Register for Justisprotokoll HELGØY 1707 - 1760

Etternavn

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V-W  Z  Æ  Ø

Navn
Gårdsnavn
Årstall
Folio
Madthisen Jørgen170934a
Madthisen JørgenSøer Ejde170929b
Madthisen JørgenSøer Ejde1712121
Madthisen JørgenSøerEide1733104
Madtisen JørgenSøer Eide1736209
Madtisen JørgenSøer Ejde170933b
Madtisen JørgenSøerEide1725500
Madtisen JørgenSøerEide1735185
Madtisen JørgenSøerEide1737244
Madtisen JørgenSøerejde1738260
Madtisen JørgenSørejde1739279
Madtzdatter Johane171081
Madtzen JoestBergen17075a
Mak OleDaafiorden1760366
Mathiæsen JørgenSør Eide1727551
Mathisdatter CathrinaNoerleenanger1718256
Matisen JørgenSøerEide1742376
Matzen qven HendrichLyngen1728613
Mechelborg Olle170819b
Mechelborg Olle1713133
Mechelborg Olle1713137
Mechelborg Olle1714166
Mechelborg Olle1717227
Mechelborg Olle1724470
Mejer1758297
Mejer JohanBergen1727550
Mejer Johan Arndt1751135
Mejer Johan ArndtTromsøen1756260
Mejer Johan Arnt1759322
Mejer ProvstindeTromsen1759329
Mejer Jørgensen Johan170934a
Melkersdatter Ingebore1758301
Melkersen MikkelToersvog1760353
Michelsdatter KirstenKallefiorden1736214
Michelsdatter Øllegaar1725492
Michelsdatter Øllegaard1718253
Michelsdatter Øllegaard1718268
Michelsen BrynneldSkovsfiord1742379
Michelsen BrynnildSkarsfiorden1742379
Michelsen Elias173162
Michelsen EliasFagerfiord1744448
Michelsen Frederich1728606
Michelsen FrederichCarlsøen17291a
Michelsen FrederichVandstuen1737247
Michelsen FrederichVandstuen1740331
Michelsen Lars17076b
Michelsen Michel1743426
Michelsen Niels1743427
Michelsen OlleVandstuen1723409
Michelsen Hegelund FredErich1736210
Michelsen Heggelund FrederichSchaanien173274
Michelsen Skiødskaffer Olle1740334
Mikelsen HendrikLøngen1752151
Mikkelsdatter Ingeborre1756262
Mikkelsen ArneToersvog174996
Mikkelsen Bastian1760355
Mikkelsen BastianQvalsausen1760370
Mikkelsen BastianQvalsousen1759329
Mikkelsen EliasFagerfiord174525
Mikkelsen EliasFagerfiorden1751128
Mikkelsen EliasHelgøen1749100
Mikkelsen EliasHeløen1750106
Mikkelsen EliasHeløen1751128
Mikkelsen EliasHeløen1752149
Mikkelsen EsaiasLøngen1755245
Mikkelsen EsaiasLøngen1756259
Mikkelsen EsaiasLøngen1757275
Mikkelsen Hendrik1754217
Mikkelsen HendrikLøngen1753193
Mikkelsen HendrikPollen i Løngen1755237
Mikkelsen MielsHatten1749100
Mikkelsen Mikkel174639
Mikkelsen MortenKammen1758305
Mikkelsen MortenKammen1759320
Mikkelsen Niels1750108
Mikkelsen Niels1757281
Mikkelsen NielsHatten1750105
Mikkelsen NielsHatten1751128
Mikkelsen NielsHatten1755240
Mikkelsen NielsHatten i Løngen1753192
Mikkelsen NielsLøngen1752149
Mikkelsen NielsLøngen1757275
Mikkelsen Pelleg Hendrik1755240
Mogensdatter Birte170930b
Mogensdatter GierdrudCoppenes173282
Mogensdatter KirstenLangenes1759329
Mogensdatter Lisbet1715196
Mogensdatter LisbetBurresund1716210
Mogensen AndersRødgammen1714166
Mogensen Hans1715184
Mogensen Ole1755245
Mogensen OleBratrein174525
Mogensen OlleBratrein1738265
Mogensen SørenAndsnes1759327
Molde174998
Molde1751130
MoldeCarlsøen1752154
Molde Hans174517
Molde Hans174520
Molde Hans174636
Molde Hans174637
Molde HansReinsvold1750106
Monsdatter Lisbet1715196
Mortensen ChristenHegøe1723406
Mortensen ErikEnrotekes i Sverrig174518
Mortensen HansHelgøe med Daafiord1737249
Mortensen HansHoldøen1741349
Mortensen LarsHungeren1760358
Mortensen LarsSannes17297
Mortensen MichelSchatøre1736220
Mortensen MichelSøer Leenanger173274
Mortensen MichelSøer Leenanger173275
Mortensen MichelSøer=Lenanger1719281
Mortensen MikkelCammen174996
Mortensen MikkelKamm?174636
Mortensen MikkelKammen174525
Mortensen Morten1760368
Mortensen MortenBachebye1739291
Mortensen OlleLangesund1736220
Mortensen Reier1743423
Mortensen Søren170930a
Mortensen Søren171082
Mortensen SørenHeløen1757277
Mortensen SørenHermandtzfiorden1717227
Mortensen find ReierLyngen1744458
Mortensen find RejerLyngen1742373
Mortensen Hegelund Søren171082
Mortensen Hegelund Søren171194
Mortensen Hegelund Søren1713147
Mortensen Heggelund Christen1726523
Mortensen Heggelund HansSchidenElven1754215
Mortensen Heggelund Søren17076b
Mortensen Heggelund Søren17077a
Mortensen Heggelund Søren170822a
Mortensen Heggelund Søren1713133
Mortensen Heggelund Søren1713137
Mortensen Heggelund Søren1715170
Mortensen Heggelund Søren1715185
Mortensen Heggelund Søren1721317
Mortensen Heggelund Søren1721325
Mortensen Heggelund SørenNoer grundfiord1714162
Mortensen Heggelund SørenVandstuen1736210
Mortensens enche HansElvevold1712123
Mosesen Ejlert1716216
Mosesen EjlertSøerskar17074b
Mosesen EjlertSøerskar170929b
Mosesen EjlertSøerskar170930b
Mosesen EjlertSøerskar171068
Mosesen EjlertSøerskar171082
Mosesen EjlertSøerskar1713147
Mosesen EjlertSøerskar1714161
Mosesen EjlertSøerskar1715199
Mosesen EjlertSøerskar1716216
Mosesen EjlertSøerskar1717228
Mosesen EjlertSøerskar1721351
Mosesen EjlertSørskar171077
Mosesens Enche EjlertSøerskar1720299
Moursund1757279
Moursund Anders174645
Moursund Anders174754
Moursund Anders174879
Moursund Anders1752153
Moursund Anders1755231
Moursunds Hustru Anders174996

Etternavn

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V-W  Z  Æ  Ø 

Fornavn

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V-W  Ø

Gårdsnavn

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V-W  Y  Ø