener19

HugøenOleJons.bruker66
HugøenKatrinaJonæd.kone56
HugøenJonOls.barn28
HugøenTronOls.barn14
HugøenRasmusbarn11
HugøenAnnebarn30
HugøenAnnikenbarn16

HugøenJonHans.bruker50
HugøenMargrethPedersd.kone46"og Hst."
HugøenMortenJons.barn11
HugøenHansbarn9
HugøenPederbarn6
HugøenAlethHansd.tjener15

HugøenNilsNils.bruker40
HugøenAnnePaulsd.kone30"og Hst."
HugøenIngeborNilsd.barn6
HugøenKarenbarn1.5

HugøenRasmusOls.bruker70
HugøenKarenOlsd.kone60"og Hst."
HugøenIngeborRasmusd.barn30

Folketellinga 1801

Hugøen
FørenamnMellomnamnEtternamnHushaldstatusAlderSivilstandYrkeKjønn
Hans HemmingsenHusbonde31Hands 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Kirsten OlsdtrHustrue42Hendes 2det ægteskab K
Johanna PedersdtrHustruens børen af 1ste ægteskab12 K
Morten PedersenHustruens børen af 1ste ægteskab10 M
HansPeder Holm Fælles børen af dette ægteskab6 M
Marta Fælles børen af dette ægteskab3 K
Ingvold PedersenHusbonde75Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Elen AndersdtrHustrue62Begges 1ste ægteskab K
Berteus PedersenSøn29Ugift M
Kristiana KristensdtrFoster pige12 K
Ane HansdtrTieneste tøs50Ugift K
Jacob KnutsenHusbonde37Hans 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Pernilla HemmingsdtrHustrue36Hendes 2det ægteskab K
HansPeder FigenschowFigenschowSøn1 M
PederAndreas Foster dreng12 M
Trine PedersdtrTieneste tøs15 K
Ane OlsdtrAlmisse lem70UgiftUnderholdes af bøygden og fattigkassenK
Willum HansenHusbonde56Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Ane KristensdtrHustrue31Begges 1ste ægteskab K
AasilleMargrete Deres børen4 K
GurillElisabeth Deres børen8 K
HansKristian Deres børen9 M
Andreas IngvaldsenHusbonde38Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
KarenMariaKristensdtrHustrue37Begges 1ste ægteskab K
KristianaLovisa Deres børen6 K
ElenElisabeth Deres børen3 K
Olena SvendsdtrTieneste tøs39Ugift K
Lavina FransdtrTieneste kone60Enke 1. gang K
Berrit AndersdtrHusmoder65Enke 1. gangHar fæstet gaardK
Kristiana BastiansdtrHendes børen13 K
Maren BastiansdtrHendes børen11 K
Jørgen JensenHusbonde36Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
MartaMargreteHansdtrHustrue30Begges 1ste ægteskab K
JohanKristian Deres børen5 M
Elias Deres børen3 M
JensMøller Deres børen2 M
Johan HansenHustruens broder og tieneste dreng15 M
Pernilla AndersdtrTieneste tøs22Ugift K
Johannes OlsenHusbonde55Begges 1ste ægteskabHusmand med jord og fiskerM
Margrete FransdtrHustrue45 K
Kristofer JohanesenSøn25Ugift M
Frans EricsenDatters søn og foster dreng10 M
Hinrica OlsdtrTieneste tøs26Ugift K
Rasmus HansenHusbonde50Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Ingbor NilsdtrHustrue39Begges 1ste ægteskab K
Niels Deres børen15 M
OleKristian Deres børen8 M
JohanMartinus Deres børen4 M
Kristiana Deres børen10 K
Karen Deres børen9 K
Ane Deres børen5 K
HannaMaria Deres børen3 K
Ane PaulsdtrHustruens moder68Enke 1 gangUnderholdes i huuset med haandarbeydeK
Ingbrikt KarlsenHusbonde52Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Ane WillumsdtrHustrue50Begges 1ste ægteskab K
Nils Deres børen11 M
Karel Deres børen7 M
IngborMargrete Deres børen13 K
Mare Deres børen8 K
BirgitaKirstina Deres børen5 K

Gårdsmatrikkelen 1838

Bruksnr Løpenr Bruksnavn Eiers navn Skyld i Daler-Ort-Skilling Gammel skyld Merknad
41 218 Hukøen Andreas Ingvoldsen 1-2-1-0 2 B£ 6 M¤ Fisk
41 219 Hukøen Johannes Mortensen 0-3-3-0 1 B£ Fisk
41 220 Hukøen
0-1-14-0 12 M¤ Fisk. Øde

Folketellinga 1865

Hukø, 218
Hester: 1, Stort kveg: 9, Får: 18, Poteter: 5
Lars Pedersen, hf, Grdbr. Selveier, g, 47, m, Tolgens Præstegjeld
Lene Olsdatter, hans Kone, g, 44, k, Tolgens Præstegjeld
Hans M. Gustavsen, Fostsøn, ug, 12, m
Karl Lian, Fostsøn, ug, 4, m, Tromsø By
Hansine M. Olsdatter, Fostdatter, ug, 16, k
Elia Mikkelsdatter, Tjenestepige, ug, 25, k, Tolgens Præstegjeld
Ole Bugge Hansen, Inderst, Fisker, g, 53, m
Anne M. Olsdatter, Fattiglem, g, 40, k, Hofs Præstegjeld
Peter Bangsund, Inderst, Fisker, g, 45, m, Overhaldens Prgj.
Ingeborg M. Hansdatter, hans Kone, g, 43, k, Værø Præstegjeld
Hanne M. Petersdatter, deres Datter, ug, 17, k, Maasø Præstegjeld
Johan K. Petersen, deres Søn, ug, 15, m, Maasø Præstegjeld
Fredrik Lorentsen, Fostsøn, ug, 6, m, Maasø Præstegjeld

Hukø, 219
Hester: 1, Stort kveg: 9, Får: 20, Poteter: 4
Tollef Olsen, hf, Grdbr. Selveier Fisker, g, 33, m, Balsfjordens Præstegjeld
Johanne Johannesdatter, hans Kone, g, 50, k
Ingebrigt Ingebrigtsen, Fostsøn, ug, 14, m, Tromsø By
Bernt Andreasen, Tjenestekarl, ug, 22, m, Tromsø By
Elen P. Madsdatter, Tjenestepige, ug, 20, k, Balsfjordens Præstegjeld
Petrikke M. Bertusdatter, Tjenestepige, ug, 19, k, Balsfjordens Præstegjeld
Jokamine Johansdatter, Inderst, g, 26, k, Balsfjordens Præstegjeld
Gerhard M. Hansen, hendes Søn, ug, 1, m, Ibestad Præstegjeld

Hukø, 220
Stort kveg: 6, Får: 12, Poteter: 1 1/2
Jens Eilertsen, hf, Grdbr. Selveier, Fisker, g, 39, m
Semine Pedersdatter, hans Kone, g, 33, k
Edevind Jensen, deres Søn, ug, 10, m
Jens S. Jensen, deres Søn, ug, 2, m
Johan J. Jensen, deres Søn, ug, 2, m
Jensine Jensdatter, deres datter, ug, 6, k
Anne P. Jensdatter, deres datter, ug, 4, k
Sofie Solfestersen, Tjenerinde, g, 45, k

Hukø, 220a
Stort kveg: 9, Får: 15, Poteter: 2
Johan Pedersen, hf, Grdbr. Selveier, Fisker, g, 31, m
Martha M. Hansdatter, hans Kone, g, 28, k, Balsfjordens Præstegjeld
Wilhelm Johansen, deres Søn, ug, 4, m
Albert Johansen, deres Søn, ug, 2, m
Hanne Johansdatter, deres Datter, ug, 10, k
Martinus Nilsen, Kaarmand, g, 68, m
Johanne Willumsdatter, hans Kone, g, 66, k
Wilhelmine Martinusdatter, deres Datter, ug, 19, k

Matrikkelen 1886

Gårdsnr. 68 Bruksnr. 1: Haakøen/Haakøen - Markus Kjelstrup
Gårdsnr. 68 Bruksnr. 2: Haakøen/Haakøbøen - Ludvig J. Larsen
Gårdsnr. 68 Bruksnr. 3: Haakøen/Haakøen - Ole Olsen
Gårdsnr. 68 Bruksnr. 4: Haakøen/Haakøen - E. Olsen, Bøssemager
Gårdsnr. 68 Bruksnr. 5: Haakøen/Haakøen - Johan Peder Pedersen
Gårdsnr. 68 Bruksnr. 6: Haakøen/Haakøen - Thomas Andreas Johannessen
Gårdsnr. 68 Bruksnr. 7: Haakøen/Haakøen - Jens Berteus Eilertsens Enke

Folketellinga 1900

GardsnrBruksnrGardsnavn
68 5 Haakø
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Johan Martin Johansen m hf ug Fisker og gaardbruger Forp. 1874
Johan Peder Pedersen m fl e Fisker og Fv. gaardbruger 1833
Sigfred Marius Johansen m fl ug Beskjeftiget med gaardsarbeide 1885
Ingeborg Marie Pedersdatter k tj ug Tjenestepige, beskjæftiget med kreaturstel 1858
Margit Amalie Johansdatter k d ug Pleiedatter 1894
Peder Alfred Olsen m fl ug Fisker og inderst 1868
Hans Peder Johansen m hf g Gaardbruger og fisker Selveier 1870
Petra Karoline Jeremiasdatter k hm g Gaardmandskone 1874
Margot Johanne Hansdatter k d ug Datter 1896
Hans Peder Hansen m s ug Søn 1898
Jeremias Andreas Hansen m s ug Søn 91299
Aminda Marie Johansdatter k tj ug Tjenestepige syselsat med hus og kreaturstel 1882

GardsnrBruksnrGardsnavn
68 2 Håkøbøen
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Ludvig J. Larssen m hf g Gaardbruger Selveier Kvægdrift 1845
Thine Larssen k hm g Gaardmandskone 1853
Laatte Larssen k d ug Sysselsatt med hus og kreaturstel 1885
Hanna Larssen k d ug Datter 1888
Ingvarda Larsen k d ug Datter 1890
Tora Larssen k d ug Datter 1892
Lars Larssen m s ug søn 1896
Jens Sørensen m fl ug Fatigunderstøttet lidt Gaardsbr. Arbeide 1848

GardsnrBruksnrGardsnavn
68 1 Haakøen
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Thinius Reginius Kjelstrup m hf g Gaardbruger selveier 1866
Lorentine Andrine Jeremiasdatter k hm g Gaardmandskone 1865
Jenny Alida Kjelstrup k d ug Gaardmandsdatter 1893
Tinus Lovin Kjelstrup m s ug Gaardmandsøn 1896
Olav Marinius Kjelstrup m s ug Gaardmandsøn 1897
Magnus Leonhard Kjelstrup m s ug Gaardmandsøn 10298
!! Kjelstrup* m s ug Gaardmandsøn 161000
Charlotte Edvine Jensdatter k tj ug Tjenestepige 1883

GardsnrBruksnrGardsnavn
68 4 Tennes (Haakø)
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Oluf Olsen m hf g Gaardbruger og fisker selveier 1858
Marie Alfredia Olsen* f Sundstrøm k hm g Gaardmandskone 1869
Marie Elisabeth Olsdatter k d ug Datter 1888
Oluf Valdemar Olsen m s ug Søn 1889
Karen Emelie Olsdatter k d ug Datter 1891
Anna Adele Olsdatter k d ug Datter 1893
Einar Andreas Olsen m s ug Søn 1895
Emmeli Helene Olsdatter k d ug Datter 1898
!! Olsdatter* k d ug Datter 290800
Karen Marie Eliasdatter k fl e Kaarenke uden indtægt forsørges af hf 1819
Albert Peder Andresen m fl ug Fisker 1871

GardsnrBruksnrGardsnavn
68 6 Haakøen
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Thomas Andreas Johannesen m hf e Gaardbruger og fisker Selveier 1848
Olufine Eline Johannesdatter k d ug Sypige 1870
Teodora Malfreda Gabrielle Johannesdatter k d ug Husbestyrerinde i hjemmet, uden Indtægt 1881
Alma Henriette Lovise Johannesdatter k d ug Budeie, uden Indtægt 1884
Fransiska Edvarda Ufemia Johannesdatter k d ug Gaardmandsdatter 1886
Birger Johan Arnt Johannesen m s ug Gaardmandsøn 1890

Matrikkelutkastet 1950

68Håkøy
1Håkøy0 mark 50 øre mark us Kjelstrup
2Håkøybøen0 mark 90 øreLars Larsen
3Hole mark 0 mark 43 øreSimon Knutsen
4Håkøy1 mark 12 øreOluf
og Olav Olsen
5Håkøy0 mark 28 øreArne J. Johansen
6Håkøy0 mark 73 øreBirger Johansen
7Solthun0 mark 11 øreJohan Mortensen
8Hundstad0 mark 30 øreArne Johansen
9Ryeng0 mark 06 øreSigrid Eilertsen
10Haugås0 mark 15 øreKaren Davidsen
12Guldeng0 mark 10 øreAlfred M. Mathisen
13Bunesset0 mark 02 øreHenriethe Pedersen
14Sommero0 mark 18 øreOtilie M. Olsen
15Buheim0 mark 08 øreHenriethe Pedersen
16Nyrud0 mark 21 øreKristian Pettersen
17Haugstua0 mark 22 øreChr. Knutzen
18Rudvang0 mark 06 øreAlfred E. Aldorsen
19Høili0 mark 20 øreTromsø Bygningsarbeiderforening
20Spissen0 mark 01 øreTinius Kjelstrup
21Skogli0 mark 10 øreJeremias A. Johansen
22Bergstad0 mark 12 øreHøvding Skipsopphugging
23Bergstad II0 mark 01 øreHøvding Skipsopphugging
24Solstrand0 mark 01 øreAlfred M. Mathisen
25Skogli0 mark 02 øreAlbert Johansen
26Myrvang0 mark 06 øreOliver Ryeng
27Kvil0 mark 01 øreLeif Berg-Olsen
28Solbu0 mark 01 øreThora Larsen
29Snippen0 mark 01 øreArthur Kjeldsen
30Fredly0 mark 01 øreWettergreen Jensen
31Flytmo0 mark 05 øreMagnus Kjelstrup
32Trollheimen0 mark 12 øreHans Haakø
33Solheim0 mark 02 øreJohan Mortensen

Tromsøysund bygdebok - et dugnadsprosjekt på Internett
Besøkere online:   ¦   Besøkere i dag: