Register for Justisprotokoll HELGØY 1707 - 1760

Etternavn

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V-W  Z  Æ  Ø

Navn
Gårdsnavn
Årstall
Folio
Thomæson1756259
Thomæson1757275
Thomæson1758296
Thomæsøn17459
Thomæsøn174524
Thomæsøn174634
Thomæsøn174644
Thomæsøn174753
Thomæsøn174995
Thomæsøn1750105
Thomæsøn1751128
Thomæsøn1752149
Thomæsøn1754215
Thomæsøn1755230
Thomæsøn1759320
Thomæsøn1760352
Thomasen PederDaafiorden1750109
Thomasen StephenRensvold174760
Thomasøn174761
Thomesen Niels1759325
Thomesen Wilhelm1744447
Thomesen Willem Mouritz1743418
Thomessøn Wilhelm17450
Thommesen Niels1721348
Thommesen NielsDaafiorden1715175
Thommesen NielsSøer Grundfiord1715187
Thommesen OlleTønsvigen1712120
Thommesen PeerSørleenangen1739279
Thommesen PeerSørleenanger1737249
Thommesen find AndersUlsfiorden1726523
Thommisdatter DorteHegøe1723406
Thygesen NielsSiaavigen173030
Thømæsøn1753187
Toersdatter BeritKalsletten1752153
Toersdatter Randj1752154
Toersdatter? KarnSandnes1752153
Tomesen PeerBotten173283
Tomesen find NielsKallefiord173039
Tommesen PederScaanien173274
Tommesen PederSøer Leenanger173274
Tommesen Peer170815b
Tommesen PeerSchaaningen1724464
Tommesen Stephen171078
Tommesen StephenReinsvold17293
Torbensen Gunder1712120
Torbensen Gunder1723406
Torbensen MortenLøngen1759332
Torbensen OleLøngen1759332
Toresen JoenØrset i Klæboe1752153
Toresen Snedker JonTrundhiem1752153
Torkelsen BastianHuchøen1757276
Torlefsdatter Ingeborre1722385
Torlefsdatter TyvigTisnes17075a
Torlefsen Erich1723408
Torlefsen ErichSkiulgammen1717226
Torlefsen ErichSkuldgammen1721342
Torlefsen ErichSkuldgammen1724463
Torlefsen ErichSkulgammen1715183
Torlefsen ErichSkulgammen1716209
Torlefsen ErichSkulgammen1718253
Torlefsen ErichSkulgammen1719281
Torlefsen ErichSkulgammen1720293
Torlefsen ErichSkulgammen1721340
Torlefsen ErichSkulgammen1728602
Torlefsen ErichSkyldgammen1715194
Torlefsen OlleNoer Mielle1721308
Torlefsen OlleNoerMelle1721313
Torlevsen ErichSkulgammen1722382
Tornberg JohanEnoteckis1722387
Tornberg JohanSverige1721344
Torsen OleRanlie1752153
Torstensdatter MarriteSøerleenanger173278
Torstensen TostenSnarbye173276
Tostensen ChristenSkar1756260
Tostensen Hans174512
Tostensen HansSkougsfiorden174996
Tostensen Jon171194
TostesenSøer Corvigen173159
Tostesen HansSelnes170814a
Tostesen HansSelnes171194
Tostesen HansSelnes1714165
Tostesen HansSelnes1715175
Tostesen JoenDybvigen172910
Tostesen JoenGivigen173038
Tostesen JoenGivigen173158
Tostesen JoenGiviken1717233
Tostesen JoenGiøvigen1725493
Tostesen Niels1721350
Tostesen NielsSchatøre1743420
Tostesen NielsTromsen1742371
Tulesius NielsTromsøe1721315
Tygersen Morten17075a
Tygesen NielsSiaavigen17299
Tygesen NielsSiaavigen172917
Tønder1751129
Tønder1751134
Tønder Anders1728602
Tønder Andreas171194
Tønder Andreas171196
Tønder Andreas1712115
Tønder Andreas1713133
Tønder Andreas1713147
Tønder Andreas1714161
Tønder Andreas1715170
Tønder Andreas1716209
Tønder Andreas1716215
Tønder Andreas1717226
Tønder Andreas1718253
Tønder Andreas1719281
Tønder Andreas1720293
Tønder Andreas1721308
Tønder Andreas1721313
Tønder Andreas1721340
Tønder Andreas1722365
Tønder Andreas1722382
Tønder Andreas1723403
Tønder Andreas1723411
Tønder Andreas1723421
Tønder Andreas1724463
Tønder Andreas1725491
Tønder Andreas1727538
Tønder Andreas17291
Tønder Andreas172917
Tønder Andreas173030
Tønder Andreas173158
Tønder Andreas173273
Tønder Andreas1733104
Tønder Andreas1735185
Tønder Andreas1736203
Tønder Andreas1737244
Tønder Andreas1738260
Tønder Andreas1739279
Tønder Andreas1740328
Tønder Daniel1754216
Tønder Daniel1759322
Tønder Daniel Pheissius1751134
Tønder Peder174515
Tønder Peder1751135
Tønder Peder1753188
Tønder Peder1757276
Tønder Peder1759322
Tønder Sophia Amalia1751135
Tønders Hedevig Elisabeth1751134

Etternavn

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V-W  Z  Æ  Ø 

Fornavn

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V-W  Ø

Gårdsnavn

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V-W  Y  Ø