Register for Justisprotokoll HELGØY 1707 - 1760

Gårdsnavn

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V-W  Y  Ø 

Gårdsnavn
Navn
Årstall
Folio
Ytter HamerAbel Joensen174996
Ytter HammerMikkel Olsen1754216
Ytter HamreGabriel Sørensen1716210
Ytter HamreHans Christensen1749100
Ytter HamreJoen Olsen1716209
Ytter LaxenesNiels Endresen174525
Ytter LaxnesNiels Endresen174646
Ytter LaxnesNiels Endresen174753
Ytter LaxnesNiels Endresen174878
YtterhamreJosep Larsen qvæn1742374

Gårdsnavn

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V-W  Y  Ø 

Fornavn

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V-W Ø 

Etternavn

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V-W  Z  Æ  Ø