Vielser i Tromsø 1753-1778 (1799+1800)

Kronologisk Hans fornavn Hans etternavn Hennes fornavn Hennes etternavn

Kronologisk
År Dato Trolovet
/Copulert
Brudgoms
fornavn
Brudgoms
etternavn
Brudgoms
bosted
Brudens
fornavn
Brudens
etternavn
Brudens
bosted
Lenk
1753 07-15 copulert Lars Nielsen Margaretta Larsdatter Kalfiorden Kirkebokside
1753 07-15 copulert Knud Peder Nielsen Maren Gunnersdtr Ulsfiorden Kirkebokside
1753 07-15 trolovet Peder Hansen Elen Carlsdtr Kirkebokside
1753 08-05 trolovet Knud Jacobsen Anna Andersdtr Berg Kirkebokside
1753 08-05 trolovet Hans Thomesen Snarbye Karen Fransdtr Tisnæs Kirkebokside
1753 08-06 trolovet Jacob Gunersen Nordbye Inger Thomasdtr Kalfiord Kirkebokside
1753 08-11 trolovet Ole Engelbrichsen Birgitta Larsdtr Kirkebokside
1753 08-12 copulert Ole Hansen Ingebor Pedersdtr Kirkebokside
1753 08-26 copulert Peder Hansen Elen Carlsdtr Svartnæs Kirkebokside
1753 09-09 copulert Ole Engelbrichsen Birgitta Larsdtr Kirkebokside
1753 10-12 copulert Knud Jacobsen Anna Andersdtr Kirkebokside
1753 10-15 copulert Hans Thomasen Snarby Karen Fransdtr Kirkebokside
1753 11-19 copulert Peder Olsen Kirsten Mortensdtr Kirkebokside
1753 11-25 copulert Jacob Gunersen Inger Thomasdtr Kirkebokside
1753 11-25 trolovet Lars Gunersen Elen Jonsdtr Kirkebokside
1753 12-27 copulert Lars Gunersen Nordbye Elen Jonsdtr Kirkebokside
1753 12-27 trolovet Niels Pedersen Anna Jonsdtr Kirkebokside
1754 02-03 copulert Niels Pedersen Hamnæs Anna Jonsdtr Kirkebokside
1754 02-10 trolovet Niels Nielsen Elen Andersdtr Kirkebokside
1754 03-31 copulert Niels Nielsen Elen Andersdtr Kirkebokside
1754 04-23 trolovet Niels Tronsen Barbara Obadiasdtr Kirkebokside
1754 07-02 trolovet Niels Joensen Rebbenes Kirsten Gunersdtr Kirkebokside
1754 07-21 trolovet Hans Simonsen Strømen Giertru Mogensdtr Kirkebokside
1754 07-21 trolovet Svend Jensen Lögvig Elen Olsdtr Kirkebokside
1754 07-21 trolovet Anders Povelsen Balsfiord Marithe Larsdtr Kirkebokside
1754 07-28 trolovet Heming Frandsen Tisnæs Eva Stephansdtr Kirkebokside
1754 07-28 trolovet Morten Larsen Rennen Marritha Andersdtr Kirkebokside
1754 08-28 trolovet Ole Pedersen Bovigen Maren Hansdtr Kirkebokside
1754 09-20 trolovet Jon Jacobsen Lanes Kirsten Andersdtr Kirkebokside
1754 09-21 trolovet Torlev Kielsen Brogskar Helena Rasmusdtr Kirkebokside
1754 09-22 copulert Svend Jensen Lögvig Elen Olsdtr Kirkebokside
1754 09-22 copulert Niels Tronsen Bensjord Barbara Obadiasdtr Kirkebokside
1754 09-30 copulert Niels Jonsen Rebbenes Kirsten Gunersdtr Kirkebokside
1754 10-06 trolovet Lars Olsen Vengöen Birgitha Jonsdtr Kirkebokside
1754 10-20 copulert Ole Pedersen Bovig Maren Hansdtr Kirkebokside
1754 10-20 trolovet Jon Amundsen Grunfiorden Maren Gunersdtr Kirkebokside
1754 10-27 trolovet Hans Erichsen Tronvik Karen Andersdtr Kirkebokside
1754 11-05 copulert Heming Frantsen Tisnæs Eva Stephansdtr Kirkebokside
1754 11-10 copulert Hans Simonsen Strømen Giertrud Mogensdtr Kirkebokside
1754 11-10 copulert Morten Larsen Renen Maritha Andersdtr Kirkebokside
1754 11-10 copulert Anders Povelsen Balsfiord Maritha Larsdtr Kirkebokside
1754 11-10 trolovet Peder Nielsen Mortenhals Anna Olsdtr Kirkebokside
1754 11-15 copulert Jon Jacobsen Lanes Kirsten Andersdtr Kirkebokside
1754 11-24 copulert Torlev Kielsen Brogskar Helena Rasmusdtr Kirkebokside
1754 11-25 copulert Hans Erichsen Tronvik Karen Andersdtr Kirkebokside
1754 12-02 copulert Peder Nielsen Mortenhals Anna Olsdtr Kirkebokside
1754 12-14 trolovet Gabriel Jonsen Lögvig Siri Heningsdtr Kirkebokside
1755 02-16 copulert Gabriel Jonsen Lögvig Siri Henningsdtr Kirkebokside
1755 04-01 copulert Lars Olsen Vengöen Birgittha Jonsdtr Kirkebokside
1755 07-02 copulert Jon Amundsen Maren Gunersdtr Kirkebokside
1755 07-18 trolovet Hans Mognsen Martha Clausdtr Mielde Kirkebokside
1755 07-20 trolovet Jon Olsen Sultenvig Martha Tronsdtr Kirkebokside
1755 07-20 copulert Abraham Baarsen Balsteen Maren Olsdtr Kirkebokside
1755 08-03 trolovet Peder Andersen Grøtfiord Catharina Christensdtr Kirkebokside
1755 08-10 copulert Hans Mogensen Melle Martha Clausdtr Kirkebokside
1755 08-24 trolovet Peder Gutormsen Johanna? Jensdtr Kirkebokside
1755 08-24 trolovet Christopher Tronsen Anne Franzdtr Kirkebokside
1755 09-07 trolovet Jacob Olsen Melde Alith Hansdtr Kirkebokside
1755 09-13 trolovet Siur Nilsen Elen Larsdtr Kirkebokside
1755 09-14 trolovet Jens Jensen Ane Sibilla Svendsdtr Kirkebokside
1755 09-25 trolovet Jørgen Wilhelmsen Ebeltoft Cornelia Ludvigsdatter Lem Kirkebokside
1755 09-27 trolovet Ole Andreas Hansøn Elen Pedersdtr Kirkebokside
1755 09-27 trolovet Carl Jensen Ane Hansdtr Kirkebokside
1755 10-04 trolovet Ingebric Rasmussen Bachejord Else Clausdtr Kirkebokside
1755 10-05 copulert Peder Gutormsen Susana Jensdtr Kirkebokside
1755 10-12 copulert Christopher Tronsen Anna Fransdtr Kirkebokside
1755 10-15 copulert Jørgen Wilhelmsen Cornelia Ludvigsdtr Kirkebokside
1755 10-19 copulert Jacob Olsen Melle Aleth Hansdtr Kirkebokside
1755 10-19 copulert Jens Jensen Bacheby Anna Sibilla Svendsdtr Kirkebokside
1755 11-02 copulert Oluf Christian Hansen B?g? Elen Pedersdatter Bouvigen Kirkebokside
1755 11-09 copulert Ingebrit Rasmussen Else Clausdtr Mielde Kirkebokside
1755 11-09 copulert Peder Andersen Grötfiorden Karen Maria Christophersdtr Kirkebokside
1755 11-09 copulert Jon Olsen Sultenvig Martha Tronsdtr Kirkebokside
1755 11-09 copulert Carl Jensen Grötnes Ane Hansdtr Kirkebokside
1755 11-15 trolovet Peder Povelsen Elen Mortensdtr (findefolk) Kirkebokside
1755 11-16 copulert Siur Nilsen Elen Larsdtr Kalfiorden Kirkebokside
1756 03-26 trolovet Lars Haagensen Elen Nielsdtr Kirkebokside
1756 03-28 trolovet Hans Jacobsen Maren Styrchersdtr Kirkebokside
1756 04-13 copulert Lars Haagensen Elen Nielsdtr Kirkebokside
1756 05-15 trolovet Bastian Torkildsen Abelone Hansdtr Kirkebokside
1756 06-06 trolovet Anders Thomasen Maren Thomasdtr Kirkebokside
1756 07-11 trolovet Henric Nielsen Marith Larsdtr (findefolk) Kirkebokside
1756 07-24 trolovet Helge Larsen Elen Nielsdtr Kirkebokside
1756 07-25 copulert Peder Povelsen Elen Mortensdtr (findefolk) Kirkebokside
1756 08-08 copulert Henric Nielsen Skulfiorden Marrith Larsdtr ibid Kirkebokside
1756 08-21 trolovet Hans Sörensen Kiil Ingebor Pedersdtr Cragenes Kirkebokside
1756 09-04 trolovet Niels Jensen Johanna Andersdtr Hamnvog Kirkebokside
1756 09-12 trolovet Isac Rasmusen Siren Olsdtr Bakkejord Kirkebokside
1756 09-26 copulert Hans Jacobsen Maren Styrchersdtr Kirkebokside
1756 10-03 trolovet Ole Iversen Giertrud Erichsdtr Kirkebokside
1756 10-19 trolovet Kield Christophersen Elen Andersdtr Kiil Kirkebokside
1756 10-10 copulert Anders Thomasen Kaldfiord Maren Thomasdtr Kirkebokside
1756 10-17 copulert Hans Kiil Nörre Langnes Ingebor Pedersdtr Cragenes Kirkebokside
1756 10-17 copulert Helge Larsen find Elen Nielsdtr Kaldfiord Kirkebokside
1756 10-24 copulert Niels Jensen Spildra Johanna Andersdtr Kirkebokside
1756 10-26 copulert Kield Christophersen Strömmen Elen Andersdtr Kiil Kirkebokside
1756 11-01 copulert Isac Rasmusen Bakkejord Siren Olsdtr Kirkebokside
1756 11-01 copulert Ole Jensen Strömsgård? Giertrud Christophersdtr Kirkebokside
1756 11-08 trolovet Svend Ericsen Birthe Larsdtr Findefolk fra Kalfiord Kirkebokside
1756 12-04 trolovet Oluf Jensen Marrith Svendsdtr trolovet fra Sand Kirkebokside
1756 12-05 copulert Svend Ericsen find Birthe Larsdtr Kirkebokside
1756 12-12 trolovet Anders Andersen Guren Torbeinsdtr findefolk fra Kaldfiord Kirkebokside
1756 12-12 trolovet Torbein Einersen Ane Olsdtr findefolk fra Kaldfiord Kirkebokside
1757 01-02 copulert Ole Jensen Marrit Svendsdtr Sand Kirkebokside
1757 05-08 trolovet Oluf Gutormsen find af Lyngen Marrith Andersdtr Kirkebokside
1757 06-18 trolovet Oluf Christophersen Lene Andersdtr Nakken Kirkebokside
1757 06-24 copulert Oluf Gutormsen Marrith Andersdtr Ullsfiord Kirkebokside
1757 07-03 copulert Oluf Christophersen Oldervig Nakken Olena Andersdtr ibid Kirkebokside
1757 07-24 copulert Anders Andersen find Kaldfiorden Guren Torbensdtr Kaldfiorden Kirkebokside
1757 09-18 trolovet Arne Raphelsen Marrith Ediæsdtr Kirkebokside
1757 10-02 trolovet Niels Nielsen Kardin Olena Andersdtr Kaldsletten Kirkebokside
1757 10-15 trolovet Hans Hansen Berg Petronilla Olsdtr Kirkebokside
1757 10-15 trolovet Gutorm Christensen Bovig Gunel Michelsdtr Kirkebokside
1757 10-15 trolovet Bersvend Jensen Stranden Brynil Jansdtr Kirkebokside
1757 10-30 copulert Niels Nielsen Kardin Olena Andersdtr Kirkebokside
1757 11-05 trolovet Oluf Pedersen Balsfiorden Elen Henricsdtr Stranden Kirkebokside
1757 11-13 copulert Hans Hansen Hegelund Pernille Olsdtr Berg Kirkebokside
1757 11-13 copulert Bersvend Jensen Brynild Jansdtr Stranden Kirkebokside
1757 11-13 copulert Gutorm Christensen Bovig Gunnild Michelsdtr ibid Kirkebokside
1757 11-15 copulert Lars Sørensen Hegelund Ane Meldahl Kihl Kirkebokside
1757 11-19 trolovet Oluf Andersen Balsfiorden Else Madsdtr ibid Kirkebokside
1757 11-20 copulert Arne Raphelsen Marrit Ediasdatter Rösnäs Kirkebokside
1757 11-27 copulert Jacob Jensen Spildra Barbara Andersdtr ibid Kirkebokside
1757 11-27 copulert Oluf Pedersen Selnes Elen Hendrichsdtr Stranden Kirkebokside
1757 12-04 copulert Oluf Andersen Balsfiorden Else Mathiasdtr Langnes Kirkebokside
1758 04-29 trolovet Erich Christophersen Balsfiorden Ane Martha Hansdtr Kirkebokside
1758 05-15 trolovet Ole Bersvendsen Mosvigen Susanna Christensdtr Kirkebokside
1758 06-06 trolovet Haagen Haagensen Kaldslett Margrete Pedersdtr Kragenäs Kirkebokside
1758 06-23 trolovet Torlev Kieldsen Brogskar Synneve Franzdtr Brogskar Kirkebokside
1758 06-24 trolovet Anders Andersen Selnes Malene Andersdtr Bouvigen Kirkebokside
1758 07-08 trolovet Lars Andersen find Marrith Andersdtr Balsfiord Kirkebokside
1758 07-08 trolovet Thomas Olsen Öfiorden Olava Antoniidtr Kirkebokside
1758 07-15 trolovet Christen Christophersen Nakken Ingebor Andersdtr ibid Kirkebokside
1758 07-15 trolovet Ole Rasmussen Hugøen Giertrud Larsdtr Lan? Kirkebokside
1758 07-16 copulert Eric Christophersen Sandøre Anna Martha Hansdtr ibid Kirkebokside
1758 07-23 copulert Torlev Kieldsen Synneve Frantzdtr Kirkebokside
1758 07-30 copulert Thomas Olsen Øyfiorden Olava Antonidtr Grebstad Kirkebokside
1758 08-06 copulert Christen Christophersen Nakken Ingebor Andersdtr Kirkebokside
1758 08-20 copulert Haagen Haagensen Kaldslett Margrete Pedersdtr Cragenes Kirkebokside
1758 09-15 copulert Lars Andersen Marrith Andersdtr Kirkebokside
1758 09-09 trolovet Peder Jensen Maren Olsdtr Skulgam Kirkebokside
1758 09-30 trolovet Eric Nielsen Marrith Jonsdtr Kobbevog?nes? Kirkebokside
1758 10-08 copulert Anders Andersen Mallena A?rnis?dtr Selnes Kirkebokside
1758 10-14 trolovet Jørgen Andersen Marrith Kieldsdtr Spilderbugt Kirkebokside
1758 10-22 copulert Ole Rasmussen Hugøen Giertrud Larsdtr ibid Kirkebokside
1758 10-04 trolovet Jon Jonsen find Balsfiorden Kirsten Gutormsdtr ibid Kirkebokside
1758 10-04 trolovet Hans Svendsen Golla Carlsdtr Findnes Kirkebokside
1758 11-05 copulert Eric Nielsen Marrith Jonsdtr Balsfiorden Kirkebokside
1758 11-12 copulert Jørgen Andersen Marrith Kieldsdtr ???? I Malangen Kirkebokside
1758 11-18 trolovet Niels Nielsen Ane Povelsdtr Brogskar Kirkebokside
1758 11-19 copulert Svend Hansen Findnes Golla Carlsdtr ibid Kirkebokside
1758 11-19 copulert Peder Jensen Schulgamen Maren Olsdtr ibid Kirkebokside
1758 12-26 copulert Jon Jonsen find Balsfiorden Kirsten Gutormsdtr ibid Kirkebokside
1758 12-26 trolovet Johannes Nilsen Stakevolden Caren Adriansdtr Sandnes Kirkebokside
1759 01-14 copulert Johannes Stakevolden Caren Adriansdtr Sandnes Kirkebokside
1759 01-14 copulert Ole Bersvendsen Susanna Christensdtr Mosvigen Kirkebokside
1759 06-10 trolovet Anders Ericsen Skatøre Margaretha Pedersdtr Kirkebokside
1759 07-22 copulert Anders Ericsen Skatøre Margaretha Pedersdtr Kirkebokside
1759 08-05 trolovet Lars Gunersen Nordbye Karen Larsdtr Kirkebokside
1759 08-05 trolovet Niels Ingebricsen Kirkevig Anna Olsdtr Kirkebokside
1759 08-19 trolovet Eric Kilsen Elisabeth Nilsdtr Kirkebokside
1759 09-16 trolovet Christen Ediasen Tisnæs Lavina Fransdtr Kirkebokside
1759 09-16 trolovet Peder Jonsen Middagsberget Elen Thomasdtr Kirkebokside
1759 09-23 trolovet Anders Andersen Kalslet Berith Catharina Povelsdtr Kirkebokside
1759 09-23 trolovet Heming Hogensen Kalslet Marith Hansdtr Kirkebokside
1759 09-30 trolovet Morten Mathiesen Nore Langnes Margareth Henrichsdtr Kirkebokside
1759 09-30 trolovet Svend Olsen Ribbenæs Karen Olsdtr Kirkebokside
1759 11-01 copulert Eric Kilsen Strømsbugt Elisabeth Nielsdtr Kirkebokside
1759 11-04 copulert Christen Ediasen Tisnæs Lavina Fransdtr Kirkebokside
1759 11-04 copulert Peder Jonsen Elen Thomasdtr Kirkebokside
1759 11-04 trolovet Peder Pedersen Gamelgaard Susanna Olsdtr Kirkebokside
1759 11-22 copulert Morten Mathiæsen Nore Langnes Margaretha Henricsdtr Kirkebokside
1759 11-11 copulert Niels Ingebricsen Kirkevigen Anna Olsdtr Kirkebokside
1759 11-25 copulert Heming Haagensen Maritha Hansdtr Kirkebokside
1759 11-25 copulert Peder Pedersen Susana Olsdtr Kirkebokside
1759 11-25 copulert Lars Gunersen Karen Larsdtr Kirkebokside
1759 11-25 copulert Anders Andersen Beritha Catharina Povelsdtr Kirkebokside
1759 11-25 copulert Svend Olsen Karen Olsdtr Kirkebokside
1759 11-25 trolovet Michel Henriksen Kalfiord Beritha Wilhelmsdtr Kirkebokside
1760 01-20 copulert Michel Henriksen Beritha Wilhelmsdtr Kirkebokside
1760 07-13 trolovet Anders Povelsen Midagsbugten Marith Nielsdtr Kirkebokside
1760 07-26 trolovet Jens Pedersen Skulgamen Margaretha Johannisdtr Kirkebokside
1760 08-03 trolovet Endre Jacobsen Skulgammen Margaretha Andersdtr Kirkebokside
1760 08-03 trolovet Anders Nielsen Kaldfiord Marith Olsdtr Kirkebokside
1760 08-10 trolovet Morten Amundsen Naveren Marith Nielsdtr Kirkebokside
1760 08-10 trolovet Niels Jonsen ?Ly?fiord Gura Torbensdtr Kirkebokside
1760 08-17 trolovet Martinius Pedersen Skogenæs Magdalena Jonsdtr Kirkebokside
1760 08-24 trolovet Lars Thomasen Daaefiord Elen Larsdtr Kirkebokside
1760 08-30 trolovet Thomas Matthiesen Beritha Kieldsdtr Kirkebokside
1760 08-30 trolovet Johanes Olsen Margretha Fransdtr Kirkebokside
1760 08-30 trolovet Lars Michelsen Kaldfiord Avelina Thomasdtr Kirkebokside
1760 09-29 trolovet Anders Andersen Lodebogten Gunnil Pedersdtr Kirkebokside
1760 10-12 copulert Lars Thomasen Elen Larsdtr Kirkebokside
1760 10-12 copulert Anders Nielsen Marith Olsdtr Kirkebokside
1760 10-26 trolovet Ole Andersen Thomæjord Cecilia Ericsdtr Kirkebokside
1760 10-31 trolovet Søren Wilhelmsen Heggelund Martha Larsdtr Kirkebokside
1760 11-02 trolovet Ole Larsen Syneve Fransdtr Brogskar Kirkebokside
1760 11-02 trolovet Ole Jensen Sandsvig Anna Nielsdtr Kirkebokside
1760 11-09 trolovet Ole Jacobsen Kiervig Margaretha Henricsdtr Kirkebokside
1760 11-10 copulert Søren Wilhelmsen Martha Larsdtr Kirkebokside
1760 11-10 copulert Thomas Matthiasen Berith Kielsdtr Kirkebokside
1760 11-13 copulert Johannes Olsen Selnæs Margaretha Nielsdtr (PIN anm: feil? Fransdtr?) Kirkebokside
1760 11-14 copulert Morten Amundsen Naveren Marith Nielsdtr Kirkebokside
1760 11-16 copulert Jens Pedersen Skulgam Margaretha Johannisdtr Kirkebokside
1760 11-23 copulert Endre Jacobsen Skulgam Margretha Andersdtr Kirkebokside
1760 11-23 copulert Ole Larsen Brogskar Syneve Fransdtr Kirkebokside
1760 11-23 copulert Martinius Pedersen Skognæs Magdalena Jonsdtr Kirkebokside
1760 11-23 copulert Lars Michelsen Kaldfiord Avelina Thomasdtr Kirkebokside
1760 11-23 trolovet Niels Larsen Nordbye Inger Gunersdtr Kirkebokside
1760 11-30 copulert Ole Jensen Anna Nielsdtr Kirkebokside
1760 11-30 copulert Niels Jonsen Guri Torbensdtr Kirkebokside
1760 11-30 copulert Anders Povelsen Marith Nielsdtr Kirkebokside
1760 12-07 trolovet Niels Olsen Lyefiord Marith Gunnersdtr Kirkebokside
1760 12-07 trolovet Guner Gunersen Ravnefiord? Elen Wilhelmsdtr Kirkebokside
1760 12-14 copulert Ole Andersen Sessel Erichsdtr Thomasjorden Kirkebokside
1760 12-26 trolovet Ingebrigt Eliassen Kirkevigen Malena Erichsdtr Kirkebokside
1760 12-28 copulert Ole Jacobsen Maria ?? Kirkebokside
1760 12-28 copulert Nils Olsen Maria Gundersdtr Lyefiorden Kirkebokside
1760 12-28 copulert Nils Larsen Inger Gundersdtr Nordbye Kirkebokside
1760 12-28 copulert Anders Andersen Gundel Pedersdtr Loddebugten Kirkebokside
1761 03-24 copulert Gunder Gundersen Elen Willumsdtr Kirkebokside
1761 08-30 trolovet Halvor Larsen Rhavnfiorden Kristina Olsdtr Kirkebokside
1761 09-17 trolovet Anders Olsen Tendskiær Karen Olsdtr Ansnes Kirkebokside
1761 10-04 copulert Ingbrigt Eliasen Kierkevigen Malena Erichsdtr Kirkebokside
1761 11-08 copulert Anders Olsen Tendskiær Karen Olsdtr Ansnes Kirkebokside
1761 11-22 trolovet Hans Johansen Berith Haagensdtr Mølvig Kirkebokside
1761 11-23 copulert Halvor Larsen Kirsten Olsdtr Andersdal Kirkebokside
1761 12-09 trolovet Anders Nilsen Monselven Kristina Mathisdtr Kirkebokside
1761 12-20 trolovet Lars Jensen Gurri Olsdtr Kalfiord Kirkebokside
1761 12-27 trolovet Thomas Poulsen Hestenes Inger Hendrichsdtr Kirkebokside
1762 01-06 copulert Anders Nilsen Monselven Kristina Mathisdtr Kirkebokside
1762 01-17 copulert Hans Hansen (PIN anm:Johansen?) Berith Hogensdtr Mølvigen Kirkebokside
1762 03-21 copulert Thomas Paulsen Inger Hendrichsdtr Hestenæs Kirkebokside
1762 04-13 trolovet Anders Andersen Tennes Anne Andersdtr Kirkebokside
1762 07-11 copulert Anders Andersen Ane Andersdtr Kirkebokside
1762 08-14 trolovet Peder Monsen Ansnes Margreth Jacobsdtr Langnes Kirkebokside
1762 08-28 trolovet Søren Fransen Giertrue Erichsdtr Tronvigen Kirkebokside
1762 09-05 trolovet Paul Jansen Ane Sørensdtr Kirkebokside
1762 09-05 copulert Lars Jensen Kalfiord Gurra Olsdtr Kirkebokside
1762 10-01 copulert Peder Monsen Ansnes Margreth Jacobsdtr Langnes Kirkebokside
1762 07-31 trolovet Anders Kristophersen Norre Langnes Lena Mathisdtr Kirkebokside
1762 07-31 trolovet Bent Hansen Finnes Lena Kristophersdtr Kirkebokside
1762 09-12 trolovet Andreas Larsen Thomasjorden Giertrue Jensdtr Kirkebokside
1762 10-16 trolovet Svend Hendrichsen Normand Ingeborg Andersdtr Erichjorden Kirkebokside
1762 10-18 copulert Søren Fransen Tromvigen Giertrue Erichsdtr Kirkebokside
1762 11-01 copulert Bent Hansen Finnes Lena Kristophersdtr Kirkebokside
1762 10-28 copulert Søren Gams Madsell (PIN anm: Aleth Catrina) Kiel Kirkebokside
1762 10-28 copulert Anders Larsen Thomasjord Giertrue Jensdtr Kirkebokside
1762 11-02 copulert Søren Villumsen Aleth Hansdtr Mielle Kirkebokside
1762 11-05 copulert Svend Hendrichsen Normand Ingebor Andersdtr Erichjorden Kirkebokside
1762 11-07 copulert Anders Kristophersen Lena Mathisdtr Langnes Kirkebokside
1762 11-14 trolovet Lars Andersen Elen Pedersdtr Middagsbugten Kirkebokside
1762 11-28 copulert Paul Jansen Anne Sørensdtr Kirkebokside
1762 12-27 copulert Lars Andersen Elen Pedersdtr Kirkebokside
1763 07-10 trolovet Frans Nilsen Mortenhals Anne Andersdtr Kirkebokside
1763 07-31 trolovet Samuel Hansen Giøvigen Elen Andersdtr ibid Kirkebokside
1763 08-07 trolovet Kiel Olsen Selnæs Abelona Pedersdtr Kirkebokside
1763 09-11 copulert Samuel Hansen Elen Andersdtr Kirkebokside
1763 10-23 trolovet Nils Rasmussen Røsnæs Anne Ediædtr Kirkebokside
1763 11-06 copulert Frans Nilsen Anne Andersdtr Kirkebokside
1763 11-06 trolovet Frans Fransen Aleth Erichsdtr Kirkebokside
1763 11-20 copulert Nils Rasmussen Anne Ediædtr Kirkebokside
1763 11-20 trolovet Lars Jacobsen Svarvaren Ingeborg Nilsdtr Kirkebokside
1763 11-27 trolovet Nils Pedersen Søregrundf: Kirsten Larsdtr Kirkebokside
1763 12-04 copulert Kiel Olsen Abelona Pedersdtr Kirkebokside
1764 01-08 copulert Lars Jacobsen Ingebor Nilsdtr Kirkebokside
1764 01-29 trolovet Lars Fransen Tronvigen Karen Andersdtr Kirkebokside
1764 07-15 trolovet Hans Pedersen Norfinæs Inger Pedersdtr Kirkebokside
1764 07-29 trolovet Lars Jacobsen Stranden Ingeborg Erichsdtr Kirkebokside
1764 08-05 trolovet Jørgen Hendrichsen Stranden Daareth Olsdtr Kirkebokside
1764 08-05 trolovet Vilchen Kielsen Karen Andersdtr Kirkebokside
1764 08-26 trolovet Anders Hansen Holmslette Anne Bensdtr Kirkebokside
1764 09-15 trolovet Torløf Ediasen Maria Stephensdtr Tisnes Kirkebokside
1764 09-16 copulert Hans Pedersen Finnes Inger Pedersdtr Kirkebokside
1764 09-16 trolovet Gunder Torbensen Kalf: Elen Thomasdtr Kirkebokside
1764 10-07 copulert Torlof Ediasen Maria Stephensdtr Kirkebokside
1764 10-13 trolovet Zebulon Pedersen Kirsten Hansdtr Kragnes Kirkebokside
1764 10-28 copulert Lars Jacobsen Ingeborg Pedersdtr Stranden Kirkebokside
1764 10-28 copulert Lars Fransen Berith Andersdtr Tronvik Kirkebokside
1764 10-28 trolovet Peder Pedersen Ragnel Larsdtr Mosvig Kirkebokside
1764 10-28 copulert Zebulon Pedersen Kirsten Hansdtr Kragnes Kirkebokside
1764 11-11 copulert Jørgen Hendrichsen Stranden Daareth Olsdtr Kirkebokside
1764 11-11 copulert Vilchen Kilsen Karen Andersdtr Spild: Kirkebokside
1764 11-11 copulert Gunder Torbensen Elen Thomasdtr Kalf: Kirkebokside
1764 11-18 copulert Peder Pedersen Mosvig Ragnel Larsdtr Kirkebokside
1764 11-18 trolovet Lars Jensen Strømen Anne Pedersdtr Kirkebokside
1764 12-09 copulert Anders Hansen Berg Anne Bensdtr Kirkebokside
1764 12-16 trolovet Kristopher Jensen Balsnes Mette Olsdtr Kirkebokside
1764 12-16 trolovet Ole Olsen Kalf: Berith Ejnertsdtr Kirkebokside
1764 12-16 trolovet Anders Nilsen Berg Margreth Bensdtr Kirkebokside
1764 12-27 copulert Kristopher Jensen Balsnes Mette Olsdtr Kirkebokside
1764 12-27 copulert Peder Gundersen Qualsund Kirsten Nilsdtr Kirkebokside
1764 12-27 trolovet Nils Nilsen Grundf: Kirsten Sieursdtr Kirkebokside
1764 12-28 copulert Anders Nilsen Berg Margreth Bensdtr Kirkebokside
1765 01-06 copulert Lars Jensen Strømen Anne Pedersdtr Kirkebokside
1765 07-07 copulert Ole Olsen Kalfiord Berith Einertsdtr Kirkebokside
1765 07-13 trolovet Helge Larsen Elen Paulsdtr Kirkebokside
1765 08-04 trolovet Anders Erichsen Tomasjior Berith Andersdtr Kirkebokside
1765 09-01 copulert Helge Larsen Elen Paulsdtr Kirkebokside
1765 09-15 trolovet Jacob Larsen Berg Gulla Andersdtr Kirkebokside
1765 09-22 trolovet Kristen Kristensen Sandvhær Randie Clausdtr Kirkebokside
1765 09-29 trolovet Johanes Jacobsen Elen Fransdtr Kirkebokside
1765 09-29 trolovet Ole Pedersen Inger Thomasdtr Schutvig Kirkebokside
1765 10-05 trolovet Lars Sølfestersen Barbroe Kalsdatter Kirkebokside
1765 10-06 copulert Nils Nilsen Kirsten Sieursdtr Søregrundf: Kirkebokside
1765 10-06 copulert Anders Erichsen Berith Andersdtr Thomasjord Kirkebokside
1765 10-06 trolovet Isach Larsen Marith Jonsdtr Grinøen Kirkebokside
1765 10-20 copulert Kristen Kristensen Randie Clausdtr Kirkebokside
1765 11-03 copulert Johanes Jacobsen Elen Fransdtr Kirkebokside
1765 11-10 copulert Erich Larsen Aleth Mortensdtr Kirkebokside
1765 11-24 trolovet Jacob Olsen Mæstervig Berith Jensdtr Kirkebokside
1765 12-01 trolovet Karnelis Larsen Inger Kiel Kirkebokside
1765 12-01 trolovet Johan Hansen Maria Andersdtr Kirkebokside
1765 12-01 copulert Jacob Larsen Gulla Andersdtr Kirkebokside
1765 12-01 copulert Ole Pedersen Inger Thomædtr Kirkebokside
1765 12-08 trolovet Nils Jonsen Nordbye Gunill Larsdtr Kirkebokside
1765 12-09 copulert Cornelius Larsen Inger Margreth Kiil Kirkebokside
1765 12-13 copulert Lars Sølfestersen Barbroe Kalsdatter Kirkebokside
1765 12-27 copulert Isach Larsen Marith Jonsdtr Kirkebokside
1765 12-27 copulert Jacob Olsen Berith Jensdtr Kirkebokside
1765 12-27 copulert Anders Pedersen Gulla Øvensdtr Kirkebokside
1765 12-27 copulert Jan Hansen Maria Andersdtr Kirkebokside
1765 12-27 copulert Nils Jonsen Gunild Larsdtr Kirkebokside
1766 06-08 trolovet Hans Fransen Hendricha Hansdtr Grøtf: Kirkebokside
1766 06-29 trolovet Hermand Hansen Maria Hansdtr Grøtf: Kirkebokside
1766 08-06 trolovet Anders Larsen Aselia Ejnersdtr Kirkebokside
1766 09-20 trolovet Heming Hansen Malena Jonsdtr Kirkebokside
1766 09-20 trolovet Svend Erichsen Anne Olsdtr Kirkebokside
1766 09-22 copulert Hermand Hansen Maria Hansdtr Grøtf: Kirkebokside
1766 10-11 trolovet Kristopher Fransen Mette Samuelsdtr Kirkebokside
1766 10-12 copulert Hans Fransen Hendricha Hansdtr Kirkebokside
1766 10-19 copulert Anders Larsen Aselia Ejnersdtr Kirkebokside
1766 11-09 copulert Jon Tronsen Lisbeth Kristophersdtr Kirkebokside
1766 11-11 copulert Kristopher Fransen Mette Samuelsdtr Kirkebokside
1766 12-07 copulert Nils Olsen Inger Paulsdtr Hestenes Kirkebokside
1766 12-14 copulert Heming Hansen Malena Jonsdtr Kirkebokside
1766 12-14 copulert Svend Erichsen Anne Olsdtr Kirkebokside
1767 07-05 trolovet Erland Kielsen Kirsten Olsdtr Kirkebokside
1767 07-12 trolovet Arne Andersen Karen Larsdtr Kirkebokside
1767 07-12 trolovet Johannes Andersen Elen Hansdtr Kirkebokside
1767 08-02 trolovet Hans Fransen Lea Hendrichsdtr Kirkebokside
1767 08-09 trolovet Ole Fransen Anne Larsdtr Kirkebokside
1767 09-20 copulert Erland Kielsen Kirsten Olsdtr Kirkebokside
1767 10-18 copulert Arne Andersen Karen Larsdtr Kirkebokside
1767 10-31 trolovet Hans Andersen Margreth Jacobsdtr Kirkebokside
1767 11-07 trolovet Hans Jensen Berith Kristophersdtr Kirkebokside
1767 11-12 copulert Johannes Andersen Elen Hansdtr Kirkebokside
1767 11-29 copulert Hans Jensen Berith Kristophersdtr Kirkebokside
1768 01-15 copulert Ole Fransen Anne Larsdtr Kirkebokside
1768 01-16 trolovet Hans Andersen Oldervig Kirsten Jonsdtr Kirkebokside
1768 01-17 copulert Hans Fransen Lea Hendrichsdtr Kirkebokside
1768 01-30 trolovet Hans Kalsen Martha Nilsdtr Kirkebokside
1768 01-31 trolovet Anders Andersen Vejholmen Elen Nilsdtr Kirkebokside
1768 05-25 copulert Anders Andersen Elen Nilsdtr Kirkebokside
1768 07-13 trolovet Hans Hansen Sandøra Susanna Andersdtr Kirkebokside
1768 07-25 copulert Hans Hansen Susanna Andersdtr Kirkebokside
1768 08-20 trolovet Kristen Monsen Ingebor Jensdtr Kirkebokside
1768 09-25 copulert Hans Andersen Kirsten Jonsdtr Oldervig Kirkebokside
1768 11-05 copulert Kristen Monsen Ingebor Jensdtr Kirkebokside
1768 11-18 copulert Hans Carlsen Martha Nilsdtr Kirkebokside
1768 11-19 trolovet Ole Baarsen Inger Bersvendsdtr Kirkebokside
1768 12-05 trolovet Jon Danielsen Ingebor Nilsdtr Schulfiord Kirkebokside
1768 12-27 copulert Jon Danielsen Ingebor Nilsdtr Kirkebokside
1768 12-27 trolovet Siur Jacobsen Mosvig Martha Kristensdtr Kirkebokside
1769 01-21 trolovet Nils Andersen Grøtnes Anne Margreth Fridrichsdtr Kirkebokside
1769 01-21 trolovet Anders Andersen Rebbenes Anne Jonsdtr Kirkebokside
1769 08-06 trolovet Ingvold Pedersen Elen Andersdtr Oldervig Kirkebokside
1769 08-06 copulert Ole Baarsen Inger Bersvendsdtr Kirkebokside
1769 10-29 copulert Hans Pedersen Anne Sandersdtr Giøvig Kirkebokside
1769 11-01 copulert Hans Stephensen Margreth Sørensdtr Kirkebokside
1769 11-01 trolovet Ole Pedersen Marith Pedersdtr Nordkios Kirkebokside
1769 11-05 copulert Ingvold Pedersen Marith Pedersdtr Nordkios Kirkebokside
1769 11-05 copulert Ole Olsen Ingebor Pedersdtr Ansnes Kirkebokside
1769 11-26 copulert Hans Monsen Engel Stephensdtr Mielle Kirkebokside
1769 11-20 copulert Lars Stephensen Kirsten Sølfestersdtr Kirkebokside
1769 11-20 copulert Nils Andersen Grøtnes Anne Margreth Fridrichsdtr Kirkebokside
1769 11-27 copulert Sieur Jacobsen Mosvig Martha Kristensdtr Kirkebokside
1769 12-24 copulert Mathis Mathisen qvæn Maria Andersdtr Kirkebokside
1770 01-01 copulert Ole Pedersen Marith Pedersdtr Nordkiosen Kirkebokside
1770 01-02 trolovet Ole Nilsen find Berith Nilsdtr Hestenes Kirkebokside
1770 01-02 trolovet Jon Larsen Elen Gundersdtr Kalf: Kirkebokside
1770 01-02 copulert Peder Paulsen Berith Gundersdtr Kirkebokside
1771 02-10 trolovet Hans Olsen Hagen Johana Andersdtr Kirkebokside
1771 08-04 copulert Hans Olsen Hagen Johana Andersdtr Kirkebokside
1771 09-08 trolovet Hogen Kristensen Berith Erichsdtr Kirkebokside
1771 09-22 trolovet Ole Johansen Engvig Helena Erichsdtr Kirkebokside
1771 09-22 trolovet Kristen Arildsen Karen Adriansdtr Kirkebokside
1771 10-16 trolovet Lars Johansen Tønsnes Margreth Pedersdtr Kirkebokside
1771 10-24 trolovet Anders Hendrichsen Rakel Svendsdtr Kirkebokside
1771 11-03 copulert Kristen Arildsen Karen Adriansdtr Findkrogen Kirkebokside
1771 11-07 copulert Søren Monsen Berith Hansdtr Berg Kirkebokside
1771 11-20 copulert Anders Hendrichsen Rakel Svendsdtr Kirkebokside
1771 12-08 trolovet Roal Kielsen Strømen Karen Andersdtr Kirkebokside
1771 12-08 copulert Hogen Kristensen Marith Erichsdtr Kirkebokside
1771 12-27 trolovet Jacob Amundsen Vejholm Elen Larsdtr Kirkebokside
1772 08-01 trolovet Jens Jensen Ingebor Paulsdtr Bachebye Kirkebokside
1772 08-05 trolovet Jacob Olsen Ingeborg Estensdtr Kirkebokside
1772 08-15 trolovet Kristen Jensen Nilla Paulsdtr Kirkebokside
1772 08-15 trolovet Anders Jonsen Bjørnslette Aleth Sieursdtr Kirkebokside
1772 08-24 copulert Jacob Amundsen Elen Larsdtr Kirkebokside
1772 08-28 copulert Jacob Olsen Ingebor Estensdtr Kirkebokside
1772 09-14 trolovet Hans Sørensen Elisabetha Ediædtr Kirkebokside
1772 09-28 trolovet Torsten Hansen Malena Pedersdtr Kirkebokside
1772 10-10 trolovet Hans Fridrichsen Sesel Larsdtr Kirkebokside
1772 10-10 trolovet Hans Hendrichsen Malena Anne Arensdtr Kirkebokside
1772 10-14 copulert Kristen Jensen Nilla Paulsdtr Kirkebokside
1772 10-26 copulert Hans Sørensen Lisbeth Ediædtr Kirkebokside
1772 10-26 copulert Roal Kielsen Karen Andersdtr Kirkebokside
1772 11-07 trolovet Anders Olsen Giertrue Gundersdtr Kalf: Kirkebokside
1772 11-09 copulert Jens Jensen Spild: Ingebor Paulsdtr Kirkebokside
1772 11-11 copulert Lars Johansen Margreth Petersdtr Kirkebokside
1772 11-16 copulert Jon Jonsen Kalf: Inger Thomædtr Kirkebokside
1772 11-17 copulert Anders Jonsen Elen Sieursdtr Kirkebokside
1772 11-21 trolovet Richard Bendixen Hertel Golla Hansdtr Kirkebokside
1772 11-27 copulert Torsten Hansen Malena Pedersdtr Kirkebokside
1772 11-30 copulert Hans Hendrichsen Bachejord Malena Arensdtr Kirkebokside
1772 12-02 copulert Rikard Bendixen Golla Hansdtr Kirkebokside
1772 12-12 trolovet Hans Mortensen Elven Hendrika Hansdtr Kirkebokside
1772 12-17 trolovet Erich Pedersen Findland Anne Maria Hansdtr Kirkebokside
1772 12-28 copulert Anders Olsen Kalf: Giertrue Gundersdtr Kirkebokside
1773 01-09 trolovet Hans Nilsen Martha Torløfsdtr Kirkebokside
1773 01-11 copulert Hans Mortensen Elven Hendrika Hansdtr Kirkebokside
1773 01-31 copulert Erich Pedersen Anne Maria Hansdtr Kirkebokside
1773 02-19 copulert Hans Nilsen Martha Torløfsdtr Kirkebokside
1773 06-01 trolovet Lars Andersen Beata Andersdtr Kirkebokside
1773 07-11 trolovet Jon Jonsen Ramf: Anne Larsdtr Kirkebokside
1773 06-05 trolovet Kristen Mathisen Anne Maria Sørensdtr Kirkebokside
1773 07-15 trolovet Nils Hendrichsen Elen Andersdtr Kirkebokside
1773 07-18 trolovet Kristen Nilsen Kalf: Karen Hansdtr Kirkebokside
1773 07-18 trolovet Hans Kristensen Eva Maria Nilsdtr Kirkebokside
1773 08-09 copulert Kristen Nilsen Karen Hansdtr Kirkebokside
1773 08-16 copulert Lars Andersen Beata Andersdtr Kirkebokside
1773 08-19 trolovet Anders Andersen Elen Larsdtr Kirkebokside
1773 09-04 trolovet Ole Olsen Nordkios Elen Pedersdtr Kirkebokside
1773 10-11 trolovet Ole Gundersen Berith Nilsdtr Kirkebokside
1773 10-11 copulert Anders Andersen Elen Larsdtr Kirkebokside
1773 10-20 trolovet Johannes Torløfsen Olena Nilsdtr Kirkebokside
1773 10-23 trolovet Kristen Kristophersen Elen Elisabeth Jacobsdtr Kirkebokside
1773 10-27 trolovet Anders Andersen Markenes Malena Nilsdtr Kirkebokside
1773 10-29 copulert Jon Jonsen Anne Larsdtr Ravnfiord Kirkebokside
1773 11-06 copulert Ole Olsen Elen Pedersdtr Nordkios Kirkebokside
1773 11-08 copulert Kristen Mathisen Anne Maria Sørensdtr Kirkebokside
1773 11-22 copulert Johanes Torløfsen Olena Nilsdtr Kirkebokside
1773 11-22 copulert Kristen Kristophersen Elen Elisabeth Jacobsdtr Kirkebokside
1773 11-22 copulert Hans Fridrichsen Signel Larsdtr Kirkebokside
1773 11-22 copulert Hans Kristensen Eva Nilsdtr Kirkebokside
1773 12-04 trolovet Mortinus Pedersen Nilla Nilsdtr Kirkebokside
1773 12-04 trolovet Erich Siursen Monselv Anne Olsdtr Kirkebokside
1773 12-06 trolovet Mikel Erichsen Løngen Inger Andersdtr Kirkebokside
1773 12-06 copulert Anders Andersen Markenes Malena Nilsdtr Kirkebokside
1773 12-27 copulert Ole Gundersen Berith Nilsdtr Kirkebokside
1774 06-06 copulert Mons: Susemel Jomf: Maursund Kirkebokside
1774 06-13 copulert Mikel Erichsen Løngen Inger Andersdtr Kirkebokside
1774 07-06 trolovet Anders Hansen Berg Karen Willumsdtr Kirkebokside
1774 07-12 trolovet Anders Paulsen Hestenes Inger Mortensdtr Kirkebokside
1774 07-12 trolovet Peder Nilsen Løgv: Kirkebokside
1774 07-16 trolovet Klaus Klausen Mielle Anne Hendricha Hendrichsdtr Kirkebokside
1774 07-16 trolovet Nils Nilsen Solvie Hansdtr Kirkebokside
1774 07-16 trolovet Jon Pedersen Nordkios Kirsten Paulsdtr Kirkebokside
1774 07-18 copulert Nils Fridrichsen Elen Josephsdtr Ramfiord Kirkebokside
1774 07-23 trolovet Antonius Hansen Margreth Sørensdtr Kirkebokside
1774 07-24 trolovet Lars Nilsen Bouvig Olena Nilsdtr Kirkebokside
1774 07-25 copulert Mortinus Pedersen Peternilla Nilsdtr Kirkebokside
1774 07-26 trolovet Jens Villumsen Birgitha Olsdtr Kirkebokside
1774 08-30 trolovet Heming Bentsen Abelona Andersdtr Kirkebokside
1774 08-30 trolovet Ole Pedersen Mielle Abelona Hansdtr Kirkebokside
1774 09-10 trolovet Hendrich Nilsen Rhein Kirstina Erichsdtr Kirkebokside
1774 09-26 trolovet Kristopher Fransen Inger Hansdtr Kirkebokside
1774 09-29 copulert Peder Nilsen Berith Erichsdtr Kirkebokside
1774 11-05 trolovet Peder Nilsen Oursf: Ingebor Andersdtr Kirkebokside
1774 11-05 trolovet Nils Andersen Balsnæs Berith Sølfestersdtr Kirkebokside
1774 11-07 copulert Lars Nilsen Ulsfiord Solvie Hansdtr Kirkebokside
1774 11-07 trolovet Kristen Olsen Gurri Pedersdtr Kirkebokside
1774 11-11 trolovet Anders Andersen Kornelia Pedersdtr Kirkebokside
1774 11-12 trolovet Heming Erichsen Johana Sørensdtr Kirkebokside
1774 11-14 copulert Antonius Hansen Margreth Sørensdtr Kirkebokside
1774 11-14 copulert Ole Pedersen Elen Hansdtr Kirkebokside
1774 11-17 trolovet Jon Jonsen Kalf: Solvie Gundersdtr Kirkebokside
1774 11-18 copulert Hendrich Nilsen Kirstina Erichsdtr Kirkebokside
1774 11-21 copulert Jon Pedersen Nordkios Kirsten Paulsdtr Kirkebokside
1774 11-21 trolovet Rasmus Hansen Aleth Hansdtr Kirkebokside
1774 11-22 copulert Peder Nilsen Inger Andersdtr Kirkebokside
1774 11-24 copulert Klaus Klausen Anne Hendricha Hendrichsdtr Kirkebokside
1774 11-26 copulert Anders Hansen Karen Villumsdtr Kirkebokside
1774 11-28 copulert Lars Nilsen Olena Haldorsdtr Kirkebokside
1774 11-28 copulert Kristopher Fransen Inger Hansdtr Kirkebokside
1774 12-01 copulert Jens Villumsen Berith Olsdtr Kirkebokside
1774 12-01 copulert Erich Sieursen Monselv Anne Olsdtr Kirkebokside
1774 12-06 copulert Kristen Olsen Gurri Pedersdtr Kirkebokside
1774 12-09 copulert Jon Jonsen Kalf: Solvie Gundersdtr Kirkebokside
1774 12-10 copulert Anders Paulsen Inger Mortensdtr Kirkebokside
1774 12-13 copulert Heming Bentsen Abelona Andersdtr Kirkebokside
1774 12-15 copulert Nils Andersen Balsnes Berith Sølfestersdtr Kirkebokside
1774 12-25 copulert Rasmus Hansen Aleth Hansdtr Kirkebokside
1774 12-25 copulert Heming Erichsen Johana Sørensdtr Kirkebokside
1775 01-11 copulert Anders Andersen Kornelia Pedersdtr Kirkebokside
1775 07-10 copulert Morten Mortensen Marith Pedersdtr Laxvatten Kirkebokside
1775 07-21 trolovet Anders Hansen Hugøe Adelus Jensdtr Kirkebokside
1775 07-22 trolovet Ole Kielsen Havnevog Maren Lem Kirkebokside
1775 07-22 trolovet Peder Sørensen Kirsten Nilsdtr Kirkebokside
1775 08-09 copulert Carl Bangsund Anne Hansdtr Kirkebokside
1775 08-19 trolovet Søren Hansen Balsnes Nilla Olsdtr Kirkebokside
1775 08-21 copulert Ole Kielsen Maren Lem Kirkebokside
1775 09-04 copulert Peder Sørensen Kirsten Nilsdtr Kirkebokside
1775 10-02 trolovet Lars Hogensen Sara Hendrichsdtr Kirkebokside
1775 10-09 trolovet Anders Sørensen Gamelgaard Barbroe Olsdtr Kirkebokside
1775 10-12 copulert Anders Hansen Hugøe Adelus Jensdtr Kirkebokside
1775 10-14 trolovet Mads Olsen Kirsten Jonsdtr Nordfior Kirkebokside
1775 10-23 copulert Hans Hansen Løngen Berith Andersdtr Kirkebokside
1775 10-23 trolovet Ole Hansen Grøtnes Aleth Andersdtr Kirkebokside
1775 12-05 copulert Ole Hansen Aleth Andersdtr Kirkebokside
1775 12-05 copulert Hans Hansen Sandøre Karen Nilsdtr Kirkebokside
1775 12-26 trolovet Lars Hansen Sandøre Golla Sørensdtr Kirkebokside
1775 12-26 copulert Karnelis Nilsen Margreth Olsdtr Mielle Kirkebokside
1776 01-20 trolovet Joseph Andersen Elen Hendrichsdtr Thomasjord Kirkebokside
1776 01-20 trolovet Petter Larsen Wejholmen Elen Andersdtr Kirkebokside
1776 01-20 copulert Mads Olsen Berith Kirstina Jonsdtr Sciaavig Kirkebokside
1776 01-22 trolovet Peder Svendsen Elen Larsdtr Kirkebokside
1776 03-10 copulert Anders Sørensen Barbroe Olsdtr Puschevig Kirkebokside
1776 03-14 copulert Stirker Christophersen Ingebor Monsdtr Kirkebokside
1776 04-03 trolovet Hendrich Jensen Johana Olsdtr Kirkebokside
1776 04-06 trolovet Anders Andersen Loddeb: Kirsten Pedersdtr Kirkebokside
1776 04-23 copulert Hendrich Jensen Johana Olsdtr Kirkebokside
1776 05-28 copulert Lars Andersen Marith Olsdtr Kirkebokside
1776 05-28 copulert Joseph Andersen Elen Hendrichsdtr Kirkebokside
1776 07-14 trolovet Nils Olsen Hella Sieursdtr Kalf: Kirkebokside
1776 07-15 copulert Petter Larsen Elen Andersdtr Vejholm Kirkebokside
1776 07-18 trolovet Absolon Simonsen Maren Larsdtr Kirkebokside
1776 07-26 trolovet Ole Eliasen Martha Pedersdtr Kirkebokside
1776 07-27 trolovet Peder Hansen Elen Amundsdtr Kirkebokside
1776 07-27 trolovet Simon Larsen Karen Borsdtr Kirkebokside
1776 07-27 trolovet Nils Nilsen Daareth Erichsdtr Kirkebokside
1776 07-29 copulert Anders Andersen Kirsten Pedersdtr Loddebugt Kirkebokside
1776 07-29 trolovet Ole Hansen Giertrue Hansdtr Tromvig Kirkebokside
1776 08-12 trolovet Jørgen Villumsen Anne Nilsdtr Kirkebokside
1776 08-17 trolovet Ole Larsen Hella Nilsdtr Kirkebokside
1776 09-15 trolovet Torsten Pedersen Anne Mathisdtr Kirkebokside
1776 09-16 copulert Simon Larsen Karen Baarsdtr Kirkebokside
1776 09-18 trolovet Jacob Bensen Anne Chatarina Mortensdtr Kirkebokside
1776 09-28 trolovet Ole Kristian Hansen Anne Maria Nilsdtr Kirkebokside
1776 09-29 trolovet Hans Olsen Hors Anne Hansdtr Kirkebokside
1776 10-21 copulert Hans Olsen Hors Anne Hansdtr Kirkebokside
1776 10-23 copulert Absolon Simonsen Maren Larsdtr Kirkebokside
1776 11-01 trolovet Johanes Jacobsen Elen Kalsdtr Kirkebokside
1776 11-01 trolovet Morten Mortensen Karen Andersdtr Kirkebokside
1776 11-03 trolovet Johanes Monsen Golla Erichsdtr Kirkebokside
1776 11-04 copulert Ole Hansen Giertrue Andersdtr Kirkebokside
1776 11-04 copulert Ole Larsen Anne Gundersdtr Kirkebokside
1776 11-06 copulert Jacob Bensen Anne Catrina Mortensdtr Kirkebokside
1776 11-08 copulert Ole Eliasen Martha Pedersdtr Bull Kirkebokside
1776 11-08 copulert Jørgen Villumsen Anne Nilsdtr Kirkebokside
1776 11-10 trolovet Nils Hendrichsen Kirsten Jacobsdtr Ramf: Kirkebokside
1776 11-11 copulert Morten Mortensen Karen Andersdtr Oursf: Kirkebokside
1776 11-11 copulert Johanes Jacobsen Elen Kalsdtr Kirkebokside
1776 11-11 copulert Nils Olsen Hella Sieursdtr Kirkebokside
1776 11-11 copulert Nils Nilsen Daareth Erichsdtr Engvig Kirkebokside
1776 11-21 copulert Ole Kristian Hansen Anne Maria Nilsdtr Kirkebokside
1776 11-24 copulert Torsten Hansen (PIN anm: Pedersen?) Anne Mathisdtr Saagelv Kirkebokside
1776 11-24 copulert Peder Hansen Elen Amundsdtr Kirkebokside
1776 11-24 copulert Gutorm Kristiansen Emte Simonsdtr Musvhær Kirkebokside
1776 12-27 trolovet Peder Thomesen Ulsf: Anne Pedersdtr Kirkebokside
1776 12-27 trolovet Anders Olsen Loddebugt Synøf Hendrichsdtr Kirkebokside
1776 12-27 copulert Johanes Monsen Golla Erichsdtr Kirkebokside
1776 12-27 copulert Nils Hendrichsen Kirsten Jacobsdtr Kirkebokside
1777 01-11 trolovet Torløf Kielsen Tørri Hansdtr Kirkebokside
1777 07-07 copulert Peder Thomesen Ulsfiord Anne Pedersdtr Kirkebokside
1777 07-11 trolovet Ole Siursen Monselv Anne Thomædtr Kirkebokside
1777 07-17 trolovet Ole Pedersen Mielle Marith Larsdtr Grebstad Kirkebokside
1777 07-26 trolovet Jon Pedersen Furøe Martha Pedersdtr Ansnes Kirkebokside
1777 08-02 trolovet Mathias Stephensen Susana Nilsdtr Kirkebokside
1777 07-26 copulert Torløf Kielsen Tyri Hansdtr Spilderbugten Kirkebokside
1777 08-03 trolovet Kristian Hansen Christiana Pettersdtr Korvig Kirkebokside
1777 08-11 copulert Anders Olsen Loddeb: Synøf Hendrichsdtr Kirkebokside
1777 09-01 trolovet Anders Baarsen Ragnel Ediædtr Kirkebokside
1777 10-13 copulert Kristian Hansen Kristiana Pettersdtr Kirkebokside
1777 10-18 trolovet Anders Nilsen Wogsøe Anne Jacobsdtr Kirkebokside
1777 11-05 copulert Ole Pedersen Mielle Marith Larsdtr Grebstad Kirkebokside
1777 11-27 copulert Ole Sieursen Anne Thomædtr Kirkebokside
1777 12-03 copulert Jon Pedersen Martha Pedersdtr Kirkebokside
1777 12-11 copulert Anders Nilsen Anne Jacobsdtr Kirkebokside
1777 12-27 copulert Anders Baarsen Ragnel Ediædtr Kirkebokside
1777 12-27 copulert Mathias Stephensen Susana Nilsdtr Kirkebokside
1778 06-09 trolovet Baard Larsen Walbor Abrahamsdtr Nordkios Kirkebokside
1778 07-11 trolovet Arne Larsen Ide Thomædtr Kirkebokside
1778 07-18 trolovet Nils Pedersen Ansnes Daareth Erichsdtr Kirkebokside
1778 07-19 trolovet Kal Pedersen Elen Dorothea Hansdtr Kirkebokside
1778 07-19 trolovet Peder Kristensen Ide Jensdtr Kirkebokside
1778 07-28 trolovet Kristopher Kristensen Nilla Samsonsdtr Kirkebokside
1778 08-12 copulert Elias Mikelsen Anne Catarina Hansdtr Kirkebokside
1778 08-29 trolovet Ole Olsen Hagen Maren Kristophersdtr Kirkebokside
1778 09-14 copulert Baard Larsen Walbor Abrahamsdtr Kirkebokside
1778 09-16 copulert Ole Olsen Hagen Maren Kristophersdtr Kirkebokside
1778 09-19 trolovet Peder Eliasen Peternilla Paulsdtr Kirkebokside
1778 10-10 trolovet Ole Hansen Johanna Willumsdtr Kirkebokside
1778 10-17 trolovet Gabriel Jonsen Elen Hendrichsdtr Kirkebokside
1778 10-31 trolovet Ingbrigt Kristensen Maren Nilsdtr Kirkebokside
1778 10-02 copulert Gabriel Jonsen Elen Hendrichsdtr Kirkebokside
1778 10-03 copulert Nils Pedersen Daareth Erichsdtr Kirkebokside
1778 10-16 trolovet Johanes Monsen Aleth Olsdtr Kirkebokside
1778 12-28 copulert Ole Hansen Johanna Villumsdtr Kirkebokside
1778 12-28 copulert Johanes Monsen Aleth Olsdtr Kirkebokside
1778 12-28 copulert Peder Eliasen Peternilla Paulsdtr Kirkebokside
1778 12-28 copulert Ingbrigt Kristensen Maren Nilsdtr Kirkebokside
1778 12-28 trolovet Hans Nilsen Nordkios Anne Chatrina Jacobsdtr Kirkebokside
1799 09-06 trolovet Peder Pedersen Tønsaasen Martha Pedersdtr Thomasjord Kirkebokside
1800 07-20 copulert Jørgen Kristian Olsen Elen Johanesdtr Brochschar Kirkebokside