Register for Justisprotokoll Helgøy 1707 - 1760

Fornavn

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V-W  Ø

Navn
Gårdsnavn
Årstall
Folio
Frands HansenTisnes1727539
Frands HansenTisnes173041
Frands HansenTisnes173274
Frandtz HansenTisnes1716210
Frederich Michelsen1728606
Frederich MichelsenCarlsøen17291a
Frederich MichelsenVandstuen1737247
Frederich MichelsenVandstuen1740331
Frederich Michelsen Hegelund1736210
Frederich Michelsen HeggelundSchaanien173274
Frederik174637
Friderich ChlesBergen172917
Friderich EhlersBergen174516
Friderich FosvinkelBergen1753192
Friderich FoswinkellBergen1751131
Friderich Heggelund174757
Friderik HegelundWandstuen174634
Friderik KiilBensjorden1754221

Fornavn

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V-W  Ø


Etteravn

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  Z  Ø

Gårdsnavn

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V-W  Y  Ø