Nicolai Nilsen´s forfedre

Nicolai Nilsen Dette er resultatet av mitt slekts- forskningsarbeid når det gjelder min farfar. Alle personer som er mine aner blir lenket så det skal bli lett å forflytte seg.

Sortland er det området som jeg har hatt mest problem med, og med gårdshistoria på gang velger jeg å ligge litt lavt med videre gransking.

Skulle det være noen som har kommentarer eller nye opplysninger, så er det bare å maile meg: per.inge@gmail.com

1. Nicolai Ingvald Nilsen.

Født 1872 i Fiskefjord. Han ble døpt 13. oktober samme år, og faddere var: Kirsten Glad, Paul Andersen, Nils Olsen, Grete Nilsdatter og Kristine Pedersdatter.

I folketellinga 1875 står han oppført som født i 1875. Det må være skrivefeil eller feil i dataregistreringen.

Å finne Nicolai i folketellinga 1900 har ikke vært lett. Det finnes helt enkelt ingen Nicolai Nilsen med fødested Sortland. På gården Myren, Sortland finner vi en Nicolai Nilsen, tjener og fisker, som er født i 1872. Som fødested oppgis Dverberg. Om det ikke er oppgitt feil fødested her, så har Nicolai ramlet ut av folketellinga. Han skal ha jobbet som anleggsarbeider når jernbanen til Narvik ble bygd. Dette skjedde rundt århundreskiftet, så en annen mulighet er at personer i rallarmiljøet ikke har kommet med i tellinga.

Nicolai må ha flyttet til Tromsø før 1908. Han ble gift med Kristofa Andersdatter, og de var bosatt på Strandvegen 65. Deres barn var: Se også tante Annas beskrivelse av sin oppvekst (finnes på fotosiden).

Nicolai jobbet en tid i kullgruvene på Svalbard. Hans foreldre var kystsamer, og det fortelles at han behersket samisk.

Det ble ekteskapelige problemer mellom Nicolai og Kristofa. Jeg vet ikke om de ble skilt, men Nicolai skal ha flyttet til Storgatbakken og bodd der. Han døde 1942.

Kilder:
Sortland kirkebok 1852-1872
Folketellinga 1875


Nicolai Ingvald Nilsens foreldre:

2. Nils Martinius Olsen, født den 4. august 1840 i Fiskefjorden (Sortland). Ble døpt den 13. september samme år, og hans faddere var Ole Mikkelsen Fiskefjord, Jacob Jacobsen Fiskefjord, Ingeborg Eliasdatter Fiskefjord og Martha Poulsdatter Rødsand. Han ble konfirmert i 1858, og det ble antegnet at han hadde "Maatelige kundskaper God oppførsel".

3. Inger Birgitha Pedersdatter, født den 22. juli 1840 på Rødsand (Sortland). Hun ble døpt den 18. oktober samme år, og hennes faddere var Jens Mikkelsen Fiskefjord, Peter Nielsen Olderfjorden?, Ellen Mikkelsdatter ????, Martha Poulsdatter Rødsand og Alette Birgitte Jensdatter Elvernæs. Inger Birgitha ble konfirmert den 10. juni 1859.

Nils og Inger, som var søskenebarn, giftet seg på Sortland den 18 november 1863. I 1965 er de bosatt på Blokken i Fiskefjord, hvor Niels er oppført som husmann uten jord. De hadde ei ku, en sau og to geiter.

I 1875 virker det som om de har fått litt mer "armslag". Niels var da oppført som husmann med jord og fisker. I folketellinga 1875 var det en egen rubrikk for etnisitet, og både Niels og Inger var oppført som samer.

De barna jeg kjenner til er: Ved neste besøk på statsarkivet i Tromsø (sommeren 2003?) må kirkebøkene for Sortland fra 1875 og utover granskes, men jeg prøver meg her på en plausibel avsluttning.

Inger døde sannsynligvis mellom 1786 og 1900.

Ved matrikkelen 1886 (1891?) bor en Nils Olsen på bruket Volden under Holand.

Basert på barnas navn er jeg ganske sikker på at det er vår Niels vi i 1900 finner på gården Bottenjorden i Sortland. Han er da gift med Beret Paulsdatter, født 1834 i Hattfjelldalen. Niels er står oppført som husmann med jord, med jorddrift, skogdrift og sjødrift som ernæring.

På gården finner vi også barna: Denne Maria må være den søsteren av bestefar (Marie) som tante Anna fortalte om. De står bare oppført som sønn og datter, men de må være barn fra Niels første ekteskap. Ved Maries fødsel i 1886 var Beret 52 år, så jeg tror det må være tvilsomt at hun skal være mora.

Kilder:
Hadsel kirkebok 1819-1851, Sortland kirkebok 1852-1872
IGI Individal Record
Folketellinga 1865 1875 1900
Matrikkelen 1886


Niels M. Olsens forfedre:

4. Ole Sivertsen, født 7. august 1807 på gården Klaksjord, Bø i Vesterålen.

5. Inger Paulsdatter, født 1810 i Fiskefjorden. Døpt 10. søndag etter trefoldighet samme år.

Ole og Inger ble gift i 1832, og de bosatte seg i Fiskefjord. De fire første barna døde som spebarn:

Inger døde troligvis i 1855, da hennes skifte er utskrevet 16. januar 1856, men jeg har bare sett det på mikrofilm, og for meg var det totalt uleselig.

I 1865 er Ole gift på nytt med enken Ane L. Nilsdatter, og han var oppført som føderådsmann. Hos dem bor også Nils J. Andersen, 28 år, fisker. Han var en sønn fra Anes første ekteskap. Ole døde i 1870.

Kilder:
Hadsel kirkebok 1819-1851, Sortland kirkebok 1798-1811
Folketellinga 1865
Opplysninger fra Odd Håkon Bjugn

Inger B. Pedersdatters foreldre:

6. Peder Paulsen. Født 1797-98 på Rødsand i Sortland, døpt 19. april 1798. Giftet seg første gang 17. september 1820 med Inger Amundsdatter, født 1802 i Hadsel. Inger døde 21 mars 1831, og Peder ble enkemann.

7. Pernille Petersdatter. Født omkring 1810. Vet ikke hvor hun kom fra.

Peder og Pernille ble gift den 8. november 1840, og de ble boende på Rødsand. Han oppga da sin alder til 44 år, mens Pernille oppga at hun var 30 år gammel. Jeg kjenner ikke til andre barn enn:
Kilder:
Hadsel kirkebok 1819-1851
IGI Individal Record
Folketellinga 1801


Ole Sivertsens foreldre:

8. Sivert Pedersen, født omkring 1778, vet ikke hvem hans foreldre var. I følge den gamle Bø bygdebok (Rolf Straume) kom han fra Sommarland på Bø (i Vesterålen). Den nye Slektshistoria (Bø kommune) sier at han kom fra Hadsel.

9. Bole Nilsdatter, født 1772 på Verhalsan, Bø i Vesterålen.

Sivert og Bole giftet seg i 1798, og de var bosatt på Klaksjord, som tilhørte Auvåg på Bø. I følge bygdeboka og folketellinga i 1801 var Sivert samisk, og ernærte seg ved fedrift og fiske. Sivert og Bole hadde 4 barn: Bole døde 1832 på Jørland i Bø, og Sivert døde i 1855.

Kilder:
Folketellinga 1801.
Bø bygdebok bind 1 (Rolf Straume), Slektshistorie for Bø (Bø kommune).
Opplysninger fra Odd Håkon Bjugn.

Inger Paulsdatter & Peder Paulsens foreldre:

10 & 12. Paul Johnsen, født omkring 1771. Han var muligens fra Rødsand på Sortland.

11 & 13. Inger Michelsdatter, født 1768 i Fiskefjorden.

Paul og Inger giftet seg 20 juli 1795. og de var bosatt i Palskefjorden. Når sønnen Peder ble døpt, bodde de på Rødsand. Ved folketellinga 1801 har de flyttet til Falkefjord i Hadsel. De barna jeg kjenner til er: En Martha Paulsdatter var fadder når Inger Paulsdatter døpte sin sønn Nils i 1840. Kan hun være Ingers søster?

Folketellinga 1801 forteller oss at Paul var husmann, og at han hadde sin ernæring av fiske.

Når datteren Inger ble døpt i 1810 var de flyttet til Fiskefjord. Den trolige forklaringen til dette er at Ingers far var død, og at de da flyttet til Fiskefjorden, og overtok hennes fars gård.

Inger må ha gått bort før 1833. Da giftet en Paul Jonsen, født 1771 på Rødsand seg med Pernille Hansdatter fra Hadsel

Kilder:
Sortland kirkebok 1795-1811, Hadsel kirkebok 1819-1851
IGI Individal Record
Folketellinga 1801


Bole Nilsdatters forfedre:

18. Nils Pedersen, vet ikke hvor han kom fra, eller når han ble født.

19. Åshild Larsdatter. Født 1732 på gården Jørland, Bø i Vesterålen.

Nils og Åshild giftet seg i Øksnes i 1760.

Gårdene Verhalsan og Jørland lå fram til 1865 i Øksfjord kommune. Det er sprikende opplysninger om hvor Nils og Åshild bodde. Den gamle bygdeboka sier at han drev halve Klaksjord på Bø fra 1766 - 1790. I følge den nye slektshistoria bodde de på Verhalsan, som da tilhørte Øksnes. I skattemanntallet 1768 er de oppført under Auvåg med Klaksjord, så det virker som de har vært bosatt der. Kan de ha bodd på Verhalsan under en kortere periode?

Nils kan ha hatt dårlig helse, da han i skattemanntallet står oppført som svak.

Nils og Åshild hadde to døttre: Nils døde i 1790 på Jørland. I 1801 finner vi Åshild hos datteren Bole og hennes mann, Sivert, på Klaksjord. Det ble da oppgitt at hun var enke etter sitt første ekteskap, og at hun ble underholdt av svigersønnen.

Åshild døde på Klaksjord i 1802.

Kilder:
Folketellinga 1801.
Ekstraskatten Vinje og Malnes 1768
Bø bygdebok bind 1 (Rolf Straume), Slektshistorie for Bø (Bø kommune).
Opplysninger fra Odd Håkon Bjugn.

Inger Michelsdatters foreldre:

22. Mikkel Pedersen, født omkring 1735. Vet ikke hvor han kom fra.

Her er jeg på tynn is. Etter en krasjet hård-disk med påfølgende rekonstruksjon av slektsdata, kan jeg ikke finne kilden som binder Inger Mikkelsdatter med Mikkel. Mao, dette kan være feil! Opplysningen finnes også i mormonernes database, men uten at kilden er oppgitt.

Det er ikke mye jeg vet om Michel, annet enn at han bodde i Fiskefjord, og at han i 1801 var 66 år, og enkemann for andre gang. Han var husmann, og ernærte seg ved fiskeri. De barna jeg kjenner til er:
I 1801 var en Marta Michelsdatter, født 1786, tjenestejente hos Paul Johnsen og Inger Michelsdatter. Kan dette være Ingers søster, og dermed også Michels datter? Samme undring kan gjelde Johanna Mikkelsdatter, som er fadder når Inger Paulsdatter blir døpt i 1810.

Som jeg har nevnt tidligere, levde Michel fortsatt i 1801, men var troligvis død før 1810.

Kilder:
IGI Individal Record
Folketellinga 1801


Åshild Larsdatters foreldre:

38. Lars Henriksen, født omkring 1697 i Steinlandsfjorden i Øksnes.

39. Ellen Jonsdatter, født omkring 1698. Vet ikke hvor hun kom fra.

Lars og Ellen giftet seg rundt 1725, og de bosatte seg på gården Jørland, som da tilhørte Øksnes, men nå ligger under Bø i Vesterålen. Deres barn var: Lars døde i 1758. I 1765 finner vi enken Ellen hos sønnen Henrik på Jørland. Ellen døde 1773.

Kilder:
Ekstraskatten Øksnes og Langenes 1765.
Gård og slekt i Øksnes (Johan I. Borgos).
Opplysninger fra Odd Håkon Bjugn.


Lars Henriksens foreldre:

76. Henrik Sivertsen, født omkring 1661 i Øksnes.

77. Berit Paulsdatter. Vet ikke hvor hun kom fra.

Henrik og Berit giftet seg rundt 1695, og de var begge samer. Det skal ikke ha vært vanlig med ekteskap mellom samer og nordmenn på denne tiden.

De var først bosatt i Steinlandsfjorden. Vi kan bl.a. i manntallet 1701 se at Henrik var oppført som husmann i Steinlandsfjorden. Det var ikke vanlig at samene bygslet jord for 300 år siden.

Henrik og Berit hadde minst 6 barn: I 1729 flyttet Henrik og Berit, samt hjemmeværende barn, til Sør-Rygge i Øksnes. Berit døde på Rygge i 1731. Henrik levde noen år etter dette, men hans begravelse finnes ikke i kirkeboka. Johan I. Borgos mener han kan ha blitt begravet oppe i fjellet (etter samisk begravelsestradisjon?).

Kilder:
Manntallet 1701
Gård og slekt i Øksnes (Johan I. Borgos).
Opplysninger fra Odd Håkon Bjugn.


Henrik Sivertsens foreldre:

152. Sivert Olsen, født omkring 1625. Kaltes også for Sjur Olsen.

Det er ikke kjent hvem kona til Sivert var. Sivert var same og han og kona skal ha over 800 etterkommere i Vesterålen.

Første gang vi treffer på Sivert i kildene er når han i 1667 sitter som husmann i Romsetfjorden som husmann. Deretter har han flyttet og bosatt seg innerst i Steinlandsfjorden. Boplassen i Steinlandsfjorden lå på umatrikkulert jord, og det var langt til nærmeste gård med fast bosetting.

Barn: Sivert døde etter 1701 og før 1718.

Kilder:
Manntallet 1701
Gård og slekt i Øksnes (Johan I. Borgos).
Opplysninger fra Odd Håkon Bjugn.