Slekter i gamle Tromsø sogn

Slekter i gamle Tromsø

 Er det det hele? 
Du har rett i at det ikke er mange slektene siden tilbyr, men meningen er at på sikt skal du her finne flere av de større slektene fra det gamle Tromsøområdet.

Disse slektsregistrene er basert på data jeg har samlet på meg, og et ønske om å dele disse med andre. Mine kilder er både primær og sekunderkilder, så ta ikke noe for god fisk uten videre. Om du skal bruke det du finner i egen slektsforskning, så se bare på disse sidene som en peker mot orginalkildene.

Har du materiale som du mener hører hjemme har, så mottar jeg dette med takknemmelighet. Det vil (i perioder) ta tid før det blir utlagt, men jeg jobber på, så det kommer med tiden.


eXTReMe Tracker

© 2008 PIN