"
TB


Gårdshistorie:
Om gårdshistorien

Gårder:
Andersdal
Bakkejord
Balsnes
Bentsjord
Berg
Bjørkenes
Bjørnslett
Botn
Brattfjell
Breivika
Brokskar
Bårdsvik
Eidjord
Ekkernes
Engvik
Erikjord
Fagerbukt
Fagerelv
Fagernes
Finland
Finnes
Finnkroken
Gjøssøy
Grindøy
Grøtfjord
Grøtnes
Gåsvær
Hanslarsanes
Havn
Hjellnes
Holmeslett
Hundbergan
Håkøy
Jamteby
Jøvik
Kaldslett
Kalvebakken
Kiberg
Kobbevågen
Kraknes
Kraksletta
Kristofferjord
Krokelv
Kvalnes
Kvitberg
Kårvik, Nord
Kårvik, Sør
Langnes
Larseng
Laukslett
Laukslett
Laukvik
Lavold
Lyfjord
Lyngøy
Marcelisminde
Marislett
Mellomjord
Melvik
Mjelde
Moldnes
Mortensnes
Movik
Musvær
Måsvik
Nordhella
Oldervik
Ramfjordnes
Risøy
Rottenby
Røsnes
Sandnes
Sandnes m. Puskevik
Sandvik
Sandvær
Skarsfjord
Skavberg
Skittenelv
Skognes
Skogvik
Skulgammen
Skulsfjord
Sletta
Snarby
Sommerlyst
Sommerset
Sparebanken
Stakkevoll
Steinbakkjord
Storelv
Storsteinbukt
Storsteinnes
Strømsbukta
Strømsgården
Svarvaren
Sørhella
Tisnes
Tommasbakken
Tommasjord
Tromsdalen
Tromsea
Tromsø prestegård
Tromvik
Tronjord
Tømmernes
Tønsnes
Tønsvik
Tønsås
Vengsvik
Vengsøy
Voldelv
Vågen
Vågnes
Vågsøy
Zakariasjord

Presentasjon:
Hvorfor
Hvordan
Hvem

Historie:
Steinalderen
Jernalderen
Vikingtiden
Middelalderen
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
1900-tallet

Annet:
Kirka
Tinglag
Skoler/undervisning
Helsevesen
Kommunikasjon
Botanikk
Geologi
Kart

Kontakt:
Gjestebok
Adresser

eXTReMe Tracker
 


Tromsøysund Bygdebok

Andersdal

Forfatter av gårdshistoria ønskes.


O. Rygh: Norske Gaardnavne

42. 43. Andersdal ytre og indre. Udt. a1NNersdalen. Ligger ved Mundingen i Balsfjorden af en lang Elvedal, som bærer samme Navn.

42,3. Elveneset. Udt. æ2lvenése.

42,5. 6. Finjorden. Udt. fi2NNjóra. Af Folkenavnet Fin. Ligger langt oppe i Andersdalen.

43,1. Kubergan. Udt. kú1bærja.Se GN. 18,18.

43,4. Klubneset. Udt. klú2bbnése.Se Dyrø GN. 33,1.


Visa större karta

Skattemanntallet 1670

Præstens Jorder.
Andersdahl 1pd. Schatt
Erich Olßenn 1pd. 1ort.

Manntallet 1702

Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor. Gaardenes eller Platzernes Navne Opsidernes eller Leylendings Navn Deris Alder
En Vsel Mand Andersdal Anders Jonsen find 40

Justisprotokoll Helgøy 1708

"Knud Christophersen find Andersdahl" vitner i rettsak.

Matrikkel 1723

ANDERSDAL Anders Joensen find

Justisprotokoll Helgøy 1726

Anno=1726 d=16 Juny -- Eftterfølgende dannemend Nemlig haagen Goutes: Kaldslet, Anders Joens: andersdal, Peer Erichs: Corvigen og Olle Olsen ibid: varre til dette ting indstefnede for de iche haver søgtinget i afvicte sommer hvilchet Personer blev paaRaabt mens befandis iche Enda herved tinget at verre tilstede thj tilfindis de da for denne deris Mutvillige hiemmesidelse fratinget derfor fortingvide at bøde hver 1 laad sølf.

Justisprotokoll Helgøy 1734

Anno = 1734 d = 5 junij -- Noch En Bøxselsædel forkyndt, og af Prousten Herr Junghans udstædt d: 9 Novembr: 1731, til Niels Olsen Cardin paa et half punds leje udj Andersdal, som hans værfader for hannem opladt haver.

Justisprotokoll Helgøy 1736

"Niels Olsen skiod skaftter paa Andersdal" vitner i retten.

Justisprotokoll Helgøy 1738

"Niels Olsen Andersdal" nevnes som stevningsmann.

Justisprotokoll Helgøy 1745

Dend = 14de Junii -- 1 dag blev for Retten oplæst der mig i hende leverede fæstebreve som ere følgende, og af Provsten Herr Henning Junghans udstæd, Ole Joensens bøxelsedel paa paa 12 mk landskyld i Gaarden Andesdahl.

Justisprotokoll Helgøy 1746

Anno 1746 dend = 9de Junii -- Ole Nielsen Andersdahl havde til dette Ting ladet indstevne Søren Hans: Selnes for skielsmaal ved Kirken udi Tromsen den 14de Søndag efter Trinitatis, Citantens fader Niels olsen mødte paa sin søns ole Nielsens vegne og Eedskede Sagen i Rette, dend indstevnte Søren Hans: blev paaraabt men var ikke tilstæde, ej heller nogen paa hans vegne, altsaa paastod Niels olsen at hans søns Contrapart maatte Gives Laugdag til neste ting at svare til Sagen, saa og at hans vidnesbyrd Hans Haagens: balsnes og Christopher Joens: balsnes, derpaa gives til afsked, den indsstevnte og udblivende Søren Hansen Selnes gives laugdag til neste ting at møde sin Sag at tilsvare eller have skade for udeblivelse, hvad de indstevnte vidnesbyrd angaar, da om enskiøndt de nu har mødt og vil vidne i Sagen; saa bliver de paa Rettens vegne forelagt under fals maals straf 10 rd for hver at møde til den berammede tiid at aflegge deres vidne, siden skal bemte vidner blive tilkiendt hvad betaling de for deres første Reise til tinget kand nyde.

Justisprotokoll Helgøy 1751

Dend 8de Juny 1751 -- Nok 1 ditto (bøxelbreve) udstæd af Provsten Herr Junghans til Kield Hansen, paa 1/2 pund i Andesdal, leveret til tugth: 6 sk.

Konfirmert 1757

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Andersdalen 1757 Halver Larsen 19
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Justisprotokoll Helgøy 1757

Dend 7de Junj 1757 -- Niels Nielsen Cardin af Ravnefiorden, var indstevnt til dette Ting for lejermaal med barbra olsdr. Anders ? dahl, begge Personer mødte for Retten og udlagde hun bemelte dræng for barnefader, men hand nægter gierningen; derpaa bleve de begge examineret, og forklarede hun at hand hafde samqvæm med hende udi en Boe paa hans forældres gaard, hvor de laae sammen en ganske Natt, 3de uger for Michelj 1755 og kom saa i barselsæng 2den Pintzedag 1756, dette uagtet blev hand ved sin benegtelse, og ingen formaning kunde bringe ham til bekiende i hvorvel man og oplæste Eeden for hannem af Lov ? bogen, men tilbød sig at fralegge sig den beskyldning med sin Eed at hand ingen løsagtig omgang har haft med hende. Præstenerne i Tromsøen, fremsendte ellers deres skrivelse her til Retten og indstendigen begierede at hand denne gang ikke maatte antages til Eed formedelst De holde hannem mistænkt, og mente ved formaning endnu at faae ham til en ret bekiendelse, hvormed det saa beroer, og denne Sag blev udsatt til neste ting. hvad tøsen angaar, da tilbød hun sig at rette for sig og betale sine bøeder med 6 Rdr.

Folketellinga 1769

GårdsnavnFornavnEtternavnStillingAlderKommentar
AndersdalAndersAnders.bruker61
AndersdalMarithHendrichsd.kone49
AndersdalMarithAndersd.barn9
AndersdalSaraNilsd.tjener14

AndersdalHansJens.bruker32
AndersdalBeritKristophersd.kone23"og Hst."
AndersdalMarithHansd.barn2.5
AndersdalMarithNilsd.tjener11
AndersdalMarithHansd.tjener70enke

AndersdalOleJons.bruker58
AndersdalNillaOlsd.kone57"og Hst"
AndersdalLarsOls.barn19
AndersdalKarenOlsd.barn22

Folketellinga 1801

Andersdal
FørenamnMellomnamnEtternamnHushaldstatusAlderSivilstandYrkeKjønn
Jens HansenHusbonde35Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Golla MortensdtrHustrue34Begges 1ste ægteskab K
MorteBerteus Deres børne3 M
Birgitha Deres børne2 K
Kristiana Larsdtr 17Ugift K
Hans JensenHusbonde72Hans 2det ægteskabFæstebonde og fiskerM
Olava HansdtrHustrue50Hendes 1ste ægteskab K
Ingbourg Hans datter af hans 1ste ægteskab23Ugift K
Ingbourg JensdtrHans syster70Ugift K
Karnelis LarsenTieneste dræng22Ugift M
Johannes LarsenFoster barne3 M
Boletta NilsdtrFoster barne13 K
Hans FridricsenHusbonde71Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Signil LarsdtrHustrue66Begges 1ste ægteskab K
Friderica HansdtrDeres børne26Ugift K
AnaMeliax Deres børne24Ugift K
JohannaMargreteMasesdtrDeres datters uægte barne2 K
Jens HaagensenHusbonde33Begges 1ste ægteskabHusmand med jord og fiskerM
Gunill JensdtrHustrue22Begges 1ste ægteskab K
ZebulonBerteus Deres børne2 M
MargreteMaria Deres børne1 K
Mathias NilsenTieneste dræng10 M

Gårdsmatrikkelen 1838

Bruksnr Løpenr Bruksnavn Eiers navn Skyld i Daler-Ort-Skilling Gammel skyld Merknad
17 85 Andersdal yttre Christen Henningsen 1-1-0-0 8 M€ Fisk
17 86 Andersdal yttre Jens Hansen 0-3-0-0 4 M€ Fisk
17 87 Andersdal indre Johannes Larsen 1-2-11-0 9 M€ Fisk
17 88 Andersdal indre Jens Haagensen 0-2-9-0 3 M€ Fisk

Folketellinga 1865

Andersdal 85, 86a
Hester: 1, Stort kveg: 10, Får: 18, Svin: 1 Poteter:4
Elen M. Johannesdatter, hm, Grdbr. og Selveier, e, 55, k
Amandus C. Mortensøn, hendes Søn, Styrer Gaardsbruget og Fisker, ug, 25, m
Jens M. Mortensøn, hendes Søn, ug, 23, m
Anton G. Mortensøn, hendes Søn, ug, 21, m
Juditte B. Mortensdatter, hendes Datter, ug, 26, k
Johanne L. Mortensdatter, hendes Datter, ug, 18, k
Johan Aleksandersen, hendes Opfostringsbarn, ug, 7, m

Andersdal 85, 86b
Hester: 1, Stort kveg: 14, Får: 10, Poteter:4
Kristian Kristiansen, hf, Grdbr. Forpagter og Fisker, g, 54, m
Hanna B. Jocobsdatter, Hans Kone, g, 61, k
Kristen Hemmingsen, Hans Fader, Føderaadsmand, e, 93, m
Sørn B. Kristiansen, deres Søn, Fisker, ug, 38, m
Peter A. Kristiansen, deres Søn, Fisker, ug, 27, m
Anne M. Kristiansen, deres Datter, ug, 23, k
Karoline Jensdatter, Tjenestepige, ug, 10, k
Johan K. Jacobsen, Lægdslem, ug, 69, m

Andersdal 87, 88b1
Hester: 1, Stort kveg: 7, Svin: 1, Bygg: 1/5, Poteter: 4
Hartvig M. Johannesen, hf, Gdbr. Selveier og Fisker, g, 52, m
Elisabet Augustinusdatter, hans Kone, g, 50, k
Andreas Hartvigsen, deres Søn, Fisker, ug, 23, m
Augustinus Hartvigsen, deres Søn, ug, 20, m
Johan K. Hartvigsen, deres Søn, ug, 18, m
Kristine Hartvigsen, deres Datter, ug, 13, k
Johannes E. Hartvigsen, deres Søn, ug, 10, m
Johanne Olsdatter Tjenestepige, ug, 27, k, Tolgens Præstegjeld

Andersdal, 87, 88b2
Hester: 1, Stort kveg: 9, Får: 19, Svin: 1 Poteter: 4
Andreas K. Johannesen, hf, Grdbr. Selveier, Fisker, g, 61, m
Gjertrud Hansdatter, hans Kone, g, 62, k
Hans K. Andreasen, deres Søn, Fisker, ug, 26, m
Albine K. Leonhardsdatter, Tjenestepige, ug, 14, k
Johan K. Andreasen, Logerende, Fisker, g, 36, m
Anna B. Andreasdatter, hans Kone, g, 31, k
Johan B. Johannesen, deres Søn, ug, 5, m
Jakobine B. Johannesen, deres Datter, ug, 2, k
Edevard Jørgensen, Tjenestekarl, ug, 12, m, Vaagen Prgjeld Lofoden

Andersdal 87, 88a
Hester: 1, Stort kveg: 3, Får: 6, Poteter: 5
Maren Knudsdatter, hm, Grdbr. og Selveier, e, 61, k, Aamods Præstgjæld
Ludvig B. Sebulonsen, hendes Søn, Bestyrer Gaardsbruger for sin Moder og Fisker, ug, 20, m
Peter C. Sebulonsen, Logerende, Fisker, g, 22, m
Johanne K. Johannesdatter, hans Kone, g, 22, k, Balsfjords Præstgjeld

Andersdal 87, 88b
Hester: 1, Stort kveg: 3, Får: 5, Poteter: 3
Gehart Lorensen, hf, Grdbr. Forpager og Fisker, g, 30, m
Beret M. Johannesdatter, hans Kone, g, 28, k
Ludvig B. Gerhardsen, deres Søn, ug, 3, m
Johanne P. Gerhardsen, deres Datter, ug, 1, k
Leonhard Andreasen, Halvlodskarl, ug, 21, m, Tromsø
Olianne M. Johannesdatter, Tjenestepige, ug, 24, k, Baldsfjords Præstegjld
Ide B. Jensdatter, Kaarkone, e, 65, k
Ole Lorentsen, hendes Søn, Fisker, ug, 22, m
Petrikke Sakariasdatter, Logerende, e, 30, k
Oluf B. Jensen, hendes Søn, ug, 8, m
Sorn M. Jensen, hendes Søn, ug, 5, m

Matrikkelen 1886

Gårdsnr. 42 Bruksnr. 1: Andersdal ytre/Andersdal ytre - Amandus Mortensen
Gårdsnr. 42 Bruksnr. 2: Andersdal ytre/Elvevold - Hans Petersen
Gårdsnr. 42 Bruksnr. 3: Andersdal ytre/Elveneset - Søren Kristensen
Gårdsnr. 42 Bruksnr. 4: Andersdal ytre/Andersdal ytre - Peder Kristensen
Gårdsnr. 42 Bruksnr. 5: Andersdal ytre/Finjorden øvre - Johan Thomassen
Gårdsnr. 42 Bruksnr. 6: Andersdal ytre/Finjorden nedre - Johan Peder Jakobsen
Gårdsnr. 42 Bruksnr. 7: Andersdal ytre/Gyldenborg - Anton Fr. Hegge Larsen
Gårdsnr. 43 Bruksnr. 1: Andersdal indre/Kubergan - Gerhard og Joakim Lorentssønner
Gårdsnr. 43 Bruksnr. 2: Andersdal indre/Andersdal indre - Peter Sebulonsen
Gårdsnr. 43 Bruksnr. 3: Andersdal indre/Andersdal indre - Ludvig Sebulonsen
Gårdsnr. 43 Bruksnr. 4: Andersdal indre/Klubneset - Andreas Hartvigsen
Gårdsnr. 43 Bruksnr. 5: Andersdal indre/Elvehaugen - Johan Kr. Hartvigsen
Gårdsnr. 43 Bruksnr. 6: Andersdal indre/Klubneset - Hans Kiil Andreassens Enke
Gårdsnr. 43 Bruksnr. 7: Andersdal indre/Klubneset - Johan Kasper Andreassen

Folketellinga 1900

Gardsnr

Gardsnavn

42

1

Andersdal ytre

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår

Amandus

Mortensen

m

hf

g

Gaardbruger Selveier Fisker

1839

Larine

Johansdatter

k

hm

g

Gaardmandskone

1849

Anton

Amandusen

m

s

ug

Gaardmandssøn Fisker

1874

Anna

Amandusdatter

k

d

ug

Gaardmandsdtr. Husgjerning

1875

Eline

Amandusdatter

k

d

ug

Gaardmandsdtr. Husgjerning

1881

Johan

Amandusen

m

s

ug

Gaardmandssøn Fisker

1883

Hilda

Amandusdatter

k

d

ug

Datter

1886

Hilmar

Amandusen

m

s

ug

Søn

1888

Antona

Amandusdatter

k

d

ug

Datter

1891

Elen

Johannesdatter

k

Moderen

e

Frit Hus paa Gaarden og som Leilændingsenke Understøttelse af Fondet for Geistliges Enker

1807


Gardsnr

Gardsnavn

42

3

Elveneset

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår

Søren

Kristiansen

m

hf

g

Gaardbruger Selveier Fisker

1844

Nikoline

Andersdatter

k

hm

g

Gaardmandskone

1847

Anna

Sørensdatter

k

d

ug

Gaardmandsdatter Husgjer.

1873

Oluf

Sørensen

m

s

ug

Gaardmandssøn Fisker

1876

Johan

Sørensen

m

s

ug

Gaardmandssøn Fisker

1881

Johanna

Sørensdatter

k

d

ug

Gaardmandsdtr. Husgjer.

1885

Bernharda

Sørensdatter

k

d

ug

Datter

1887

Vilhelm

Sørensen

m

s

ug

Søn

1889

Kristoffa

Sørensdatter

k

d

ug

Datter

1892


Gardsnr

Gardsnavn

42

4

Andersdal ytre

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår

Petter

Kristiansen

m

hf

g

Gaardbruger Selveier Fisker

1840

Amalie

Johansdatter

k

hm

g

Gaardmandskone

1842

Johan

Pettersen

m

s

ug

Gaardbrugersøn Fiskeri

1874

Harald

Pettersen

m

s

ug

Søn

1886


Gardsnr

Gardsnavn

42

2

Elvevold

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår

Hans

Petersen

m

hf

g

Gaardbruger Fisker Forpagter

1851

Hanna

Johansdatter

k

hm

g

Gaardbrugerkone

1853??

Petter

Hansen

m

s

ug

Gaardbrugersøn Fisker

1878

Anton

Hansen

m

s

ug

Gaardbrugersøn Fisker

1882

Karl

Hansen

m

s

ug

Søn

1885

Hilmar

Hansen

m

s

ug

Søn

1887

Jakob

Hansen

m

s

ug

Søn

1889

Karoline

Hansdatter

k

d

ug

Datter

1891

Johan

Hansen

m

s

ug

Søn

1893

Alfred

Hansen

m

s

ug

Søn

1896

Marie

Hansdatter

k

d

ug

Datter

190999


Gardsnr

Gardsnavn

42

5

Finjorden øvre

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår

Ole

Karlsen

m

hf

g

Gaardbruger Selveier Fisker

1864

Berte

Pedersdatter

k

hm

g

Gaardmandskone

1868

Johan

Olsen

m

s

ug

Søn

1888

Laura

Olsdatter

k

d

ug

Datter

1889

Harald

Olsen

m

s

ug

Søn

1892

Anna

Olsdatter

k

d

ug

Datter

1897

Alvilda

Olsdatter

k

d

ug

Datter

270499

Petra

Olsdatter

k

tj

ug

Tjenestepige

1883

Aasel

Larsdatter

k

Moderen

e

Enke uden indtægt Underholdes af No 1

1829

Johan

Pedersen

m

hf

g

Fisker

1871

Josefine

Olsdatter

k

hm

g

Fiskerkone

1878

Jenny

Johansdatter

k

d

ug

Datter

1898


Gardsnr

Gardsnavn

42

7

Gyldenborg

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår

Anton

Larsen

m

hf

g

Gaardbruger Selveier Fisker

1864

Berit

Jakobsdatter

k

hm

g

Gaardmandskone

1852

Johanna

Johannesdatter

k

Fostedatter

ug

Fostedatter

1886

Hilbert

Teodorsen

m

tj

ug

Tjenestedreng

1884


Gardsnr

Gardsnavn

42

6

Finjorden nedre

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår

Johan P.

Jakobsen

m

hf

g

Gaardbruger Selveier

1850

Katrine

Nilsdatter

k

hm

g

Gaardmandskone

1863??

Josefine

Johansdatter

k

d

ug

Datter

1887

Jakob

Johansen

m

s

ug

Søn

1889

Birgitte

Johansdatter

k

d

ug

Datter

1890

Johan

Johansen

m

s

ug

Søn

1892

Oskar

Johansen

m

s

ug

Søn

1897

Bernt

Pedersen

m

b

ug

Fisker

1878


Gardsnr

Gardsnavn

43

5

Elvehaugen

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår

Johan Kr.

Hartvigsen

m

hf

g

Gaardbruger Selveier Skomager

1848

Golla

Johansdatter

k

hm

g

Gaardmandskone

1854

Hilmar

Johansen

m

s

ug

Gaardmandssøn

1884

Hagerup

Johansen

m

s

ug

Søn

1888

Nikoline

Joakimsdatter

k

tj

ug

Tjenestepige

1880


Gardsnr

Gardsnavn

43

4

Klubneset

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår

Andreas

Hartvigsen

m

hf

g

Gaardbruger Selveier Fisker

1841

Martine

Mortensdatter

k

hm

g

Gaardmandskone

1818??

Sigvard

Andreasen

m

s

ug

Gaardmandssøn Fisker

1880

Hans

Andreasen

m

s

ug

Gaardmandssøn Fisker

1883

Anton

Andreasen

m

s

ug

Søn

1885


Gardsnr

Gardsnavn

under 43

6

Klubneset

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår

Pauline

Andreasdatter

k

hm el

e

Husmandsenke u j Skrædder, nogen Fattigunderstøttelse.

1851


Gardsnr

Gardsnavn

43

6

Klubneset

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår

Jens

Johansen

m

hf

g

Gaardbruger Selveier Fisker

1866

Marianne

Hansdatter

k

hm

g

Gaardmandskone

1864

Johanna

Jensdatter

k

d

ug

Datter

1892

Hans

Jensen

m

s

ug

Søn

1894

Petra

Jensdatter

k

d

ug

Datter

1896

Helga

Jensdatter

k

d

ug

Datter

1898

Anna

Olsdatter

k

tj

ug

Tjenestepige

1877

Nils

Hansen

m

hf

g

Gaardbruger Selveier Fisker

1868

Hansine

Hansdatter

k

hm

g

Gaardmandskone

1868

Alfine

Nilsdatter

k

d

ug

Datter

1892

Hilda

Nilsdatter

k

d

ug

Datter

1894

Søren

Nilsen

m

s

ug

Søn

1896

Harald

Nilsen

m

s

ug

Søn

1898

Hanna

Sørensdatter

k

tj

ug

Tjenestepige

1883


Gardsnr

Gardsnavn

43

7

Klubneset

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår

Andreas

Berntsen

m

hf

g

Gaardbruger Forp. kun Bruger Fisker

1868

Anna

Johansdatter

k

hm

g

Gaardmandskone

1872

Johan

Andreasen

m

s

ug

Søn

1897

Halfdan

Andreasen

m

s

ug

Søn

81099

Edvin

Andreasen

m

s

ug

Søn

1892

Johanna

Johansdatter

k

d

ug

Barn

1890

Josefine

Berntsdatter

k

fl

ug

Barn

1889

Evald

Joakimsen

m

til opfostring

ug

Fattiglem

1893

Søren

Antonsen

m

Fostesøn

ug

af gaarmandtr. ?

1898

Johan Kasper

Andreasen

m

Svigerfar

e

Eier Gaarden

1831


Gardsnr

Gardsnavn

43

2

Andersdal indre

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår

Petter

Sebulonsen

m

hf

g

Gaardbruger Selveier Fisker

1844

Johanna

Johannesdatter

k

hm

g

Gaardmandskone

1845

Johanna

Lorentsdatter Sculte

k

b hm

g

Gaardmandskone

1865


Gardsnr

Gardsnavn

under 43

2

Andersdal indre

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår

Johannes

Hartvigsen

m

hf

g

Husmand m j Fisker

1854

Marie

Pettersdatter

k

hm

g

Husmandskone

1867

Jon

Johannesen

m

s

ug

Søn

1890

Sigfrid

Johannesen

m

s

ug

Søn

1893

Jenny

Johannesdatter

k

d

ug

Datter

1894

Alf

Johannesen

m

s

ug

Søn

11.04.1899

Borghild

Johannesdatter

k

d

ug

Datter

210700


Gardsnr

Gardsnavn

43

3

Andersdal indre

Fornavn

Etternavn

Kjønn

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Fødselsår

Ludvig Sebulonsen m hf g Gaardbruger Selveier Skibsfører Ishavsskipper 1846

Anna

Johannesdatter

k

hm

g

Gaardmandskone

1848

Haakon

Ludvigsen

m

s

ug

Gaardmandssøn Fisker

1883

Anny

Ludvigsdatter

k

d

ug

Gaardmandsdtr.

1884

Petter

Ludvigsen

m

s

ug

Søn

1888


Gardsnr

Gardsnavn

43

1

Kuberget

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår

Gerhard

Lorentsen

m

hf

g

Gaardbruger Fisker Selveier

1839

Johanna

Olsdatter

k

hm

g

Gaardmandskone

1836

Laurits

Gerhardsen

m

s

ug

Gaardmandssøn Fisker

1878

Berntine

Martinsdatter

k

tj

ug

Tjenestepige

1883


Gardsnr

Gardsnavn

43

8

Kuberget

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår

Aletta

Andreasdatter

k

hm

e

Gaardbrugerenke Gaardbrugerske med Selveiendom

1852

Julia

Joakimsdatter

k

d

ug

Gaardmandsdatter Husgjerning

1881

Fernanda

Joakimsdatter

k

d

ug

Datter

1891

Imanuel

Joakimsen

m

s

ug

Fisker Dagarbeider

1873

Hans

Joakimsen

m

s

ug

Gaardbrug Fisker

1876

Nanna

Olsdatter

k

Sønnekone

g

Fiskerkone

1880


Matrikkelutkastet 1950

42Andersdal ytre
1Andersdal ytre1 mark 23 øreHåkon Hansen
2Elvevold0 mark 54 øreKaroline Rasmussen
3Elvenesset1 mark 15 øreOluf B. Sørensen
4Elvenesset1 mark 44 øreHarald Pettersen,Paul
og Ørdis Johansen
5Finnjord øvre0 mark 97 øreHarald M. Olsen
6Finnjord nedre0 mark 89 øreRagna E. Johansen
7Gyldenborg0 mark 17 øreIngeborg O. F. Olsen
8Skredli0 mark 40 øreHans Eriksen
9Reinsvoll0 mark 56 øreHemming Olsen
og Ole Andr. Karlsen
10Sjøstrand0 mark 01 øreJohan Gundersen
11Jakobsbakken0 mark 60 øreJosefine Jakobsen
12Nyslett0 mark 30 øreJakob Haugan
13Solheim0 mark 54 øreAlfred Hansen
14Stenhaug0 mark 25 øreIngvard Jensen
15Skoglund0 mark 15 øreOtto Isaksen

43Andersdal indre
1Kubergan0 mark 54 øreAlvin Lorentsen
2Anderdal indre0 mark 44 øreMarinius Jensen
3Anderdal indre0 mark 44 øreTheodor Gundersen
4Klubnesset nordre0 mark 31 ørePeder Andreassen
5Elvehaugen0 mark 50 øreHagerup A. Johansen
6Klubnesset søndre0 mark 37 øreHans M. Jensen
7Klubnesset søndre0 mark 43 øreOlaf E. Nilsen
8Kubergan0 mark 54 øreJulie
, Astri
, Osvald
, Ernst
, Joakim
og Jorunn Hansen
9Øvergård0 mark 31 øreHans K. Andreassen
10Storsteinheim0 mark 10 øreSøren Nilsen
11Nyheim0 mark 30 øreHelge Danielsen
12Myrvang0 mark 13 øreHarald K. Nilsen
13Sætra0 mark 10 øreSøren Nilsen
14Lyngmo0 mark 06 øreSøren Nilsen
15Moeng0 mark 12 øreJohannes Johansen

Andersdal på nett

www.andersdal.net
Tromsøysund bygdebok - et dugnadsprosjekt på Internett
Besøkere online:   ¦   Besøkere i dag: