Register for kirkebøker

Har begynt å lage register for handlingene i kirkebøkene for Tromsø. Dette tar tid, men de blir lagt ut her etter som de er klare:

Døpte i Tromsø 1753-1778, - se Salsten
Konfirmerte i Tromsø 1753-1778
Vielser i Tromsø 1753-1778 (1799+1800)
Begravelser i Tromsø 1753-1778, - se Salsten

Døpte i Tromsø 1779-1796, - se Salsten
Konfirmerte i Tromsø 1779-1796
Vielser i Tromsø 1779-1796
Begravelser i Tromsø 1779-1796, - se Salsten

Døpte i Tromsø 1796-1806, - se Salsten
Konfirmerte i Tromsø 1798-1800
Trolovede i Tromsø 1795-1800
Vielser i Tromsø 1796-1806
Begravelser i Tromsø 1776-1807, - se Salsten

Døpte i Tromsø 1806-1816, - se Salsten
Døpte i Tromsø 1817-1821, - se Spaberg
Konfirmerte i Tromsø 1806-1820
Vielser i Tromsø 1806-1821
Begravelser i Tromsø 1806-1821

Døpte i Tromsø 1821-1828
Konfirmerte i Tromsø 1821-1828
Vielser i Tromsø 1821-1828, - Kommer
Begravelser i Tromsø 1821-1828, - se Kittelsen

Døpte i Tromsø 1829-1837
Konfirmerte i Tromsø 1829-1837
Vielser i Tromsø 1829-1837, - Kommer
Begravelser i Tromsø 1828-1837

Døpte i Tromsø 1837-1845, - se Salsten
Konfirmerte i Tromsø 1838-1847
Vielser i Tromsø 1837-1847
Begravelser i Tromsø 1837-1847

Døpte i Tromsø 1848-1855, - kommer
Konfirmerte i Tromsø 1848-1855
Vielser i Tromsø 1848-1855 - kommer
Begravelser i Tromsø 1848-1855

Jeg er ingen kløpper i tolking av gammel skrift, men jeg har forsøkt etter beste evne. Det finnes helt sikkert feil, så bruk bare dette registret som en henvisning til de aktuelle kirkeboksidene.

Jeg har prøvd å gjengi teksten så nøyaktig som mulig, bortsett fra etternavn. Der har jeg normalisert mannsnavn til -sen og kvinnenavn til -dtr.

Tegnforklaring:
?? - Skriften uleselig. Også brukt bakom ord jeg har vært i tvil om tolkningen av.
*  - Teksten er konstruert fra annen del av innførselen.
!! - Dette er en feilaktig opplysning.
%% - Teksten mellom tegnene er overstøket i kirkeboka (eks: %Hansen%)
@   - Teksten kan tolkes på ulike måter (eks: vardal@værdal)