"
TB


Gårdshistorie:
Om gårdshistorien

Gårder:
Andersdal
Bakkejord
Balsnes
Bentsjord
Berg
Bjørkenes
Bjørnslett
Botn
Brattfjell
Breivika
Brokskar
Bårdsvik
Eidjord
Ekkernes
Engvik
Erikjord
Fagerbukt
Fagerelv
Fagernes
Finland
Finnes
Finnkroken
Gjøssøy
Grindøy
Grøtfjord
Grøtnes
Gåsvær
Hanslarsanes
Havn
Hjellnes
Holmeslett
Hundbergan
Håkøy
Jamteby
Jøvik
Kaldslett
Kalvebakken
Kiberg
Kobbevågen
Kraknes
Kraksletta
Kristofferjord
Krokelv
Kvalnes
Kvitberg
Kårvik, Nord
Kårvik, Sør
Langnes
Larseng
Laukslett
Laukslett
Laukvik
Lavold
Lyfjord
Lyngøy
Marcelisminde
Marislett
Mellomjord
Melvik
Mjelde
Moldnes
Mortensnes
Movik
Musvær
Måsvik
Nordhella
Oldervik
Ramfjordnes
Risøy
Rottenby
Røsnes
Sandnes
Sandnes m. Puskevik
Sandvik
Sandvær
Skarsfjord
Skavberg
Skittenelv
Skognes
Skogvik
Skulgammen
Skulsfjord
Sletta
Snarby
Sommerlyst
Sommerset
Sparebanken
Stakkevoll
Steinbakkjord
Storelv
Storsteinbukt
Storsteinnes
Strømsbukta
Strømsgården
Svarvaren
Sørhella
Tisnes
Tommasbakken
Tommasjord
Tromsdalen
Tromsea
Tromsø prestegård
Tromvik
Tronjord
Tømmernes
Tønsnes
Tønsvik
Tønsås
Vengsvik
Vengsøy
Voldelv
Vågen
Vågnes
Vågsøy
Zakariasjord

Presentasjon:
Hvorfor
Hvordan
Hvem

Historie:
Steinalderen
Jernalderen
Vikingtiden
Middelalderen
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
1900-tallet

Annet:
Kirka
Tinglag
Skoler/undervisning
Helsevesen
Kommunikasjon
Botanikk
Geologi
Kart

Kontakt:
Gjestebok
Adresser

eXTReMe Tracker
 


Tromsøysund Bygdebok

Berg

Forfatter av gårdshistoria ønskes.


O. Rygh: Norske Gaardnavne

19. Berg ytre. Kaldes nó2rbærg eller nó2rgåren.*Berg n., Berg, Berggrund.

20. Berg indre. Udt. bærg.

20,3. Volden. Udt. vå1LLen.


Vis større kart

Lensregnskapet 1567

Raffne fiord
Gregorius Oluffszennj vog f.
Peder Hennrickszennj vog f.

Skoskatten 1645

Finder I Forne TingSted
Raunefiord
Anders Suendsen
Hans Quinde
Hans Thienist Pige
Gamel Anders (Suendsen)
Hans Quinde
Hans Thienist Pige
Niels Arnnesen
Hans Quinde
Hans Thienist Pige
Niels Suendsen
Hans Quinde
Peder Jonnsen
Hans Quinde
Poffuel Lett
Hans Quinde
Hans Sönn

Genneral Jordebog Ofuer Tromsøe Fogderi (1667)

«Rafnefiord med yttre Selnes och Indre Selnes - 4 Pd. [1 våg = 3 bismerpund (Pd.) = 72 bismermerker].

Unge Anders Svendsen.
  Landschyld: 1 Pd.
  Leeding: ½ W.
  Ostetiende: 10 Mark.
 Føder:
  Kiør: 3.
  Smaller: 14.
Hafr fornøden Brendefang, och ellers ingen anden tilfelde.

Sven Poulsen.
  Landschyld: ½ Pd.
  Leeding: ½ W.
  Ostetiende: 5 Mark.
 Føder:
  Kiør: 1.
  Smaller: 9.

Gamle Anders.
  Landschyld: 1 W.
  Leeding: ½ W.
  Ostetiende: 11 Mark.
 Føder:
  Kiør: 4.
  Smaller: 9.

Jens Ollufsen.
  Landschyld: ½ W.
  Leeding: ½ W.
  Ostetiende: 11 Mark.
 Føder:
  Kiør: 4.
  Smaller: 9.

Niels Arensen.
  Landschyld: 1 W.
  Leeding: ½ W.
  Ostetiende: 9 Mark.
 Føder:
  Kiør: 3.
  Smaller: 6

Skattemanntallet 1670

Præstens Jorder.
Raffnefiord 1wog. Schatt
W: Anders Suendtzenn 1pd. Lens Mand.
Ofr.finde
G: Anders Suendtzenn 1pd. 1ort.
Niels Arentßenn 1pd. 1ort.

Manntallet 1702

Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor.Gaardenes eller Platzernes NavneOpsidernes eller Leylendings NavnDeris AlderDeris Sønners Navne og hvor de findesDeris Aar og Alder
Ringe Efne alle sammen Bestaar i skyld og gield her Nord. Har dog CreditRafnefiordPeder Andersen64Hans Pedersen23
Anders Pedersen13
Ole Pedersen10
Hans Pedersen38
Jacob Gundersen58

Justisprotokoll Helgøy 1708

Fogden tilspurde Postbønderne i bemelte tingsted hvad de haver faaet i post penger for dette aar. hvor da fremkom, hans ottesen olderviven Christen Christens: itm:, Olle gundersen Laudvold, baar Nielsen tønsnes. Joen Rønnelsen og henning Jensen Kalleslet, Peer andersen Rafnefiord, Jachob Olsen Lars Andersen ulsfiord, og Niels Jøens:? ulsfiorden, og og vedstaar at have annammet af fogden hver En half Rixdaler for dette aar.

Dernest blef Eftterskrefne Mender tilnemt at vere laudRettisMend til aars 1709 da at bethienne Retten, og for hans velbyrd Herr Laudm: at aflegge deris Ed, Nemlig Sander Snarby Olle Jonsen Cammen Niels Peersen buresund, Gudtorm ibid:, Michel gudlachs: torsvog, Lars Erichsen schaarøen, Lars Jonsen tønsnes; og Lars Peers: Høestachslet, og det under Lovens bøder saafremt det ej Eftterkommes. Fogden tilspurde Postbønderne i bemelte tingsted hvad de haver faaet i post penger for dette aar. hvor da fremkom, - - - - - - , Peer andersen Rafnefiord, - - , og vedstaar at have annammet af fogden hver En half Rixdaler for dette aar.

Justisprotokoll Helgøy 1710

Postbønderne udj dette tingsted, hans Ottesen og Christen Christens: oldervigen, Olle gunders: Laudvold, Baar tønsnes, Joen og hemming Kalleslet, og Peer Anders: Rafnefiord, som alle beRettet at have bekommet af fogden hver ? 2 ort, i dette aar for posten at føre.

Justisprotokoll Helgøy 1720

Dernest blev for Retten forkyndt En bøxselsædel udsted af ærværdig Hr: Niels Olsen Thulesius, til Ander Peers: paa 1/2 vogs leje udj Raunefiord En af Præstboes Jorder til Tromsen, hvilchen part Ere dend som hans Moder tilforen har bebychet, og Nu for hannem opladt. samme fæstebref Er udsted d=28 May?1720/:

Justisprotokoll Helgøy 1721

En bøxselsædel af samme Pastor udsted til hans Peders: paa 1/2 pds leje udj Rafnnefiord, datterit?23 Decembris 1720/:

En ditto af Sal: Hr Olle Oudens: Pastor til tromsen udstedt til hans Peders: paa 1/2 pds. leje udj Rafnefiord, datterit d=16 July?1705/:

Matrikkel 1723

RAVNEFIORDAnders Persen
Hans Perssen den gamble
Hans Perssen den unge

Justisprotokoll Helgøy 1725

Eftterskrefne Danemend blev tilnefnt at bethienne Retten udj tilkommende aar. Og derfor anbefales Nu at aflegge deris laudRettis Ed for laudmanden; hvilche Erre, Anders Peers: Rafnefiord, - - - - - .

Justisprotokoll Helgøy 1726

Anno=1726 d=16 Juny holdis paa grundfiord sædvandligt sommerting med samtlige i Helgøe tingsteds Almue, hvor da Retten blev præcideret udj fogdens absens hans fuldmegtige Monsr. Lars Albech, samt administreret af Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, Item til Rettens bethienning Eftterskrefne laudRet, - - - - , Anders Peers: Rafnefiord, - - - .

Justisprotokoll Helgøy 1727

"Anders Peders: Rafnefiord" nevnes som stevningsmann.

Justisprotokoll Helgøy 1729

Anno = 1729 d. = 25 Aprilis holdis paa gaarden Elvevold vaarting med samtlige Scherføe og Helgøe tingsteds Almuer, hvor da Retten blev administreret af Kongl: May'ts: foget Edle Andreas Tønder, Sorenskrifvren Asmus Rosenfeldt, samt til Retts bethienning Nemlig - - - - - - - , og Anders Peers: Rafnefiord, alle Edsvorne laudrettis mend.

Justisprotokoll Helgøy 1734

Dernest blef Eftterschrefne Dannemand Nemlig - - - - - - - gl: Hans Peers: Raufnefiord, tilnestt at besidde Retten udj tilkommende Aar, og derfor anbefales da at forføye sig for Herr Laugmand, at aflegge Eeden under brøde Eftter loven, om de det iche Eftterkommer.

Justisprotokoll Helgøy 1742

Stefningsmendene Nemlig Niels Olsen qvæn og haagen Goutessen Indstefnt til dette ting at møde Kirsten EdiasDatter tiennende hos hans hansen paa Berrig, som udj løsagtighed haver aflet Et Barn, og forregivet at Carl Jens: En Ung karl skal verre fader til, og hand i afvigte vaar henReiste til findmarken;
Disse Indstefnte Personer møtte iche ej heller nogen paa deris vejne; thj blef da derom denne afsagt.
Saasom Morten larsen, og Rebecha Olsdatter, der er befunden for lejermaal til sammens, ligeledes den Indstefnt Kirsten EdiasDatter som haver udlagt Carl Jens: som er henReist til findmarken, hand at være fader til det barn hun i løsagtighed haver aflet; hvilche beviset? Personer iche til dette ting har villet Indfundet sig at svare til sin sag, saa forrelegges de alle at møde til Næste ting eftter lovlig Stefnemaal, saa fremt de iche vil have skade for udeblivelse.

Justisprotokoll Helgøy 1743

En Bøxselsædel læst, som af Prousten Herr Henning Junghans var udstædt d = 2 Novembr: 1742 til Olle Ols: Varden paa 1/2 pds. leje udj Raunefiord, som hans Peers: for hannem haver opladt, til Tugthuuset betalt ? 8 sk:,

Kirsten Ediasdatter Nu tiennende hos Hans Hansen Raunefiord var Nu Eftter forregaaende forleg Indstefnet at til det lejermaal hun skal have begaaet med Carl Jens:
Qvindfolchet Møtte, og tilspurdt, hvem hun ved aabenbare Skrifttemaal har udlagt til sit Barns fader, som hun i løsagtighed haver aulet, Derpaa hun Nefnte En Person, af Nafn, Carl Jensen, som da var hiemme hos sin Moder boende paa Sletnes, Mens for to aar siden bort Reist her fra og til findmarchen hvor hand Endnu er;
Sagsøgeren paastod Dom, til bødernes betalning eller at straffes paa Kroppen. Herom afsagt.
Det Er af Kirsten Edisdatter bevist som herfor Retten haver tilstaaet at have udj løsagtighed aulet Barn Med den Nu herfra Reiste Person Carl Jens: og de iche befindes at Egte hverandre, saa tilfindes hun derfor at bøde Eftter loven ? 12 lod Sølv, og saafremt hun iche kand tilveje bringe betalningen da at straffes Paa kroppen Med staa udj halsjernet ved Tromsøe Kirche En Søndag, Nemlig 1 time for og En time Eftter tiennesten derforholdes. Hvad den beskylde Carl Jens: angaar, da som hand iche er stefnet, saa kand derom iche Noget paa hannem dømmis.
Endelig: betaler Kirsten Erichsdatter i denne processens omkostning Med ? 3 ort.

Justisprotokoll Helgøy 1744

Ombuds Manden Sr Michel Hvid i Continuation af hans Begiering paa forrige ting Begierede af Fogden ville behage at opnefne En Mand Paa Michel qvæns veine at svare i hans sag i følge af forordningen om Justitien af ? 1735.
Fogden Derpaa opnefnte Niels Olsen Raufnefiord, som Er kyndig baade i qvænst og Norsk sprog.

Justisprotokoll Helgøy 1745

endelig blev tilnævnet saamange nye mænd her udi dette Tingsted som findes, til at være laugrettsmend og fare til Lovmanden eftter Loven, for at aflegge Laugretts Eed, hvilke ere følgende: - - - , Hans Hansen Ravnefiorden, - - - . Disse tilnævnes og anbefales at fare til lovmanden at aflegge deres Lovretts Eed, paa det de kand være i beredskab til Rettens betiening naar paafordris, følgelig lovens 1t bogs 7de: Cap: 2den art:

Justisprotokoll Helgøy 1746

Til laugrettes mend at betiene Retten til Sommertinget 1747, blev opnævnt - - - - - , Hans Hans: Ravnefiorden, - - .

Justisprotokoll Helgøy 1748

Dend 5te Junij 1748 blev holdet Sommerting paa Elvevold med Helgøe Tinglavs almue, hvor Retten blev administreret af mig Sorenskriver Thomasøn tilligemed efterskrevne Eedsvorne Laugrettesmend, neml: - - - - - , Hans Hansen Ravnefiorden, -.

Justisprotokoll Helgøy 1751

"Niels olsen Ravnefiord" nevnes som stevnevitne.

Justisprotokoll Helgøy 1753

Peder Lars: boende paa Selnes i balsfiorden havde ladet varsle her til dette Ting, ole Niels: Ravnefiord, at forklare hvorledes det haver tilgaaet med Citantens Søn Lars Pedersen afv: aar 1751 om vinteren da de foer i Sælskab sammen til fiskerie i Ulsfiorden, da de vare paa Snarby, og Peder Larsens Søn døede saa hastig den indstevnte ole Niels: mødte ikke, men hans fader Niels olsen mødte og svarede til Sagen; Peder Lars: var begierende at forhøre hvor leedes det har tilgaaet med bemte: hans Søn som døede saa uformodentl: og Hastig paa Snarby, hvorde lagde i land med deres baad, og fordi at et Rygte er udspreed blant folk at de have vær? i haun at brydes paa Snarby, og den døede befant paa sit bryst at være blaa, skal der være kommen mistanke blant folk at ole Niels: kun have giort den døede nogen skade. Thomas Roelsen Snarby fremstoed for Retten og forklarede: at da de kom paa hans land, saa hand ikke at de vare sammen at brydes, men hand saae at tvende Karle kom leedendes med Lars Pedersen som et drukken Menneske, lagde ham paa en Sæng i hans huus, og lidet derefter, da de skulle see til ham, var hand død. Niels olsen paa sin Søns veigne fremlade i Rette, endeel folkes attester, som var med i samme følge, samme folk ere nu paa deres fiskerie i Findmarken; disse bevidner at de ingen Klammerie har sedt imellem ole Niels: og den afdøede Lars Peders: men de at vare venner, sad ved gaarden og talede sammen og havde noget brendevin i en flaske som de drak af. faderen til den afdøede Lars Peders: blev af Retten tilspurt, om hand bedkylder ole Niels: for nogen drabsgierning paa hans Søn? svarede: at hand ikke beskylder ham for noget saadant, men allene begierer et forhør hvorleedes det haver sig tildraget. Nok blev Manden paa Snarby Thomas Roels: tilspurt om hand hørte af den bemte: Lars Peders: om hand førend hand døede, klaget paa ole Niels: at hand skulde tilføyet sig nogen ulempe, hvoraf hand kunde faae skade? svarede: at hand intet hørt noget af hannem, viidere var Peder Lars: ikke begierende denne gang at Qvæstioneres derom, saasom hand ikke kand beskylde ole Niels: for nogen drabs gierning.

Justisprotokoll Helgøy 1755

Ombudsmanden Sr M: Hvid havde til dette ting ladet indstevne Hans Hansen Berg for hand skal have begaaet ulovlig Skoughugst; Dend indstevnte mødte ikke efter paaraab; Stevnevidnerne er Torvald Eriks: Skiulgammen og Jon Lars: Tønsnes, som bekræftede for Retten at de have lovl: indstevnt Hans Hans: til dette Ting for denne Sag. Sagsøgeren begierede at den indstevnte Hans Hansen maatte blive forelagt at møede til neste Ting.

Konfirmert 1756

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Berg 1756 Elen Nielsdtr 16
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Justisprotokoll Helgøy 1756

Dernest oplæst følgende af Pastor til Tromsøen hr. Johan Arndt Mejer. udgivne Fæstebreve paa sine Mensal jorder neml:

Til Knud Jakobsen paa 18 Mks. Landskyld i Ravnefiord, som Anders Pedersen for hannem haver opgivet, leveret til Trundhiems Tugthuus 6 Sk.

Joen Jakobsen loed læse sin bøxelsedel paa 18 marks leje i Ravnefiorden, som hans væhrfader Anders Pedersen for hannem oplod, med vilkor at hand skal forsyne dem hos sig saa lenge de lever, samme Jord er og af Tromsøe Præstemensal Gods, og var begge forestaaende bøxelbreve udsted af Provsten hr. Mejer til Tromsøe Kal? leveret til Tugthuuset 6 Sk.

Justisprotokoll Helgøy 1757

Niels Nielsen Cardin af Ravnefiorden, var indstevnt til dette Ting for lejermaal med barbra olsdr. Anders ? dahl, begge Personer mødte for Retten og udlagde hun bemelte dræng for barnefader, men hand nægter gierningen; derpaa bleve de begge examineret, og forklarede hun at hand hafde samqvæm med hende udi en Boe paa hans forældres gaard, hvor de laae sammen en ganske Natt, 3de uger for Michelj 1755 og kom saa i barselsæng 2den Pintzedag 1756, dette uagtet blev hand ved sin benegtelse, og ingen formaning kunde bringe ham til bekiende i hvorvel man og oplæste Eeden for hannem af Lov ? bogen, men tilbød sig at fralegge sig den beskyldning med sin Eed at hand ingen løsagtig omgang har haft med hende. Præstenerne i Tromsøen, fremsendte ellers deres skrivelse her til Retten og indstendigen begierede at hand denne gang ikke maatte antages til Eed formedelst De holde hannem mistænkt, og mente ved formaning endnu at faae ham til en ret bekiendelse, hvormed det saa beroer, og denne Sag blev udsatt til neste ting. hvad tøsen angaar, da tilbød hun sig at rette for sig og betale sine bøeder med 6 Rdr.

Hans Rasmusen giøsøen som afv: aars første Stevne var førringsmand og hausetter paa Anders Kiils Enkes Jægt paa Bentzjorden, og samme Stævne da de vare hiemkomne med Jægten, har mistet nogle Ruller Tobak af en heel kiste Tobak som hand hafde under sin førring og tilsyn for Morten heggelund, hafde til dette ting lovl: ladet indstevne Niels Nielsen Cardin af Ravnefiorden som samme Stævne og var housetter paa bemelte Jægt til forhør om hand kunde overtydes at have bortstaalen samme tobak siden hand mistænkes derfore, efterdi hand, neml: dend indstevnte, var en dag allene paa Jægten tilligemed en anden fin som var housetter, og de andre Jægtefolk vare paa land da Jægten laae i havnen ved Bentzjorden, og da de kom ombord fandt de tegn til opbrud paa en tobak=kiste som og virkelig saa befandtes da det nøyere blev efterseet, og befandtes da at 6 Ruller tobak var borte af denne tobak. bemelte Niels Nielsen mødte og svarede til Sagen, kunde ikke negte at hand giorde den misgierning at opbryte den kiste tobak og bort tog de 6 Ruller deraf, og Ligesaa opbrød en anden kiste som hand hafde under førring selv for Carl Andersen i balsfiorden, hvoraf hand bort tog 8 Ruller, Paa tilspørsel svarede hand at hand ikke kunde tillegge den anden housetter som var med ham paa Jægten, siden denne hous: selv tilstod, som og var ved Retten, og heeder Niels Mikkelsen, at hand laae og Sov da denne gierning af Niels Nielsen blev giort, og end videre sagde Niels Mikkelsen at hand var drukken og deraf falt i Søvn. Efter forommelte tilstaaelse af Niels Niels:, beroer det da paa vedkommende actors videre paatale eftersom hand nu for denne Sag ei er indstevnt til Doms lidelse.

Justisprotokoll Helgøy 1758

Josep Larsen Løngen hafde til dette Ting ladt indstevne Morten Lars: Ravnefiord, formedelst hand for nogen tid siden, neml: 1755 skal have foraarsaget Citanten nogen skade paa sin fisk som hand hafde opspærret og hængende paa en fiskegield i Burøesund hvor hand hafde fisket, hvor og dend indstevnte kom til fiskerie, skal have ned Reven Josep Larsens fisk af gielden og benøttede sig af gielden til sin egen fisk; Citanten siger at hans fisk var 416 Spærre, som blev nedkast i Fiæren og blev bedærvet, vidste saa ike hvor fisken afblev, men hafde indstevnt de Mænd i burøsund at forklare derom, neml: Niels Peders: burøsund og Isak Povelsen som nu ike mødte. Dend indstevnte paaraabt, men mødte ikke, stevnevidnerne er Niels Cardin og Knud Jakobs: Ravnefiord, som afhiemler deres Stevnemaal; Citanten begierede at de indstevnte Mænd i burøsund maatte paalegges at møde til næste ting at vidne om hvorleedes hans fisk blev behandlet samt hvor samme er afbleven. Thi er i denne Sag Eragtet: at Morten Lars: gives laugdag at møde til neste almindelig berammede Ting Ao. 1759 at svare til Sagen. iligemaade paalegges Niels Peders: burøsund og Isak Povels: itm under Falsmaal at møede til at give Retten fornøden oplysning i denne Sag, da derom skal handles som lovl: kand eragte.

Konfirmert 1759

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Berg 1759 Sivert Olsen 17
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Justisprotokoll Helgøy 1760

Hans Heggelund lod Tinglyse sin bygselseddel paa 6 markers landskyld i Berg eller Ravnefiord, som hans Fader Hans Peders: for hannem haver opladt, og er af Tromsøe Mensal gods. lev: til Tugthuuset 4 sk.

Konfirmert 1765

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Berg 1765 Anders Andersen 21
Berg 1765 Berith Hansdtr 16
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Folketellinga 1769

GårdsnavnFornavnEtternavnStillingAlderKommentar
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)AndersNils.bruker42
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)MargrethBentsd.kone32
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)OlavaAndersd.barn4
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)Marthabarn2
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)NilsNils.tjener13
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)AnneNilsd.tjener36
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)MaritAndersd.tjener87enke

Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)HansHans.bruker56
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)BarbroeOlsd.kone50"og Hst."
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)HansHans.barn9
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)Berrithbarn21
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)Gollabarn20
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)Annebarn17
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)AndersFrans.tjener40
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)ToerJens.tjener18
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)SørenJens.tjener11
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)OleAnders.tjener20
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)AlethJacobsd.tjener50

Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)KnudJacobs.bruker37
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)AnneAndersd.kone35"og Hst."
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)Kristenbarn12
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)JacobKnuds.barn8
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)Andersbarn6
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)Olebarn4
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)Marenbarn10

Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)AndersHans.bruker40
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)AnneBensd.kone60"og Hst."
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)JohannaHansd.f.b.1
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)HansAnders.tjener38
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)Anne MargrethJacobsd.tjener34
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)KirstenNilsd.tjener8

Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)JonJacobs.bruker42
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)KirstenAndersd.kone40"og Hst."
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)JacobJons.barn10
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)Olebarn8
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)Jorgenbarn6
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)Sophiabarn14
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)Marenbarn12
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)BeritPedersd.tjener80enke

Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)MortenLars.bruker50
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)MaritAndersd.kone40"og Hst."
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)LarsMortens.barn12
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)Mortenbarn5
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)Annebarn15
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)Karenbarn8
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)Magdalenabarn4
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)Gollabarn2
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)Anne Chatrinabarn1

Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)HansHans. Heggelundbruker41
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)PeternillaOlsd.kone36"og Hst."
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)HansHans.barn9
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)OleHans.barn5
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)KielHans.barn3
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)Elenbarn10

Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)AndersAnders.bruker34
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)ElenJosephsd.kone33"og Hst."
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)JosephAnders.barn6
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)Salomonbarn2
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)Elizabethbarn10
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)Mariabarn4
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)AbrahamNils.fosters.1
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)AndersNils.tjener14
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)NilsTrons.tjener49
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)BarbroeObadiæd.tjener40
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)MarthaNilsd.tjener10

Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)ZachariasLars.bruker36
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)AnneKlemetsd.kone30"og Hst."
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)AndersZachariæs.barn8
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)Petterbarn4
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden)Larsbarn2

GårdsnavnFornavnEtternavnStillingAlderKommentar
RavnfiordenMortenThomes.bruker40
RavnfiordenElenErichsd.kone41
RavnfiordenIngerMortensd.barn16

RavnfiordenJonGutorms.bruker70
RavnfiordenMarithOlsd.kone75"og Hst."
RavnfiordenSaraJonsd.tjener10

RavnfiordenJonJons.bruker30
RavnfiordenMarithMelchersd.kone31
RavnfiordenElenJonsd.barn17!!!
RavnfiordenMarithbarn10

RavnfiordenSimonTors.bruker48
RavnfiordenMarithJonsd.kone50
RavnfiordenJonSimons.barn14
RavnfiordenKristianbarn10
RavnfiordenAnne Chatrinabarn6

Folketellinga 1801

Berg
FørenamnMellomnamnEtternamnHushaldstatusAlderSivilstandYrkeKjønn
Niels Nilsen GasdinHusbonde45Hans 2det ægteskabFæstebonde og fiskerM
Ingebourg LarsdtrHustrue34Hendes 1ste ægteskab K
Ane NilsdtrHands datter af 1ste ægteskab15 K
Andreas JansenFoster søn18Ugift M
Lars HansenHusbonde37Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
AasilleMargreteHansdtrHustrue34Begges 1ste ægteskab K
HansCornelius Deres børne4 M
IngbourgMaria Deres børne8 K
Hedevig Deres børne2 K
HannaSemina Deres børne6 K
Ingbourg SørensdtrTieneste tøste52Ugift K
AneMartaMortensdtrTieneste tøste24Ugift K
Ole Jensen Ebeltoft 24UgiftFæstebonde og fisker - logerer p.t. i huuset til han faaer bebygget sin egen fæsK
Golla Hansdatter HærtelHusmoder50Enke 1 gangHar fæster gaard og driver fiskerie og giæstgiverhandelK
Bendix HærtelHendes sønner23Ugift M
HansHinrik Hendes sønner21Ugift M
Thore JensenHendes tieneste drænge50Ugift M
Fridrich ZachariasenHendes tieneste drænge31Ugift M
KierstinaGierdrud Arbeyder for sig selv37Ugift K
Johanna HansdtrTieneste tøser50Ugift K
Martina JohannesdtrTieneste tøser24Ugift K
Malena AndersdtrTieneste tøser20Ugift K
Ane KlemissdtrArbeyder for sig selv55Enke 1 gangInderstindeK
Søren ZacharisenArbeyder for sig selv27Enke 1 gang M
ElenMargreteLindalArbeyder for sig selv og logerer i mad. hærtels hus44Enke 1 gangErnærer sig ved at spinde, sye og væveK
BerritKirstinaLuthArbeyder for sig selv og logerer i mad. hærtels hus. fornævnte enkes broders dat16UgiftEr enken tilhielp med benævnte haandarbeydeK
Lars SchøyenLogerer og arbeyder lidet der i huuset ved at hugge brænde70UgiftHar for nogle aar tilbage faaet borgerbrev som kiøbmand i tromsøe kiøbstad, menM
Hans AndersenHusbonde68Hans 1ste ægteskabFæstebonde og bygningsmandM
AneMargreteJacobsdtrHustrue65Hendes 2det ægteskab K
Anders HansenHusbonde30Begges 1ste ægteskabInderste hos faderen og fiskerM
IngerLuciaOlsdtrHustrue43Begges 1ste ægteskab K
Hans AndersenDeres tvilling børne8 M
AneMargrete Deres tvilling børne8 K
GollaBirgita Deres børne5 K
JulianaMaria Deres børne2 K
Nilla OlsdtrTjenste tøs23Ugift K
Hans AndersenHusbonde27Begges 1ste ægteskabHusmand med jord og fiskerM
AneMariaOlsdtrHustrue25Begges 1ste ægteskab K
Maren AndersdtrTjenestetøs og hans syster14 K
Anders HansenHusbonde72Hands 2det ægteskabFæstebonde og fiskerM
Karen WillumsdtrHustrue52Hendes 1ste ægteskab K
Willum AndersenDeres børne af 2det ægteskab24Ugift M
Ane Deres børne af 2det ægteskab26Ugift K
Peder JonsenHusbonde47Hands 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Margrete EstensdtrHustrue42Hendes 2det ægteskab K
Hans RasmusenHendes søn af 1ste ægteskab M
Jørgen JensenHusbonde41Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
AneMariaJensdtrHustrue38Begges 1ste ægteskab K
Andreas Deres børne8 M
Niels Deres børne7 M
Hinrica Deres børne9 K
OlavaBirgita Deres børne1 K
Jacob JonsenHusbonde37Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
AneMargreteJensdtrHustrue38Begges 1ste ægteskab K
JensAndreas Deres børne7 M
SørenBorteus Deres børne4 M
JohanXstian Deres børne3 M
MargreteMaria Deres børne9 K
Elen JensdtrTieneste tøser23Ugift K
Maren XstefersdtrTieneste tøser33Ugift K
Kirsten AndersdtrHusbondens moder89Enke 1 gangUnderholdes af sønnenK
PetterKristianZachariasenHusbonde39Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Marrit HansdtrHustrue35Begges 1ste ægteskab K
Zacharias Deres søn7 M
AneStinaJohannesdtrFoster barne4 K
Kirsten Andersdtr 16Ugift K
Ole Olsen HagenHusbonde56Begges 1ste ægteskabInderste, skrædder af professionM
Maren XstofersdtrHustrue51Begges 1ste ægteskab K
Marrit AndersdtrFoster barne12 K
Joen ThoresenHusbonde27UgiftFæstebonde og fiskerM
AneBirgitaAndersdtrHans tjenste tøs36Ugift K
Helena ZebulonsdtrPleye barne9 K
Nils HinriksenHusbonde60Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Kirstie JacobsdtrHustrue45Begges 1ste ægteskab K
Jacob Deres børne26Ugift M
Anders Deres børne14 M
Thomas Deres børne10 M
Niels Deres børne5 M
Aasille Deres børne27Ugift K
Ole PedersenHusbonde40Begges 1ste ægteskabHusmand med jord og fiskerM
Ane AndersdtrHustrue39Begges 1ste ægteskab K
Ane Deres børne12 K
Marrit Deres børne7 K
Ane HinricsdtrFoster barne14 K
Maren GundersdtrHusbondens moder70Enke 2 gangeUnderholdes i sønnens huusK
Peder MortensenHusbonde50Begges 1ste ægteskabHusmand uden fast jord og skiperM
Olena Andersdatte GardinHustrue40Begges 1ste ægteskab M
Andreas Deres børne10 M
Morten Deres børne6 M
Lars Deres børne4 M
EleMargrete Deres børne8 K

Ramfjorden
FørenamnMellomnamnEtternamnHushaldstatusAlderSivilstandYrkeKjønn
Cristian SimonsenHusbonde40Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Ingborg MortensdtrHustrue49Begges 1ste ægteskab K
Berrit Deres børne12 K
Martina Deres børne9 K
Sørena Deres børne7 K
Marrit ThomasdtrTieneste tøs49Ugift K
Nils NilsenHusbonde60Begges 1ste ægteskabHusmand med jord og fiskerM
Margrete MortensdtrHustrue25Begges 1ste ægteskab K
Maria Deres datter3 K
Ole CarlsenHusbonde65Hands 2det ægteskabInderste hos efterskrevne johannes johannesen, ernærer sig af bygnings- og muuraM
MartaCatrinaEliasdtrHustrue33Hendes 1ste ægteskab K
BirgitaKirstina Datter af hans 2det ægteskab3 K
Johannes JohannesenHusbonde34UgiftRydnigsmand og fiskerM
Eva EricsdtrTieneste tøs35Ugift K
Johannes PedersenHusbonde53Hands 2det ægteskabRydnigsmand og fiskerM
Kirstie KielsdtrHustrue44Hendes 1ste ægteskab K
Kiel Søn af 1ste ægteskab19 M
Isach Søn af 2det ægteskab7 M
Elen Datter af 2det ægteskab10 K
Johannes AdamsenHusbonde30Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Marrit OlsdtrHustrue49Begges 1ste ægteskab K
Rasmus Deres søn5 M
Adam HinriksenHusbonde70Begges 1ste ægteskabInderst hos ovenmeldte johannes adamsen og fiskerM
Catrina HinricsdtrHustrue60Begges 1ste ægteskab K
Anders EricsenHusbonde44Begges 1ste ægteskabRydnigsmand og fiskerM
Stina JohannesdtrHustrue42Begges 1ste ægteskab K
Catrina LarsdtrTjeneste tøs31Ugift K
Johannes MansagerHusbonde44Gift 1ste gang, hans kone er i stavangerRydnigsmand, og jærensmed af professionK
Fridric NilsenHusbonde28Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Berrit AndersdtrHustrue33Begges 1ste ægteskab K
Thomas NislenDeres tieneste folk16Ugift M
Hinrica PedersdtrDeres tieneste folk15 K
Simon ThorsenGift mand, husbondens steedfader85Hans 2det ægteskabInderste hos samme og underholdes af hamM
Elen JosefsdtrSimons hustrue, husbondens moder65Hendes 3die ægteskab K
Ole MichalsenHusbonde40Begges 1ste ægteskabInderste, rydnigsmand og fiskerM
Malena JohannesdtrHustrue41Begges 1ste ægteskab K
Michel Søn9 M
Anders HinricsenHusbonde33Hans 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Elisabeth AndersdtrHustrue43Hendes 2det ægteskab K
Josef AndersenHendes søn af 1ste ægteskab18Ugift M
Augustinus Deres fælles søn af 2det ægteskab13 M
PetterLorents Deres fælles søn af 2det ægteskab4 M
ElenMaria Deres fælles datter af 2det ægteskab9 K
AneElisa Deres fælles datter af 2det ægteskab7 K
Jon Nilsen_bramandHusbonde32Begges 1ste ægteskabHusmand uden fast jord, og fiskerK
Elen LarsdtrHustrue30Begges 1ste ægteskab K
Berrit LarsdtrHans systers datter - pleye barne7 K
Thomas NilsenHusbonde54Hans 2det ægteskabHusmand uden fast jord, og fiskerM
Sara LarsdtrHustrue44Hendes 1ste ægteskab K
Amund Deres børne af hans 2det ægteskab11 M
Danjel Deres børne af hans 2det ægteskab5 M
Inger Deres børne af hans 2det ægteskab7 K
Paul MortensenHusbonde32Begges 1ste ægteskabHusmand med jord og fiskerM
Gunill ZachariasdtrHustrue28Begges 1ste ægteskab K
LarsAndreas Deres børne8 M
Zacharias Deres børne2 M
AneMarta Deres børne4 K
Hinrich ThomasenHusbonde54Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Ane EnarsdtrHustrue56Begges 1ste ægteskab K
Elias Deres børne18Ugift M
Elen Deres børne15Ugift K
Ane PedersdtrHustruens uægte datter28Ugift K
Johanna JohannesdtrFoster barn5 K
Marrit AndersdtrHusmoder65Enke 1 gangHar fæstet jord og ved hendes sønner driver fiskerieK
Hans MortensenHendes sønner30Ugift M
Andreas MortensenHendes sønner24Ugift M
Marrit OlsdtrTieneste tøs26Ugift K
Jacob NilsenHusbonde42Begges 1ste ægteskabRydnigsmand og fiskerM
Eva LambersdtrHustrue41Begges 1ste ægteskab K
Nils Deres børne8 M
Esajas Deres børne5 M
AneStina Deres børne11 K
BerritHelena Deres børne2 K
Adam HinrichsenLøsgienger32 M
Paul ThomasenHusbonde50Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Kirstina JosefsdtrHustrue40Begges 1ste ægteskab K
Josef Deres børne5 M
Thomas Deres børne4 M
Elen Deres børne9 K
Marrit AndersdtrKonens moder80Enke 2 gangeAlmisse lem, underholdes af sønnen og bøyden,samt fattigkassenK
Salamon HinriksenHusbonde45Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Grete NilsdtrHustrue44Begges 1ste ægteskab K
AneLisa Deres datter16Ugift K
Ane NilsdtrTieneste tøs og konens syster24Ugift K
Johannes Pedersen LaamakHusbonde40Begges 1ste ægteskabRydnigsmand og fiskerM
Stina JohannesdtrHustrue45Begges 1ste ægteskab K
JohannesPetter Deres børne8 M
Isach Deres børne1 M
AneMalena Deres børne4 K
Peder PedersenHusbonde45Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Elen HinricsdtrHustrue46Begges 1ste ægteskab K
Kristofer Deres børne6 M
Hinric Deres børne5 M
Elen Deres børne18Ugift K
Ane Deres børne4 K
Karen Deres børne3 K
Aasille Deres børne2 K
Anders OlsenHusbonde40Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Kirsten JosefsdtrHustrue38Begges 1ste ægteskab K
Nils Deres børne8 M
Josef Deres børne4 M
Berrit Deres børne14 K
Olena Deres børne9 K
Marrit Nilsdtr 60UgiftAlmisse lem, og underholdes af bøygden og fattigkassenK
Nils Nilsen Bramand 40Enkemand 1 gangEr dømt til findmarken og løsgiængerK
Elen JosefsdtrHusmoderens syster39Ugift K
Peder Hansen KulHusbonde40Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Karen MortensdtrHustrue43Begges 1ste ægteskab K
MortenPeder 6 M
HansKulKiil 4 M
AndreasBerteus 2 M
InborMuna 8 K

Gårdsmatrikkelen 1838

Bruksnr Løpenr Bruksnavn Eiers navn Skyld i Daler-Ort-Skilling Gammel skyld Merknad
1352Berg yttreLars Hansen1-4-0-06 M¤ Fisk
1353Berg yttreOle J. Ebeltoft1-1-16-06 M¤ Fisk
1354Berg indreRichard Hertels Enke1-4-0-018 M¤ Fisk
1355Berg indreHans H. Olsen1-0-21-012 M¤ Fisk

Folketellinga 1865

Berg ytre, 52a1
Hester: 1, Stort kveg: 12, Får: 25, Svin: 1 Poteter: 8
Lars A. Larsen, hf, Gdbr. Selveier, g, 54, m, Tromsøysund
Ingeborg Andersdatter, hans Kone, g, 45, k, Tromsøysund
Søren M. Larsen, hans Søn, ug, 23, m, Tromsøysund
Ole E. Larsen, hans Søn, ug, 21, m, Tromsøysund
Lorents Larsen, deres Søn, ug, 11, m, Tromsøysund
Hans K. Larsen, deres Søn, ug, 5, m, Tromsøysund
Anne M. Larsdatter, hans Datter, ug, 19, k, Tromsøysund
Hanna J. Larsdatter, deres Datter, ug, 19, k, Tromsøysund
Anna Larsdatter, deres Datter, ug, 13, k, Tromsøysund
Jensine Larsdatter, deres Datter, ug, 9, k, Tromsøysund
Antona K. Larsdatter, deres Datter, ug, 2, k, Tromsøysund

Berg ytre, 52b
Hester: 1, Stort kveg: 9, Får: 18, Bygg: 1/8, Poteter: 8
Nils Rasmusen, hf, Gbr. Selveier, e, 63, m, Trondenæs Præstegjd.
Rasmus Nilsen, hans Søn, ug, 24, m, Tromsøysund
Hans Nilsen, hans Søn, ug, 21, m, Tromsøysund
Aasel Nilsdatter, hans Datter, ug, 18, k, Tromsøysund
Johan V. Kristiansen, hans Pleiesøn, ug, 13, m, Tromsø
Karine Kasbøl, hans Pleiedatter, ug, 16, k, Tromsøysund
Lorents Nilsen, Logerende, Fisker, g, 31, m, Tromsøysund
Anne K. Pedersdatter, hans Kone, g, 23, k, Tromsøysund
Alfred K. Lorentsen, deres Søn, ug, 1, m, Tromsøysund

Berg ytre, 53
Hester: 1, Stort kveg: 9, Får: 16, Svin: 2, Bygg: 1, Poteter: 7
Elling Mortensen, hf, Gbr. Selveier, g, 34, m, Sparbo Præstegj.
Leonore F. Hansdatter, hans Kone, g, 45, k, Tromsøysund
Hans T. Andreasen, hendes Søn, ug, 12, m, Tromsøysund
Albert Andreasen, hendes Søn, ug, 9, m, Tromsøysund
Andreas Ellingsen, deres Søn, ug, 5, m, Tromsøysund
Beritte Andreasdatter, hendes Datter, ug, 17, k, Tromsøysund
Hansine Ellingsdatter, deres Datter, ug, 2, k, Tromsøysund
Alette H. Andreasdatter, hendes Datter, ug, 15, k, Tromsøysund
Johan L. Dinesen, Tjenestekarl, ug, 28, m, Brønø Præstegjd.

Berg Indre, 54
Hester: 1, Stort kveg: 15, Får: 31, Svin: 1, Bygg: 1/2, Poteter: 12
Peder J. Larsen, hf, Gdbr. Selveier, e, 65, m, Tromsøysund
Hans H. Pedersen, hans Søn, ug, 20, m, Tromsøysund
Lorents Pedersen, hans Søn, ug, 19, m, Tromsøysund
Peter Pedersen, hans Søn, ug, 17, m, Tromsøysund
Johannes Pedersen, hans Søn, ug, 14, m, Tromsøysund
Edevard Pedersen, hans Søn, ug, 9, m, Tromsøysund
Kristian Pedersen, hans Søn, ug, 5, m, Tromsøysund
Nikoline Pedersdatter, hans Datter, ug, 12, k, Tromsøysund
Antona P. Olsdatter, hans Pleiedatter, ug, 11, k, Tromsøysund
Helene K. Larsdatter, Tjenestepige, ug, 43, k, Tromsøysund
Anne K. Pedersdatter, Tjenestepige, e, 74, k, Karlsø Præstegjd.

Berg indre (Vollen), 55
Hester: 1, Stort kveg: 8, Får: 20, Poteter: 6
Karene M. Hansdatter, hm, Gdbr. Selveier, e, 59, k, Tromsøysund
Andreas Bendiksen, Tjenestekarl, ug, 28, m, Tromsøysund
Torstein Paulsen, hendes Pleiesøn, ug, 13, m, Tromsøysund
Jakob Pedersen, Logerende, Fisker, g, 30, m, Tromsøysund
Maren A. Jensdatter, hans Kone, g, 26, k, Tromsøysund
Jens A. Jakobsen, deres Søn, ug, 4, m, Tromsøysund
Anne K. Jakobsdatter, deres Datter, ug, 2, k, Tromsøysund
Maren A. Pedersdatter, Fattiglem, ug, 26, k, Tromsøysund
Johan Andersen, Logerende, Fisker, e, 36, m, Tromsøysund
Hansine B. Johansdatter, hans Datter, ug, 4, k, Tromsøysund
Karen A. Johansdatter, hans Datter, ug, 1, k, Tromsøysund

Matrikkelen 1886

Gårdsnr. 19 Bruksnr. 1: Berg ytre/Berg ytre - Lars Alexander Larsen
Gårdsnr. 19 Bruksnr. 2: Berg ytre/Berg ytre - Søren Larsen
Gårdsnr. 19 Bruksnr. 3: Berg ytre/Berg ytre - Hans Kristoffer Nilsen
Gårdsnr. 19 Bruksnr. 4: Berg ytre/Berg ytre - Elling Mortensen
Gårdsnr. 19 Bruksnr. 5: Berg ytre/Berg ytre - Martin Nilsen
Gårdsnr. 20 Bruksnr. 1: Berg indre/Berg indre - Hans Henrik Pedersen
Gårdsnr. 20 Bruksnr. 1: Berg indre/Storvolden - Hans Henrik Pedersen
Gårdsnr. 20 Bruksnr. 2: Berg indre/Volden - Jakob Pedersen

Folketellinga 1900

GardsnrBruksnrGardsnavn
19 2 Berg ytre
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Søren Larsen m hf g Gaardbruger S 1843
Amalie Larsen k hm g Gaardmandskone 1847
Sigurd Larsen m s ug Søn 1883
Hilbert Larsen m s ug Søn 1885
Anny Larsen k d ug Datter 1887
Hans Viksjø m el ug Folkeskolelærer 1880

GardsnrBruksnrGardsnavn
19 1 Berg ytre
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Ole E. Larssen m hf g Gaardbruger S og fisker 1845
Inga Larssen k hm g Gaardmandskone 1868
Jørgine Larssen k d ug Datter 1890
Lars Larssen m s ug Søn 1891
Karl Larssen m s ug Søn 1892
Olaf Larssen m s ug Søn 1894
Ingrid Larssen k d ug Datter 1898
!! Larssen* m s ug Søn 250100
!! Larssen* m s ug Søn 250100
Augusta Pedersen k tj ug Tjenestepige 1878
Johanna Larssen k el e Føderaadskone 1849

GardsnrBruksnrGardsnavn
19 3 Berg ytre
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Hans K. Nilsen m hf g Gaardbruger S 1845
Ane Nilsen k hm g Gaardmandskone 1851
Karl Nielsen m s ug Jordbrugsarbeide Søn 1874
Johannes Nielsen m s ug Jordbrugsarbeide Søn 1875
Hilda Nielsen k d ug Husgjerning Datter 1878
Sofie Nielsen k d ug Datter 1884
Ingborg Nielsen k d ug Datter 1888
Einar Ellingsen m Pleiesøn ug Pleiesøn 1894

GardsnrBruksnrGardsnavn
19 5 Berg ytre
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Peder Vidding m hf g Gaardbruger S og fisker 1848
Magda Vidding k hm g Gaardmandskone 1859
Petra Vidding k d ug Husgjerning og kreaturstel 1879
Toralf Vidding m s ug Fiskeri 1882
Alfred Vidding m s ug Fiskeri 1885
Johan Vidding m s ug Søn 1890
Konstanse Vidding k d ug Datter 1892
Borghild Vidding k d ug Datter 1894
Gerda Vidding k d ug Datter 1897
Inga Mortensen k Datterdatter ug Datter 230199
Ernts Vidding m s ug Søn 10.01.1900

GardsnrBruksnrGardsnavn
19 4 Berg ytre
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Hans Andreassen m hf g Gaardbruger S og fisker 1854
Ane Andreassen k hm g Gaardmandskone 1864
Alfred Andreassen m s ug Søn 1894
Oluf Olsen m tj ug Gaardskar og fisker 1878
Gerharda Simonsen k tj ug Tjenestepige 1878
Magna Larssen k tj ug Tjenestepige 1884
Elling Mortensen m el e Føderaadsmand 1832
Andreas Ellingsen m logerende hf g Fisker 1861
Otelie Ellingsen k Logerende hm g Husgjerning 1878
Jenny Andreassen k logerende d ug Datter 1889
Kaja Andreassen k logerende d ug Datter 1892
Lea Andreassen k logerende d ug Datter 310500

GardsnrBruksnrGardsnavn
under 20 1 Berg indre
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Ole Andersen m hf g Husmand m j Jordbruger og dagarbeider 1845
Katrina Andersen k hm g Husgjerning 1844
Aminda Andersen k d ug Husgjerning 1884

GardsnrBruksnrGardsnavn
20
1
Berg
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Hans Pedersen m hf g Gaardbr.S og administrator ved hypothekbank 1846
Alette Pedersen k hm g Gaardmandskone 1851
Peder Hansen m s ug Søn 1882
Helge Hansen m s ug Søn 1886
Einar Hansen m s ug Søn 1889
Erling Hansen m s ug Søn 1891
Andreas Georgsen m Pleiesøn ug Pleiesøn 1891
Halgerd Hansen k d ug Datter 1878
Aasta Hansen k d ug Datter 1884
Ingeborg Hansen k d ug Datter 1886
Edvart Pedersen m el ug Gaardskar 1858
Kristian Pedersen m b ug Arbeider 1861
Hansine Hansen k tj ug Tjener 1877
Bernt Haug m b ug Sergeant og kontorist ved lensmandskontor 1868

GardsnrBruksnrGardsnavn
under 20 1 Berg
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Henrik Jacobsen m hf g Inderst, ernærer sig ved forskjelligt arbeid 1845
Marie Jacobsen k hm g Husgjerning 1844

GardsnrBruksnrGardsnavn
20 2 Volden
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Jacob Pedersen m hf g Gaardbruger S 1836
Maren Pedersen k hm g Gaardmandskone 1840
Kristoffer Jacobsen m s ug Søn? af Gbrg. fisker 1878
Alfred Jacobsen m s ug Søn? af Gbrg. fisker 1882
Sigfred Kristiansen m Pleiesøn ug Pleiesøn? af Gbrg. 1888
Helmine Jacobsen k d ug Datter Husgjerning 1880
Magna Jacobsen k d ug Datter 1884
Josefine Johansen k tj ug Tjenestepige 1885

Tromsøysund bygdebok - et dugnadsprosjekt på Internett
Besøkere online:   ¦   Besøkere i dag: