Manntall og andre tellinger

Har fått kloa i en del manntall og andre tellinger fra Tromsøområdet, enkelte avskrifter og andre med bilder. De legges ut her etter hvert som jeg får tid å databehandle dem:

Lensregnskap 1567 for Troms len (avskrift)
Koppskattmanntallet for Troms Len 1645
Skattemanntall 1670 for Helgøy - og Hillesøy tingsted (avskrift)
Manntallet 1702 for Tromsø Fogderi (avskrift)
Matrikkel 1723 Tromsø fogderi (gårds og personnavn)
Sesjonsmanntall for Tromsø "Menighed" - 1755 (18-40 år)
Folketellinga 1769 for Tromsø prestegjeld (avskrift)
Manntall for Tromsø og Helgøy tinglag 1796
Legdsrulle for Tromsø sogn 1804
Legdsrulle for Tromsø kjøpstad 1804
Sjeleregister for Tromsø landsogn 1815

Jeg er ingen kløpper i tolking av gammel skrift, men jeg har forsøkt etter beste evne. Det finnes helt sikkert feil, så bruk bare dette registret som en henvisning til de aktuelle sidene.

Jeg har prøvd å gjengi teksten så nøyaktig som mulig, bortsett fra etternavn. Der har jeg normalisert mannsnavn til -sen og kvinnenavn til -dtr.

Tegnforklaring:
?? - Skriften uleselig. Også brukt bakom ord jeg har vært i tvil om tolkningen av.
*  - Teksten er konstruert fra annen del av innførselen.
!! - Dette er en feilaktig opplysning.
%% - Teksten mellom tegnene er overstøket i kirkeboka (eks: %Hansen%)
@   - Teksten kan tolkes på ulike måter (eks: vardal@værdal)