"
TB


Gårdshistorie:
Om gårdshistorien

Gårder:
Andersdal
Bakkejord
Balsnes
Bentsjord
Berg
Bjørkenes
Bjørnslett
Botn
Brattfjell
Breivika
Brokskar
Bårdsvik
Eidjord
Ekkernes
Engvik
Erikjord
Fagerbukt
Fagerelv
Fagernes
Finland
Finnes
Finnkroken
Gjøssøy
Grindøy
Grøtfjord
Grøtnes
Gåsvær
Hanslarsanes
Havn
Hjellnes
Holmeslett
Hundbergan
Håkøy
Jamteby
Jøvik
Kaldslett
Kalvebakken
Kiberg
Kobbevågen
Kraknes
Kraksletta
Kristofferjord
Krokelv
Kvalnes
Kvitberg
Kårvik, Nord
Kårvik, Sør
Langnes
Larseng
Laukslett
Laukslett
Laukvik
Lavold
Lyfjord
Lyngøy
Marcelisminde
Marislett
Mellomjord
Melvik
Mjelde
Moldnes
Mortensnes
Movik
Musvær
Måsvik
Nordhella
Oldervik
Ramfjordnes
Risøy
Rottenby
Røsnes
Sandnes
Sandnes m. Puskevik
Sandvik
Sandvær
Skarsfjord
Skavberg
Skittenelv
Skognes
Skogvik
Skulgammen
Skulsfjord
Sletta
Snarby
Sommerlyst
Sommerset
Sparebanken
Stakkevoll
Steinbakkjord
Storelv
Storsteinbukt
Storsteinnes
Strømsbukta
Strømsgården
Svarvaren
Sørhella
Tisnes
Tommasbakken
Tommasjord
Tromsdalen
Tromsea
Tromsø prestegård
Tromvik
Tronjord
Tømmernes
Tønsnes
Tønsvik
Tønsås
Vengsvik
Vengsøy
Voldelv
Vågen
Vågnes
Vågsøy
Zakariasjord

Presentasjon:
Hvorfor
Hvordan
Hvem

Historie:
Steinalderen
Jernalderen
Vikingtiden
Middelalderen
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
1900-tallet

Annet:
Kirka
Tinglag
Skoler/undervisning
Helsevesen
Kommunikasjon
Botanikk
Geologi
Kart

Kontakt:
Gjestebok
Adresser

eXTReMe Tracker
 


Tromsøysund Bygdebok

Balsnes

Forfatter av gårdshistoria ønskes.


Løkta på Balsnes
Løkta på Balsnes
© K.A.O.S. Design

O. Rygh: Norske Gaardnavne

49. Balsnes. Udt. ba1LLsnés. -- [Baldesnes 1567]. Balsnes 1610. Baldtznes 1614. Balsnes 1723. Ligger ved Indløbet til Balsfjorden og har Navn efter denne. Det er en forkortet Sms. af Balsfjordnes eller dannet af et ældre usms. Navn paa Fjorden.

49,2. Eines. Udt. ei2nése. Er vel samme Navn som Eines i Aure, som Bd. XIII S. 432 formodes i 1ste Led at indeholde Trænavnet einir, som i nyere Navne findes for-kortet til Ein-.

-- GN. 44-49 ligger paa Vestsiden af Balsfjorden.


Visa större karta

Lensregnskapet 1567

Baldesnes
Thomes Hanszennj vog f.
Oluff Oluffzenj vog f.

Skattemanntallet 1670

Balsnæs 1phd. Schatt
Raßmus Aßlachßen 1phd. ½Rdr.

Manntallet 1702

Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor. Gaardenes eller Platzernes Navne Opsidernes eller Leylendings Navn Deris Alder
hielper sig temmelig Balsnes Henrich Andersen 42

Justisprotokoll Helgøy 1707

"hendrich Anders: Balsnes" sitter som lagrettsmann.

Tienden paa frue Iririens 1/3 part i bemte: tingsted Er holdet i indeværende aar som blef opvejet af hendrich Baars: Balsnes og Lars hans: Stoerøe begge Edsvorne lauRettis mend, Rundfisk, 20 vog'r, titling 6 vog, 2 pd, Smaa Rodskier 10 voge foes langer 3 vog'r finne tienden paa de 2 parter er holden, Rundfisk, 1 vog 2 1/2 pd: Rodskier 1 vog.

Justisprotokoll Helgøy 1708

"Hendrich Andersen Balsnes" sitter som lagrettsmann.

Tienden paa fru irigens part er i dette tingsted faldet i Indværende aar. Noermandtz tiende dend 3de part ? 35 voger Smaa foes Samfing Rundfisk, 12 vogr: Rodskier, 2 voger foes langer, findetienden paa de 2de parter er kommet ? 4 1/2 vog Som fingen foes Rundfisk, hvilchen tiende er opvejet af hendrich balsnes og bendt Olsen finnes.

Justisprotokoll Helgøy 1709

"hendrich Andersen balsnes" sitter som lagrettsmann.

Velbyrdige fru Irgens fisketiende inverende aar ? 1709 som af hendrich Andersen balsnes og bendt Olsen findtznes er opvejet, vinter Rundfisk ? 32 vog'r smaa samfingen Rodskier ? 13 w: tidling og Rodskier ? 6 voger foes langer ? 1 w: findetiende Smaa tidling og Rodskier ? 4 w: Ostetiende fisk ? 2 w: 1 pd:

Justisprotokoll Helgøy 1712

Dernest blef i Retten oplæst Eftterskrefne bøxelsedeler, nemlig, udsted af Carsten Berrenhof, til Joen Christophers: paa ? 1 pd: fiskis landskyld udj Balsnes, som hans fader goedvilligen for hannem opsagt haver, var datterit Masvigen d: 8. octobr: 1711.

Justisprotokoll Helgøy 1713

"hendrich Andersen Balsnes" vitner på tinget.

Justisprotokoll Helgøy 1714

"hendrich Andersen balsnes" sitter som lagrettsmann.


Justisprotokoll Helgøy 1718

"hendrich Anders: Balsnes" vitner på tinget.

Justisprotokoll Helgøy 1719

"hendrich Anders: Balsnes" sitter som lagrettsmann.

Iligemaade Eftterspurde fogden inden Retten, Eftter de hannem tilsende Mangels poster 4 de: angaaende de huusmender som iche 1714 Er anførdt men at verre udelaadt begierede herom laudRettis vidende hvor samme huusmender ere henbleven; hvornest fogden Nafn gav dem, som ere Niels Andersen Qvalshousen, Jens Jens: Søerlangenes, Jens Christophers. Balsnes, og Edskeld lars: til dette svarede laudRettet, at dend 1st: har tagen Jord i NoerLeenanger, 2den tog der Eftter thieniste, dend 3die: har taget Jord paa Snarbye, og dend 4de antog sig at vere Mestermand, og boer Nu paa Jord i Senniens fogderie.

Matrikkel 1723

BALSNES Hendrich Andersen
Joen Christophersen

Justisprotokoll Helgøy 1729

"Christopher Niels: Balsnes" utnevnt som lagrettsmann til neste ting.

Justisprotokoll Helgøy 1730

"Herr Christhoper Niels: Balsnes" sitter som lagrettsmann.

Justisprotokoll Helgøy 1731

"Christopher Niels: Balsness" sitter som lagrettsmann.

Justisprotokoll Helgøy 1733

"Christopher Niels. balsnes" sitter som lagrettsmann for "hans ???sen Noerleenanger".

"Christopher Niels. Balsnes" vitner på tinget.

Justisprotokoll Helgøy 1735

"Christopher Niels: Balsnes" sitter som lagrettsmann.

Justisprotokoll Helgøy 1736

Velærværdige Herr Henning Junghans haftte til dette ting ved Christopher Niels: Balsnes og Niels Olsen skiødskatter? ladet Indstefne Jens Christophers: Balsfiord, for resterende Rettighed og skyld til Prousten, som Jens Jensen tønsvigen som paa Proustens vejne talte paa sagen, sagde at det var 6 rdr:, Dend Indstefnte møtte iche.
Denne gang afsagt,
Dend Indstefnte Jens Christophers: som iche eftter Stefnemaalet har villet møde; forrelegges derfor laugdag til Næste ting at møde, sagen at tilsvare eller og at have skade for udeblivelse, saa som der da vorder Endelig dømt udj Sagen.

Justisprotokoll Helgøy 1737

En Bøxselsædel udstædt af forvalteren Sr Michel Hvid d=26 Sept: 1736 til Anders Jons: paa 1/2 pds leje udj Balsnes som hans fader Jon Christophers: for hannem haver opladt. til tugthuuset bet: 8 sk; saa og Copie deraf for Retten fremviist.

"Jon Christophers: Balsnes" utnevnt som lagrettsmann til neste ting.

Justisprotokoll Helgøy 1739

"Christopher Niels: Balsnes" sitter som lagrettsmann for "Anders hans: Selnes".

"Hendrich Rønnelsen Tønsnes" sitter som lagrettsmann for "Jon Christophers: Balsnes".

Justisprotokoll Helgøy 1743

"Christopher Niels: Balsnes" sitter som lagrettsmann for "Sørren hans: Selnes".

Justisprotokoll Helgøy 1746

"Christopher Joens: balsnes" innstevnet som vitne på tinget.

Thomas Haagens lod lesse sin bøxelsedel paa 1 pund i Balsnes, udstæd af Sr; Hvid, til tugthuuset betalt 8 sk.

Justisprotokoll Helgøy 1752

"Anders Joens: balsnes" utnevnt som lagrettsmann til neste ting.

Justisprotokoll Helgøy 1753

"Anders Joens: balsnes" sitter som lagrettsmann.

Justisprotokoll Helgøy 1754

"Anders Joens: balsnes" sitter som lagrettsmann.

Ved Retten var og nærværende Kongel: Maj'ts: Foged Sr Wang; Efter at Retten var satt, blev først for almuen oplæst de Kongel: Forordninger og vidre, som foran paa fol: 108 ere Registrede; dernest Tinglyst følgende Bygselbreve:
Til Christopher Joens: paa 6 marks leje i Balsnes, udgiven af ombudsmanden Sr Hvid, blev leverit til Tugthuuset 4 sk.

Justisprotokoll Helgøy 1755

"Anders Joens: balsnes" sitter to ganger som lagrettsmann.

Konfirmert 1757

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Balsnæs 1757 Niels Andersen 17
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Justisprotokoll Helgøy 1759

Erik Nielsen lod læse sin af ombudsmand Sr: Lindgaard Meddelt bygselsedel paa 6 marks landskyld i Gaarden Balsnes. Lev til Tugth: 4 sk.

Konfirmert 1765

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Balsnes 1765 Elen Olsdtr 23
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Folketellinga 1769

GårdsnavnFornavnEtternavnStillingAlderKommentar
BalsnæsKristopherJons.bruker55
BalsnæsMetteOlsd.kone33"Hst."
BalsnæsLarsKristophers.barn20
BalsnæsGunderbarn14
BalsnæsOlebarn3
BalsnæsAnnebarn15
BalsnæsMarenbarn10
BalsnæsEglabarn8"Eyla?"
BalsnæsJonKristophers.tjener17

BalsnæsErichNils.bruker44
BalsnæsMarithJonsd.kone45"og Hst."
BalsnæsJonErichs.barn6
BalsnæsAndersbarn3
BalsnæsAnnebarn10
BalsnæsJensPeders.tjener20

BalsnæsJacobAmunds.bruker72
BalsnæsAnneJonsd.kone70"og Hst."
BalsnæsAnneJacobsd.barn23
BalsnæsPederPeders.tjener14

BalsnæsJacobObadiæs.bruker43
BalsnæsMarenJonsd.kone55"og Hst."
BalsnæsJohannesbarn14
BalsnæsKarnelisbarn11
BalsnæsAnnebarn15

BalsnæsAndersJons.bruker70
BalsnæsEglaAndersd.kone56"og Hst."
BalsnæsNilsAnders.barn26
BalsnæsAndersbarn18
BalsnæsKirstenbarn40
BalsnæsElenbarn27
BalsnæsOlavabarn23
BalsnæsKarenbarn14
BalsnæsKristenKristophers.barn10
BalsnæsElenJohanisd.f.Barn4

BalsnæsHansHogens.bruker50
BalsnæsKarenAndersd.kone41"og Hst."
BalsnæsAndersHans.barn23
BalsnæsSørenbarn17
BalsnæsHogenbarn15
BalsnæsHendrichabarn8
BalsnæsMarithNilsd.barn4
BalsnæsMarithNilsd.tjener54

Folketellinga 1801

Balsnæss
FørenamnMellomnamnEtternamnHushaldstatusAlderSivilstandYrkeKjønn
Hans OlsenHusbonde42Begges 1ste ægteskabFæstebondeM
AneSerenaEricsdtrHustrue44Begges 1ste ægteskab K
KirstenAndreaEricsdtrHusbondens sviger syster. tienestetøs30Ugift K
Aron NilsenFoster dræng5 M
Margrete NilsdtrFoster pige6 K
JonKristianEricsenHusbonde36Han 2det ægteskabFæstebondeM
Ingbourg KristensdtrHustrue42Hendes 1ste ægteskab K
Marta JørgensdtrTienste tøs15 K
Anders KristofersenHusbonde30Begges 1ste ægteskabFæstebondeM
Stina OlsdtrHustrue28Begges 1ste ægteskab K
HansJohan Deres børne2 M
Morten Deres børne1 M
Ole KristofersenHusbonde60Begges 1ste ægteskabHusmand med jordM
Olena OlsdtrHustrue60Begges 1ste ægteskab K
Elen OlsdtrFoster tøs11 K
Ole OlsenHusbonde45Begges 1ste ægteskabFæstebondeM
Igla KristofersdtrHustrue37Begges 1ste ægteskab K
Ole Deres børne7 M
MartaMalena Deres børne11 K
Kristiana Deres børne15 K
MetteMaria Deres børne9 K
Mette OlsdtrHustruenes moder60Enke 1 gangUnderholdes i huuset med haandarbeydeK
Nils Bastiansen Walnum 50Enkemand 3 gangeInderste og tiener sig selvM
Jens OlsenHusbonde45Begges 1ste ægteskabFæstebondeM
Maren OlsdtrHustrue46Begges 1ste ægteskab K
Hans Deres børne8 M
OleAndreas Deres børne6 M
AneMaria Deres børne18Ugift K
Johanna Deres børne16 K
BerritMaria Deres børne13 K
Elisabeth Deres børne10 K
MartaMalena Deres børne4 K
OleJeremiasSørensenFoster dreng11 M
Elen LarsdtrHusmoder40Enke 2 gangeHar fæstet gaardK
Johanna AndersdtrHendes datter af 1ste ægteskab17Ugift K
HansMortenHansenHendes børne af 2det ægteskab9 M
Nicolai HansenHendes børne af 2det ægteskab5 M
Marta HansdtrHendes børne af 2det ægteskab6 K
Peder KristofersenHusbonde42Hands 2det ægteskabRydnigsmandM
Ingbourg AndersdtrHustrue25Hendes 1ste ægteskab K
Anders Deres børne af dette hans 2det ægteskab6 M
Berteus Deres børne af dette hans 2det ægteskab3 M
AneSofia Deres børne af dette hans 2det ægteskab1 K
Karnelis JacobsenHusbonde48Hands 3die ægteskabFæstebondeM
AneGreteJohannesdtrHustrue24Hendes 1ste ægteskab K
HansHinrik Søn af 1ste ægteskab13 M
ElenElisabeth Datter af 2det ægteskab10 K
Karnelis Søn af hans 3die ægteskab2 M
Søren HansenHusbonde29Begges 1ste ægteskabFæstebondeM
Elisabeth JohannesdtrHustrue27Begges 1ste ægteskab K
JohannaMargrete Deres børne4 K
HannaElisabeth Deres børne2 K
Thosten RoaldsenTjeinste dreng15 M
Morten PedersenHusbonde29Begges 1ste ægteskabFæstebondeM
Susanna JohannesdtrHustrue25Begges 1ste ægteskab K
JohanPeder Deres børne4 M
AneMaria Deres børne2 K
Marrit BaarsdtrHusbondens moder60Enke 1 gangUnderholdes i huuset med haandarbeydeK
Niels FrandsenTjeneste dreng30UgiftUnderholdes i huuset med haandarbeydeM
Olena PedersdtrTjeneste tøs31Ugift K
Nils AndersenHusbonde66Begges 1ste ægteskabFæstebondeM
Ingbor JacobsdtrHustrue70Begges 1ste ægteskab K
Hinric HauensenTjeneste dreng19Ugift M
Andreas PersenFoster dreng8 M
Berrit JohannesdtrTieneste tøs15 K
Johannes JacobsenHusbonde51Enkemand 1 gangFæstebondeM
Jacob Hans børne17Ugift M
AneMaria Hans børne21Ugift K
ElenAndrea Hans børne13 K
AneKirstinaKristiansdtrTjeneste tøs53Ugift K
Ane AndersdtrTjeneste tøs56Ugift K
Jacob ObediæsenHusbondens fader70Enkemand 1 gangAlmisse lem, underholdes af bøygden og fattigkassenM
Lars PedersenHusbonde45Enkemand 1 gangFæstebondeM
JohanAndreas Hands børne12 M
HansPeder Hands børne8 M
OleAdrian Hands børne5 M
Marta Hands børne10 K
Stefan IsaksenTieneste dreng22Ugift M
Hinrika EricsdtrTieneste tøs42Ugift K
Johanna AndersdtrTieneste tøs83Enke 2 gangeUnderholdes i huuset med haandarbeydeK
Jørgen OlsenHusbonde36Begges 1ste ægteskabRydnigsmandM
Maren KielsdtrHustrue32Begges 1ste ægteskab K
Johannes Deres børne10 M
Morten Deres børne8 M
Kiel Deres børne4 M
Ole Deres børne2 M
Marta Deres børne11 K
Kristian OlsenHusbonde23Begges 1ste ægteskabFæstebondeM
Dorthea OlsdtrHustrue24Begges 1ste ægteskab K
Ole Deres børne2 M
Olena Deres børne3 K

Gårdsmatrikkelen 1838

Bruksnr Løpenr Bruksnavn Eiers navn Skyld i Daler-Ort-Skilling Gammel skyld Merknad
38 204 Balsnæs Lars Pedersen 1-2-7-0 12 M¤ Fisk
38 205 Balsnæs Henrik Haagensen 0-3-16-0 6 M¤ Fisk
38 206 Balsnæs
2-0-23-0 18 M¤ Fisk. Øde

Folketellinga 1865

Balsnæs, 204
Hester: 1, Stort kveg: 8, Får: 18, Svin: 1, Bygg: 1/2, Poteter: 4
Hans A. Andersen, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, e, 52, m
Gabriel Hansen, hans Søn, ug, 26, m
Elisa Nilsdatter, Styrer Husholdningen, ug, 24, k
Edvard Jensen, hendes Søn, ug, 4, m

Balsnæs Eines, 205
Hester: 1, Stort kveg: 7, Får: 16, Svin: 1, Bygg: 1, Poteter: 5
Morten Nilsen, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, g, 45, m
Elen Hansdatter, hans Kone, g, 43, k
Nils Mortensen, deres Søn, ug, 19, m
Hans S. Mortensen, deres Søn, ug, 16, m
Laurits Mortensen, deres Søn, ug, 13, m
Lavine E. Mortensdatter, deres Datter, ug, 18, k
Golla P. Mortensdatter, deres Datter, ug, 12, k
Mille K. Mortensdatter, deres Datter, ug, 10, k
Albertine H. Mortensdatter, deres Datter, ug, 8, k
Sofie M. Mortensdatter, deres Datter, ug, 5, k
Mortine E. Mortensdatter, deres Datter, ug, 1, k
Elen M. Eriksdatter, Fattiglem, ug, 60, k

Balsnæs, 206a
Hester: 1, Stort kveg: 8, Får: 16, Svin: 2, Bygg: 1/5, Poteter: 6
Peter Mikaelsen, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, g, 48, m, Lenvik Prgjeld
Karen M. Kjelsdatter, hans Kone, g, 47, k
Kristoffer Petersen, deres Søn, Fisker, ug, 23, m
Eilert Petersen, deres Søn, ug, 19, m
Judithe Petersdatter, deres Datter, ug, 21, k
Johanne Petersdatter, deres Datter, ug, 17, k
Anne P. Petersdatter, deres Datter, ug, 13, k
Karen M. Petersdatter, deres Datter, ug, 10, k
Olianne Karnelesdatter, Tjenestepige, ug, 34, k
Karl A. Paulsen, Fostsøn, ug, 10, m
Isele S. Solfestersdatter, Fostdatter, ug, 2, k

Balsnæs, 206b
Stort kveg: 4, Får: 10, Bygg: 1/4, Poteter: 2 1/2
Hans M. Andersen, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, g, 38, m
Susanne Hansdatter, hans Kone, g, 32, k
Hans M. Hansen, deres Søn, ug, 2, m
Anton M. Nilsen, Fostsøn, ug, 7, m
Sigridanne Nilsdatter, Fostdatter, ug, 12, k
Eleonore Jørgensdatter, Logerende, g, 44, k
Martha S. Nilsdatter, hendes Datter, ug, 3, k

Gårdsmatrikkelen 1838

Bruksnr Løpenr Bruksnavn Eiers navn Skyld i Daler-Ort-Skilling Gammel skyld Merknad
38 204 Balsnæs Lars Pedersen 1-2-7-0 12 M¤ Fisk
38 205 Balsnæs Henrik Haagensen 0-3-16-0 6 M¤ Fisk
38 206 Balsnæs
2-0-23-0 18 M¤ Fisk. Øde

Matrikkelen 1886

Gårdsnr. 49 Bruksnr. 1: Balsnes/Balsnes - Laurits Bendiksen
Gårdsnr. 49 Bruksnr. 2: Balsnes/Eines - Hans Kristoffersen
Gårdsnr. 49 Bruksnr. 3: Balsnes/Balsnes - Hans Johansen
Gårdsnr. 49 Bruksnr. 4: Balsnes/Balsnes - Jakob Johansen

Folketellinga 1900

GardsnrBruksnrGardsnavn
49 2 Eines
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Hans Kristofersen m hf g Gaardbruger selveier og fisker 1844
Lavine Mortensdatter k hm g Gaardmandskone 1849
Petra Hansdatter k d ug Landbrugsarbeide 1885
Ole Olsen m Pleiesøn ug Landbrugsarbeide 1888
Morten Nilsen m Føderaadsmand e Føderaadsmand 1820
Emil Hansen m s ug Fisker 1876

GardsnrBruksnrGardsnavn
49 3 Balsnes
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Johan Jakobsen m hf g Gaardbruger selveier og fisker 1870
Hilda Petersdatter k hm g Gaardmandskone 1878
Jenny Johansdatter k d ug Datter 140400
Charlotte Petersdatter k tj ug Landbrugsarbeide 1884
Sigfred Olsen m tj ug Landbrugsarbeide og fiskeri 1885
Alfred Hansen m b ug Søn af fisker og arbeider ? 1889

GardsnrBruksnrGardsnavn
49 4 Balsnes
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Jakob Johansen m hf g Gaardbruger selveier og fisker 1846
Ane Adriansdatter k hm g Gaardmandskone 1847
Karl Jakobsen m s ug Fisker 1879
Lars Jakobsen m s ug Fisker 1881
Marie Jakobsdatter k d ug Landbrugsarbeide 1884
Anna Jakobsdatter k d ug Landbrugsarbeide 1886
Konstanse Jakobsdatter k d ug Datter 1890
Anton Jakobsen m hf g Folkeskolelærer 1874
Helmine Pedersdatter k hm g Husligt arbeide og syning 1879

GardsnrBruksnrGardsnavn
49 1 Balsnes
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Laurits Bendiksen m hf g Gaardbruger og selveier smed for egen regning 1839
Anna Jensdatter k hm g Gaardmandskone 1853
Johannes Lauritsen m s ug Fisker 1880
Karoline Lauritsdatter k d ug Husligt arbeide 1883
Berntine Lauritsdatter k d ug Datter 1889
Ellen Jensdatter k tj ug Tjenestepige 1856
Leonard Antonsen m tj ug Fisker 1877

GardsnrBruksnrGardsnavn
49 1 Vikran (Balsnes)
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Martin Lund Jonasen m hf g Fhv. seilmager, strandsidder 1832
Ingeborg Pedersdatter k hm g Husligt arbeide 1841
Karl Martinsen m s ug Fisker 1874
Bernhard Martinsen m s ug Fisker 1873
Anna Martinsdatter k d ug Datter 1871
Oline Martinsdatter k d ug Husligt arbeide og syning 1877
Indianna Martinsdatter k d ug Husligt arbeide 1885
Marius Johannesen m s ug Søn 130999
Ingeborg Bernsdatter k hm e Husligt arbeide 1866
Kristian Martinsen m s ug Søn 1889
Martin Martinsen m s ug Søn 1898

Gardsnavn
Vikran
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Karl Pedersen m hf g Gaardbruger selveier og Fisker 1870
Elise Hansdatter k hm g Gaardmandskone 1871
Anny Karlsdatter k d ug Datter 1896
Hans Karlsen m s ug Søn 1897
Hilmar Kristensen m Pleiesøn ug Landbrugsarbeide 1887
Ane Hansdatter k Føderaadsenke e Føderaadsenke 1822
Nikoline Pedersdatter k d ug Landbrugs- og husligt arbeide 1852
Julianne Pedersdatter k d ug Landbrugs- og husligt arbeide 1866

Matrikkelutkastet 1950

49Balsnes
1Balsnes1 mark 46 øreJens Jensen
2Balsnes1 mark 38 øreMorten Hansen
3Åsheim1 mark 00 ørePetter Jakobsen
4Balsnes nordre0 mark 51 øreAlf Lauritsen
5Nystad0 mark 50 øreHåkon Jakobsen
6Fredly0 mark 18 øreJenny Jensen
7Fagerheim0 mark 10 øreAlma Jensen
8Solberg0 mark 01 øreJens Jensen

Tromsøysund bygdebok - et dugnadsprosjekt på Internett
Besøkere online:   ¦   Besøkere i dag: