Konfirmasjoner i Tromsø 1779-1796

Fornavn Etternavn Bosted

Kronologisk
År Fornavn Etternavn Bosted Alder Lenke
1779 Johannes Hansen Finnes 20 Lenke
1779 Jens Pedersen Aasen 20 Lenke
1779 Anders Jonsen Olderv. 28 Lenke
1779 Kristen Olsen Strömmen 18 Lenke
1779 Hogen Hogensen Kalslet 20 Lenke
1779 Hendrich Torlöfsen
21 Lenke
1779 Jens Petersen Löngöe 20 Lenke
1779 Hans Jensen Langnes 19 Lenke
1779 Anna Margaretha Irgens
14 Lenke
1779 Anna Martha Mortensdtr Langnes 17 Lenke
1779 Margreth Thomædtr Balsf. 18 Lenke
1779 Susanna Andersdtr Tennes 17 Lenke
1779 Daareth Olsdtr Vigen 17 Lenke
1779 Martha Malena Olsdtr Tennes 17 Lenke
1779 Anne Maria Hansdtr Mielle 17 Lenke
1779 Tyrie Ingbrigtsdtr Bachej. 16 Lenke
1779 Maren Pedersdtr Kalf. 17 Lenke
1779 Elen Villumsdtr Kalf. 18 Lenke
1779 Ingbor Olsdtr Bouvig 18 Lenke
1779 Elen Olsdtr Bachej. 17 Lenke
1779 Elen Gundersdtr Vigen 18 Lenke
1779 Anna Nilsdtr Lyef. 18 Lenke
1779 Inger Olsdtr Lyef. 18 Lenke
1779 Anna Olsdtr Botten 17 Lenke
1779 Kristina Nilsdtr Holmslet 19 Lenke
1779 Anne Sörensdtr Stornes 18 Lenke
1779 Lisbeth Iversdtr Sandvhær 18 Lenke
1779 Maren Pedersdtr Findland 17 Lenke
1779 Marith Pedersdtr Rösnes 20 Lenke
1779 Marith Pedersdtr Balsf. 20 Lenke
1779 Anna Larsdtr Grebstad 17 Lenke
1779 Bereth Andersdtr Bachej. 20 Lenke
1779 Ingeborg Kirstina Kirkevig 17 Lenke
1779 Marith Hemmingsdtr Tisnes 18 Lenke
1779 Golla Torlöfsdtr Strand?? 18 Lenke
1779 Margreth Kristensdtr Tisnes 18 Lenke
1779 Ingebor Nilsdtr Storstennes 18 Lenke
1779 Peternilla Hansdtr Vognes 19 Lenke
1779 Elen Hansdtr Elven 18 Lenke
1779 Anne Margreth Bastiansdtr
20 Lenke
1779 Ingeborg Gabrielsdtr Lögvig 19?? Lenke
1779 Maren Kristophersdtr Balsnes 21 Lenke
1779 Anna Sirena Erichsdtr Balsnes 20 Lenke
1779 Elen Erichsdtr Strömmen 18?? Lenke
1779 Maren Arensdtr Vigen 17 Lenke
1780 Lars Sörensen Langnes 19 Lenke
1780 Peder Hansen Langnes 17 Lenke
1780 Christen Christophersen Balsnes 16 Lenke
1780 Jon Christensen Tisnes 17 Lenke
1780 Per Haagenssen Kalsletten 18 Lenke
1780 Mons Olsen Berg 19 Lenke
1780 Lars Persen Strömmen 19 Lenke
1780 Tron Jonsen Hugöen 26 Lenke
1780 Jens Olsen Balsnes 19 Lenke
1780 Hans Thomasen Kalsl: 19 Lenke
1780 Johannes Persen Finnes 18 Lenke
1780 Anders Hansen Snarbye 17 Lenke
1780 Johan Peter Münchhausen
17 Lenke
1780 Nils Knudsen Laxvatne 17 Lenke
1780 Anders Andersen Hestenes 19 Lenke
1780 Anders Olsen Sletten 17 Lenke
1780 Hans Hemmingsen
22 Lenke
1780 Mons Persen Thomasjord 18 Lenke
1780 Johannes Christophersen Rottenbye 18 Lenke
1780 Hans Amundsen Bentzjord 18 Lenke
1780 Siur Siursen Qualsund 17 Lenke
1780 Anders Zachariasen
18 Lenke
1780 Lars Mortensen
18 Lenke
1780 Paul Pedersen
20 Lenke
1780 Anders Olsen
20 Lenke
1780 Bertheus Hanssen
16 Lenke
1780 Ole Jörgensen Spilderen 16 Lenke
1780 Christen Hansen
18 Lenke
1780 Per Christophersen Brevig 16 Lenke
1780 Karen Olsdtr
19 Lenke
1780 Karen Nilsdtr
18 Lenke
1780 Bereth Hansdtr
19 Lenke
1780 Elen Larsdtr
18 Lenke
1780 Sessele Hendrichsdtr
19 Lenke
1780 Kirsti Jonsdtr
19 Lenke
1780 Ane Marta Jörgensdtr
18 Lenke
1780 Elen Michelsdtr
17 Lenke
1780 Marit Andersdtr
18 Lenke
1780 Magrete Olsdtr Elven 26 Lenke
1781 Hendrich Irgens
16 Lenke
1781 Nils Andersen
21 Lenke
1781 Zacharias Larsen
19 Lenke
1781 Abraham Nilsen
20 Lenke
1781 Paul Thomasen
22 Lenke
1781 Karen Andreasdtr
17 Lenke
1781 Elen Larsdtr
18 Lenke
1781 Ide Hansdtr
17 Lenke
1781 Ingeborg Nilsdtr
18 Lenke
1781 Ane Catrina Simonsdtr
18 Lenke
1781 Ane Jansdtr
17 Lenke
1781 Siri Andersdtr
18 Lenke
1781 Ane Andersdtr
17 Lenke
1781 Elen Hansdtr
17 Lenke
1781 Ane Martha Christophersdtr
17 Lenke
1781 Rebecca Persdtr
18 Lenke
1781 Giertrud Persdtr
17 Lenke
1781 Hedevig Olsdtr
17 Lenke
1781 Malen Franzdtr
17 Lenke
1781 Petronella Hemmingsdtr
18 Lenke
1781 Daarthe Sörensdtr
19 Lenke
1781 Oldina Olsdtr
17 Lenke
1781 Aasele Larsdtr
17 Lenke
1781 Ingeborg Maria Hemingsdtr
17 Lenke
1781 öllegaard Willumsdtr
17 Lenke
1781 Ane Pernilla Hansdtr
18 Lenke
1781 Hendricha Erichsdtr
20 Lenke
1781 Else Johanna Olsdtr
19 Lenke
1781 Ane Magrethe Hansdtr
15 Lenke
1781 Magrethe Andersdtr
18 Lenke
1781 Gunild Hansdtr
17 Lenke
1781 Ane Thomasdtr
20 Lenke
1781 Elen Persdtr
18 Lenke
1781 Inger Persdtr
18 Lenke
1781 Sara Larsdtr
18 Lenke
1781 Marith Nilsdtr
18 Lenke
1781 Berreth Tollevsdtr
18 Lenke
1781 Martha Olsdtr
17 Lenke
1781 Synneve Persdtr
18 Lenke
1781 Sylvia Andersdtr
17 Lenke
1781 Marith Andersdtr
18 Lenke
1781 Ragnele Andersdtr
17 Lenke
1781 Magrethe Olsdtr
18 Lenke
1781 Ingeborg Paulsdtr
17 Lenke
1781 Ingeborg Larsdtr
16 Lenke
1781 Karen Sörensdtr Stornes 18 Lenke
1781 Gunild Hansdtr
18 Lenke
1781 Olena Svendsdtr
18 Lenke
1781 Ragnele Olsdtr
18 Lenke
1782 Cornelius Svendsen Finnæs 18?? Lenke
1782 Anders Olsen
19 Lenke
1782 Haagen Larsen
18 Lenke
1782 Christen Christensen
17 Lenke
1782 Jens Nilsen
18 Lenke
1782 Willum Haagensen??
17 Lenke
1782 Willum Sörensen
18 Lenke
1782 Johannes Andersen
17 Lenke
1782 Christopher Ericsen
19 Lenke
1782 Michel Ediæsen
19 Lenke
1782 Niels Nielsen
17 Lenke
1782 Peder Larsen
18 Lenke
1782 Peder Josephsen
17 Lenke
1782 Willum Jörgensen
18 Lenke
1782 Hinrich Hinrichsen
17 Lenke
1782 Ole Larsen
20 Lenke
1782 Ole Andersen
16 Lenke
1782 Christen Thomæsen
16 Lenke
1782 Lars Jonsen??
17 Lenke
1782 Anders Olsen
18 Lenke
1782 Elias Pedersen
15 Lenke
1782 Alexander Nilsen
19 Lenke
1782 Hans Olsen
17 Lenke
1782 Morten Pedersen
17 Lenke
1782 Morten Sörensen
17 Lenke
1782 Jacob Pedersen
17 Lenke
1782 Inger Jacobsdtr
20 Lenke
1782 Elen Hemmingsdtr
18 Lenke
1782 Riborg Larsdtr
19 Lenke
1782 Niels Willumsen
17 Lenke
1782 Joen Larsen
20 Lenke
1782 Elen Olsdtr
17 Lenke
1782 Ane Larsdtr
18?? Lenke
1782 Kirsten Thomædtr
18 Lenke
1782 Lavina Andersdtr
19 Lenke
1782 Andreas Pettersen
14 Lenke
1782 Berrit Hansdtr??
19 Lenke
1782 Giertrud Andersdtr
18 Lenke
1782 Ole Pedersen
18 Lenke
1782 Karen Christensdtr
17 Lenke
1782 Ole Nielsen
26 Lenke
1782 Riborg Christensdtr
19 Lenke
1782 Thori Isachsdtr
17 Lenke
1782 Karnilsken Jörgensdtr
18 Lenke
1782 Kirsten Jonsdtr
18 Lenke
1782 Abraham Johansen
18 Lenke
1782 Anders Jensen
18 Lenke
1782 Maren Kielsdtr
17 Lenke
1782 Cornelius Pedersen
17 Lenke
1782 Petter Pettersen
21?? Lenke
1782 Bendix Bendixen
25 Lenke
1782 Jacob Joensen
17 Lenke
1782 Ole Pedersen
19 Lenke
1782 Jacob Knudsen
18 Lenke
1782 Peder Joensen
17 Lenke
1782 Hinricha Olsdtr
20?? Lenke
1782 Peder Olsen
19 Lenke
1782 Jacob Hansen
18 Lenke
1782 Edias Arendsen
17 Lenke
1782 Jörgen Andersen
17 Lenke
1782 Hans Joensen
19 Lenke
1782 Hans Jensen
16 Lenke
1782 Joen Christian Larsen
19 Lenke
1782 Peder Olsen
19 Lenke
1782 Niels Thomasen
19?? Lenke
1782 Samson Ericsen
16 Lenke
1782 Giertrud Nielsdtr
21 Lenke
1782 Inger Gundersdtr
20 Lenke
1782 Hinricha Olsdtr
18 Lenke
1782 Trine Joensdtr
18 Lenke
1782 Berrit Pedersdtr
20 Lenke
1782 Gunille Jensdtr
20 Lenke
1782 Maritte Andersdtr
18 Lenke
1783 Andreas Svendsen
18?? Lenke
1783 Niels Hansen
19 Lenke
1783 Hans Sörensen
18 Lenke
1783 Isach Jensen
17 Lenke
1783 Eric Taalevsen
17 Lenke
1783 Hans Eliasen
16 Lenke
1783 Peder Andersen
15 Lenke
1783 Ole Hansen
16 Lenke
1783 Morten Mortensen
19 Lenke
1783 Petter Zachariasen
17 Lenke
1783 Cornelius Jacobsen
20 Lenke
1783 Jörgen Olsen
16 Lenke
1783 Jens Martinusen
16 Lenke
1783 Niels Andersen
17 Lenke
1783 Lars Joensen
19 Lenke
1783 Gunder Christophersen
20 Lenke
1783 Poul?? Andersen
20 Lenke
1783 Adrian Johannesen
18 Lenke
1783 Anders Olsen
19 Lenke
1783 Jens Olsen
21 Lenke
1783 Peder Hansen
23 Lenke
1783 Barbro Gabrielsdtr
18 Lenke
1783 Ingeborg Adamsdtr
17 Lenke
1783 Ide Larsdtr
17 Lenke
1783 Aasille Magr: Hansdtr
17 Lenke
1783 Ane Birgitha Andersdtr
17 Lenke
1783 Lisbeth Mortensdtr
18 Lenke
1783 Ane Marie Pedersdtr
16 Lenke
1783 Karen Marie Mortensdtr
17 Lenke
1783 Ide Nielsdtr
16 Lenke
1783 Hinricha Hansdtr
21 Lenke
1783 Elen Pedersdtr
17 Lenke
1783 Berrit Nielsdtr
18 Lenke
1783 Marta Olsdtr
17 Lenke
1783 Petrica Sandersdtr
21 Lenke
1783 Severina Frantsdtr
18 Lenke
1783 Nilla Michelsdtr
18 Lenke
1783 Margrete Jacobsdtr
18 Lenke
1783 Berrit Larsdtr
16 Lenke
1783 Inger Larsdtr
17 Lenke
1783 Margrete Nielsdtr
17 Lenke
1783 Eli Pedersdtr
20 Lenke
1783 Inger Andersdtr
18 Lenke
1783 Ane Ericsdtr
19 Lenke
1783 Johannes Johannesen
20 Lenke
1783 Eva Johannesdtr
18 Lenke
1783 Danjel Danjelsen
18 Lenke
1783 Anders Olsen
18 Lenke
1783 Ane Joensdtr
16 Lenke
1783 Gulla?? Olsdtr
17 Lenke
1783 Berrit Thomædtr
19 Lenke
1783 Igla Christophersdtr
20 Lenke
1783 Margrete Pedersdtr
20 Lenke
1783 Inger Pedersdtr
18 Lenke
1783 Marrit Andersdtr
20 Lenke
1783 Gurri Siursdtr
18 Lenke
1783 Niels Danjelsen
17 Lenke
1783 Mette Marie Hemingsdtr
15 Lenke
1783 Kirsten Thomædtr
20 Lenke
1783 Mette Iversdtr
16 Lenke
1783 Ane Christensdtr
15 Lenke
1783 Lars Johannesen
20 Lenke
1783 Elen Andersdtr
19 Lenke
1784 Peder Hansen
23 Lenke
1784 Maren Larsdtr
19 Lenke
1784 Niels Andersen
17 Lenke
1784 Ane Nielsdtr
17 Lenke
1784 Rasmus Olsen
23 Lenke
1784 Jörgen Jensen
18 Lenke
1784 Hans Andreasen
19 Lenke
1784 Ole Olsen
19 Lenke
1784 Kiel Hansen
17 Lenke
1784 Niels Olsen
17?? Lenke
1784 Peder Pedersen
17 Lenke
1784 Jörgen Jensen
17 Lenke
1784 Anders Jacobsen
19 Lenke
1784 Cornelius Ericsen
18 Lenke
1784 Hinrich Pettersen
19 Lenke
1784 Lars Olsen
16 Lenke
1784 Hans Hermansen
18 Lenke
1784 Christen Poulsen
17 Lenke
1784 Hinrich Andersen
18 Lenke
1784 Anders Andersen
16 Lenke
1784 Elen Andersdtr
16 Lenke
1784 Ole Knutsen
17 Lenke
1784 Anders Nielsen
18 Lenke
1784 Jens Mortinusen
19 Lenke
1784 Peder Christophersen
17 Lenke
1784 Lars Olsen
18 Lenke
1784 Berrit Christensdtr
17 Lenke
1784 Abigael Christiansdtr
16 Lenke
1784 Dorthe Pettersdtr
16 Lenke
1784 Johanna Hansdtr
16 Lenke
1784 Sara Ingebrigtsdtr
16 Lenke
1784 Malena Christensdtr
18 Lenke
1784 Ingeb: Sophia Hansdtr
17 Lenke
1784 Margrete Olsdtr
17 Lenke
1784 Thöri Hansdtr
17 Lenke
1784 Ane Petrie Andersdtr
19 Lenke
1784 Ane Bentsdtr
17 Lenke
1784 Ingeborg Petria Olsdtr
18 Lenke
1784 Gunilla Pedersdtr
19 Lenke
1784 Giertrud Olsdtr
16 Lenke
1784 Maren Andersdtr
17 Lenke
1784 Ragnille Pedersdtr
18 Lenke
1784 Marrit Olsdtr
18 Lenke
1784 Aasille Pedersdtr
17 Lenke
1784 Inger Margret: Hansdtr
18 Lenke
1784 Wennel Ericsdtr
19 Lenke
1785 Lars Olsen
17 Lenke
1785 Hans Hansen
18 Lenke
1785 Anthoni Thomasen
18 Lenke
1785 Johannes Isachsen
17 Lenke
1785 Ole Christensen
19 Lenke
1785 Ole Thorbensen
17 Lenke
1785 Lars Siursen
17 Lenke
1785 Gunder Pedersen
19 Lenke
1785 Elen Josephsdtr
18 Lenke
1785 Olena Andersdtr
17 Lenke
1785 Malena Mortensdtr
17 Lenke
1785 Karen Marie Andersdtr
17 Lenke
1785 Nilla Christensdtr
22 Lenke
1785 Maren Pedersdtr
17 Lenke
1785 Berrit Olsdtr
17 Lenke
1785 Peder Nilsen
19 Lenke
1785 Ane Hinrichsdtr
18 Lenke
1785 Lars Kielsen
17 Lenke
1785 Peder Zebulonsen
18 Lenke
1785 Danjel Sörensen
17 Lenke
1785 Johannes Olsen
18 Lenke
1785 Marta C: Eliasdtr
18 Lenke
1785 Eva Jörgensdtr
17 Lenke
1785 Johannes Larsen
18 Lenke
1785 Cornelius Larsen
18 Lenke
1785 Lars Larsen
18 Lenke
1785 Marrit Gundersdtr
19 Lenke
1785 Syneve Jonsdtr
17 Lenke
1785 Eli Pedersdtr
18 Lenke
1785 Jacob Olsen
18 Lenke
1785 Berrit Svendsdtr
17 Lenke
1785 Beata Hansdtr
17 Lenke
1785 Johanna Johannesdtr
18 Lenke
1785 Berrit Christinusdtr
19 Lenke
1785 Christine Christiansdtr
18 Lenke
1785 Abraham Johannesen
19 Lenke
1785 Frans Johannesen
18 Lenke
1785 Malena Gabrielsdtr
18 Lenke
1785 Ane Marta Jonsdtr
20 Lenke
1785 Ingebourg Jonsdtr
18 Lenke
1785 Ane Petrec: Svendsdtr
18 Lenke
1785 Marrit Andersdtr
18 Lenke
1785 Margrete Kielsdtr
16 Lenke
1785 Sophie Hemmingsdtr
17 Lenke
1785 Jens Andreasen
17 Lenke
1785 Inger Larsdtr
17 Lenke
1785 Kirsten Andersdtr
18 Lenke
1785 Anders Haagensen
18 Lenke
1785 Peder Nielsen
18 Lenke
1785 Marta Hansdtr
16 Lenke
1785 Berrit Arnsdtr
16 Lenke
1785 Engel Mar: Erlandsdtr
15 Lenke
1785 Peder Pedersen
18 Lenke
1785 Elen Nielsdtr
19 Lenke
1786 Sören Hansen
19 Lenke
1786 Jacob Adamsen
17 Lenke
1786 Anders Hinrichsen
17 Lenke
1786 Peder Knutsen
18 Lenke
1786 Anders Pedersen
18 Lenke
1786 Niels Olsen
17 Lenke
1786 Eli Pedersdtr
17 Lenke
1786 Sören A: Larsen
17 Lenke
1786 Carl Hansen
17 Lenke
1786 Bersvend Olsen
16 Lenke
1786 Joen Nielsen
17 Lenke
1786 Jens Hansen
17 Lenke
1786 Rasmus Hansen
16 Lenke
1786 Hans Gabrielsen
17 Lenke
1786 Jacob Hermansen
17 Lenke
1786 Christen Bentsen
17 Lenke
1786 Petter Andersen
19 Lenke
1786 Lars Hansen
17 Lenke
1786 Lars Bastiansen
17 Lenke
1786 Niels Joensen
16 Lenke
1786 Peder Olsen
17 Lenke
1786 Marrit Olsdtr
18 Lenke
1786 Berrit Christensdtr
16 Lenke
1786 Karen Pedersdtr
19 Lenke
1786 Kari Pedersdtr
18 Lenke
1786 Maren Nielsdtr
19 Lenke
1786 Martha Larsdtr
17 Lenke
1786 Golla Mortensdtr
18 Lenke
1786 Ingebourg Larsdtr
18 Lenke
1786 Elen Sörensdtr
19 Lenke
1786 Ane Willumsdtr
19 Lenke
1786 Berrit Larsdtr
18 Lenke
1786 Eli Pedersdtr
17 Lenke
1786 Eli Bastiansdtr
20 Lenke
1786 Ingebourg Olsdtr
17 Lenke
1786 Dorthe Thomædtr
19 Lenke
1786 Golla Isachsdtr
17 Lenke
1786 Hans Hansen
18 Lenke
1786 Ane Mortensdtr
17 Lenke
1786 Eli Joensdtr
17 Lenke
1786 Peder Nielsen
19 Lenke
1786 Eli Joensdtr
17 Lenke
1786 Ole Larsen
17 Lenke
1786 Ane Olsdtr
17 Lenke
1786 Ane Pernilla

17 Lenke
1786 Elisabeth Johannesdtr
17 Lenke
1786 Maren Hansdtr
17 Lenke
1786 Margrete Larsdtr
17 Lenke
1787 Christian Biörnstrup föd paa Röraas 17 Lenke
1787 Martinus Moursund
16 Lenke
1787 Alexander Sörensen
16 Lenke
1787 Niels ??sen
18 Lenke
1787 Adrian Hemmingsen
16 Lenke
1787 Andreas Ingvoldsen
17 Lenke
1787 Jonas Pettersen
16 Lenke
1787 Siur ??
16 Lenke
1787 Nils Nielsen
17 Lenke
1787 Barbroe Gabrielsdtr
18 Lenke
1787 Zebulon Haagensen
16 Lenke
1787 Lars Larsen
19 Lenke
1787 Christiana Pedersdtr

Lenke
1787 Cornelius Larsen
17 Lenke
1787 Hans Zebulonsen
16 Lenke
1787 Kiel Olsen
18 Lenke
1787 Jörgen Christensen
16 Lenke
1787 Niels Ericsen
18 Lenke
1787 Peder Svendsen
19 Lenke
1787 Anders Nielsen
16 Lenke
1787 Jens Hinrichsen
20 Lenke
1787 Hinrich Pedersen
18 Lenke
1787 Peder Olsen
16 Lenke
1787 Elen Olsdtr
17 Lenke
1787 Ane Christensdtr
18 Lenke
1787 Elen Pedersdtr
16 Lenke
1787 Elen Andersdtr
17 Lenke
1787 Ingebourg Willumsdtr
19 Lenke
1787 Ane Andersdtr
18 Lenke
1787 Aasille Andersdtr
18 Lenke
1787 Marrit Olsdtr
19 Lenke
1787 Marrit Andersdtr
18 Lenke
1787 Margrete Olsdtr
19 Lenke
1787 Johanna Jensdtr
23 Lenke
1787 Rasmus Nielsen
18 Lenke
1787 Ane Margrete Christiansdtr
17 Lenke
1787 Ingebourg Hermansdtr
17 Lenke
1787 Jacob Johansen
18 Lenke
1788 Charlota Ingebourg Margrete Schielderup
16 Lenke
1788 Kiel Jörgensen
18 Lenke
1788 Hans Mortensen
18 Lenke
1788 Kristen Hansen
17 Lenke
1788 Hans Kiel
17 Lenke
1788 Anders Hansen
17 Lenke
1788 Jörgen Jörgensen
18 Lenke
1788 Lars Bendixen
22 Lenke
1788 Sylfester Larsen
17 Lenke
1788 Frands Ericsen
18 Lenke
1788 Berteus Pedersen
17 Lenke
1788 Abraham Monsen
19 Lenke
1788 Israel Johansen
19 Lenke
1788 Anders Mathisen
16 Lenke
1788 Mathis Andersen
17 Lenke
1788 Ole Eliasen
17 Lenke
1788 Hans Jacobsen
17 Lenke
1788 Morten Jacobsen
17 Lenke
1788 Fridric Zakariasen
17 Lenke
1788 Niels Johansen
19 Lenke
1788 Stephen Larsen
16 Lenke
1788 Kristofer Olsen
18 Lenke
1788 Ingbrikt Larsen
18 Lenke
1788 Niels Thomasen
18 Lenke
1788 Joen Pedersen
16 Lenke
1788 Anders Nielsen??
18 Lenke
1788 Lisbeth Johannesdtr
17 Lenke
1788 Ane Mart. Ericsdtr
17 Lenke
1788 Giertrud Hemmingsdtr
17 Lenke
1788 Helena Tharaldsdtr
18 Lenke
1788 Berrit Arnesdtr
16 Lenke
1788 Dorthe Gudmundsdtr
18 Lenke
1788 Lisbet Maria Haagensdtr
17 Lenke
1788 Dorte Siursdtr
17 Lenke
1788 Elen Kristensdtr
17 Lenke
1788 Olena Pedersdtr
18 Lenke
1788 Berrit Olsdtr
19 Lenke
1788 Dorthe Olsdtr
17 Lenke
1788 Maren Gundersdtr
16 Lenke
1788 Elen Olsdtr
18 Lenke
1789 Jens Kristensen
17 Lenke
1789 Rasmus Hansen
17 Lenke
1789 Bastian Jonsen
18 Lenke
1789 Morten Pedersen
18 Lenke
1789 Cornelius Jacobsen
19 Lenke
1789 Klaus Kristensen
17 Lenke
1789 Kristen Olsen
18 Lenke
1789 Edias Tharaldsen
17 Lenke
1789 Niels Kristofersen
16 Lenke
1789 Joen Larsen
17 Lenke
1789 Niels Hansen
17 Lenke
1789 Ole Knudsen
16 Lenke
1789 Hinrich Larsen
17 Lenke
1789 Zacharias Bastiansen
20 Lenke
1789 Siur Larsen
19 Lenke
1789 Ole Jacobsen
18 Lenke
1789 Thomas Larsen
19 Lenke
1789 Golla Hemmingsdtr
18 Lenke
1789 Karen Hansdtr
17 Lenke
1789 Else Mar: Christensdtr
16 Lenke
1789 Berrit Sörensdtr
17 Lenke
1789 Gunilla Hansdtr
18 Lenke
1789 Abigael Hansdtr
17 Lenke
1789 Ane Andersdtr
17 Lenke
1789 Marta Kristensdtr
16 Lenke
1789 Helena Olsdtr
17 Lenke
1789 Ane Hansdtr
18 Lenke
1789 Berrit Zachariasdtr
16 Lenke
1789 Marta Andersdtr
18 Lenke
1789 Lisbeth Olsdtr
19 Lenke
1789 Marrit Pedersdtr
18 Lenke
1789 Elen Olsdtr
17 Lenke
1789 Aasille Andersdtr
17 Lenke
1789 Ane Amundsdtr
19 Lenke
1789 Ane Olsdtr
17 Lenke
1790 Esajas Johannesen
17 Lenke
1790 Barbroe Richardsdtr
16 Lenke
1790 Maria Mortensdtr
17 Lenke
1790 Marta Adamsdtr
18 Lenke
1790 Maren Larsdtr
18 Lenke
1790 Marta Larsdtr
18 Lenke
1790 Malena Andersdtr
17 Lenke
1790 Lisa Jensdtr
17 Lenke
1790 Marta Jensdtr
16 Lenke
1790 Karen Christensdtr
17 Lenke
1790 Gunill Zachariasdtr
16 Lenke
1790 Johanna Christensdtr
17 Lenke
1790 Hans Knutsen Laxvand 16 Lenke
1790 Peder Nilsen Middagsbugt 17 Lenke
1790 Hinrich Andersen Laxvandet 19 Lenke
1790 Hans Pedersen Kalfjord 20 Lenke
1790 Thomas Pedersen Laxvandet 15 Lenke
1790 Zacharias Christensen??
21 Lenke
1790 Isak Olsen Mielle 20 Lenke
1790 Nils Pedersen Sand 19 Lenke
1790 Anders Thomæsen Laxvandet 17 Lenke
1790 Jon Larsen Korvigen 16 Lenke
1790 Johan Suendsen Finnæs 17 Lenke
1790 Ole Erlandsen ?? 16 Lenke
1790 Jacob Christensen?? Oldervigen 19 Lenke
1790 Hans Hemmingsen Löchvigen 16 Lenke
1790 Peder Jensen Kalfjord 20 Lenke
1790 Nils Andersen Middagsnæss 16 Lenke
1790 Jens Haagensen
22 Lenke
1790 Nils Hansen Tennæss 19 Lenke
1790 Nils Olsen Oldervigen 21 Lenke
1790 Elling Larsen Suartnæss 17 Lenke
1790 Hermand Hermandsen Gaasvær 16 Lenke
1790 Nils Larsen Skudvigen 15 Lenke
1790 Michel Christofersen Laxvandet 16 Lenke
1790 Lars Pedersen Middagsbugten 20 Lenke
1790 Ole Jensen Langnæss 19 Lenke
1790 Anders Moursund
20 Lenke
1790 Jens Johan Petter Schielderup
15 Lenke
1790 Ane Pedersdtr Ramfjord 21 Lenke
1790 Maren Arnesdtr Strömmen 15 Lenke
1790 Marrit Arnesdtr Strömmen 16 Lenke
1790 Siri Nilsdtr Sör Kiosen 19 Lenke
1790 Margrete Nilsdtr Laxvandet 16 Lenke
1790 Maren Jonsdtr Oldervig 17 Lenke
1790 Ane Olsdtr Middagsnæss 19 Lenke
1790 Berrit Andersdtr ??næss 17 Lenke
1790 Ane Meldal Andersdal 18 Lenke
1790 Fridricha Hansdtr Andersdal 19 Lenke
1790 Marta Pedersdtr Thomasjord 15 Lenke
1790 Stina Olsdtr Sletta 19 Lenke
1790 Ane Gabrielsdtr Löchvigen 16 Lenke
1790 Anders Pedersen Oursfjord 17 Lenke
1791 Anders Larsen Stakvolden 17 Lenke
1791 Nils Hansen Skarsfjorden 16 Lenke
1791 Sören Hansen Selnæss 16 Lenke
1791 Johan Larsen Tönsnæss 17 Lenke
1791 Hans Andersen Holmeslett 16 Lenke
1791 Nils Jansen Selnæss 16 Lenke
1791 Ole Nilsen Rösnæss 20 Lenke
1791 Peder Olsen Sör Kiosen 17 Lenke
1791 Sören Hermandsen Gaasvæhr 16 Lenke
1791 Lars Jonsen Oldervigen 18 Lenke
1791 Anders Christofersen Balsnæss 19 Lenke
1791 Eric Christofersen Laxvandet 17 Lenke
1791 Gunder Jonsen Korvigen 16 Lenke
1791 Hans Jacobsen Grøtfjord 17 Lenke
1791 Sören Jacobsen Wengsöe 15 Lenke
1791 Lars Christensen Elven 18 Lenke
1791 Christofer Hansen Andersdal 16 Lenke
1791 Claus Hansen Nordfiord 19 Lenke
1791 Elias Larsen Skutvigen 16 Lenke
1791 Jon Nilsen Nordbye 16 Lenke
1791 Nils Mathisen Bensjord 21 Lenke
1791 Christen Hemingsen Tisnæss 18 Lenke
1791 Ole Larsen Korvigen 19 Lenke
1791 Ole Christensen Kirkevigen 17 Lenke
1791 Marte Malena Jensdtr
17 Lenke
1791 Lisbet Jeremiasdtr Jevigen 17 Lenke
1791 Johana Hansdtr Jevigen 16 Lenke
1791 Daaret Johannesdtr Hugöeboten?? 17 Lenke
1791 Kirsten Ericsdtr Balsnæss 20 Lenke
1791 Marrit Isachsdtr Thomasjord 15 Lenke
1791 Anna Maria Larsdtr Suartnæss 18 Lenke
1791 Else Margrete Hemmingsdtr Thomasjord 18 Lenke
1791 Ane Kristina Hansdtr Svartnæss 20 Lenke
1791 Ingborg Nilsdtr Nordfiord 15 Lenke
1791 Karen Olsdtr Nordkios 16 Lenke
1791 Kirsten Amundsdtr Nordkios 17 Lenke
1791 Maria Johannesdtr Nordkios 16 Lenke
1791 Kirsten Andersdtr Hæstenæss 17 Lenke
1791 Ingborg Pedersdtr Seljenæss 18 Lenke
1791 Cornelius Zachariasen Buevig 19 Lenke
1791 Alite Hansdtr Mielle 16 Lenke
1791 Ana Maria Ingebriktsdtr Sandvæhr 18 Lenke
1791 Alit Madsdtr Nordfiord 16 Lenke
1791 Johanna Haagensdtr Skarsfiord 16 Lenke
1791 Kirsten Larsdtr Skutvigen 15 Lenke
1791 Catrina Ericsdtr Sand 18 Lenke
1792 Hans Hansen Tromvigen 16 Lenke
1792 Anders Susamel Bensjord 17 Lenke
1792 Hans Hemingsen
22 Lenke
1792 Søren Christensen Findland 17 Lenke
1792 Simon Olsen Brokskar 15 Lenke
1792 Fridrich Pedersen Mielle 16 Lenke
1792 Hans Nilsen Rösnæss 16 Lenke
1792 Berteus Ingvoldsen Hugöe 15 Lenke
1792 Anders Larsen Tennæss 16 Lenke
1792 Christofer Christofersen Mortenhals 18 Lenke
1792 Mathis Mathisen SörKios 18 Lenke
1792 Hinrich Olsen Tönsnæss 16 Lenke
1792 Christen Hansen Oldervig 17 Lenke
1792 Hinricha Mortensdtr Langnæss 16 Lenke
1792 Margrete Taraldsdtr Tisnæss 15 Lenke
1792 Karen Pedersdtr Aasen 16 Lenke
1792 Grete Hansdtr Langnæss 15 Lenke
1792 Ane Jonsdtr Sælgenæss 17 Lenke
1792 Giertrud Andersdtr Rösnæss 18 Lenke
1792 Karen Ericsdtr Nordbye 17 Lenke
1792 Christiana Jensdtr Bachebye 15 Lenke
1792 Elisabet Jonsdtr NordKios 18 Lenke
1792 Ane Maria Olsdtr Havnevog 17 Lenke
1792 Berrit Ericsdtr Nordbye 17 Lenke
1792 Marrit Nilsdtr Nordbye 16 Lenke
1792 Gunill Olsdtr Weyholmen 18 Lenke
1792 Marta Jonsdtr Wichernæss 16 Lenke
1793 Henning Hansen Langnæss 18 Lenke
1793 Carl Jörgensen Bachebye 17 Lenke
1793 Morten Svendsen Finnæss 16 Lenke
1793 Johannes Wilkersen Spilderen 17 Lenke
1793 Ole Christofersen Balsnæss 21 Lenke
1793 Jon Thorsen Berg 16 Lenke
1793 Johannes Mortensen Langnæss 16 Lenke
1793 Marta Nilsdtr Rösnæss 16 Lenke
1793 Lars Pedersen Kalfjord 17 Lenke
1793 Nils Larsen Nordfjord 16 Lenke
1793 Hinricha Olsdtr Tronjord 19 Lenke
1793 Esther Stephensdtr
20 Lenke
1793 Christiana Larsdtr Snarbye 19 Lenke
1793 Maren Andersdtr Findland 16 Lenke
1793 Bendix Hertel Berg 17 Lenke
1794 Ole Gabrielsen Findkrogen 16 Lenke
1794 Danjel Johannesen Marchenæss 17 Lenke
1794 Hans Mathisen Marchenæss 16 Lenke
1794 Morten Larsen Tennæss 17 Lenke
1794 Anders Andersen Tennæss 17 Lenke
1794 Rasmus Pedersen Rösnæss 15 Lenke
1794 Petter Albrichtsen Tronjord 16 Lenke
1794 Lars Zachariasen Ramfjord 16 Lenke
1794 Mads Peder Christensen Elven 16 Lenke
1794 Nils Nilsen Ursfjord 17 Lenke
1794 Anders Arnesen Strömsbugten 16 Lenke
1794 Christen Pedersen Tönsaasen 16 Lenke
1794 Ephraim Knutsen Kalsletten 16 Lenke
1794 Hans Anthonisen Aasen 16 Lenke
1794 Ole Madsen Nordfjord 16 Lenke
1794 Jon Jonsen Kalfiord 17 Lenke
1794 Danjel Jonsen Schulfiord 18 Lenke
1794 Jacob Larsen Swarveren 17 Lenke
1794 Jörgen Hansen Oldervig 16 Lenke
1794 Christen Jacobsen Nordfiord 17 Lenke
1794 Conrad Didrich Schielderup
15 Lenke
1794 Ane Andersdtr Berg 16 Lenke
1794 Kirstie Andersdtr Lyefiord 17 Lenke
1794 Kirsten Andersdtr Marchenæss 16 Lenke
1794 Aasill Nilsdtr Ramfjord 16 Lenke
1794 Christiana Larsdtr Echernæss 17 Lenke
1794 Johanna Adamsdtr Wognæss 17 Lenke
1794 Cathrina Bastiansdtr Hugöen 18 Lenke
1794 Ane Andersdtr Ornæss 16 Lenke
1794 Elen Andersdtr Hæstenæss 16 Lenke
1794 Severina Hansdtr Marisletten 16 Lenke
1794 Elen Christinusdtr FindKrogen 16 Lenke
1794 Matilda Mathisdtr Marislette 15 Lenke
1794 Ane Lisbet Carnelisdtr Bachejord 16 Lenke
1794 Elen Olsdtr Grötnæss 17 Lenke
1794 Marrit Erlandsdtr Strömen 16 Lenke
1794 Christiana Christinusdtr Tisnæss 16 Lenke
1794 Martina Johannesdtr Berg 17 Lenke
1794 Ingebourg Hansdtr Andersdal 17 Lenke
1794 Berrit Pedersdtr Selgnæss 18 Lenke
1794 Martha Andersdtr Korvig 17 Lenke
1794 Malena Christiansdtr Seetnæss?? 17 Lenke
1794 Giertrud Larsdtr Tönsnæss 18 Lenke
1794 Berrit Maria Hemmingsdtr Kalslette 16 Lenke
1794 Inger Nilsdtr Grötnæss 17 Lenke
1794 Mette Maria Jonsdtr Mielle 17 Lenke
1794 Adelus Sörensdtr Langnæss 18 Lenke
1794 Elen Margrete Svendsdtr Finnæss 16 Lenke
1794 Elen Olsdtr Mielle 18 Lenke
1794 Johanna Andersdtr Gammelgaard 16 Lenke
1794 Maren Olsdtr Bachebye 16 Lenke
1794 Elen Johannesdtr Brochskar 17 Lenke
1794 Marta Eliasdtr Nordbye 16 Lenke
1794 Hedevig Christofersdtr Wængsvigen 17 Lenke
1795 Andreas Moursund Bensjord 16 Lenke
1795 Hans Hinrich
Berg 17 Lenke
1795 Hans Siursen Mosvigen 16 Lenke
1795 Peder Jensen Schulgam 16 Lenke
1795 Christen Pedersen Schulgam 15 Lenke
1795 Christofer Johannesen Finnæss 16 Lenke
1795 Kiol Olsen Havnevog 17 Lenke
1795 Stefan Hansen Mielle 16 Lenke
1795 Simon Ingebrigtsen Mielle 18 Lenke
1795 Søren Pedersen Sand 18 Lenke
1795 Hans Andreas Olsen Grötfiord 16 Lenke
1795 Martinus Larsen Brochskar 16 Lenke
1795 Hans Jonsen Furöen 16 Lenke
1795 Peder Olsen Havnæss 18 Lenke
1795 Anders Olsen NordKios 17 Lenke
1795 Hinrich Johannesen NordKios 16 Lenke
1795 Anthoni Thomæsen
17 Lenke
1795 Peder Amundsen NordKios 17 Lenke
1795 Nils Thomæsen Thomasjord 16 Lenke
1795 Peder Pedersen NordKios 17 Lenke
1795 Frands Hansen LarsEng 16 Lenke
1795 Gunder Gundersen Wogen 16 Lenke
1795 Simon Christiansen Musvær 16 Lenke
1795 Ephraim Martinesen Reenen 17 Lenke
1795 Claus Hansen
17 Lenke
1795 Lars Olsen Mielle 18 Lenke
1795 Martinus Christensen Sand 17 Lenke
1795 Haagen Knutsen Kalsletten 17 Lenke
1795 Willum Andersen Berg 17 Lenke
1795 Peder Andersen Findland 16 Lenke
1795 Andreas Olsen Troms by 17 Lenke
1795 Peder Carlsen Selnæss 16 Lenke
1795 Elen Hansdtr Marisletten 16 Lenke
1795 Ane Maria Simonsdtr NordKios 17 Lenke
1795 Ingebourg Anthonidtr Aasen 16 Lenke
1795 Berrit Johannesdtr Balsnæss 17 Lenke
1795 Petrica Hansdtr Rottenbye 17 Lenke
1795 Hella Larsdtr Kalfjord 18 Lenke
1795 Nilla Olsdtr Sand 16 Lenke
1795 Marta Svensdtr?? Spilderen 18 Lenke
1795 Janniken Hansdtr Bachebye 17 Lenke
1795 Ane Grete Johannesdtr Stornæss 17 Lenke
1795 Mette Margrete Pedersdtr
17 Lenke
1795 Margrete Mortensdtr Ramfjord 17 Lenke
1795 Lovise Petrine Pedersdtr Tromsby 16 Lenke
1795 Nille Hansdtr Langnæss 15 Lenke
1795 Conrad Diedrich Schielderup
13 Lenke
1796 Nils Petter Johannesen Tromsöe 16 Lenke
1796 M?? Johannesen ??næss 17 Lenke
1796 Eric Hansen Tennæss 16 Lenke
1796 Ole Isaksen Sandören 16 Lenke
1796 Jacob Kristiansen ??næss 17 Lenke
1796 Hans Larsen Tönsnæss 16 Lenke
1796 Kristian Pedersen Oursfjord 19 Lenke
1796 Lars Nilsen Nordbye 18 Lenke
1796 Ole Erichsen Engnæss 16 Lenke
1796 Johannes Olsen Melvig 17 Lenke
1796 Paul Jonsen Stornæss 19 Lenke
1796 Lars Andersen ?? 19 Lenke
1796 Jon Pedersen Hamnæss 17 Lenke
1796 Peder Hinrich Olsen Hamnæss 16 Lenke
1796 Lars Jonsen Laxvandet 19 Lenke
1796 Hinric Nilsen NordKios 15 Lenke
1796 Jacob Nilsen Ramfjord 16 Lenke
1796 Nils Josephsen Thomasjord 16 Lenke
1796 Hinrich Thomæsen Thomasjord 17 Lenke
1796 Andreas Gabrielsen Oldervig 18 Lenke
1796 Nils Karnolisen Strömen 17 Lenke
1796 Mathis Hansen Bensjord 16 Lenke
1796 Johannes Olsen Tromsöe 16 Lenke
1796 Ole Andersen Buevigen 16 Lenke
1796 Martinus Kristensen Oldervig 19 Lenke
1796 Hermand Larsen Buevigen 16 Lenke
1796 Lars Olsen Strömen 18 Lenke
1796 Hans Larsen Sandören 16 Lenke
1796 Nils Nilsen Laxvandet 17 Lenke
1796 Hans Nilsen Oldervigen 16 Lenke
1796 Jens Andersen Kalsletten 17 Lenke
1796 Jacob Larsen Vognæss 18 Lenke
1796 Isach Jensen Langnæss 16 Lenke
1796 Margrete Andersdtr Findland 17 Lenke
1796 Ane Sophie Johannisdtr Sandbugt 16 Lenke
1796 Ane Hansdtr Sandören 15 Lenke
1796 Ane Petrica Paulsdtr Korvig 16 Lenke
1796 Karen Larsdtr Schutvigen 16 Lenke
1796 Elen Johana Andersdtr Tisnæss 15?? Lenke
1796 Berrit Jacobsdtr Kalsletten 15 Lenke
1796 Susanna Larsdtr Tennæss 15 Lenke
1796 Berrit Jonsdtr Schulfjord 16 Lenke
1796 Maren Olsdtr Lyefjord 17 Lenke
1796 Ingborg Anna Pedersdtr Sand 16 Lenke
1796 Alet Mortensdtr Sand 16 Lenke
1796 Olava Ingbrigtsdtr Sand 16 Lenke
1796 Berrit Marta Nilsdtr Hamnæss 16 Lenke
1796 Elen Nilsdtr Middagsbugt 17 Lenke
1796 Elen Margrete Andersdtr Loddebugt 17 Lenke
1796 Aasille Olsdtr NordKios 18 Lenke
1796 Berrit Kristofersdtr Laxvandet 17 Lenke
1796 Marta Zachariasdtr Ramfjord 15 Lenke
1796 Tabitta Olsdtr Strömen 17 Lenke
1796 Pernilla ??dtr Tennæss 18 Lenke
1796 Marta Hinrichsdtr Sommersæde 16 Lenke