Konfirmasjoner i Tromsø 1848-1855

Fornavn Etternavn Fødested

Kronologisk
År Dato Fornavn Etternavn Fødested Kirkebok-
side
1848 11 jun Caspar Rasmus Knap Fredrikshald lenke
1848 11 jun Richard Sören Holst Tromsö lenke
1848 11 jun Carl Marinius Knap Fredrikshald lenke
1848 11 jun Carl Johan Schjelderup Moskenæs lenke
1848 11 jun Sören Schjelderup Holst Astafjorden lenke
1848 11 jun Bernard Henrik Schumacher Tromsö lenke
1848 11 jun Jens Jacob B.sen Øiestad lenke
1848 11 jun Sivert Ingebrigtsen Inderøen lenke
1848 11 jun Nils Andreassen Skognæs lenke
1848 11 jun Tollev Martin Sörensen Spildren lenke
1848 11 jun Joh: Hans Andreas Andreassen Selnæs lenke
1848 11 jun Nils Martin Johannesen Bomsted lenke
1848 11 jun Nils Andersen Seljelv lenke
1848 11 jun Hans Andreas Mortensen Tennæs lenke
1848 11 jun Eilert Stephan Olsen Finnæs lenke
1848 11 jun Morten Christensen Lodbugt lenke
1848 11 jun Sedevard Nilsen Storsteennæs lenke
1848 11 jun Bertheus Larsen Sör Mjelde lenke
1848 11 jun Friedleb Rosbach Schjölberg Tromsö lenke
1848 11 jun Anton Martin Schjölberg Tromsö lenke
1848 11 jun Sören Peersen Mortenhals lenke
1848 11 jun Hans Anton Hansen Tranö lenke
1848 11 jun Hans Andersen Tennæs lenke
1848 11 jun Johannes Hans Edvard Aronsen Kobbevaag lenke
1848 11 jun Peter Christian Petersen Ansnæs lenke
1848 11 jun Andreas Edvard Andersen Buvigen lenke
1848 11 jun Jörgen Andreassen Tennæs lenke
1848 11 jun Hans Andreas Pedersen Kobvaagnæs lenke
1848 11 jun Ole Sivert Thomassen Tromsö lenke
1848 11 jun Jens Andreas Jensen Bakkeby lenke
1848 11 jun Hans Ismael Bertheussen Hestnæs lenke
1848 11 jun Nils Martin Willumsen Ekkernæs lenke
1848 11 jun Zacharias Olai Berg Jensen Bakkeby lenke
1848 11 jun Johan Edvard Thomassen Ansnæs lenke
1848 11 jun Hans And: Edvard Johansen Kobvaag lenke
1848 11 jun Nils Nilsen Strömmen lenke
1848 11 jun Ingebrigt Christ: Olsen Aspenæs lenke
1848 11 jun Carl Fredrik Pedersen Kragnæs lenke
1848 11 jun Jonas Olsen Sörtjosen lenke
1848 11 jun Peter Andreas Nilsen Bergen lenke
1848 11 jun Johan Andreas Sörensen Snarby lenke
1848 11 jun Paul Andreas Hansen Tromsö lenke
1848 11 jun Lars Thomassen Markenæs lenke
1848 11 jun Johan Peter Hansen Nord:mjelde lenke
1848 11 jun Ole Christensen Nordfjord lenke
1848 11 jun Theodor Johansen Hukö lenke
1848 11 jun Christian Lorents Christiansen Hukö lenke
1848 11 jun Oluf Jensen Øvre Torneå Sverige lenke
1848 11 jun Ole Andreas Nilsen Sörtjosen lenke
1848 11 jun Hans Henrik Johannesen Tennæs lenke
1848 11 jun Mikkel Andersen Havnnæs lenke
1848 11 jun Isach Johannesen Sverige lenke
1848 11 jun Hermann Johannesen Raaddenby lenke
1848 11 jun Sivert Sörensen Fagernæs lenke
1848 11 jun Peder Carlsen Middagsbugt lenke
1848 11 jun Katrine Marie Maursund Holmboe Tromsö lenke
1848 11 jun Anne Fred: Röring Wisner Jamteby lenke
1848 11 jun Othilie Pauline Schjölberg Kaarvig lenke
1848 11 jun Hansine Amalie Brox lenke
1848 11 jun Ragnild Jörgensdtr Lessö lenke
1848 11 jun Karen Christine Andreasdtr Storstennæs lenke
1848 11 jun Anne Marie Falch Eidö præstegj: lenke
1848 11 jun Jacobine Jacobsdtr Ramfjordnæs lenke
1848 11 jun Cecilie Marie Nilsdtr Sandsvigen lenke
1848 11 jun Oleanna Larsdtr Saugelv lenke
1848 11 jun Margr: Bergithe Ingebrigtsdtr Ansnæs lenke
1848 11 jun Mette Andrea Mortensdtr Schulgammen lenke
1848 11 jun Carol: Mariane Willer Trondhjem lenke
1848 11 jun Lovise Marie Thomasdtr Gildeskaal lenke
1848 11 jun Andr: Pauline Hansdtr Tisnæs lenke
1848 11 jun Olina Bergite Olsdtr Holmenæs lenke
1848 11 jun Hanna Elisabet Johannesdtr Seljelvnæs lenke
1848 11 jun Margr. Elisabeth Adriansdtr Hauen lenke
1848 11 jun Ingeborg Anna Carlsdtr Oldervigen lenke
1848 11 jun Anna Helene Pedersdtr Holmenæs lenke
1848 11 jun Hanna Bergithe Eliasdtr Gaasvæhr lenke
1848 11 jun Tarandia Margr. Norum Bergo præstegj. lenke
1848 11 jun Karen Johanna Hansdtr Thomasjord lenke
1848 11 jun Olava Eliasdtr Oldervigen lenke
1848 11 jun Hanna And: Helmi: Nilsdtr Svartnæs lenke
1848 11 jun Gjertrud Anna Johannesdtr Qvitberg lenke
1848 11 jun Andr: Caroline Andreasdtr Snarby lenke
1848 11 jun Oleanna Gjermundsdtr Thomasjord lenke
1848 11 jun Anna Bergithe Pettersdtr Svarvarn lenke
1848 11 jun Marta Petrike Isacksdtr Furuöen lenke
1848 11 jun Anne Margrth: Hansdtr Ramfjord lenke
1848 11 jun Ragnild Olsdtr Saugelvvand lenke
1848 11 jun Marta Andrea Sörensdtr Mestervig lenke
1848 11 jun Cecilie Katrine Eliasdtr Kirkevigen lenke
1848 11 jun Oleanna Carlsdtr Tromsö lenke
1848 11 jun Hanna Serine Sivertsdtr Hellesö lenke
1848 11 jun Marta Susanne Mathisdtr Saugelvvand lenke
1848 11 jun Ingeborg Anna Andreasdtr Engvig lenke
1848 11 jun Karen Katrine Petersdtr Bomsted lenke
1848 11 jun Martine Andrine Sörensdtr Hellesö lenke
1848 11 jun Gurine Handrea Larsdtr Ekkernæs lenke
1848 11 jun Albertine Tiller Tromsö lenke
1848 11 jun Hanna Andrea Hansdtr Stornæs lenke
1848 11 jun Serine Elisabeth Halvorsdtr Tromsö lenke
1848 11 jun Susanna Elisab: Andersdtr Seljelv lenke
1848 11 jun Hanna Andrine Eriksdtr Baarsvig lenke
1848 11 jun Anna Marie Andreasdtr Sörtjosen lenke
1848 11 jun Grethe Johanne Moacksdtr Sverige lenke
1848 11 jun Anne Marie Henriksdtr Tennæs lenke
1848 11 jun Katrine Marie Johannesdtr Sverige lenke
1848 11 jun Anne Katrine Hansdtr Strömmen lenke
1848 11 jun Christine Andrine Hansdtr Middagsbugt lenke
1848 11 jun Trine Oline Thoresdtr Trondhjem lenke
1848 11 jun Anna Margrth: Nilsdtr Laxvand lenke
1848 11 jun Eva Larsdtr Nordtjos lenke
1848 11 jun Jörgine Thomasdtr Tromsö lenke
1848 11 jun Ingeborg Marie Iversdtr Ramfjord lenke
1848 1 okt Fred: Henr: Lud: Clodius Tromsö lenke
1848 1 okt Hans Adolph Stoltenberg Tromsö lenke
1848 1 okt Ole Andreas Eidiassen Skaberg lenke
1848 1 okt Lorents Peter Larssen Lenvigs Præstegj: lenke
1848 1 okt Lars Severin Tollefsen Tromsö lenke
1848 1 okt Adrian Berg Sörensen Skarsfjord lenke
1848 1 okt Lars Andersen Middagsbugt lenke
1848 1 okt Rasmus Carl Jacobsen Buvigen lenke
1848 1 okt Peter Christian Jensen Tönsvig lenke
1848 1 okt Hans Andreas Peersen Berg lenke
1848 1 okt Nils Martin Mortensen Tennæs lenke
1848 1 okt Martin Edvard Nilsen Tömmernæs lenke
1848 1 okt Knud Olsen Sebulonsen Andersdal lenke
1848 1 okt Peter Andreas Larssen Laxvand lenke
1848 1 okt Lars Johnsen Sör Korvig lenke
1848 1 okt Joseph Andreas Peersen Thomasjord lenke
1848 1 okt Hans Andreas Haagensen Laxelvdal lenke
1848 1 okt Michael Jensen Oldervig lenke
1848 1 okt Johan Fredrik Martinussen Skiddenelv lenke
1848 1 okt Johan Erik Petersen Sverige lenke
1848 1 okt John Johansen Middagsbugt lenke
1848 1 okt Ole Josephsen Ramfjord lenke
1848 1 okt Theodor Olsen Tönsvig lenke
1848 1 okt Frans Henrik Johansen Snarby lenke
1848 1 okt Carl Edvard Thomassen Blomholm lenke
1848 1 okt Johan Christian Olsen Trondhjem lenke
1848 1 okt Peter Joachim Ferragen Johansen Trondhjem lenke
1848 1 okt Adolph Helberg Tönsvig lenke
1848 1 okt Jonas Töllefsen Meelvig lenke
1848 1 okt Maren Sophie Johansdtr Frosten lenke
1848 1 okt Serine Larsdtr Tromsö lenke
1848 1 okt Nille Marie Olsdtr Carlsö lenke
1848 1 okt Sophie Caroline Moaksdtr Sverige lenke
1848 1 okt Caroline Tögersdtr Tyholdt lenke
1848 1 okt Anne Petrikke Christensdtr Skudvigen lenke
1848 1 okt Marcilie Iversdtr Lyfjord lenke
1848 1 okt Amalie Kirstine Andreasdtr Tönsnæs lenke
1848 1 okt Christiane Hansdtr Sandören lenke
1848 1 okt Golla Peersdtr Berg lenke
1848 1 okt Jacobine Serine Jacobsdtr Baklandet lenke
1848 1 okt Alette Anna Eliasdtr Havnvaag lenke
1848 1 okt Inger Monsdtr Ørnæs lenke
1848 1 okt Maren Kirstine Olsdtr Sjaavigören lenke
1848 1 okt Kirsten Eriksdtr Tennæs lenke
1848 1 okt Hanna Bergithe Simonsdtr Andersdal lenke
1848 1 okt Marie Margrt: Samuelsdtr Middagsnæs lenke
1848 1 okt Katrine Nilsdtr Sverige lenke
1849 10 jun Carl Fredrik Holmboe Buxnæs lenke
1849 10 jun Johan Skjelderup Johansen Tromsö lenke
1849 10 jun Nils Johan Christ: Vibe Stockflet Johansen Tanen lenke
1849 10 jun Ludvig Pedersen Tromsö lenke
1849 10 jun Christopher Andr: Jensen Mortenhals lenke
1849 10 jun Bernt Christian Johansen Kaldslet lenke
1849 10 jun Anton Martin Johannesen Tromsö lenke
1849 10 jun Lorents Bernhard Burchard? Heggelund Hansen Carlsö lenke
1849 10 jun Oluf Dahl Tromsö lenke
1849 10 jun Nils Andersen Sörtjosen lenke
1849 10 jun Theodor Halvorsen Tromsö lenke
1849 10 jun Christian Thomassen Staalvigbot: lenke
1849 10 jun Nicolai Nilsen Skudvig lenke
1849 10 jun Carl Magnus Pedersen Lenvigs pr: lenke
1849 10 jun Herman Ismael Andreassen Vaagnæs lenke
1849 10 jun Jens Paul Johansen Vaagnæs lenke
1849 10 jun Lars Peder Nilsen Lenvig lenke
1849 10 jun Peder Gudbrandsen Sagelven lenke
1849 10 jun Ole Nilsen Middagsnæs lenke
1849 10 jun Willum Thomassen Jamteby lenke
1849 10 jun Ingebrigt Olai Olsen Kirkevig lenke
1849 10 jun Lars Larsen Fiskelösvand lenke
1849 10 jun Johan Peder Johannesen Haparanda lenke
1849 10 jun Hans Peter Hansen Sverige lenke
1849 10 jun Christopher Hansen Strömmen lenke
1849 10 jun Hans Andreas Hansen Bergen lenke
1849 10 jun Nils Henriksen Hestnæs lenke
1849 10 jun Jacob Christian Josephsen Tromsö lenke
1849 10 jun Eilert Carol: Mathissen Tönsnæs lenke
1849 10 jun Hans Henrk: Eliassen Skogvig lenke
1849 10 jun Hans Peter Andersen Bomsted lenke
1849 10 jun Henriette Elisa Holmboe Tromsö lenke
1849 10 jun Nicoline Alette Holmboe Buxnæs lenke
1849 10 jun Lovise Christian: Normann Lyngen lenke
1849 10 jun Elen Andrea Andersdtr Brogskare lenke
1849 10 jun Emilie Marie Sivertsen Trondhjem lenke
1849 10 jun Margrethe Christensdtr Nordfjord lenke
1849 10 jun Henriette Nilsdtr Tromsö lenke
1849 10 jun Inger Anna Heggelund Olsdtr Finkrogen lenke
1849 10 jun Elen Sophie Mortensdtr Tennes lenke
1849 10 jun Jensine Nicoline Dollis Tromsö lenke
1849 10 jun Marie Caroline Johannesdtr Tromsö lenke
1849 10 jun Gjertrud Anna Nilsdtr Havnæs lenke
1849 10 jun Marie Nicol: Hansine Sörensdtr Langnæs lenke
1849 10 jun Marie Østensdtr Lessö præstegj: lenke
1849 10 jun Semine Marie Pedersdtr Ramfjord lenke
1849 10 jun Caroline Margrth: Simonsdtr Lenvigs Præstegj: lenke
1849 10 jun Marie Margr: Heggelund Iversdtr Kjær Spildren lenke
1849 10 jun Bergithe Serine Ingebrigtsdtr Laxelvdal födt i Carlsö lenke
1849 10 jun Jonette Gabrielsdtr Finland lenke
1849 10 jun Anna Dorthea Hansdtr Sörtjosen lenke
1849 10 jun Marie Moaksdtr Sverige lenke
1849 10 jun Margrethe Nilsdtr Laxvandet lenke
1849 10 jun Hanna Martine Enoksdtr Ansnæs lenke
1849 10 jun Petrine Marie Petersdtr Lenvigs Præstegj: lenke
1849 10 jun Helene Petrike Helenertsdtr Hanslarsanæs lenke
1849 10 jun Malene Willumsdtr Mallangseidet lenke
1849 10 jun Leonore Andrea Andreasdtr Engvigen lenke
1849 10 jun Maren Margrth: Andersdtr Middagsnæs lenke
1849 10 jun Karen Andrine Christiansdtr Kjervigen lenke
1849 10 jun Albine Thea Nilsdtr Sörtjos lenke
1849 10 jun Hanna Kirstine Olaisdtr Rottenby lenke
1849 10 jun Elen Cecilie Nilsdtr Fiskelösvand lenke
1849 10 jun Alette Johannesdtr Aspenæs lenke
1849 10 jun Johanne Lavina Johansdtr Tromsö lenke
1849 10 jun Ane Susanna Andreasdtr Tennæs lenke
1849 10 jun Lisabeth Henriet Hansdtr Tromsö lenke
1849 10 jun Hansine Mathea Hansdtr Strömmen lenke
1849 10 jun Hanna Bendine Andersdtr Berg lenke
1849 10 jun Karen Marie Iversdtr Ramfjord lenke
1849 10 jun Emilie Christiansdtr Grindöen lenke
1849 10 jun Flemine Kjölmor Mosling Wadel Jensdtr Andersdahl lenke
1849 30 sep Edvard Celius Dahl Tromsö lenke
1849 30 sep Anthon Ludvig Klæbo Tromsö lenke
1849 30 sep Oluf Theodor Berg Tromsö lenke
1849 30 sep Johan Conrad Hellberg Tromsö lenke
1849 30 sep Laurits Andreas Sundin Kirkevaag lenke
1849 30 sep Herman Carolus Hansen Snarby lenke
1849 30 sep Fredrik Arild Hansen Christopherjord lenke
1849 30 sep Ole Andreas Larssen Nordby lenke
1849 30 sep Christian Ulrik Tobiassen Bakkejord lenke
1849 30 sep Ole Christian Jörgensen Ansnæs lenke
1849 30 sep Johan Andreas Jörgensen Sand lenke
1849 30 sep Salomon Hansen Sverige lenke
1849 30 sep Simon Celius Olsen Finkrogen lenke
1849 30 sep Herman Christian Andreassen Tromsö lenke
1849 30 sep Nicolai Johansen Movigen lenke
1849 30 sep Lars Andreas Peersen Grötfjord lenke
1849 30 sep Jacob Edvard Hansen Ekkernæs lenke
1849 30 sep Nicolai Andreas Martin Nicolaisen Lögvigen lenke
1849 30 sep Anders Andersen Tennæs lenke
1849 30 sep Nils Olaus Larsen Selnæs lenke
1849 30 sep Laurits Martin Larsen Bergen lenke
1849 30 sep Gabriel Carolus Gundersen Tömmernæs lenke
1849 30 sep Gerts Martin Jacobsen Tromsö lenke
1849 30 sep Herman Peersen Grötfjord lenke
1849 30 sep Per Andreas Larssen Sörelvmoen lenke
1849 30 sep Jens Johan Peersen Lenvig lenke
1849 30 sep Lars Johnsen Björnslet lenke
1849 30 sep Hans Hertel Hansen Tromvigen lenke
1849 30 sep Jörgen Martin Johannesen Skogns præstegj: lenke
1849 30 sep Anders Knudsen Laxvand lenke
1849 30 sep Carl Martin Nilsen Laxelvdal lenke
1849 30 sep Anders Nilsen Thomasjord lenke
1849 30 sep Nils Henriksen Thomasjord lenke
1849 30 sep Ole Larssen Hestnæs lenke
1849 30 sep Ole Hansen Thomasjord lenke
1849 30 sep Ole Andreas Peersen Björnslet lenke
1849 30 sep Berthe Christine Simonsen Tromsö lenke
1849 30 sep Ingeborg Marie Steen Tromsö lenke
1849 30 sep Jacobine Olufine Hansdtr Tromsö lenke
1849 30 sep Olufine Amalie Schjölberg Tromsö lenke
1849 30 sep Berthe Helene Eilertsdtr Tisnæs lenke
1849 30 sep Jensine Olsdtr Hammerö lenke
1849 30 sep Elenmine Andersdtr Seljelvnæs lenke
1849 30 sep Hanna Hansdtr Lögslet lenke
1849 30 sep Ingeborg Karine Petersdtr Ansnæs lenke
1849 30 sep Marthe Hansdtr Tennæs lenke
1849 30 sep Elen Marie Olsdtr Bomsted lenke
1849 30 sep Hanna Christine Möller Tromsö lenke
1849 30 sep Dorthea Thomasdtr Stördalen lenke
1849 30 sep Pauline Edia Pedersdtr Lögvigen lenke
1849 30 sep Bereth Olsdtr Langnæsören lenke
1849 30 sep Anne Margret: Mortensdtr Grötnæs lenke
1849 30 sep Hanna Tobia Peersdtr Selnæs lenke
1849 30 sep Christiane Johannesdtr Raadenby lenke
1849 30 sep Karen Bergithe Pedersdtr Fagerelv lenke
1849 30 sep Lorentine Eidisdtr Qvalsund lenke
1850 9 jun Johan Christoph: Schreuder Kock Bodö lenke
1850 9 jun Johan Christoph: Figenschou Lyngen lenke
1850 9 jun Sören Andreassen Tromsö lenke
1850 9 jun Simon Sigvard Schjölberg Tromsö lenke
1850 9 jun Severin Jacobsen Helgö lenke
1850 9 jun Jens Magnus Jacobsen Tromsö lenke
1850 9 jun Peder Andreas Zachariassen Nord Mjelde lenke
1850 9 jun Lorents Tobias Christophersen Mortenhals lenke
1850 9 jun Peter Figenschou Hansen Maasvig lenke
1850 9 jun Christopher Pedersen Kaldslet lenke
1850 9 jun Thehardt Edvard Hermandsen Finnæs lenke
1850 9 jun Peter Johan Nilsen Sand lenke
1850 9 jun Hans Johan Abrahamsen Rosnæs?? lenke
1850 9 jun Elisæus Martin Sevaldsen Kaldslet lenke
1850 9 jun Lars Hansen Froen prg lenke
1850 9 jun Nils Andreas Larssen Ursfjord lenke
1850 9 jun Nils Andreas Heggelund Hansen Oldervig lenke
1850 9 jun Jörgen Andreas Andreassen Saugelvvand lenke
1850 9 jun Johan Peder Grimelund Sörensen Grötnæs lenke
1850 9 jun Elias Bernhard Larssen Skidenelv lenke
1850 9 jun Heming Adrian Hansen Svartnæs lenke
1850 9 jun Fredrik Christian Andreassen Snarby lenke
1850 9 jun Johan Carl Jensen Aspenæs lenke
1850 9 jun Eilert Olai Olsen Grönaas lenke
1850 9 jun Johannes Pedersen Nordfjord lenke
1850 9 jun Albricht Christian Christiansen Bomsted lenke
1850 9 jun Albricht Johannesen Bomsted lenke
1850 9 jun Kjel Martin Johansen Sör Kaarvig lenke
1850 9 jun Christian Paul Berg Hansen Tönsnæs lenke
1850 9 jun Nils Fredrik Blomqvist Sverige lenke
1850 9 jun Oluf Carl Wilhelm Nörager Tromsö lenke
1850 9 jun Albricht Johannesen Sletnæs lenke
1850 9 jun Ole Olsen Struben lenke
1850 9 jun Berthel Mathias Bertheussen Aspenæs lenke
1850 9 jun Johan Johansen Sverige lenke
1850 9 jun Hans Morten Olsen Bjerkhaug lenke
1850 9 jun Johan Adrian Olsen Bjerkhaug lenke
1850 9 jun Ole Andreas Olsen Markenæs lenke
1850 9 jun Anders Andersen Thomasjord lenke
1850 9 jun Töllef Peder Olsen Furöen lenke
1850 9 jun Ole Larssen Tennæs lenke
1850 9 jun Lars Martin Johannesen Balsnæs lenke
1850 9 jun Ingebricht Olsen Ophuus lenke
1850 9 jun Lars Christian Larssen Skudvig lenke
1850 9 jun Hans Edvard Jensen Thomasjord lenke
1850 9 jun Henrik Henriksen Thomasjord lenke
1850 9 jun Lars Nilsen Thomasjord lenke
1850 9 jun Lars Nilsen Storjorden i Maalselven lenke
1850 9 jun Sören Martin Hansen Klokkerholmen lenke
1850 9 jun Jacobine Henrikke Harris Christiania lenke
1850 9 jun Caroline Bremer Kragerö lenke
1850 9 jun Caroline Bergite Carlsdtr Tromsö lenke
1850 9 jun Golla Bergithe Eliasdtr Thomasjord lenke
1850 9 jun Henriette Marcelie Richardsdtr Tromsö lenke
1850 9 jun Amalie Eggen Tromsö lenke
1850 9 jun Johanne Theodore Edia Christine Moe Tromsö lenke
1850 9 jun Lorentine Marie Hansdtr Tromsö lenke
1850 9 jun Cecilie Marie Jensdtr Bergen lenke
1850 9 jun Marith Brynildsdtr Bjerkeliden lenke
1850 9 jun Elisabeth Abrahamsdtr Nordtjos lenke
1850 9 jun Signild Ane Jensdtr Hillesö lenke
1850 9 jun Elen Katrine Andreasdtr Skognæs lenke
1850 9 jun Susanne Bergithe Hansdtr Tennæs lenke
1850 9 jun Helene Sophie Johannesdtr Seljelv lenke
1850 9 jun Ingeborg Ane Hansdtr Andersdal lenke
1850 9 jun Bereth Mathea Thomasdtr Markenæs lenke
1850 9 jun Trine Fredrike Nicolaisdtr Qvitberg lenke
1850 9 jun Margrethe Marie Johannesdtr Qvitberg lenke
1850 9 jun Marta Zacharine Christiansdtr Ursfjord lenke
1850 9 jun Hanna Zacharine Gurine Johansdtr Nord-Mjelde lenke
1850 9 jun Elen Bergite Olsdtr Sörtjosen lenke
1850 9 jun Ane Martine Bertheusd Hestnæs lenke
1850 9 jun Pauline Marie Andreasdtr Bakkeby lenke
1850 9 jun Grethe Jensine Olsdtr Finnæs lenke
1850 9 jun Martha Andrine Jörgensdtr Buvig lenke
1850 9 jun Susanne Temine Hansdtr Balsnæs lenke
1850 9 jun Ingeborg Elisabeth Hansdtr Grötfjord lenke
1850 9 jun Christine Mathilde Blomqvist Sverige lenke
1850 9 jun Thore Christine Realen Throndhjem lenke
1850 9 jun Hanna Lavine Olsdtr Sörtjos lenke
1850 9 jun Inger Margrethe Andersdtr Sörtjos lenke
1850 9 jun Bereth Andersdtr Thomasjord lenke
1850 9 jun Hanne Andriana Mortensdtr Tennæs lenke
1850 13 okt Johan Michael Viderberg Bergen lenke
1850 13 okt Elias Nicolai Gundersen Tömmernæs lenke
1850 13 okt Andreas Julius Andreassen Rottenby lenke
1850 13 okt Peder Nils Monssen Laxvandet lenke
1850 13 okt Johannes Olai Johannesen Strömmen lenke
1850 13 okt Johan Henriksen Tömmernæs lenke
1850 13 okt Morten Martin Sörensen Tisnæs lenke
1850 13 okt Martin Johnsen Gudbrandsdal lenke
1850 13 okt Andreas Bertin Andreassen Svartnæs lenke
1850 13 okt Klaudius Martin Hansen Lenvig lenke
1850 13 okt Christian Andreas Heggelund Eriksen Rösnæs lenke
1850 13 okt Peer Andreas Olsen Tönsnæs lenke
1850 13 okt Didrik Edvard Davidsen Sandvig lenke
1850 13 okt Hans Peder Pedersen Lenvig lenke
1850 13 okt Andreas Edvard Larssen Fagernæs lenke
1850 13 okt Sören Christian Andreassen Snarby lenke
1850 13 okt Jens Olai Nilsen Strömmen lenke
1850 13 okt Peer Henriksen Hestnæs lenke
1850 13 okt Nils Olsen Hestnæs lenke
1850 13 okt Erik Nilsen Thomasjord lenke
1850 13 okt Henrik Nilsen Thomasjord lenke
1850 13 okt Nils Andreas Peersen Berg lenke
1850 13 okt Hans Henrik Eliassen Oldervig lenke
1850 13 okt Hans Mathias Jörgensen Sand lenke
1850 13 okt Johan Peder Sörensen Hundberg lenke
1850 13 okt Ole Amundsen Faaberg lenke
1850 13 okt Anne Bergithe Petersdtr Tromsö lenke
1850 13 okt Anne Katrine Rosendal Trondhjem lenke
1850 13 okt Mathilde Tobiasdtr Tromsö lenke
1850 13 okt Mari Hansdtr Lessö lenke
1850 13 okt Agnethe Johanne Haldorsdtr Tromsö lenke
1850 13 okt Mathilde Marie Tiller Tromsö lenke
1850 13 okt Serianne Töllöfsdtr Tromsö lenke
1850 13 okt Anne Dorthea Kjær Hukö lenke
1850 13 okt Hanne Bergite Eriksdtr Stornæs lenke
1850 13 okt Sisel Bergite Nilsdtr Tömmernæs lenke
1850 13 okt Gurine Marie Sebulonsdtr Andersdal lenke
1850 13 okt Andrine Henriksdtr Ekkernæs lenke
1850 13 okt Marie Larsdtr Baarsvig lenke
1850 13 okt Elen Cecilie Nilsdtr Thomasjord lenke
1850 13 okt Ingeborg Mathea Mortensdtr Meelvig lenke
1850 13 okt Martine Gregine Jensdtr Tranö lenke
1850 13 okt Karen Marie Esaiasdtr Lögsletten lenke
1850 13 okt Marie Margrethe Stellander Tromsö lenke
1850 13 okt Dorthea Fredrike Olsdtr Tönsvig lenke
1850 13 okt Sara Johnsdtr Skudvigvand lenke
1850 13 okt Ane Johnsdtr Middagsnæs lenke
1851 1 jun Mathias Edvard Øvre Lenvigs prestg. lenke
1851 1 jun Caspar Fred: Lork Kock Bodö lenke
1851 1 jun Othar Erviguis Holmbo Tromsö lenke
1851 1 jun Hans Endre Holmbo Buxnæs presteg. lenke
1851 1 jun Johan Martin Pedersen Sand lenke
1851 1 jun Mikal Carl And: Olsen Sandvig lenke
1851 1 jun Hans Andreas Hansen Mestervig lenke
1851 1 jun Wilhelm Andersen Selnæs lenke
1851 1 jun Peder Olaus Ingebrigtsen Ansnæs lenke
1851 1 jun Hans Gabriel Thomasen Peerhansanæs lenke
1851 1 jun Andreas Martin Dahl Tromsö lenke
1851 1 jun Hans Andersen Seljelv lenke
1851 1 jun Johan Olaus Johansen Ferragen Ørlandet lenke
1851 1 jun Peter Martin Jacobsen Grötnæs lenke
1851 1 jun Hans Gerhard Olsen Nordby lenke
1851 1 jun Johan Peder Pedersen Fagerelv lenke
1851 1 jun Eilert Olsen Hammerö pr. lenke
1851 1 jun Samuel Martin Nilsen Skudvig lenke
1851 1 jun Jens Brox Johansen Ursfjord lenke
1851 1 jun Halvor Bergersen Aamodt pr. lenke
1851 1 jun Edvard Nilsen Langnæs lenke
1851 1 jun Johan Christian Gotlibsen Tromsö lenke
1851 1 jun Daniel Pedersen Tjotö sogn lenke
1851 1 jun Lars Thomassen Middagsnæs lenke
1851 1 jun Andreas Lars Bertheussen Karlsö pr. lenke
1851 1 jun David Johannesen Sletnæs lenke
1851 1 jun Haagen Christian Eliassen Havnvaag lenke
1851 1 jun Peder Bernhard Visner Jamteby lenke
1851 1 jun Töllöf Andersen Tennæs lenke
1851 1 jun Ole Johannesen Struben lenke
1851 1 jun Johan Andr. Hansen Hillesö sogn lenke
1851 1 jun Mikal Robert Johansen Karlsö pr. lenke
1851 1 jun Iver Iversen Leerbakken lenke
1851 1 jun Nils Andreas Paulsen Lanæs lenke
1851 1 jun Ole Guldbrandsen Saugelv lenke
1851 1 jun Nils Andreas Andersen Andersdal lenke
1851 1 jun Hans Peder Jensen Tronjord lenke
1851 1 jun Ludvig Peder Smith Tromsö lenke
1851 1 jun Berthel Adrian Olsen Havnvaag lenke
1851 1 jun Carolus Christian Andersen Buvig lenke
1851 1 jun Ole Andreas Persen Kjervighen lenke
1851 1 jun Jacob Jacobsen Sörtjos lenke
1851 1 jun Jens Andr: Thomassen Selnæs lenke
1851 1 jun Nils Nilsen Holmen lenke
1851 1 jun Ursulle Ingeborg Anna Holst Tromsö lenke
1851 1 jun Anna Ursulla Gjæver Tromsö lenke
1851 1 jun Richarda Isadore Flor Trondhjem lenke
1851 1 jun Andrea Katrine Höegh Christiania lenke
1851 1 jun Marcelie Marie Buch Tromsö lenke
1851 1 jun Karen Johanne Olsen Øiestad pr: lenke
1851 1 jun Berthe Øllegaard Christoffersdtr Mortenhals lenke
1851 1 jun Christiane Marie Christoffersdtr Mortenhals lenke
1851 1 jun Gjertine Lovise Brey Tromsö lenke
1851 1 jun Anne Marie Johnsdtr Throndenæs lenke
1851 1 jun Jermine Bolette Sörensen Tromsö lenke
1851 1 jun Karen Anne Bertheusdtr Aspenæs lenke
1851 1 jun Anne Caroline Amundsdtr Kaldsletten lenke
1851 1 jun Karen Sivertsdtr Lessö pr: lenke
1851 1 jun Ane Marie Pedersdtr Tennæs lenke
1851 1 jun Hansine Edrikke Larsdtr Selnæs lenke
1851 1 jun Ane Dorthea Hermandsdtr Finnæs lenke
1851 1 jun Bergite Marie Nicolaisdtr Qvitberg lenke
1851 1 jun Judite Bergite Mortensdtr Andersdal lenke
1851 1 jun Anne Sofie Hansdtr Sagelvvand lenke
1851 1 jun Nicoline Emilie Zachariasdtr Lögsletten lenke
1851 1 jun Bergite Bergersdtr Kaldsletten lenke
1851 1 jun Elen Anna Sofie Lorentsdtr Tromsö lenke
1851 1 jun Jörgine Matilde Johansdtr Tromsö lenke
1851 1 jun Gertrud Enoksdtr Lenvigs pr: lenke
1851 1 jun Anne Johanne Adriansdtr Mestervig lenke
1851 1 jun Margrete Olsdtr Hillesö sogn lenke
1851 1 jun Jensine Ediasdtr Sör Kaarvig lenke
1851 1 jun Wilhelmine Margrethe Heggelund Christensdtr Helgö sogn lenke
1851 1 jun Petrine Bertheusdtr Kragnæs lenke
1851 1 jun Anne Henrikke Ediasdtr Tennæs lenke
1851 1 jun Ane Helene Jensdtr Sverige lenke
1851 1 jun Zakarine Hansdtr Strömmen lenke
1851 1 jun Seriane Jonasdtr Riisö lenke
1851 1 jun Golla Margrethe Jörgensdtr Ibbestad pr. lenke
1851 1 jun Kirsten Marie Petersdtr Tromsö lenke
1851 1 jun Ane Bergite Bertheusdtr Engvig lenke
1851 1 jun Hanne Bergite Larsdtr Havnvaag lenke
1851 1 jun Elisabet Severine Jensdtr Hillesö sogn lenke
1851 1 jun Marta Magdalene Hansdtr Svartnæs lenke
1851 1 jun Hanne Gernelie Jörgensdtr Berg lenke
1851 1 jun Hansine Adriane Johansdtr Tönsnæs lenke
1851 1 jun Margrete Elisabet Larsdtr Ekkernæs lenke
1851 1 jun Anne Grete Johansdtr Tromsö lenke
1851 1 jun Johanne Holtusdtr Tromsö lenke
1851 1 jun Kirsten Larsdtr Hestnæs lenke
1851 1 jun Magrete Andersd Middagsnæs lenke
1851 1 jun Beret Marie Andersd Ørnæs lenke
1851 1 jun Dortea Halsteensdtr Aamodt pr. lenke
1851 10 aug Gerhard Goldin Mortensen Andersdal lenke
1851 10 aug Herman Christian Schjölberg Tromsö lenke
1851 10 aug Georg Andreas Hofstad Tromsö lenke
1851 28 sep Wilhelm Maurits Thomsen Tromsö lenke
1851 28 sep Johannes Mathæus Jensen Spilderbugt lenke
1851 28 sep Nicolai Martin Gabrielsen Mellemjord lenke
1851 28 sep Anders Martin Mortensen Tennæs lenke
1851 28 sep Hans Olai Hansen Lögvig lenke
1851 28 sep Ole Jeremias Olsen Finnæs lenke
1851 28 sep Henrik Christoffer Eliassen Gaasvæhr lenke
1851 28 sep Martin Edvard Sörensen Ekkernæs lenke
1851 28 sep Johannes Olai Nilsen Lanæs lenke
1851 28 sep Kristen Gabriel Johannesen Rottenby lenke
1851 28 sep Kristian Edvard Andreassen Tönsnæs lenke
1851 28 sep Ole Andreas Olsen Thomasjord lenke
1851 28 sep Sören Enok Hansen Grötfjord lenke
1851 28 sep Ingeborg Anna Klæbo Tromsö lenke
1851 28 sep Olufine Johanne Ström Tromsö lenke
1851 28 sep Karen Ingrigtsdtr Tromsö lenke
1851 28 sep Caspara Marie ??tine Johnsdtr Tromsö lenke
1851 28 sep Ingebortine Elenmine Bentsdtr Tromsö lenke
1851 28 sep Oleanne Olsdtr Borge pr: lenke
1851 28 sep Petrike Elisabeth Nilsdtr Sandsvig lenke
1851 28 sep Marte Malene Lorentsdtr Tisnæs lenke
1851 28 sep Elen Anne Andersdtr Middagsbugt lenke
1851 28 sep Karen Edrikke Marlene Olsdtr Malangseid lenke
1851 28 sep Mette Marie Johansdtr Ekkernæs lenke
1851 28 sep Marte Malene Hansdtr Lögsletten lenke
1851 28 sep Sara Nilsdtr Ørnæs lenke
1851 28 sep Anna Pauline Eriksdtr Tennæs lenke
1851 28 sep Marte Marie Jacobsdtr Buvig lenke
1851 28 sep Elendine Pauline Eliasdtr Maasvig lenke
1851 28 sep Elen Anna Olsdtr Tromsö lenke
1851 28 sep Siri Töllefsdtr Laxvand lenke
1851 28 sep Andrine Elisabeth Olsdtr Tennæs lenke
1851 28 sep Bereth Lavine Nilsdtr Josefvand lenke
1851 28 sep Jeremine Andrea Cecilie Nilsdtr Balsnæs lenke
1851 28 sep Hansine Ingeborg Anne Olsdtr Tönsaas lenke
1852 6 jun Paul Hansen Figenschau Tromsö lenke
1852 6 jun Christian Paul Egede Nissen Bodö lenke
1852 6 jun Leonhard Elisar Holmboe Melhuus lenke
1852 6 jun Gerhard Fredrik Salicat Christiania lenke
1852 6 jun Hans Andreas Giæver Tromsö lenke
1852 6 jun Hilmar Buck Holmboe Tromsö lenke
1852 6 jun Martinus Norman Hoseth Christiansund lenke
1852 6 jun Carl Bernhard Hansen Tromsö lenke
1852 6 jun John Henrik Myhre Trondhjem lenke
1852 6 jun Christoffer Bernhard Dollis Thomasjord lenke
1852 6 jun Nils Andreas Nilsen Tromsö lenke
1852 6 jun Martinus Amandus Stabel Tromsö lenke
1852 6 jun Hans Rakkin Jensen Tromvigen lenke
1852 6 jun Kristen Martin Olsen Dyrö sogn lenke
1852 6 jun Hans Christian Iversen Spildren lenke
1852 6 jun Andreas Edvard Jensen Bakkeby lenke
1852 6 jun Johan Rasmus Nilsen Fiskelösvand lenke
1852 6 jun Haagen Edvard Mathiassen Havnvaag lenke
1852 6 jun Ole Martin Olsen Fiskelösvand lenke
1852 6 jun Ole Eliassen Saugelv lenke
1852 6 jun Anders Christian Mathisen Veiskifte lenke
1852 6 jun Casper Michalsen Hölen lenke
1852 6 jun Anders Johannesen Qvitberg lenke
1852 6 jun Lorents Nilsen Berg lenke
1852 6 jun Andreas Mathias Sörensen Marislet lenke
1852 6 jun Johan Carl Bernof Johansen Tromsö lenke
1852 6 jun Christoffer Kiil Paulsen Lanæs lenke
1852 6 jun Sören Hansen Markenæs lenke
1852 6 jun Ole Nicolai Persen Sjaanæs lenke
1852 6 jun Jacob Pedersen Berg lenke
1852 6 jun Peter Christian Larsen Carlsö pr: lenke
1852 6 jun Sören Martin Sörensen Snarby lenke
1852 6 jun Hans Mathias Leonhardsen Kragelven lenke
1852 6 jun Michal Edvard Hansen Sælsnæs lenke
1852 6 jun Ole Pedersen Skillet lenke
1852 6 jun Nils Hansen Saugelvvandet lenke
1852 6 jun Johan Andreas Dahl Throndhjem lenke
1852 6 jun Johan Olai Lorentsen Andersdal lenke
1852 6 jun Elisæus Martin Andreassen Vaagnæs lenke
1852 6 jun Alexander Gunerius Olsen Tromsö lenke
1852 6 jun Herman Christian Andreas Jensen Tromsö lenke
1852 6 jun Peder Andreassen Sörtjosen lenke
1852 6 jun Andreas Johannesen Sörtjosen lenke
1852 6 jun Jens Goldin Lorentsen Andersdahl lenke
1852 6 jun Elisæus Andreas Nilsen Tromsö lenke
1852 6 jun Johan Christian Jacobsen Throndhjem lenke
1852 6 jun Sivert Berg Hoseassen Lodbugt lenke
1852 6 jun Sören Andreas Carlsen Oldervig lenke
1852 6 jun Hans Peder Pedersen Selnæs lenke
1852 6 jun Nils Andreas Morten Nilsen Svartnæs lenke
1852 6 jun Nils Andersen Nordtjos lenke
1852 6 jun Elisa Rebekka Hansen Tromsö lenke
1852 6 jun Else Johanne Sofie Wedege Lebesby lenke
1852 6 jun Hanna Pauline Meyer Tromsö lenke
1852 6 jun Mathilde Dorthea Henriette Mack Tromsö lenke
1852 6 jun Martine Christine Höeg Christiania lenke
1852 6 jun Sofie Christine Elise Valentiner Tromsö lenke
1852 6 jun Hanne Andrea Lovise Nilsdtr Tromsö lenke
1852 6 jun Ingeborg Anna Brandt Tromsö lenke
1852 6 jun Emilie Hofstad Tromsö lenke
1852 6 jun Elisabeth Marie Tögersdtr Tromsö lenke
1852 6 jun Themine Gertrudine Christine Andreasdtr Bakkeby lenke
1852 6 jun Hanne Bergithe Jacobsdtr Lenvigs Præstegj: lenke
1852 6 jun Karen Anne Kristensdtr Nordfjord lenke
1852 6 jun Caroline Bergithe Andreasdtr Ursfjord lenke
1852 6 jun Regine Guldbrandsdtr Saugelvvand lenke
1852 6 jun Karen Lucie Hansdtr Sandören lenke
1852 6 jun Christianne Cecilie Sevaldsdtr Kaldslet lenke
1852 6 jun Elen Anne Brynildsdtr Bjerklien lenke
1852 6 jun Adriane Mathisdtr Saugelvvand lenke
1852 6 jun Lovise Marie Davidsdtr Sandvig lenke
1852 6 jun Eva Bergithe Hansdtr Saugelvvand lenke
1852 6 jun Marte Gjermundsdtr Thomasjord lenke
1852 6 jun Hansine Iversdtr Lyfjord lenke
1852 6 jun Elen Berntine Olsdtr Tromsö lenke
1852 6 jun Oldine Margrethe Hansdtr Seljelvnæs lenke
1852 6 jun Johanne Martine Johannesdtr Laxvand lenke
1852 6 jun Bereth Helene Carlsdtr Sverige lenke
1852 6 jun Elen Petrine Mathisdtr Snarby lenke
1852 6 jun Christine Marie Larsen Bergen lenke
1852 6 jun Caroline Mathe Hansdtr Strömmen lenke
1852 6 jun Jensine Pauline Emilie Sebulonsdtr Andersdahl lenke
1852 6 jun Else Katrine Olsdtr Lenvigs pr. lenke
1852 6 jun Larine Larsdtr Vesterelv lenke
1852 6 jun Hanne Bergithe Andreasdtr Andersdahl lenke
1852 6 jun Trine Kristine Jensdtr Kirkevig lenke
1852 6 jun Thea Juditte Hansdtr Nord Mjelde lenke
1852 6 jun Katrine Marie Töllöfsdtr Sörtjosen lenke
1852 6 jun Mille Rebekka Olsdtr Saugelvvand lenke
1852 6 jun Anne Margrethe Johansdtr Tennæs lenke
1852 6 jun Anna Elisabeth Johannesdtr Sletnæs lenke
1852 6 jun Hanna Serine Johnsdtr Seljelv lenke
1852 6 jun Katrine Larsdtr Nordtjos lenke
1852 6 jun Dolfine Jensine Cecilie Evensdtr Tromsö lenke
1852 6 jun Thea Elisabeth Jörgensdtr Buvigen lenke
1852 6 jun Jensine Enoksdtr Tönsnæs lenke
1852 6 jun Kritine Henrikke Olsdtr Finnæs lenke
1852 6 jun Iverine Marie Johansdtr Tromsö lenke
1852 6 jun Rebekka Tölline Töllöfsdtr Meelvig lenke
1852 6 jun Adriane Fredrikke Jacobsdtr Muusnæs lenke
1852 6 jun Elisabet Henriksdtr Ekkernæs lenke
1852 6 jun Juliane Hansine Simonsdtr Tönsnæs lenke
1852 6 jun Ingeborg Cecilie Hansdtr Oldervig lenke
1852 6 jun Anne Elise Pettersdtr Bomstad lenke
1852 6 jun Elen Nilsdtr Thomasjord lenke
1852 6 jun Ane Olsdtr Thomasjord lenke
1852 6 jun Ane Amundsdtr Skulfjord lenke
1852 3 okt Andreas Dahl Trondhjem lenke
1852 3 okt Johannes Christian Schumacher Tromsö lenke
1852 3 okt Sivert Martin Röst Tromsö lenke
1852 3 okt Peder Ellert Pedersen Næsne præstegj: lenke
1852 3 okt Hans Peder Olsen Ytteröen præstegj: lenke
1852 3 okt Nils Andreas Olsen Mestervig lenke
1852 3 okt Hans Andreas Sörensen Ekkernæs lenke
1852 3 okt Christen Gabrielsen Finland lenke
1852 3 okt Sören Herman Edrik Christensen Bakkeby lenke
1852 3 okt Wilhelm Hansen Christoferjord lenke
1852 3 okt Anders Olsen Ørnæs lenke
1852 3 okt Peter Andreas Andreassen Engvigen lenke
1852 3 okt Christian Lorentsen Grönaas lenke
1852 3 okt Peter Lind Johannesen Kobbevaag lenke
1852 3 okt Johan Martin Olsen Tennæs lenke
1852 3 okt Lars Bertheus Johannesen Strömmen lenke
1852 3 okt Hans Heggelund Nilsen Tömmernæs lenke
1852 3 okt Lars Martin Olsen Mallangseidet lenke
1852 3 okt Christian Edias Thomassen Selnæs lenke
1852 3 okt Peder Christian Andersen Karlsö lenke
1852 3 okt Thomas Johnsen Skudvigen lenke
1852 3 okt Sofie Marie Dahl Tromsö lenke
1852 3 okt Olufine Petrea Gröntvedt Tromsö lenke
1852 3 okt Amalie Christine Carlsen Tromsö lenke
1852 3 okt Marith Eriksen Lessö præstegj: lenke
1852 3 okt Bolette Elisabeth Jacobsen Tromsö lenke
1852 3 okt Johanne Kirstine Henriksdtr Fagerelv lenke
1852 3 okt Maren Margrete Andersdtr Maasbergvig lenke
1852 3 okt Emilie Kirstine Henriette Hansdtr Mestervig lenke
1852 3 okt Hanne Andrea Gurine Pedersdtr Kobbevaag lenke
1852 3 okt Anne Elisabeth Hansdtr Vængsvig lenke
1852 3 okt Emilie Nilsdtr Skudvig lenke
1852 3 okt Petrike Zachariasdtr Thomasbakken lenke
1852 3 okt Sofie Kristine Nilsdtr Berg lenke
1852 3 okt Anne Marie Abrahamsdtr Forskognæs lenke
1852 3 okt Anne Leide Henriette Thomasdtr Balsnæs lenke
1852 3 okt Elen Margrethe Hansdtr Lyngen præsteg. lenke
1852 3 okt Ingeborg Martine Marteniusdtr Krabbenæs lenke
1852 3 okt Elen Margrethe Olsdtr Nordtjos lenke
1852 3 okt Jensine Bergithe Nilsdtr Svartnæs lenke
1852 3 okt Johanne Nilsdtr Havnvaag lenke
1852 3 okt Emilie Fredrike Frantsdtr Loppens præstegj. lenke
1853 5 jun Anton Johan Holmboe Tromsö lenke
1853 5 jun Peder Figenschow Buch Tromsö lenke
1853 5 jun Fredrik Christian Mach Tromsö lenke
1853 5 jun Andreas Edvard Schjölberg Tromsö lenke
1853 5 jun Hans Christian Olsen Arendal lenke
1853 5 jun Johan Martin Rasmussen Tromsö lenke
1853 5 jun Sigvart Fredrik Severinsen Trondhjem lenke
1853 5 jun Wilhelm Johannesen Tromsö lenke
1853 5 jun Reier Reiersen Stavanger lenke
1853 5 jun Jens Florup Rasmussen Jensen Tromsö lenke
1853 5 jun Edvard Hegge Ediassen Kaarvig lenke
1853 5 jun Oluf Christian Solberg Talvig præsteg. lenke
1853 5 jun Adolf Martin Helberg Tromsö lenke
1853 5 jun Hans Reinert Reiersen Stavanger lenke
1853 5 jun Hans Henrik Mortensen Sagelvvand lenke
1853 5 jun Edvard Eliassen Havnvaag lenke
1853 5 jun Brynild Olai Olsen Sjaavig lenke
1853 5 jun Johan Bernt Martin Ofstad Tromsö lenke
1853 5 jun Haagen Carl Ingebrigtsen Kirkevig lenke
1853 5 jun Andreas Mathiassen Hansvold lenke
1853 5 jun Hans Martin Eliasen Resteed Tromsö lenke
1853 5 jun Lars Olsen Øverlie lenke
1853 5 jun Andreas Morten Eliassen Saugelven lenke
1853 5 jun Magnus Nilsen Alten Talvig lenke
1853 5 jun Hans Eliassen Kirkevig lenke
1853 5 jun William Anthon Bendixen Berg lenke
1853 5 jun Peder Olai Henriksen Lenvig pr: lenke
1853 5 jun Morten Andreas Jacobsen Grötnæs lenke
1853 5 jun Carl Anthon Johansen Berg lenke
1853 5 jun Sören Andreassen Finkrog lenke
1853 5 jun Töllef Andras Thomassen Markenæs lenke
1853 5 jun Bersvend Edvard Ingebrigtsen Ansnæs lenke
1853 5 jun Anders Martin Johansen Skjærret lenke
1853 5 jun Hans Martin Jacobsen Muusnæs lenke
1853 5 jun Peder Pettersen Bomsted lenke
1853 5 jun Andreas Kiil Mortensen Meelvig lenke
1853 5 jun Cæsar Andreas Kræmer Tromsö lenke
1853 5 jun Christian Trane Iversen Leerbakken lenke
1853 5 jun Einar Bertheus Einarsen Karlsö pr. lenke
1853 5 jun Johan Peder Olsen Finkrogen lenke
1853 5 jun Ole Andreas Henriksen Hestnæs lenke
1853 5 jun Ole Alexander Olufsen Balsfjorden lenke
1853 5 jun Ole Henrik Andersen Thomasjord lenke
1853 5 jun Ole Thomassen Middagsnæs lenke
1853 5 jun Henning Ludvig Bendixen Berg lenke
1853 5 jun Hans Henrik Dass Jacobsen Kaarvig lenke
1853 5 jun Ole Zacharias Hanse Eliasnæs lenke
1853 5 jun Peder Andreas Pedersen Lyfjord lenke
1853 5 jun Joakim Elisæus Johannesen Tromsö lenke
1853 5 jun Arne Andreas Andreassen Bergen lenke
1853 5 jun Emilia Therese Harris Christiania lenke
1853 5 jun Sofie Georgine Caroline Fredrikke Rode Sparbo lenke
1853 5 jun Arentine Andrea Schjönning Tromsö lenke
1853 5 jun Malene Sofie Normann Tromsö lenke
1853 5 jun Petra Pauline Hansen Tromsö lenke
1853 5 jun Helene Johanne Schjönning Tromsö lenke
1853 5 jun Marie Rosendal Trondhjem lenke
1853 5 jun Hanne Marie Amalie Arnesen Tromsö lenke
1853 5 jun Hanne Therbora Larsen Tromsö lenke
1853 5 jun Henriette Lökke Tromsö lenke
1853 5 jun Regine Johanne Margrethe Johansdtr Tromsö lenke
1853 5 jun Mette Marie Töllefsdtr Tromsö lenke
1853 5 jun Sofie Andrine Hermandsdtr Finnæs lenke
1853 5 jun Petronelle Petersdtr Alstahaug lenke
1853 5 jun Emilie Marie Schjölberg Tromsö lenke
1853 5 jun Mathilde Pauline Knudsen Tromsö lenke
1853 5 jun Caroline Rebekka Pedersdtr Tisnæs lenke
1853 5 jun Julie Christine Bye Tromsö lenke
1853 5 jun Petra Nicoline Malmberg Overhalden lenke
1853 5 jun Ingeborg Randine Mortensdtr Tromsö lenke
1853 5 jun Marta Elisabeth Iversdtr Lyfjord lenke
1853 5 jun Marie Malene Nilsdtr Sandvig lenke
1853 5 jun Janniken Margrete Hemmingsdtr Kirkevig lenke
1853 5 jun Anne Martine Andersdtr Tennæs lenke
1853 5 jun Mathea Bergite Hansdtr Nordfjord lenke
1853 5 jun Bereth Marie Johannesdtr Seljelv lenke
1853 5 jun Marith Guldbrandsdtr Saugelv lenke
1853 5 jun Karen Johanne Olsdtr Bomsted lenke
1853 5 jun Marte Marie Hansdtr Thomasjord lenke
1853 5 jun Elen Larsdtr Nordtjos lenke
1853 5 jun Oleanna Mathisdtr Veiskifte lenke
1853 5 jun Hanna Amalie Nille Semine Andreasdtr Saugelven lenke
1853 5 jun Thea Marie Hansdtr Eliasnæs lenke
1853 5 jun Gunhild Marie Jacobsdtr Tromsö lenke
1853 5 jun Jacobine Andrine Andreasdtr Vaagnæs lenke
1853 5 jun Andrine Hansdtr Holmenæs lenke
1853 5 jun Marie Johnsdtr Seljelv lenke
1853 5 jun Karen Marie Andersdtr Nordtjos lenke
1853 5 jun Bereth Petrine Johansdtr Ursfjord lenke
1853 5 jun Anne Margrethe Henriksdtr Maalselven lenke
1853 5 jun Caroline Petrine Leonhardsdtr Kaarvig lenke
1853 5 jun Rebekke Andrea Larsdtr Ekkernæs lenke
1853 5 jun Caroline Hansine Johanne Jacobsdtr Vaagnæs lenke
1853 5 jun Hanna Zacharine Johansdtr Tönsaasen lenke
1853 5 jun Elen Hanna Henriksdtr Thomasjord lenke
1853 5 jun Caroline Oldine Hansdtr Maasvig lenke
1853 5 jun Anna Bendine Fredriksdtr Grötnæs lenke
1853 5 jun Martine Bergite Johansdtr Vaagnæs lenke
1853 5 jun Susanne Hansine Nilsdtr Karlsö lenke
1853 5 jun Margrete Nilsdtr Grönaas lenke
1853 5 jun Emilie Marie Mortensdtr Andersdal lenke
1853 5 jun Anne Olsdtr Bjerkeli lenke
1853 5 jun Elen Anna Petrike Andreasdtr Klokkerholm lenke
1853 5 jun Petrike Maren Andrine Olsdtr Grönaas lenke
1853 5 jun Anne Grethe Andersdtr Kengis lenke
1853 5 jun Nicoline Marie Nilsdtr Trondhjem lenke
1853 25 sep Christian Fredrik Hansen Bergen lenke
1853 25 sep Christian Meyer Tranö præstegj: lenke
1853 25 sep Michal Peder Hertvigsen Tromsö lenke
1853 25 sep Olus Thoresen Realen Tromsö lenke
1853 25 sep Conrad Nicolai Edvard Norager Tromsö lenke
1853 25 sep Christian Bernt Iversen Tromsö lenke
1853 25 sep Christen Ismael Paul Isakesen Skulgammen lenke
1853 25 sep Laurits Johan Gundersen Tömmernæs lenke
1853 25 sep Theodor Thomassen Blomholmen lenke
1853 25 sep Hans Wilhelm Nicolaisen Gjeldvig lenke
1853 25 sep Jörgen Sivert Christensen Bakkeby lenke
1853 25 sep Nils Martin Hansen Storsteennæs lenke
1853 25 sep Sören Edvard Persen Stornæs lenke
1853 25 sep Alexander Sörensen Kalvebakken lenke
1853 25 sep Peder Christian Henriksen Mellemjord lenke
1853 25 sep Anders Mathias Hansen Nordfjordbot. lenke
1853 25 sep Peter Christian Johannesen Vaagnæs lenke
1853 25 sep Sivert Martin Persen Bakkeby lenke
1853 25 sep Jens Christian Bertheussen Tönsnæs lenke
1853 25 sep Nils Hansen Thomasjord lenke
1853 25 sep Hans Henrik Sörensen Tisnæs lenke
1853 25 sep Ole Stai Ingebrigtsen Storbugt lenke
1853 25 sep Lorents Jeremias Jensen Sommersæde lenke
1853 25 sep Hans Peder Johannisen Balsnæs lenke
1853 25 sep Albertine Bergite Larsen Tromsö lenke
1853 25 sep Flora Johanne Pedersen Tromsö lenke
1853 25 sep Stine Katrine Johannesdtr Tromsö lenke
1853 25 sep Johanne Margrete Grön Sevaldsdtr Tromsö lenke
1853 25 sep Karen Katrine Sörensen Tromsö lenke
1853 25 sep Jensine Olufine Sörensen Tromsö lenke
1853 25 sep Marith Østensdtr Tonseth pr: lenke
1853 25 sep Elen Elisabeth Sörensdtr Baarsvig lenke
1853 25 sep Margrethe Helmine Johannesdtr Hukø lenke
1853 25 sep Ovidia Kirstine Eliasdtr Bakkejord lenke
1853 25 sep Anna Helmine Adriansdtr Tennæs lenke
1853 25 sep Olufine Andrea Wilhelmine Johansdtr Tromsö lenke
1853 25 sep Anne Karine Mortensdtr Andersdal lenke
1853 25 sep Nille Andrine Hansdtr Sørtjos lenke
1853 25 sep Lavine Isabelle Hansdtr Strømmen lenke
1853 25 sep Margrete Elisabeth Hansdtr Lögvig lenke
1853 25 sep Ane Marte Eliasdtr Gaasvæhr lenke
1853 25 sep Else Helene Nicoline Nilsdtr Brönö pr. lenke
1853 25 sep Thomine Hansine Eliasdtr Lodbugt lenke
1853 25 sep Johanne Randine Larsdtr Tennæs lenke
1853 25 sep Christine Sofie Jensdtr Bakkeby lenke
1853 25 sep Sara Hanne Knudsdtr Laxvand lenke
1853 25 sep Marit@Margrethe Olsdtr Nordbyvand lenke
1854 11 jun Willam Henrik Klerch Mack Tromsö lenke
1854 11 jun Jens Annaton Killengren Tromsö lenke
1854 11 jun Johannes Irgens Holmboe Tromsö lenke
1854 11 jun Didrik Cedorf Schumacher Tromsö lenke
1854 11 jun Sören Schjeldrup Holst Gjæver Tromsö lenke
1854 11 jun Adam Wilhart Glatin Nissen Bodö lenke
1854 11 jun Martinus Andreas Normann Tromsö lenke
1854 11 jun Jörgen Olaus Næss Tromsö lenke
1854 11 jun Hans Martin Höegh Christiania lenke
1854 11 jun Østen Salomonsen Strandebarm lenke
1854 11 jun Haagen Brynnildsen Fiskelösvandet lenke
1854 11 jun Hans Hansen Sörkjos lenke
1854 11 jun Nils Peder Olsen %Spildern% döbt i Lenvig lenke
1854 11 jun Ole Martin Jermundsen Holmesletten lenke
1854 11 jun Bernt Andreas Øjen Trondhjem lenke
1854 11 jun Joachim Johansen Kaldslet lenke
1854 11 jun Jörgen Olai Christophersen Lenvig lenke
1854 11 jun Ole Jeremias Töllöfsen Saugelv lenke
1854 11 jun Edvard Andreas Leonardsen Slotnæs lenke
1854 11 jun Bernt Andreas Klæboe Tromsö lenke
1854 11 jun Andreas Röst Maursund Mikaelsen Stelander Tromsö lenke
1854 11 jun Sören Martin Fredriksen Skulgammen lenke
1854 11 jun Hans Peder Elias Hansen Tromsö lenke
1854 11 jun Johannes Lucin Halvorsen Tromsö lenke
1854 11 jun Johan Carl Olsen Svartnæs lenke
1854 11 jun Didrik Andreas Ofstad Tromsö lenke
1854 11 jun Carl Martinus Knudsen Bodö lenke
1854 11 jun Christopher Johannessen Laxvandet lenke
1854 11 jun Hans Peder Mathias Hansen Sör Mjelde lenke
1854 11 jun Peder Johnsen Rödning Tolgens præstegjeld lenke
1854 11 jun Esaias Johannessen Bomsted lenke
1854 11 jun Johan Carl Pedersen Tennæs lenke
1854 11 jun Gerhard Meyer Lorentsen Andersdahl lenke
1854 11 jun Peter Carolius Hansen Svartnæs lenke
1854 11 jun Hans Hansen Tagvandet lenke
1854 11 jun Fredrik Petersen Schimdt Tromsö lenke
1854 11 jun Hans Nilsen Sörkjos lenke
1854 11 jun Lars Andreas Christiansen Kjærvig lenke
1854 11 jun Ole Halvorsen Skogvigen lenke
1854 11 jun Poul Gunerius Nilsen Trondhjem lenke
1854 11 jun Sören Bendixsen Christopherjord lenke
1854 11 jun Hans Caroliussen Sælnæs Tisnæs lenke
1854 11 jun Anders Gustav Gustavsen Gellivare Sverige lenke
1854 11 jun Albrigth@Albert Bengius Andreassen Klinge Skogvigen lenke
1854 11 jun Christopher Eilert Jensen Tronjord lenke
1854 11 jun Ole Nils Petersen Sjælnan lenke
1854 11 jun Christopher Andreas Hansen Skognæs lenke
1854 11 jun Christopher Andersen Thomasjord lenke
1854 11 jun Henrik Nilsen Struben lenke
1854 11 jun Andreas Martin Olsen Struben lenke
1854 11 jun Morten Olaus Andreassen Skidenelv lenke
1854 11 jun Samuel Andreas Larsen Middagsbugt lenke
1854 11 jun Willum Johnsen Nord Kaarvig lenke
1854 11 jun Boel Katrine Juell Kragerö lenke
1854 11 jun Fredrikke Lovise Irgens Tromsö lenke
1854 11 jun Anna Margethe Johanne Rash Schjeldrup Flakstad lenke
1854 11 jun Flora Henine Fredrikke Dahl Tromsö lenke
1854 11 jun Katrine Marie Begmann Maursund Bentsjord lenke
1854 11 jun Serine Andrea Gröntvedt Tromsö lenke
1854 11 jun Oldine Eggen Tromsö lenke
1854 11 jun Serine Pauline Larsdtr Tromsö lenke
1854 11 jun Caroline Marie Nilsen Trondhjem eller Skogn lenke
1854 11 jun Johanne Margrethe Johannesdtr Tromsö lenke
1854 11 jun Elise Marie Helberg Tromsö lenke
1854 11 jun Petra Hansine Tiller Tromsö lenke
1854 11 jun Charlothe Amalie Torbersen Tromsö lenke
1854 11 jun Simonette Sophie Lund Tromsö lenke
1854 11 jun Martha Elisabeth Iversdtr Spildern lenke
1854 11 jun Nicoline Andrine Madsdtr Nordfjord lenke
1854 11 jun Margrethe Martinusdtr Ramfjord lenke
1854 11 jun Petra Sörensdtr Brevig lenke
1854 11 jun Johanne Margrethe Carlsdtr Tromsö lenke
1854 11 jun Marie Helene Hansdtr Kjæmpedahl lenke
1854 11 jun Helene Helmine Marthine Hansdtr Nord-Mjelde lenke
1854 11 jun Johanne Olsdtr Tolgeni præstegjeld lenke
1854 11 jun Lorentine Pedersdtr Kaldslet lenke
1854 11 jun Anne Johanne Kjelsdtr Tromsö lenke
1854 11 jun Fredrikke Arilie Mortensdtr Finkrogen lenke
1854 11 jun Christiane Hansdtr Svartnæs lenke
1854 11 jun Bereth Marie Olsdtr Grönaas lenke
1854 11 jun Mathea Ingebrigtsdtr Kirkevig lenke
1854 11 jun Karen Sisilie Rikardine Andreasdtr Tromsö lenke
1854 11 jun Alette Serine Alexandersdtr Hillesö lenke
1854 11 jun Christine Bergithe Johansdtr Grötnæs lenke
1854 11 jun Dorthea Kathrine Hansdtr Markenæs lenke
1854 11 jun Marte Elisabeth Jacobsdtr Riisö lenke
1854 11 jun Ane Halsteensdtr Aamodt lenke
1854 11 jun Maren Anna Christiansdtr Saugvandet lenke
1854 11 jun Hanna Tebora Rönning Tromsö lenke
1854 11 jun Amalie Leonardsdtr Korvig lenke
1854 11 jun Petricke Marie Johansdtr Nord-Mjelde lenke
1854 11 jun Ingeborg Marie Hansdtr Sörkjos lenke
1854 11 jun Thea Olsdtr Markenæs lenke
1854 11 jun Anna Oldine Petersdtr Skidenelv lenke
1854 11 jun Anne Petrikke Jörgensdtr Bakkeby lenke
1854 11 jun Marith Larsdtr Skillet paa Storskogen lenke
1854 11 jun Anne Jensine Jensdtr Thomasjord lenke
1854 11 jun Nille Johanne Nilsdtr Oldervig lenke
1854 11 jun Karen Ingebrigtsdtr Storskogen lenke
1854 1 okt Christopher Edvard Jensen Spilderbugt lenke
1854 1 okt Jeremias Eliassen Havnvog lenke
1854 1 okt Peter Christian Mortensen Tennæs lenke
1854 1 okt Johan Peder Pedersen Nordkjoselv lenke
1854 1 okt Christen Hansen Storsteennæs lenke
1854 1 okt Morten Nicolai Mortensen Tennæs lenke
1854 1 okt Niels Martin Andreassen Tennæs lenke
1854 1 okt Hans Peter Christen Johannesen Sætherelv lenke
1854 1 okt Hans Jacob Johannesen Stornæs lenke
1854 1 okt Laurits Bendixen Ramfjord lenke
1854 1 okt Andreas Olsen Moen Monselven lenke
1854 1 okt Andreas Bernt Christiansen Helgöe lenke
1854 1 okt Jörgen Peder Kjelsen Finkrogen lenke
1854 1 okt Sören Bertheus Christiansen Andersdahl lenke
1854 1 okt Hans Wilhelm Larsen Sletten lenke
1854 1 okt Henrich Henrichsen Hundberg lenke
1854 1 okt Hans Rachlöv Hermansen Ramfjord lenke
1854 1 okt Carl August Dahl Christiansund lenke
1854 1 okt Johan Peder Lintrupsen Mestervig lenke
1854 1 okt Hans Susamel Eriksen Röstnæs lenke
1854 1 okt Morten Hegelund Nielsen Langnæs lenke
1854 1 okt Jens Christian Tostensen Nordbye lenke
1854 1 okt Henrich Larsen Hestnæs lenke
1854 1 okt Heming Edvard Hansen Ekkernæs lenke
1854 1 okt Johan Conrad Martinsen Jamtebye lenke
1854 1 okt Bertheus Johannesen Kobbevog lenke
1854 1 okt Andreas Edvard Bendixen Christopherjord lenke
1854 1 okt Henrik Morten Thomassen Middagsnæsset lenke
1854 1 okt John Johnsen Skudvigen lenke
1854 1 okt Johan Peder Christensen Skudvigen lenke
1854 1 okt Anders Andersen Laxvandet lenke
1854 1 okt Lars Alexander Willumsen Björnslet lenke
1854 1 okt Johan Peter Moachsen Sörtjos lenke
1854 1 okt Johanne Sophie Wideröe Rosenvinge Trondhjem lenke
1854 1 okt Anne Caroline Must Dahl Tromsöe lenke
1854 1 okt Hanna Kirstine Olsdtr Bodöe lenke
1854 1 okt Elen Marie Johannesdtr Carlsöe lenke
1854 1 okt Anne Susanne Nielsdtr Björnæs lenke
1854 1 okt Hanna Amalie Hansdtr Holmsletten lenke
1854 1 okt Hanna Andrea Andreasdtr Tennæs lenke
1854 1 okt Christiane Bergithe Hansdtr Tromvig lenke
1854 1 okt Elen Kirstine Hansdtr Christopherjord lenke
1854 1 okt Helmine Dorthea Ingebrigtsdtr Storbugt lenke
1854 1 okt Michol Andrine Hansdtr Sandvigen lenke
1854 1 okt Anne Marie Pedersdtr Liefjord lenke
1854 1 okt Ingeborg Olava Larsdtr Grönaas lenke
1854 1 okt Anne Kathrine Tharaldsdtr Rosvold Lenvig lenke
1854 1 okt Anne Malene Johannesdtr Balsnæs lenke
1854 1 okt Christiane Petrina Andersdtr Skulgammen lenke
1854 1 okt Oline Sophie Olsdtr Tromsöe lenke
1854 1 okt Martha Marie Karine Nielsdtr Svartnæs lenke
1854 1 okt Eva Henriethe Olsdtr Riisöe lenke
1854 1 okt Sarine Jonethe Olsdtr Kaljord Lenvig lenke
1854 1 okt Mina Christine Jensdtr Tönsaas lenke
1854 1 okt Anne Susanne Lavine Hossiasdtr Lodbugt lenke
1854 1 okt Bereth Nielsdtr Hestnæs lenke
1855 3 jun Jörgen Christian Holmboe Tromsöe lenke
1855 3 jun Gerhard Schönning Tromsöe lenke
1855 3 jun Ole Olsen Aamodt lenke
1855 3 jun Svend Olsen Øverli lenke
1855 3 jun Ferdinand Bernhard Fredriksen Tromsöe lenke
1855 3 jun Severin Thoresen Øien Tromsöe lenke
1855 3 jun Johan Peder Röst Tromsöe lenke
1855 3 jun Johan Henrik Conrad Lydersen Tromsöe lenke
1855 3 jun Lars Buranin Carlsen Tromsöe lenke
1855 3 jun Christian Ludvig Fredriksen Sandvigen lenke
1855 3 jun Lars Nielsen Grönaas lenke
1855 3 jun Richard Töllöfsen Tromsöe lenke
1855 3 jun Simon Christian Eliassen Bodöe lenke
1855 3 jun Ingenius Julius Dahl Tromsöe lenke
1855 3 jun Mathias Mathiassen Bomsted lenke
1855 3 jun Esaias Abrahamsen Rösnæs lenke
1855 3 jun Anders Johannesen Veiskifte lenke
1855 3 jun Ingebregt Jensen Tronjord lenke
1855 3 jun Bernt Christian Sevaldsen Kaldslet lenke
1855 3 jun Albrigt Hegelund Sörensen Storbugt lenke
1855 3 jun Haagen Olai Bertheussen Aspenæs lenke
1855 3 jun Sören Edvard Jacobsen Musnæs lenke
1855 3 jun Hans Joseph Carlsen Tromsöe lenke
1855 3 jun Anton Edvard Sörensen Tisnæs lenke
1855 3 jun Andreas Sören Hansen Havnæs lenke
1855 3 jun Niels Carl Olsen Skjervöe lenke
1855 3 jun Martin Michelsen Lenvig lenke
1855 3 jun Johan Eilert Pedersen Thomasjord lenke
1855 3 jun Ole Sören Eilertsen Magen lenke
1855 3 jun Christopher Andersen Seljeelv lenke
1855 3 jun Hans Melcher Thomassen Selnæs lenke
1855 3 jun Niels Isaksen Lyngen lenke
1855 3 jun Gabriel Edvard Hansen Balsnæs lenke
1855 3 jun Danchert Cornelius Hermandsen Thomasjord lenke
1855 3 jun Niels Johnsen Seljeelv lenke
1855 3 jun Niels Andreas Josephsen Mallangseidet lenke
1855 3 jun Johan Christian Jörgensen Sand lenke
1855 3 jun Carl Edvard Johansen Tromsöe lenke
1855 3 jun Henrich Abrahamsen Forskognæs lenke
1855 3 jun Ole Peder Elias Johnsen Skutvigvand lenke
1855 3 jun Johan Kjel Kjelsen Bakkejord lenke
1855 3 jun Ole Andreas Olsen Josephvand lenke
1855 3 jun Lars Andreas Johansen Skulgammen lenke
1855 3 jun Ole Andreas Larsen Middagsnæs lenke
1855 3 jun Johan Martin Johnsen Nordbyevand lenke
1855 3 jun Johannes Olsen Staalvigbot. lenke
1855 3 jun Lars Johan Knudsen Lyngen lenke
1855 3 jun Conrad Christian Lorentsen Slaatnæs lenke
1855 3 jun Iver Martin Olsen Fiskelösvandet lenke
1855 3 jun Ole Andreas Olsen Hestnæs lenke
1855 3 jun Peder Martin Pedersen Skidenelv lenke
1855 3 jun Niels Henrich Olsen Sörtjos lenke
1855 3 jun Henriethe Clodius Tromsöe lenke
1855 3 jun Hansine Amalie Poulsen Tranöe lenke
1855 3 jun Palmine Mathilde Sannem Tromsöe lenke
1855 3 jun Flora Caroline Sörensen Kaarvigen lenke
1855 3 jun Hanna Christine Sivertsen Throndhjem lenke
1855 3 jun Marie Christine Michelsen Tromsöe lenke
1855 3 jun Sedolphine Marie Knudsen Tromsöe lenke
1855 3 jun Aminde Sophie Torbersen Tromsöe lenke
1855 3 jun Olufine Jendine Andreasdtr Stabell Tromsöe lenke
1855 3 jun Anne Petronelle Thomasdtr Tromsöe lenke
1855 3 jun Anne Christine Serine Hansdtr Ibestad lenke
1855 3 jun Karen Marie Nörager Tromsöe lenke
1855 3 jun Adolphine Marie Christophersdtr Mortenhals lenke
1855 3 jun Martha Marie Olsdtr Skudvigen lenke
1855 3 jun Elisabeth Olsdtr Sjaavigören lenke
1855 3 jun Martha Sophie Johannesdtr Tennæs lenke
1855 3 jun Themine Abrahamsdtr Mestervig lenke
1855 3 jun Anne Martine Iversdtr Leerbak lenke
1855 3 jun Elen Caroline Johannesdtr Liers prstgld. lenke
1855 3 jun Emilie Johanne Jensdtr Bakkebye lenke
1855 3 jun Margrethe Jensdtr Bergen lenke
1855 3 jun Hanna Elmine Nielsdtr Sörkjos lenke
1855 3 jun Hanna Birgithe Hansdtr Hillesöe lenke
1855 3 jun Pernille Margrethe Hansdtr Bodöe lenke
1855 3 jun Margrethe Marie Pedersdtr Gjövigen lenke
1855 3 jun Ane Margrethe Johannesdtr Christopherjord lenke
1855 3 jun Aasel Christine Larsdtr Storsteennæs lenke
1855 3 jun Ane Dorthea Christiansdtr Tönsvig lenke
1855 3 jun Else Mathisdtr Hansvold lenke
1855 3 jun Maren Kathrine Ingebregtsdtr Kirkevig lenke
1855 3 jun Ane Margrethe Leonardsdtr Lanæs lenke
1855 3 jun Juliane Kathrine Hansdtr Strömmen lenke
1855 3 jun Serine Olsdtr Ophuus lenke
1855 3 jun Christine Lavine Mathisdtr Myhre lenke
1855 3 jun Hanne Martine Olsdtr Finnæs lenke
1855 3 jun Caroline Gurine Gunnersdtr Tömmernæs lenke
1855 3 jun Lavine Andrea Carlsdtr Stornæs lenke
1855 3 jun Johanne Lavine Hansdtr Sör-Mjelde lenke
1855 3 jun Helmine Kiil Hansdtr Strömmen lenke
1855 3 jun Christiane Birgithe Wilhelmine Rösler Tromsöe lenke
1855 3 jun Bereth Pedersdtr Qvitnæs lenke
1855 3 jun Nille Kirstine Hansdtr Eliasnæs lenke
1855 3 jun Elen Johanne Johansdtr Qvalsund lenke
1855 3 jun Marie Fredriksdtr Sagelven lenke
1855 3 jun Kirsten Sophie Hansdtr Alten lenke
1855 3 jun Bereth Marie Eriksdtr Magen lenke
1855 3 jun Pouline Hansdtr Ytterdal Throndhjem lenke
1855 3 jun Petrine Margrethe Sörensdtr Grötnæs lenke
1855 30 sep Hans Hansen Sandören lenke
1855 30 sep Ole Andreas Larsen Sandören lenke
1855 30 sep Andohr Figenschou Jensen Storfjord i Lyngen lenke
1855 30 sep Johan Peder Eliassen Oldervigen lenke
1855 30 sep Ole Mathias Hansen Skognæs lenke
1855 30 sep Martin Mathias Hansen Tromsöe lenke
1855 30 sep Jens Severin Sebulonsen Andersdahl lenke
1855 30 sep Christian Jacobus Johansen Tromsöe lenke
1855 30 sep Ole Johan Johansen Andersdahl lenke
1855 30 sep Niels Larsen Vesterelv lenke
1855 30 sep Hans Carolius Hansen Vængsöe lenke
1855 30 sep Johan Peter Amundsen Skulsfjord lenke
1855 30 sep Peter Anthon Edvard Eliassen Ladebugt lenke
1855 30 sep Richard Andersen Maasbergvig lenke
1855 30 sep Andreas Niels Johannesen* Rössenæs lenke
1855 30 sep Peter Julius Richardsen Tromsöe lenke
1855 30 sep Töllev Töllevsen Tromsöe lenke
1855 30 sep Johan Fredrik Johannesen Rössenæs lenke
1855 30 sep Amandus Olaisen Grötnæs lenke
1855 30 sep Hanna Marie Lökke Tromsöe lenke
1855 30 sep Ida Sophie Viklund Ibestad lenke
1855 30 sep Henriethe Gjertrude Strand* Tromsöe lenke
1855 30 sep Johanne Elisabeth Forberg Yteröen lenke
1855 30 sep Berentine Marie Austad Tromsöe lenke
1855 30 sep Golla Severine Andersdtr Rækvig lenke
1855 30 sep Hanna Birgithe Johansdtr Stornæs lenke
1855 30 sep Kristine Birgithe Olsdtr Tromsöe lenke
1855 30 sep Maren Anna Jensdtr Berg lenke
1855 30 sep Marie Nielsdtr Throndhjem lenke
1855 30 sep Ellen Anna Jacobsdtr Skjællet lenke
1855 30 sep Elen Johnsdtr Skudvig lenke
1855 30 sep Elisabeth Hansine Andersdtr Ladebugt lenke
1855 30 sep Leopoldine Thronsdtr Skarsfjord lenke
1855 30 sep Elen Margrethe Hansdtr Thomasjord lenke
1855 30 sep Siri Olsdtr Hestnæs lenke
1855 30 sep Marith Nielsdtr Karlsöe lenke
1855 30 sep Andrine Margrethe Mortensdtr Laxelvdal lenke
1855 30 sep Kirsten Marie Jensdtr Aspenæs lenke
1855 30 sep Martha Marie Michelsdtr Furöen lenke
1855 30 sep Elen Amalie Olsdtr Gaasvæhr lenke
1855 30 sep Anne Kathrine Johnsdtr Skudvigvandet lenke
1855 30 sep Anne Johanne Henriksdtr Ekkernæs lenke
1855 30 sep Martha Marie Pedersdtr Vængsöe lenke
1855 30 sep Elen Themine Eilertsdtr Tönsaas lenke
1855 30 sep Nille Andrine Andersdtr Karlsöe lenke
1855 30 sep Elen Johanne Hansdtr Ramfjord lenke