Anna Olsen Rydningens forfedre

Dette er hva jeg har funnet ut om min mormors forfedre.

Kildene er en salig blanding av primærkilder, bygdebøker og andre slektsforskeres opplysninger. Det er med andre ord ikke noen fasit, det er mye som ikke er kontrollert mot primærkilder.

Navn forekommer som regel i mange varianter. Der jeg har funnet dåpen, har jeg brukt den skrivemåten jeg har funnet der. Ellers har det gått på gehør. Når årstall angis uten dato, så er det ofte snakk om cirka årstall.

Skulle du finne feil eller ha nye opplysninger, så send meg gjerne en mail: per.inge@gmail.com
Anna Wilhelmsen


1. Anna Karoline Hansine Olsen. Født 29. juni 1890 på gården Rydningen, Fagerfjell i Målselv. Døpt 24. august 1890 i Målselv.

Jeg hadde lenge problemer med å finne Anna i Folketellinga 1900, men jeg fant henne til slutt i Sørreisa. Tvers over Finnfjordvannet ligger gården Reinelven, og der satt i 1900 den 23 år gamle Marie Kristiansen med to småbarn og en 65 år gammel føderådsmann (svigerfaren?). Mannen Meier Pedersen var bortreist til Sundmøre, og mannens bror? var på jernbanebygging ved Narvik. I en vanskelig situasjon har den 10 år gamle Anna kommet dit for å hjelpe til, og hun står i folketellinga registrert som "Tjener Pige" med midlertig oppholdssted.

Jeg vet ikke om Anna var gift med NN Haldorsen, men de fikk datteren Haldis. Hun ble gift med Waldemar Wilhelmsen. Anna og Waldemar bodde på Myreng i Tromsø.

     Barn:  Haldis Helene Haldorsen, født 11 mar 1916.
Judith Alfhild Wilhelmsen, født 22 jun 1919.
Valborg Wilhelmsen.
Aslaug Wilhelmsen, født 14 aug 1923.
Helga Wilhelmsen, født 9 mar 1925.
Erna Wilhelmsen, født 21 des 1928.
Irene Wilhelmsen.
Thor Arnt Wilhelmsen, født 22 apr 1932.

Annas etterslekt finner du her.

Kilder:
Målselv kirkebok 1884-1904, Folketellinga 1900, Muntlige opplysninger fra Judith Nilsen


Anna Karoline Hansine Olsens foreldre:

2. Ole Johan Olsen, født 8. juli 1849 på gården Rydningen, Fagerfjell i Målselv døpt 5. august 1849 i Målselv.

3. Bereth Ingebrigtsdatter. Født 8. desember 1855 på Møllerhaugen, døpt 18. mai 1855 i Målselv. Bodde i 1865 på Øvre Rossvoll.

Ole og Bereth giftet seg 25. juli 1874 i Målselv, og de bosatte seg på Rydningen. I følge folketellinga 1875 ernærte Ole seg som dagarbeider og fisker.
     Barn:  Olotea Leonora Olsdatter, født 27. oktober 1874.
Ole Andreas Olsen, født 28. desember 1877.
Jonette Margrete Olsdatter, født 28. desember 1877.
Anna Karolina Hansine Olsdatter, født 31. januar 1981.Døde 4. august 1882 av skarlagensfeber.
Ingebrigt Jentoft Olsen, født 12. juli 1883K: Hjemmedøbt af ueksamineret gjordemoder Jonetta M. Larssen Rydningen. E: Kors anført i dåpsdatorubrikken. Begravd 19. juli samme år.
Ingebrigt Jentoft Olsen, født 27. juli 1884.
Kristine Marie Olsdatter, født 22. mars 1887.
Anna Karoline Hansine Olsen, født 29. juni 1890.
Olaf Bergton Olsen, født 26. juli 1894.
År 1900 oppgis det at Ole var dagarbeider og fisker, samt at Bereth var sydame. Sønnene Ingebrigt og Olaf bodde hjemme, og de hadde en fosterdatter - Maja Johannesdatter, født 1898.

Jeg kan huske at Haldis Zakariassen fortalte at to av sønnene (Ingebrigt og Olaf?), skulle emigrere til Amerika. De kom aldri dit. Båten de reiste med skal ha sunket, og begge omkom.

Kilder:
Kirkebok for Lenvik 1845-1854, Kirkebok for Målselv 1853-1884, Kirkebok for Målselv 1884-1904
Folketellinga 1865 1  2 , Folketellinga 1875, Folketellinga 1900


Ole Johan Olsens foreldre:

4. Ole Nilsen. Født 1818 - 1820 i Målselv. Ole ble konfirmert 3. november 1839, og hadde da: "God flid, men meget forsømt, ringe Kundskab, gode Sæder".
5. Jonetta Margrete Larsdatter. Født 12 nov 1823 på Øvre Rossvoll i Målselv, døpt 6 jun 1824 i Lenvik. Jonetta ble konfirmert i 1841 og hadde: "Kundsk. temmelig god - Flid og Sæder gode".

Ole og Jonetta giftet seg 10. oktober 1848 i Målselv, og de bosatte seg på Rydningen.
     Barn:  Ole Johan Olsen, født 8. juli 1849.
Lorentine Cæcilie Olsdatter, født 14. desember 1851.Død 13. juni 1855, begravd 16. juni samme år.
John Bertin Olsen, født 18. desember 1853.
Lorentine Cecilie Olsdatter, født 7. mars 1856.Død 19. november 1898.
Andreas Mejer Olsen, født 8. januar 1859.
Sirianna Olsdatter, født 2. juli 1861.
Kristen Martin Olsen, født 14. januar 1865.Død 9. juli 1887.
I 1865 kan vi se at de driver gårdsbruk, med 1 hest, 5 kyr og 6 sauer. De sår 1/2 tønne bygg og 2 1/2 tønne poteter.

Ole døde 30. september 1892. I følge kirkeboka var han født på Sæteren i 1820.
Jonetta må ha avlidd mellom 1883 og 1900.

Kilder:
Lenvik kirkebok 1820-1831, Lenvik kirkebok 1832-1844, Lenvik kirkebok 1845-1854, Målselv kirkebok 1853-1884, Målselv kirkebok 1884-1903, Folketellinga 1865, Folketellinga 1875

Bereth Ingebrigtsdatters foreldre:

6. Ingebrigt Jacobsen. Født 8. februar 1823 på gården Storlien, Dovre. Døpt 16. februar samme år. Konfirmert 16. september 1839. Meldte utflytting til Tromsø den 17. juni 1845. Kom til Rossvoll, hvor han 2. september 1848 giftet seg med Bereth Marie Larssdatter.
     Barn:  Jacob Bernhard Ingebrigtsen, født 31. august 1847.
Sophie Helene Ingebrigtsdatter, født 22. mars 1849.
Lars Severin Ingebrigtsen, født 14. april 1851.
Mellom 1849 og 1951 har de flyttet fra Rossvold, og slått seg ned som rydningsfolk på Møllerhaugen. 8. september 1853 døde Bereth Marie i barselseng, 24 år gammel.

7. Anne Katrine Carstensdatter. Født 29 jun 1817 på gården Sørstrømmen i Sørreisa, døpt 10 aug samme år. Konfirmert 2. oktober 1836. Hun giftet seg i 1847 med Karl Johan Hansen, og de var bosatt som inderster på Rydningen i Målselv.

     Barn:  Hanna Oline Karlsdatter, født 11. februar 1848.
Karl Johan døde 20. april 1849, og Anne Cathrine flyttet mellom 1849 og 1855 til Møllerhaugen.
- - -
Disse to, som begge mistet sine ektefeller i ung alder, må ha funnet trøst hos hverandre. Like før jul i 1855 fikk Anne Cathrine tvillinger, men hun og Ingebrigt giftet seg ikke.
     Barn:  Bereth Ingebrigtsdatter, født 8. desember 1855.
Ingebrigt Martin Ingebrigtsen, født 8. desember 1855.Død 15. juli 1860.
- - -
8. februar 1858 gifter enkemann Ingebrigt Jacobsen Møllerhaug seg med pigen Anne Olsdatter, 35 år fra Våge prestegjeld.
     Barn:  Elive Ingebrigtsdatter, født 15. oktober 1758.
Ole Ingebrigtsen, født 6. juni 1861.
Ingebrikt Ingebrigtsen, født 24. april 1865.
Ingebrigt døde 6. juni år 1900 på Møllerhaugen.
- - -
I 1865 er Anne Cathrine husholderske hos enkemann Andreas Kristiansen på Øvre Rossvoll, og de giftet seg 29. oktober 1866. De har år 1900 føderåd på Øvre Rossvoll, og Andreas driver med skogsdrift og tjærebrenning.

Kilder:
Dovre kirkebok 1842-1862, Lesja kirkebok 1820-1829, Lesja kirkebok 1830-1842, Målselv kirkebok 1834-1853, Målselv kirkebok 1853-1863, Målselv kirkebok 1863-1872, Målselv kirkebok 1884-1903, Tranøy kirkebok 1807-1820, Tranøy kirkebok 1829-1844
Folketellinga 1865 1 2, Folketellinga 1875 1 2, Folketellinga 1900


Ole Nilsens foreldre:

8. Nils Larsen. Født 1786 i Korgen. Kom til Målselv 1788 sammen med foreldrene. De bosatte seg på Rossvoll.
9. Mari Anna Guldbrandsdatter. Født på Brandskognes, døpt 29. mai 1893 i Målselv. I 1801 bodde hun hos sin barnløse? tante på Tennskjær. Konfirmert 1812: Meget ussel av Kundskab, ere svag af Hoved. Waccinered efter Attest af Præst Heiberg".

Nils og Mari Anna giftet seg 24. juli 1815 og de bosatte seg på Rossvoll (Sætra?).
     Barn:  Elisabeth Nilsdatter, født 8. mars 1818 på Rossvoll.
Ole Nilsen, født på Rossvoll.
Johanna Nilsdatter, født 10. oktober 1820 på Rossvoll.
Lars Nilsen, født 30. juni 1823 på Rossvoll.
Marcus Nilsen, født 11. februar 1827 på Rossvoll.
Marcus Nilsen, født 16. oktober 1830 på Rydningen.
Martha Dorthea Nilsdatter, født 20.januar 1835 på Rydningen.
Christen Nilsen, født 5 januar 1838 på Rydningen.
Anne Marie Nilsen, født 9. august 1841 på Rydningen.
Nils og Mari Anna flyttet i 1827 fra Rossvoll til Rydningen på Fagerfjell, som hennes far hadde ryddet.

Kårmann Nils Larsen Rydningen døde 20. april 1865, og ble begravd 25. april samme år.
Mari Anna døde på Rydningen 7. april 1882,og ble begravd 18. april.

Kilder:
Lenvik kirkebok 1784-1820, Lenvik kirkebok 1820-31, Lenvik kirkebok 1832-44, Målselv kirkebok 1851-77, Målselv kirkebok 1878-89
Folketellinga 1801, Folketellinga 1865, Folketellinga 1875
Jul i Bardu og Målselvdalen (1987)

Jonetta Larsdatters foreldre:

10. Lars Jonsen. Født 1785 på gården Store Vinje i Dyrøy. År 1801 finner vi ham som tjenestegutt hos den eldre halvbroren, Erik. I 1811 hadde han tjeneste hos enka etter Simon Haagensen på rydningsplassen Finnsæter i Målselv.

11. Zignild Maria Jonsdatter. Døpt Maria Bebudelsedag 1894 i Lenvik kirke. Ble oppfostret hos Thomas Nilsen på Rossvoll. Konfirmert i Lenvik 1811, og var da: "Maadelig af Kundskab og af et flygtigt Væsen. Aflet uden for ægtestand af John Bentsen og Margrete Hansd. Strømmen."

17. juli 1814 ble "Ungkarl" Lars Johnsen og "Pige" Zignild Johnsdatter, begge fra Rossvoll, gift i Lenvik kirke.
     Barn:  Karen Ovidia Larsdatter, født 1814.
Ane Larsdatter, født 30. april 1816.
Giertrud Larsdatter, født 15. mars 1818.
Lorentze Larsdatter, født 14. mars 1820.
Elen Larsdatter, født 9. november 1821.
Jonetta Margrete Larsdatter, født 12. november 1823
John Peder Larsen, født 9.mai 1825.
Lorentine Larsdatter, født 28. mars 1827.
Birgitte Marie Larsdatter, født 2. juni 1829.
Ole Meier Larsen, født 2. august 1831
Lovise Cecilia Larsdatter, født 7. oktober 1835.
Carolus Larsen, født 20. desember 1838.Død 2. januar 1839.
Ved Karen Ovidias dåp står Lars oppført som inderst, og i de andre barnas dåp står han som jordmand eller gårdbruker. Bostedet varierer hipp som happ mellom Rossvoll, Øvre Rossvoll og Nedre Rossvoll, -så her venter jeg med lengsel og spenning på den kommende gårdshistoria.

Zignild døde 6. juli 1851, og ble begravd 17. august.
Lars døde 1. januar 1853, 74 år gammel. Han ble begravd fra Lenvik kirke den 31 juli samme år.

Kilder:
Lenvik kirkebok 1784-1820, Lenvik kirkebok 1720-31, Lenvik kirkebok 1732-44
Folketellinga 1801 1 2
Opplysninger fra Solveig Eidnes Moursund

Ingebrigt Jacobsens foreldre:

12. Jacob Engebretsen. Født omkring 1793 på gården Barlund, Fron i Gudbrandsdalen.
13. Brigit Joensdatter. Født 12. mars 1794 på (Betave)Lykken, Dovre. Døpt 30. mars 1794.

Jacob kom med familien sin fra Barlund i Fron til gården Storlien på Dovre omkring 1804.

Jacob og Brigit giftet seg 27. oktober 1816, og de bosatte seg på Storlien. Som en kuriositet kan det her nevnes at hans brødre Thor og Hans giftet seg med hennes søstre, Anne og Ragnild.
     Barn:  Mari Jacobsdatter, født 22. desember 1816.
Jon Jacobsen, født 16. desember 1819.
Ingebrigt Jacobsen, født 8. januar 1823.
Jørgen Jacobsen, født 30. mars 1826.
Anne Jacobsdatter, født 13. februar 1835.
Det virker som om det har hendt mye rundt Jacob, og han forekommer ofte i forliksprotokollen. Dette undersøkes nærmere når jeg får tilgang til protokollen.

I 1865 bor de alene på gården, og Jacob var oppført som selveiende gårdbruker og smed. De hadde en hest, 5 storfe og 5 sauer. De sådde 1 tønne bygg og en tønne blandkorn.

Ved folketellinga 1875 er Jacob borte og det har kommet nye folk på gården. Brigit bor som losjerende på gården, og det oppgis at hun understøttes av sine barn.

Kilder:
Dovre kirkebok 1842-1862, Lesja kirkebok 1777-1819, Lesja kirkebok 1820-1829, Lesja kirkebok 1830-1842
Folketellinga 1801 1 2, Folketellinga 1865, Folketellinga 1875
Opplysninger fra Aud Sandbu

Anne Katrine Carstensdatters foreldre:

14. Carsten Severin Olsen. Født på gården Sørstrømmen i Sørreisa, døpt Maria bebudelsesdag (25. mars) samme år. Konfirmert i 1812: "leser godt i Bog, skriver hjelpeligen, har gjort god Fremgang og er en sjelden vakker og velskabt Yngling. 2 Gang i Skole."
15. Katrina Mathiasdatter. Født 1794 på Kjerresnes i Målselv. Døpt 5. søndag etter påske. Konfirmert i Lenvik kirke 1813: "Meget maadelig".

Carsten og Katrina giftet seg den 11. oktober 1815 i Lenvik kirke, og de bosatte seg på Sørstrømmen i Sørreisa.
     Barn:  Ole Anton Carstensen, født 1815.
Anne Katrine Carstensdatter, født 29. juni 1817.
Mathias Carstensen, født 1819.død 1824
Aletta Fredrikka Carstensdatter, født 1821.
Jens Peders Carstensen, født 1823.
Andreas Carstensen, 1824.
Juditta Carstensdatter, født 1827.
Hanne Carstensdatter, født 1829.
Mette Marie Carstensdatter, født 1833.død før 1836
Etter farens død i 1835 brukte Carsten jorda etter ham en stund, men fikk ikke utskrevet byggseddel. Katrina døde 1836.

Som enkemann fikk Carsten to barn med den ugifte tjenestejenta Marit Johnsdatter. I 1843 flytter han fra Sørreisa.

Kilder:
Lenvik kirkebok 1784-1820 1  2  3  Tranøy kirkebok 1773-1806, Tranøy kirkebok 1807-20, Tranøy kirkebok 1820-29, Tranøy kirkebok 1829-44
Folketellinga 1801 1  2
Sørreisa bygdebok - Gård og slekt


Nils Larsens foreldre:

16. Lars Johnsen. Født 1753 på gården Finnbakken i Korgen.
17. Elisabeth Nilsdatter. Født 1759 på gården Jamtlia i Rana.

Lars og Elisabeth giftet seg i juni 1783 i Korgen/Rana. Lars bror, Hans bror, Hans, var gift med hennes søster, Marit. I 1888 kom disse to søskenparene fra Helgeland til Lenvik. Den gang bodde folk langs kysten, og de begynte å rydde Rossvoll som de første bureiserne langs Målselva.
     Barn:  Nils Larsen, født 1786.
Elisabeth Larsdatter, født 1788.
Massi Larsdatter, født 1790.
Johannes Larsen, født 1792.
Lars Larsen, født 1794.
Ole Larsen, født 1797.
Dorthea Larsdatter, født 1799.
Berith Kirstina Larsdatter, født 2002.
De to brødrene trivdes ikke på Øvre Rossvoll, og i 1794 flyttet Hans over til andre siden av Målselva og ryddet gården Leirbekkmoen. Lars og Elisabeth bodde fortsatt på Rossvoll og i 1796 hadde Lars fått satt opp egen kvern på gården. I 1797 har han konstruert og bygd sitt eget sagbruk, og selv om han ikke er vant til sagbruk, så skal det være av en finurlig og bra konstruksjon at han kan forsyne både sin egen gård og andre med trevirke. Å bygge uten å ha søkt tillatelse først var nok ingen god ide. Når han leverer sin søknad høsten 1797, får han avslag på denne. Resultatet ble troligvis at han måtte rive sagen

De bor fortsatt på Rossvoll 1801, men når datteren Berith Kirstina døpes i 1802 har de flyttet til Elveskifte.

Lars døde av sott i Lofoten 1804, og ble begravd i Vågan. Elisabeth har da flyttet tilbake til Rossvoll.
Elisabeth dør i slutten av 1813, og begraves på Kjerresnes den 3. januar 1814.

Kilder:
Lenvik kirkebok 1784-1820
Folketellinga 1801
Jul i Bardu og Målselvdalen (1987), Målselv bygdebok

Mari Anna Guldbrandsdatters foreldre:

18. Guldbrand Olsen. Født 1755 i Åmot.
19. Marit Lassesdatter Skarperud. Født på Skarperud, Tretten, Øyer. Døpt 23. november 1755.

Guldbrand og Marit var begge i sitt første ekteskap, da de i 1793 kom nordover og begynte å rydde Brannskognes i Målselvdalen. Marits far hadde noen år tidligere startet rydningen i Fagerlidalen.
     Barn:  Ole Guldbrandsen, født 1785.
Ingeborg Guldbrandsdatter, født 1789.
Mari Anna Guldbrandsdatter, født 1793.
Johanna Guldbrandsdatter, født 1795.
Marith Guldbrandsdatter, født 1799.
Det fortelles at de mistet dyra sine de første årene. De tålte ikke villgresset som vokste der. For å bedre på økonomien og få råd til nye dyr fortelles det at Guldbrand forsøkte seg på bjørnejakt. Han skjøt to bjørner, men de klarte å drukne seg før han fikk tak i dem. Historien forteller videre at han da ble så motløs at han satte seg på en sten ved fossen, og funderte på om han skulle gjøre slutt på livet. Imens gikk Marit hjemme på gården, og fikk sånn uro i seg at hun gikk ut å lette etter Guldbrand. Hun fant ham, og klarte å trøste og oppmuntre ham.

Det var tydeligvis mye bjørn i området, for det fortelles også at Marit gikk vakt ved grindene om natta minstebarnet på armen og børsa på ryggen.

I 1810 overtok sønnen Ole Brandskognes, mot at foreldrene skulle få kår. Men, kårmannslivet ble nok litt for stusslig for Guldbrand. I 1817 begynte han atter en gang som nyrydningsmann, denne gangen gården Rydningen på Fagerfjell ved Finnfjordvannet. I 1827 overtok datter Mari Anna og svigersønnen denne gården, og Guldbrand og Marit flyttet tilbake til Brandskognes.

Guldbrand døde på Brandskognes i fasten 1828. Marit døde på Brandskognes i mars 1837, begravd 21. april samme år.

Kilder:
Lenvik kirkebok 1784-1820, Lenvik kirkebok 1732-44
Folketellinga 1801
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius), Målselv bygdebok

Lars Jonsens foreldre:

20. Jon Eriksen. Født omkring 1725 på gården Store Vinje i Dyrøy.

Jon giftet seg første gang i 1754 med Emerentse Olsdatter. De overtok gården etter hans far i 1755.
     Barn:  Dorothea Jonsdatter, født 1757.Døde 1760 av kopper.
Gjertrud Jonsdatter, født 1758.
Erik Jonsen, født 1760.
Dorte Kirstine Jonsdatter, født 1762.
Ole Jonsen, født 1764.Døde 1772 av kopper.
Det sto dårlig til med Jon og Emerentse rundt 1770. I 1769 ble de betegnet som gamle og fattige, skjønt de begge bare var i 40-årene. Samme året fikk de understøttelse fra fogd Jørgen Hansen Wang, av det kornet som han hadde fått trondhjemsborger Hans Hoff til å sende nordover. Fogden hadde også lånt ut en del av sitt eget korn i den verste perioden.

Emerentse døde i 1774, og boet var da fallitt. Verdien var på kun 38 riksdaler 2 mark, mens gjelda utgjorde 58 daler. Av dette hadde en kjøpmann i Bergen 39 daler til gode. Det var husdyra som utgjorde den største verdien, og det eneste som hadde tilknytning til fiske var ei jukse med jarstein og litt hårtau. Det er tydelig at Jon rodde fiske med andre, kanskje en av naboene på Vinje.

I tillegg til hest hadde de 4 kyr, 1 kvige, 11 sauer og 6 geiter, med andre ord en forholdsvis brukbar buskap.

Etter at sorenskriveren, lensmannen og vurderingsmennene hadde fått sitt, ble det øvrige overlatt til kreditorene. Mest sannsynlig har Jon kommet til en ordning med dem. Dette antydes også av sorenskriveren, som bl. a. skriver: "…endskjønt Boet ei strekker til gielden, bør hand dog være sin Gield ansvarlig".

21. Karen Larsdatter. Født 1741 på gården Lille Vinje i Dyrøy.

Jon og Karen giftet seg på Dyrøy i 1775, og nå ser det ut som Jon har kommet seg på føttene igjen.
     Barn:  Hemerentse Jonsdatter, født 1776.Død 1785.
Ole Mejer Jonsen, født 1778.
Berith Helena Jonsdatter, født 1778.
Jon Peder Jonsen, født 1782.
Lavina Maria Jonsdatter, født 1782.
Lars Jonsen, født 1785.
Etter å ha sittet i med gården i 40 år, så han seg i 1795 ikke lenger i stand til å drive den lengre. Han ba derfor myndighetene om at sønnen Erik, fra første ekteskap, som alltid hadde vært hjemme hos ham til hjelp, måtte få overta bygselen "…slik at Faderen som hans øvrige uforsørgede Børn efter hans Død kunde have et Tilholdsted". I brevet fra fogden til rentekammeret påpekte han at Jon hadde forbedret og dyrket jorda, og holdt husene i forsvarlig stand. Men staten var mest interessert i å selge eiendommene sine, og anmodningen om bygsel fikk avslag. Erik tilbød seg da å kjøpe gården for 30 riksdaler. I fogdens beskrivelse av den heter det at den har like lite brensel og havn som Lille Vinje. "Dens Forhold var maadelig", men fogden anbefalte en pris på 40-50 daler. Salget gikk i orden i april 1796, og Erik kjøpte gården for 50 riksdaler.

Jon og Karen bodde som kårfolk på Store Vinje fram til Jons død i 1805. Etter Jons død virker det som om Karen har flyttet til sitt hjemsted, Lille Vinje. Karen døde på Lille Vinje i 1813.

Kilder:
Skattemanntallet 1763, Folketellinga 1769, Folketellinga 1801
Opplysninger fra Solveig Eidnes Moursund, Jarle Pedersens slektsregister

Zignild Maria Jonsdatters foreldre:

22. Jon Bentsen. Var i tjeneste på gården Vang, Senja. Ble muligvis også kalt Jon Vallør.
23. Margrethe Maria Hansdatter. Født 1766 på gården Nordstrømmen i Rossfjorden, døpt 20 april samme år.

Dette blir historien om Margrethe, Jon Bentsens liv er ukjent, bortsett fra som far til Zignild. Det sies at Margrethe ble kalt Vakker-Margret, og de første årene i hennes voksenliv må nok kunne sies å ha vært omskiftende.

I 1786 fikk hun utenfor ekteskap datteren Abel Margrethe Hansdatter med Hans Jensen, tjenende på gården Vang. Abel Margrethe døde i 1790 hos sin far i Aglapsvik.

Deretter har hun flyttet ut til Berg på Senja, hvor hun var i tjeneste hos presten. I 1790 fikk hun nok et uekte barn, Zacharias Christophersen. Barnefaren var Christopher Zachariasen fra Ersfjord i Berg. Zacharias ble oppfostret hos Jacob Olsen på Holmen i Lenvik. Ved hans konfirmasjon i 1808 kan vi lese følgende: "Kunnskaper: Læser saavidt brav i Bog, og taalelig i sin Christendoms Kundskab, et sædelig og skikkeligt ungt Menneske. Født i Bergs Præstegield". Faren, Christopher Zachariasen finner vi som gift familiefar i Ersjord år 1801.

Om neste barn, Zignild, finnes det fremdeles i etterslekten en muntlig tradisjon om hennes herkomst. Hennes mor, Margrethe, var bare 18 år når hun, mens hun hadde huspost på Senja, ble gravid. Barnefaren var en sjøkaptein Jon Vallør, som hadde forlist utenfor Senja. Etter å ha besvangret Margrethe skal han ha forsvunnet fra Senja, for å aldri komme tilbake. Som vi skal se, så finnes det små biter av fakta i dette, men det meste er fordreid og er en blanding av hendelser før Zignild ble unnfanget og hennes fars navn.

På foråret 1793 kom Margrethe tilbake til Lenvik, og begynte i tjeneste hos Isach Rasmusen i Rossfjorden. På samme tid var Jon Bentsen i tjeneste på gården Vang. Jon og Margrethe fikk utenfor ekteskap datteren Zignild Maria Jonsdatter, døpt Maria Bebudelsedag (25. mars) 1793. Jon har sannsynligvis lovet henne ekteskap, og også gitt henne 10 riksdaler for å betale leiermålboten til fogd Holmboe. Dette er et av flere tilfeller hvor jeg har sett at fogd Holmboe i ettertid nekter for å ha tatt imot penger som han angivelig skal ha fått. Dette,og hans ord om at samene burde utryddes, står i skarp kontrast til hans ettermæle som menneskevenn.

Ved Zignild Marias dåp er Jon reist fra Lenvik, og omtales som "Forhen. Tienende paa Wang".

Å begå leiermål 3 ganger ble fortsatt på slutten av det syttende århundre sett på som en større forbrytelse. 9. oktober 1794 måtte Margrethe derfor møte for retten og bli tiltalt for dette. Hun vedkjenner seg sine tre barn utenfor ekteskap, og opplyser at Jon Bentsen er avreist til Trondheim. Da fogden ikke har levert presteattest som beviser hennes "synder", utsettes saken til neste ting.

26. mai 1795 kommer saken på nytt opp på tinget. Margrethe møter ikke, men den tidligere etterlyste presteattesten fremlegges. Det besluttes at saken skal få sin dom på den konstituerte sorenskrivers oppholdssted innen 6 uker fra dagens dato.

Etter dette virker det som om saken har blitt feilbehandlet og at formelle feil har medført at det har dratt ut på den endelige dommen.

14. november 1799 faller endelig dom i saken og Margrethe Hansdatter dømmes til:
1. Å betale 12 lodd sølv eller 6 riksdaler i bot.
2. At hun "hensettes i 8te Dage paa Vand og Brød".
3. At hun "bør tiene i 6 Aar for Kost og Klæder paa Fiskeleyet Omgangs Sand i Øst Finmarken".

De mange feil som blir gjort under saksgangen resulterer i at hennes forsvarer, Augustinus Paasche, blir dømt til å betale 10 riksdaler i mulkt til Lenvik Sogns Fattigkasse. Av samme grunn må den forrige fogden, Jens Holmboe, og den forrige sorenskriveren, Auditeur Hammer, betale sakens omkostninger med tilsammen 85 riksdaler 1 mark 10 skilling.

Det ser ikke ut til at punkt 3 i dommen ble iverksatt. Kanskje fordi Margrethe den 26. september 1798 giftet seg med Lars Larsen fra Nordstrømmen. I 1801 kan vi se at de er bosatt på Nordstrømmen, og at hennes mor, Antonette Boisen, bor hos dem.
     Barn:  Berith Larsdatter, født 1799.
Maria Larsdatter, født 1804.
Hans Lostrøm? Larsen, født 1807.
Det virker som om den delen av Nordstrømmen som de bodde på senere har blitt avstykket, og fått gårdsnavnet Tårnelvmoen. Når datteren Berith gifter seg i 1823, oppgis det at hun kommer fra Tårnelvmo.

Margrethe ble enke når Lars Larsen døde den 22. september 1843 på Tårnelvmoen.
24. mars 1848 døde kårkone Margrethe Hansdatter, 82 år gammel på Tårnelvmoen. Hun ble begravet 7. mai samme år.

Kilder:
Lenvik kirkebok 1753-1783, Lenvik kirkebok 1784-20, Lenvik kirkebok 1820-31, Lenvik kirkebok 1832-44, Lenvik kirkebok 1842-44, Lenvik kirkebok 1845-54
Senjen og Tromsø Sorenskriveri Domkopibog No. 2, 1770-1811
Folketellinga 1801
Opplysninger fra Solveig Eidnes Moursund

Jacob Engrebretsens foreldre:

24. Engebret Hansen. Født omkring 1761.
25. Mari Jacobsdatter. Født omkring 1769.

Engebret og Mari var begge i sitt første ekteskap. I 1789 kjøpte Engebret Gården Barlund på Fron av svigermor si for 350 rd og føderåd.

I 1804 solgte Engebret Barlund til Ole Hansen Lien for 999 rd og føderåd til Eldri Hansdatter. Familien flyttet til Dovre, og slo seg ned på gården Storlien.
     Barn:  Marit Engebretsdatter, født 1790.
Eldri Engebretsdatter, født 1891.
Jacob Engebretsen, født 1793.
Hans Engebretsen, født 1795.
Thor Engebretsen, født 1796.
Hans Engebretsen, født 1798.
Anne Engebretsdatter, født 1800.
Amund Engebretsen, født 1801.
Mari Engebretsdatter.
Anne Engebretsdatter, født 25. desember 1807.
Kari Engebretsdatter, født 1. mars 1810.
Føderådsmann og selveier Engebret Hansen dør 31. mars 1833 på Storlien, og begraves 28. april samme år.
16. mars 1856 begraves den 87 år gamle føderådskonen Mari Jacobsdatter fra Storlien.

Kilder:
Dovre kirkebok 1842-62, Lesja kirkebok 1777-1819
Folketellinga 1801, Folketellinga 1865
Opplysninger fra Aud Sandbu

Brigit Joensdatters foreldre:

26. Joen Jørgensen. Født omkring 1767.
27. Anne Siversdatter. Født ca 1768 på gården Langdalen, Dovre.

10. mai 1792 ble Ungkarl Joen Jørgensen Betave Lykken og Pige Anne Siversdatter Langdalen gift. Forlovere var Hans Hansen, Akerjordet og Lars Poulsen, Lille Sæter.

Joen og Anne bodde på Betavelykken, som etter det jeg kan se ligger under gården Haugen på Dovre.
     Barn:  Jørgen Joensen, født 1792.
Brigit Joensdatter, født 12. mars 1794.
Ragnild Joensdatter, født 1796.
Kari Joensdatter, født 1798.
Anne Joensdatter, født 1800.
En Anne Siversdatter (kone) begraves fra Betavelykken 21. oktober 1804, men aldersangivelsen er 49 år. Det er sannsynligvis snakk om en feilskrivelse.
Føderådsmann John Jørgensen fra Bethaveløkken dør 11. april 1853 av "alderdomssvaghed" 86 år gammel. Han begraves 29. mai 1853.

Kilder:
Kirkebok Lesja 1777-1819, Kirkebok Dovre 1842-62
Folketellinga 1801

Carsten Severin Olsens foreldre:

28. Ole Karstensen. Født 1765 på Sørstrømmen i Sørreisa. Døpt 7. april 1765.
29. Grethe Marie Johnsdatter. Født 1763 i Djupvik på Dyrøy.

Ole overtok bygselen på Sørstrømmenn fra sin far i 1886. Ole og Grethe Marie giftet seg 16. oktober 1788, og de bosatte seg på Sørstrømmen.
     Barn:  Ane Catrine Olsdatter.
Carsten Severin Olsen, født 1794.
Johan Peder Olsen, født 1794.
Kirsten Olsdatter, født 1797.
Juditte Marie Olsdatter.
John Peder Olsen, født 1799.
Det fortelles om Ole at han var en ivrig bjørnejeger, og at han var kjent for å ha kjempekrefter.

Jeg kjenner ikke til nårtid Grethe Marie døde, men Ole var enkemann når han i 1835 ramlet av båten og druknet.

Kilder:
Kirkebok Sørreisa 1757-73 
Folketellinga 17691  2, Folketellinga 1801
Sørreisa bygdebok - Gård og slekt, Jarle Pedersens slektsregister

Katrina Mathiasdatters foreldre:

30. Mathias Mathiasen. Født omkring 1754 i Sverige. Han ble første gang gift med Katrine Pedersdatter 7. januar 1777. De var bosatt på Kjerresnes.
     Barn:  Sophia Mathiasdatter, født 1779.
Peter Mathias Mathiasen, født 1780.
Siri Mathiasdatter, født 1782.
Sophie Mathiasdatter, født 1784.
Dorothea Birgitta Mathiasdatter, født 1785.
Ole Mathiasen, født 1787.
Katrine døde 1788, og Mathias ble enkemann.
- - -
31. Anne Fredrikka Hansdatter. Født på gården Nordstrømmen i Rossfjord, døpt 6. mars 1768. Konfirmert i Lenvik 1787 med: "Good kundskab".

Mathias og Anne Fredrikka giftet seg den 10 august 1890, og de ble fortsatt boende på Kjerresnes.
     Barn:  Anne Mathiasdatter, født 1791.
Hans Cristian Mathiasen, født 20 juli 1793.Død 1793
Cathrine Mathiasdatter, født 1794.
Hans Christian Mathiasen, født 1796.
Margrethe Marie Mathiasdatter, født 5. april 1799.
Mathias Mathiasen, født 10. mai 1801.
Martha Mathiasdatter, født 21. oktober 1804.
Andreas Mathiasen, født 27. april 1806.Død 18. juni 1823
Mathias døde på Kjerresnes den 4. mars 1834, begravd 8. juni 1834.
Anne Fredrikke døde på Kjerresnes den 5. mars 1839. Begravelsesdato 3. september 1841.

Kilder:
Lenvik kirkebok 1753-83, Lenvik kirkebok 1784-1820, Lenvik kirkebok 1832-44
Folketellinga 1769, Folketellinga 1801


Lars Johnsens foreldre:

32. John Hansen. Født 1726 på gården Finnbakken, Korgen. I følge Eidnes Holmen skal han være av Ørjanætta.
33. Kirsten Eriksdatter. Født 1724 på gården Langfjell i Rana.

John var først rydningsmann på Øninglia i Hemnes. Han giftet seg med Kirsten i 1752. Mellom 1752 og 1760 flyttet de til Finnbakken, og Johns foreldre ble kårfolk.

Denne sekta var kjent for sin stridbarhet, og John var en mann som ofte dukket opp i tingsprotokollene. Etter et slagsmål mellom John og en av de andre oppsitterne på Finnbakken, skriver sorenskriveren følgende hjertesukk i protokollen: "følger deres avgangne fedres fodspor udi deres levemaade med uenighet og slagsmaal".

Manuskriptet til Hemnes bygdebok ser ikke bort fra at den senere flyttinga til Målselv skyldtes nabokrangel - til tider med fysiske midler.
     Barn:  Lars Johnsen, født 1753.til Rossvoll
Hans Johnsen, født 1754.til Rossvoll/Leirbekkmoen
Elisabeth Johnsdatter, født 1756.død før 1763
Eric Johnsen, født 1757.død 1785
Bereth Johnsdatter, født 1759.
Ane Johnsdatter, født 1761.til Takholmbukt
Elisabeth Johnsdatter, født 1763.død 16. november 1786
Guri Johnsdatter, født 1764.til Fleskmoen
I 1789 fulgte John og Kirsten sønnenes fotspor og flyttet til Målselv. Der begynte det eldre ekteparet å rydde gården Finnbakken. Som den stridbare person han er, kommer John ganske snart i konflikt med både myndigheter og naboer, og blir en hyppig gjest i tingsprotokollene.

I 1799 overlot de gården til Johan Bernhard Kreutzer, mot at de fikk kår på livstid. Også dette forholdet finner vi flere ganger i protokollene, da de havnet i en lang og bitter strid med Kreutzer.

Kirsten dør på Finnbakken i 1803. Kirkeboka oppgir alderdom som dødsårsak når hun begraves 23. august samme år.

I følge manuskriptet til Hemnes bygdebok kom John tilbake til Finnbakken i Korgen før 1801, og døde der som kårmann i 1806. Ved folketellinga 1801 bor både han og Kirsten i Målselv, og Kirsten dør på Finnbakken i 1803. I følge Målselv bygdebok dør John i Målselv 1812, men jeg kan ikke hans begravelse i kirkeboka. Kan han ha flyttet til Korgen etter Kirstens død?

Kilder:
Lenvik kirkebok 1784-1820
Folketellinga 1801
Hemnes bygdebok (manuskript), Rana bygdebok

Elisabeth Nilsdatters foreldre:

34. Nils Thommasen. Født mellom 1701 og 1707 på Mo i Rana. Han kom til Jamtlia i 1741, når han giftet seg med Dordi Larsdatter, enke etter den forrige brukeren. Dordi døde (kom bort) i 1742.
35. Lisbet Andersdatter. Født omkring 1717 på Jamtlia i Rana.

Nils og Lisbet giftet seg 28. mai 1743,og de ble boende i Jamtlia.
     Barn:  Anders Nilsen, født 1745.
Marit Nilsdatter, født 1748.
Kristen Nilsen, født 1751.
Ole Nilsen, født 1854.
Gjertrud Nilsdatter, født 1756.
Dordi Nilsdatter, født 1756.
Tomas Nilsen.
Elisabeth Nilsdatter, født 1759.
Nils døde på Langfjell i 1794. I folketellinga 1801 finner vi den 84 år gamle enken Lisabeth boende hos sønnen Ole Nilsen i Jamtlia.

Kilder:
Folketellinga 1801
Rana bygdebok
Rolf Kristian Brendås hjemmeside

Guldbrand Olsens foreldre:

36. Ole Guldbrandsen.
37. Marit Hågensdatter.

Her vet jeg ikke mer enn at de var bosatt i Åmot, og at de hadde sønnen Guldbrand Olsen, født 1755.

Kilder:
Målselv bygdebok

Marit Lassesdatter Skarperuds foreldre:

38. Lasse Olsen Hovde. Født 1732 på gården Hovde i Øyer.
39. Ingeborg Jonsdatter Wasrud. Født omkring 1733 på gården Vassrud, Tretten, Øyer.

Lasse og Ingeborg giftet seg på Tretten den 22. mai 1755.
     Barn:  Marit Lassesdatter Skarperud, født 1755.
John Lassesen, født 1757.
Anne Lassesdatter, født 1759.
Kari Lassesdatter, født 1761.
Ambiør Lassesdatter, født 1763.
Ole Lassesen, født 1769.
Lasse og Ingeborg hadde ti barn, men jeg kjenner ikke til navnet på de andre.

For de ikke hadde odel var det begynt å bli trangt i Gudbrandsdalen, og vi kan se på barnedåpene at Lasse og Ingeborg flyttet ganske mye rundt i bygda. I 1755 var de på Skarperud, i 1759 på Hovde og i 1761 på Hjelmstad. Omkring 1770 fikk han tillatelse til å begynne som nyrydningsmann i Fagerlidalen som lå under Prestegarden. De ble så uenighet om Fagerlidalen lå under Prestegarden eller på en allmenning. Det ble en langdryg rettstvist som gikk helt opp til høyesterett, men slutten på visa ble at Lasse, som ulydig husmann, måtte forlate gården.

Lasse, sammen med sønnen Ole, forlot kone og ni barn og dro nordover. I 1789 kom de sammen med Ole Bardonsen til Målselvdalen, hvor Ole begynte å rydde det som skulle bli Olsborg, mens Lasse dro videre oppover elva og begynte å rydde seg gård ved Andselva. Denne gården ble hetende Fagerlidalen etter hjemgården i Gudbrandsdalen.

Målselv bygdebok forteller mye om de strabasene som disse første rydningsmennene i Målselvdalen måtte gjennomgå.

Ingeborg døde få år etter at Lasse reiste nordover, men 5 av døtrene kom nordover. Lasse som da var i sekstiårene dro sørover, og kom tilbake med Ane Larsdatter, som var føderådsenke på Ringebu. De giftet seg i Lenvik kirke den 2. august 1792.

I 1801 ser vi at sønnen Ole har overtatt gården, og at Lasse og Ane "Nyder underholdning af sønnen".

I boka Maalselvdalen skriver Ivar Sæter i 1926 at Ane bare leve i tre år etter at hun kom nordover. Som vi kan se, så stemmer ikke dette med folketellinga 1801. Han forteller videre at hun ble "litt aandsvak", og forvillet seg i skogen på høsten. Hun ble ikke funnet før om vinteren, og da hadde rovdyra gravd opp og spist mesteparten av liket.

Rydningsmand Lasse Olsen Fagerlidal, "Død af Slag", ble begravd i Lenvik 25 mai 1802.

Kilder:
Lenvik kirkebok 1784-1820, Øyer kirkebok 1733-1784
Maalselvdalen (Ivar Sæter, 1923), Målselv bygdebok
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius)

Jon Eriksens foreldre:

40. Erik Olsen. Født omkring 1677-1683 på gården Store Vinje i Dyrøy.
41. NN Jonsdatter.

Erik overtok bruket etter faren, det hadde en skyld på 1 pund 16 mark. Erik var gift med NN Jonsdatter.
     Barn:  Benedikte Eriksdatter, født 1720.
Jon Eriksen, født 1725.
Øllegård Eriksdatter.
Erik døde rund 1745, og kona satt med gården i omkring 10 år før sønnen Jon overtok den.

Kilder:
Skattemanntallet 1763, Folketellinga 1769, Folketellinga 1801
Opplysninger fra Solveig Eidnes Moursund, Jarle Pedersens slektsregister

Karen Larsdatters foreldre:

42. Lars Bertelsen. Født omkring 1707.
43. Marie Jørgensdatter. Født ca 1705.

Det er ikke kjent hvor Lars og Marie kom fra. De var bosatt på Lille Vinje i Dyrøy.
     Barn:  Karen Larsdatter, født 1741.
Bertel Larsen, født 1749.
Marie døde i 1758 på Lille Vinje, og Lars giftet seg for andre gang med Synnøve Jonsdatter i 1761. Lars døde 1787 på Lille Vinje.

Kilder:
Skattemanntallet 1763, Folketellinga 1769
Opplysninger fra Solveig Eidnes Moursund, Jarle Pedersens slektsregister

Margrethe Maria Hansdatter & Anne Fredrikka Hansdatters foreldre:

46. & 62. Hans Hansen. Født ca 1731 i Sverige. Kom til Nordstrømmen i Rossfjord sammen med sine foreldre.
47. & 63. Andrea Antonetta Andreasdatter Boisen. Født i Trondheim i 1825, døpt 19. april 1725. Konfirmert i Domkirken i Trondheim 1743. Hennes far døde samme år, og Andrea Antonetta kom sannsynligvis nordover for å bli tjenestejente hos en av områdets kondisjonerte familier.

Andre søndag i fasten (14. april) 1756 skrev presten følgende fagre ord i kirkeboka: "Domin. Reminisc.: Tieneste udi Lenvig da jeg derhen Reyste med stor lives fare. Comminic. 7. Publice absolveret Hans Hansen fra Strømen for Horeries synd". Hans fikk altså offentlig tilgivelse for å ha fått barn utenfor ekteskap.

5. desember samme år får også Andrea "stå til rette":"Dom. Adv. 2.: Publ absol. Antonette Anders. Bøysen, hvis barnefader var Hans Hans. Strømmen." Hans og Andrea Antonetta ble trolovet i kirken samme dag, og de giftet seg 4. januar 1757. De var bosatt på Nordstrømmen.

     Barn:  Andreas Hansen Boisen, født 1756
Hans Hansen, født 24. november 1757.
Hans Hansen, født 24. februar 1760.
Birgitha Hansdatter, født 1763.
Margrethe Maria Hansdatter, født 1766.
Anne Fredrikka Hansdatter, født 1768.
Hans døde i 1785, Andrea Antonette etter 1801.

Kilder:
Lenvik kirkebok 1753-83, Lenvik kirkebok 1784-1820
Skattemanntall 1763, Folketellinga 1769, Folketellinga 1801
Tore Nygaards webbside

Mari Jacobsdatters foreldre:

50. Jacob Larsen. Fra Ånne.
51. Eldri Hansdatter. Født omkring på Vetl-Tofte, Dovre.
Barn: Mari Jacobsdatter, født omkring 1769.
I 1779 kjøpte Jacob gården Barlund i Fron av Iver Pedersen Heggerud for 575 rd.

I 1785 er Jacob borte, og i 1979 selger Eldrid gården med føderåd til svigersønnen Engebret Hansen.

Eldri lever fortsatt i 1804, når Engebret selger gården.

Kilder:
Folketellinga 1801
Gardar og slekter i Fron, bind I

Anne Siversdatters foreldre:

54. Siver Olsen. Født omkring 1726 på Korshus, Dovre.
55. Brigit Eriksdatter. Født ca 1732 på Killi, Dovre.

Ved Ekstraskatten for Øvre Folldal 1763, finner vi Siver og Brigit som selveiere og brukere av Øvre Langdalen på Dovre.
     Barn:  Ole Siversen, født 1758.
? Siversdatter, navn ukjent.
Anne Siversdatter, født 1768.
I 1801 har Siver og Brigit føderåd hos sønnen Ole på Langdalen.

Siver Olsen begraves fra Langdalen 14. august 1803, og Brigit Eriksdatter 23. juni 1812.

Kilder:
Kirkebok Lesja 1777-1819
Ekstraskatten for Øvre Folldal 1763, Folketellinga 1801
Opplysninger fra Ragnild Simenstad

Ole Karstensens foreldre:

56. Karsten Sørensen. Født 1735 på gården Kråkrø i Ibestad,
57. Kirsten Olsdatter. Født 1718 i Skatvik, Tranøy. Kirsten kom til Sørstrømmen i 1745, da hun giftet seg med Kristen Rasmussen.
     Barn:  Margrete Kristensdatter.
Ane Kristensdatter.
Erik Andreas Kristensen.
Maren Kristensdatter.
Karen Kristensdatter.
Johanna Kristensdatter.
Kristen Kristensen.
Kirsten ble enke når Kristen døde i 1758.
- - -
Karsten og Kirsten giftet seg 26. juli 1761, og Karsten overtok bygselen av Sørstrømmen.
     Barn:  Kirstine Karstensdatter.
Ole Karstensen, født 1765.
I 1786 overlot Karsten bygselen til sønnen Ole Karstensen, og vi kan i folketellinga 1801 se at de hadde kår av jorden.

Kirsten døde i april 1804 på Sørstrømmen og Karsten i 1808, begravd 28. mai 1808.

Kilder:
Tranøy kirkebok 1751-75, Tranøy kirkebok 1801-24
Folketellinga 1769, Folketellinga 1801
Sørreisa bygdebok - Gård og slekt, Jarle Pedersens slektsregister

Grethe Marie Johnsdatters foreldre:

58. Jon Pedersen Hindberg. Født 1720 - 1725 på Forstrand i Dyrøy.
59. Adelus Reinholdtsdatter. Født 1734 på gården Djupvik i Dyrøy.

Jon og Adelus giftet seg i 2. april 1755, og Jon overtok nordre delen av Djupvik av svigerfaren.
     Barn:  Peder Jonsen, født 1756.
Jens Nibe Jonsen, født 1759.død 1759
Jens Nibe Jonsen, født 1761.
Grethe Marie Johnsdatter, født 1763.
Signhild Regina Jonsdatter, født 1766.
Berte Helena Jonsdatter, født 1768.
Judith Maria Jonsdatter, født 1771.
Karen Maria Nibe Jonsdatter født 1774.
I følge bygdeboka var Jon en forholdsvis velstående mann, og var i 1791 en av de første som ble selveiere i området. Jon beskrives også som en ærbar og stridbar mann som alltid stilte opp og forsvarte familien om det var nødvendig.

Adelus døde i Djupvik 1805, og Jon i 1812.

Kilder:
Tranøy kirkebok 1744-57
Folketellinga 1769, Folketellinga 1801
Gårds- og slektshistorie for Dyrøy

Mathias Mathiasens foreldre:

60. Mathias Hansen. Født omkring 1718 i Sverige.
61. Dorothea Henrichsdatter. Født 1716-22 i Sverige.

Mathias og Dorothea var kvener, men det er ikke kjent hvor de kom fra. I 1763 nevnes de ikke i skattemanntallet, mens sønnen Ole oppgis være født på Kjerresnes i 1765, så de kom troligvis til Kjerresnes i mellomtiden.

     Barn:  Malena Mathiasdatter, født 1745.
Hans Mathiasen.
Mathias Mathiasen, født 1754.
Sophia Mathiasdatter, født 1756.
Karen Mathiasdatter, født 1761.
Ole Mathiasen, født 1765.
19. januar 1802 begraves kårmann Mathias Hansen fra Kjerresnes. "Død af Alderdoms Svaghed".
Dorothea ble begravd fra Kjerresnes den 11. desember 1803. Som dødsårsak oppgis alderdom.

Kilder:
Lenvik kirkebok 1784-1820
Folketellinga 1801
Tore Amundsens webbside, Tore Nygaards webbside


John Hansens foreldre:

64. Hans Nilsen. Født omkring 1676.
65. Berit Gabrielsdatter. Født før 1688 på Indre Bardal i Nesna.

Hans finnes på Finnbakken i folketellinga 1701 og i skattelistene fra 1705. Han og Berit skal ha giftet seg i 1708.
     Barn:  Gabriel Hansen født 1709.
Elen Hansdatter født 1711.
Nils Hansen født 1712.
Peder Hansen født 1714.
Guru Hansdatter født 1716.
Hans Hansen født 1718.
Lars Hansen født 1720.død 1722
Lars Hansen født 1723
John Hansen, født 1726.
Berete Hansdatter født 1728.
Anne Hansdatter født 1731.
Berit døde på Finnbakken i 1761, og Hans i 1762.

Kilder:
Hemnes bygdebok (manuskript)

Kirsten Eriksdatters foreldre:

66. Erik Olsen. Født omkring 1703 på gården Langfjell i Rana.
67. Lisbet Olsdatter. Født før 1700 på gården Skonseng i Rana.

I 1719 ble Erik dømt for horeri med Magnhild Sakrisdatter (de var i 2. og 4. ledd beslektet). Han måtte bøte med 14 riksdaler og dra bort fra fogderiet i tre år.

Erik og Lisbet giftet seg i 1723.
     Barn:  Kirsten Eriksdatter, født 1724.
Beret Eriksdatter, født 1726.
Ingeborg Eriksdatter, født 1728.
Olava Eriksdatter, født 1730.
Lisbet Eriksdatter, født 1733.
Ola Eriksen, født 1735.
Dordi Eriksdatter, født 1737.
Peternille Eriksdatter, født 1740.
Lisbet dør på Langfjell i 1740.

Samme år blir Erik bruker på Langfjell etter sin far.

I 1741 gifter Erik seg med Gjertrud Monsdatter, født 1705 på St. Røvatnet.
     Barn:  Ane Eriksdatter, født 1741.
Mons Eriksen, født 1744.
Sakarias Eriksen, født 1748.
Gjertrud Eriksdatter, født 1750.
Erik drev litt med handel, og i 1756 betalte han 2 riksdaler i handelsknapeskatt. I 1759 ble Erik bøtelagt med 20 riksdaler, da han og Elias Henriksen Skonseng-Almlia gikk i bresjen for å få egen prest i Nord-Rana. De mange medunderskriverne gikk ifra, og Erik ble bøtelagt.

Erik døde på Langfjell i 1789.

Kilder:
Rana bygdebok

Nils Thommasens foreldre:

68. Thomas Nilsen. Født omkring 1666.
69. Gjertrud Hågensdatter. Født ca 1670 i Hjelmdal.

Thomas og Gjertrud var bosatt på Mo i Rana.
     Barn:  Nils Thommasen, født 1701.
Hågen Thommasen, født 1707.
Thomas døde 1739 på Mo, og Gjertrud døde 1757 på Mo.

Kilder:
Rolf Kristian Brendås hjemmeside

Lisbet Andersdatters foreldre:

70. Anders Andersen. Født omkring 1657. Var muligvis sønn av Anders den eldre, som brukte 12 mark på Jamtlia i 1661.
71. Marit Pedersdatter.

Anders var bruker i Jamtlia fra 1681 til omkring 1740.
     Barn:  Beret Andersdatter.
Anders Andersen.
Per Andersen.
Mikkel Andersen.
Ragnhild Andersdatter.
Marit Andersdatter.
Lisbet Andersdatter, født 1717.
Anne Andersdatter.
Marit døde 1742 i Jamtlia, og Anders i 1746.

Kilder:
Rana bygdebok
Rolf Kristian Brendås hjemmeside

Lasse Olsen Hovdes foreldre:

76. Ole Engebretsen Hovde. Født på gården Hovde i Øyer. Døpt 26. januar 1690.
77. Marit Lassesdatter Liinløchen. Født på gården Linløkken i Øyer. Døpt 17 august 1693.

Ole og Marit bodde på gården Hovde i Øyer.
     Barn:  Engebret Olsen Hovde, født 1723.
Kari Olsdatter Hovde, født 1727.
Lasse Olsen Hovde, født 1732.
Anne Olsdatter Hovde.
Ole ble begravd 28. oktober 1753, og Marit den 11. juli 1756.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius)

Ingeborg Jonsdatter Wasruds foreldre:

78. John Hanssen. Født ca 1700 på gården Vassrud i Tretten, Øyer.
79. Anne Christensdatter Wasrud. Født på gården Vassrud i Tretten, Øyer. Døpt 30. mars 1710 i Tretten.

John og Anne giftet seg omkring 1730, og de var bosatt på Vassrud.
     Barn:  Hans Johnsen Wasrud, født 1731.
Christen Johnsen Wasrud, født 1735.
Ingeborg Jonsdatter Wasrud, født 1733.
Knud Johnsen Wasrud, født 1743.
John døde på Vassrud, og ble begravd i Tretten den 23. juli 1743.

28. desember 1745 giftet Anne seg med Knud Evensen Ourum.
     Barn:  Goro Knudsdatter Wasrud, født 1746.
Kari Knudsdatter Wasrud, født 1748.
John Knudsen Wasrud, født 1750.
Anne døde på Vassrud, og ble begravd på Tretten 1. november 1772.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius)

Erik Olsens foreldre:

80. Ole Knutsen. Født omkring 1640.
81. Maren Eriksdatter. Født på Store Vinje i Dyrøy.

Ole, eller Oluf som han også ble kalt, bygslet en del av sin svigerfars jord i 1670 (1 pund 16 mark). Han hadde da sittet som husmann på gården tidligere.
     Barn:  Nils Olsen, født 1665.
Wendel Olsdatter, født 1670.
Ingeborg Olsdatter, født 1673.
Ingeborg Olsdatter, født 1676.
Erik Olsen, født 1677-81.
Ole ble sittende som bruker til sin død i 1710.

Det var ikke av de største brukene på gården, og den mest vesentlige av eiendelene ved skiftet var buskapen. Den besto av et ungt ?skjut?, 5 kyr, 3 kviger, 3 okser, 2 kalver, 12 sauer, 5 geiter og 3 kje.

Ole hadde en mindre båt. Sjøbruket hans besto av en gammel færing og to sildegarn. Ole deltok troligvis på fiske sammen med utrederen sin, Mikkel Reinholtsen fra Lia. Da skiftet etter Ole skulle behandles, krevde Mikkel 27 våger 3 m tørrfisk til en verdi av 13 riksdaler 3 mark 2 skilling.

Boet etter Ole var for øvrig uten overflodsting. Sølv, tinn eller messing var ikke representert. Foruten den nevnte buskapen og sjøbruket, besto boet av enkle husgeråd.

Kilder:
Manntallet 1701
Opplysninger fra Solveig Eidnes Moursund, Jarle Pedersens slektsregister

Karsten Sørensens foreldre:

112. Søren Tobiassen. Født 1687 på Grøtland i Salangen.
113. Berit Iversdatter. Født 1705.

Søren og Berit giftet seg i 1727, og de var bosatt på Kråkrø i Ibestad.
     Barn:  John Sørensen.
Karsten Sørensen, født 1735.
Søren døde i 1755 på Kråkrø.

Kilder:
Manntall Astafjord 1701
Jarle Pedersens slektsregister

Kirsten Olsdatters foreldre:

114. Ole Olsen. Født ca 1689. I 1701 finner vi ham på gården Skatvik i Tranøy, oppført som stesønn av brukeren, Hans Kristoffersen.

I 1723 finner vi Ole som bruker av samme gård, Skatvik i Tranøy. Vet ikke hvem han var gift med.
     Barn:  Kirsten Olsdatter, født 1718.
Samuel Olsen.
Peder Olsen.
Ole Olsen.

Kilder:
Manntall Astafjord 1701, Matrikkel over Landskyld i Senja fogderi 1723
Jarle Pedersens slektsregister

Jon Pedersen Hindbergs foreldre:

116. Peder Rasmussen Hindberg. Vet ikke hvor Peder kom fra. I sitt første ekteskap fikk han sønnen Nils Pedersen, født 1705-10.

Mikkel Pedersen var gift og bodde på Forstrand i Dyrøy. Han og kona hadde sønnene Hans Mikkelsen, født ca 1710 og Johan Mikkelsen, født ca 1712. I 1715 er Mikkel død, og det er enka som står som skattebetaler.

I 1717 har Peder giftet seg med enka og han overtar samtidig andre delen av gården etter Jon Larsen.
     Barn:  Randi Pedersdatter, født ca 1716.
Jon Pedersen Hindberg, født ca 1717.
Mikkel Pedersen Hindberg.
Lars Pedersen Hindberg, født ca 1725.
Peder Pedersen Hindberg.
I 1740 overtok stesønnen Hans Mikkelsen halve gården. Peder døde i 1742.

Kilder:
Matrikkel over Landskyld i Senja fogderi 1723
Gårds- og slektshistorie for Dyrøy

Adelus Reinholdtsdatters foreldre:

118. Reinholt Torgersen. Født 1699 på Stangnes, Senja.
119. Signhild Johansdatter Nibe. Født 1709 i Forså.

Reinholt og Signhild var bosatt på gården Djupvik i Dyrøy.
     Barn:  Johanna Kristina Reinholtsdatter, født ca 1732.
Adelus Reinholdtsdatter, født 1734.
Karen Maria Reinholtsdatter, født 1736.
Johan Reinholtsen Nibe, født 1740.
Jens Reinholtsen Nibe, født 1743.død 1752
Dortea Sofie Reinholtsdatter, født 1746.
Torger Reinholtsen, født 1748.
Signild Kristina Reinholtsdatter, født 1750.
Janika Reinholtsdatter, født 1754.død 1759
Reinholt var en driftig kar, som drev Djupvik opp til en storgård utfra den tidas nordnorske forhold. I tillegg til dette var han klokker i Dyrøy sogn.

Signhild døde i 1754, begravd 10. mars 1764. Reinholt giftet seg i 1755 med Kirsten Olsdatter Brøstad. Han ble enkemann igjen og giftet seg i 1761 med Maren Olsdatter Å. Reinholt døde i Djupvik 1764, begravd 19. april 1764.

Kilder:
Skattemanntall for Tranøy 1763
Gårds- og slektshistorie for Dyrøy
Tami Jenson

Hans Hansens foreldre:

124. Hans Hansen. Født omkring 1691.
125. Birthe Hendriksdatter. Født omkring 1689.

Hans og Birthe var kvener. Vet ikke når de kom til Norge, men de var bosatt på Nordstrømmen i Rossfjord.
     Barn:  Hans Hansen, født 1731.
Hans døde i Rossfjord i 1779 og Birthe i 1785. Birthe ble gravlagt på samme dag som sønnen Hans.

Kilder:
Lenvik kirkebok 1753-83, Lenvik kirkebok 1784-1820
Tore Nygaards webbside

Andrea Antonetta Andreasdatter Boisens foreldre:

126. Andreas Boisen. Født i Christiania?
127. Inger Margrethe Ibsdatter.

Andreas og Inger giftet seg i 1719 i Trondheim. De har deretter vært i Christiania, hvor de døper sitt første barn. I 1721 omtales Andreas i Trondheim som "Ny tillkommende Paruquemager".
     Barn:  Inger Catharine Andreasdatter Boisen, født 1720.
Anna Margrethe Andreasdatter Boisen, født 1722.
Morten Andreasen Boisen, født 1724.
Andrea Antonetta Andreasdatter Boisen, født 1725.
Anna Fridericha Andreasdatter Boisen, født 1727.
Andreas Andreasen Boisen, født 1728.
Inger døde omkring årsskiftet 1728/29.
- - -
Andreas giftet seg i 1729 med Bolette Friderichsdatter Helkan. De fikk barna: Nikolai (1729), Kirsten (1731), Serina (1732), Peder Goosche (1734), Andreas Borch (1736), Niels Christian (1738), Friderich Friis (1740).

Skifte etter Andreas ble avhold i desember 1743.

Kilder:
Tore Nygaards webbside


Erik Olsens foreldre:

132. Ole Ørjansen.Født ca 1666 på gården Jamtlia i Rana.
133. Beret Andersdatter. Født omkring 1659.

Ole og Beret var brukere på Jamtlia fra omkring 1700.
     Barn:  Sakarias Olsen, født 1694.
Dortea Olsdatter, født 1695.
Anders Olsen, født 1698.
Mikkel Olsen, født 1701.
Erik Olsen, født 1703.
Ørje Olsen, født 1704.døde ung
Beret døde i Jamtlia 1728. og Ole i 1740

Kilder:
Rana bygdebok

Lisbet Olsdatters foreldre:

134. Ola Persen. Vet ikke når eller hvor han ble født.
135. Ingeborg Olsdatter.

Ole og Ingeborg giftet seg før 1700. Fra 1705 til 1720 var de brukere av Kvernhusheia på Skonseng i Rana.
     Barn:  Henrik Olsen.
Lisbet Olsdatter.
Per Olsen, født 1699.
Ola Olsen, født 1709.
Ingeborg Olsdatter, født 1711.
Ola ble i 1705 stemt av Petter Dass for en gjeld på 4 1/2 riksdaler.

Kilder:
Rana bygdebok

Gjertrud Hågensdatters foreldre:

138. Hågen Hågensen. Født 1643 i Hjelmdal.
139. Dorthea Fordelsdatter. Vet ikke når hun var født, eller hvor hun kom fra.

Hågen og Dorthea var gift og bodde på Hjelmdal.
     Barn:  Gjertrud Hågensdatter
Dorthea døde på Hjelmdal i 1715, og Hågen i 1721.

Kilder:
Rolf Kristian Brendås hjemmeside

Ole Engebretsen Hovdes foreldre:

152. Engebret Olsen Hovde. Født ca 1660 på Hovde i Tretten.
153. Kari Erichsdatter Rindal. Født 1673 på gården Rindal i Øyer.

Engebret og Kari bodde på Hovde i Øyer.
     Barn:  Anne Engebretsdatter Hovde, født 1683.
Mari Engebretsdatter Hovde, født 1687.
Ole Engebretsen Hovde, født 1689.
Lisbet Engebretsdatter Hovde, født 1692.
Anne Engebretsdatter Hovde, født 1696.
Ingeborg Engebretsdatter Hovde, født 1699.
Kari Engebretsdatter Hovde, født 1702.
Goro Engebretsdatter Hovde, født 1705.
Kilder:
Bodil Hauglis hjemmeside, Ancestors from Øyer (Nanna Egidius)

Marit Lassesdatter Liinløchens foreldre:

154. Lasse Erichsen Linløchen.Født omkring 1657 på gården Linløkken i Øyer.
155. Anne Jensdatter Biørnstad. Født ca 1652 på Bjørnstad i Øyer.

Lasse og Anne giftet seg 14. februar 1686. De var bosatt på Linløkken i Øyer.
     Barn:  Anne Lassesdatter Linløchen, født 1686.
Erich Lassesen Linløcken, født 1688.
Marit Lassesdatter Liinløchen
Giertrud Lassesdatter Liinløchen, født 1698.
Jens Lassesen Liinløchen, født 1698.
Anne døde på Linløkken og ble begravet i Tretten 2. februar 1710. Lasse døde på Linløkken, begravd i Tretten 8.desember 1740.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius)

Anne Christensdatter Wasruds foreldre:

158. Christen Knudsen Wasrud. Født på Vassrud i Øyer.
159. Ingeborg Mortensdatter Offigstad. Født på Offigstad, Tretten, døpt 29. mars 1685.

Christen og Ingeborg giftet seg i Øyer den 6. april 1706. De bodde på Vassrud i Øyer.
     Barn:  Aaste Christensdatter Wasrud, født 1707.
Anne Christensdatter Wasrud
Goro Christensdatter Wasrud, født 1714.
Guro døde på Vassrud, og ble begravd i Tretten den 9. mai 1717.

6. mars 1718 giftet Christen seg med Anne Engebretsdatter Hovde.
     Barn:  Engebret Christensen Wasrud, født 1719.
Ingeborg Christensdatter Wasrud, født 1722.
Kari Christensdatter Wasrud, født 1724.
Knut døde på Vassrud, begravd i Tretten 30. mai 1703.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius)

Maren Eriksdatters foreldre:

162. Erik Olsen.Født omkring 1581.

Jeg kjenner ikke til annet om Erik enn at han var bruker på Store Vinje i Dyrøy.
     Barn:  Maren Eriksdatter.
Ved manntallet 1666 er Erik borte. En Kristoffer Eriksen sitter som husmann på Store Vinje. Kan han være en sønn av Erik?

Kilder:
Manntallet 1633-66
Jarle Pedersens slektsregister

Søren Tobiassens foreldre:

224. Tobias Reinholtsen. Født 1655 på Sjøvegan i Salangen.
225. ? Knutsdatter, muligvis datter av Grøtlands forrige bruker, Knut Johansen.

I følge Jarle Pedersens slektsregister skal Tobias og ? Knutsdatter giftet seg i 1686.
     Barn:  Jeremias Tobiassen, født 1685.
Søren Tobiassen, født 1687.
Povel Tobiassen, født 1689.
Reinholt Tobiassen, født 1691.
Tobias Tobiassen, født 1693.
Jeg kjenner ikke til når Tobias eller kona døde.

Kilder:
Sogneprestenes Manntall 1666 Astafjord sogn, Manntall Astafjord 1701
Jarle Pedersens slektsregister

Reinholdt Torgersens foreldre:

236. Torger Kristoffersen. Født ca 1659 på Stangnes, Sørsenja.

Vet ikke mer om Torger enn at han overtok gården på Stangenes etter sin far.
     Barn:  Peder Torgersen, født ca 1691.
Reinholdt Torgersen, født ca 1699.
Ved Matrikkel over Landskyld i Senja fogderi 1723 ser vi at gården består av tre deler. Torger og sønnen Peder bruker hver sin del, mens den tredje delen blir brukt av Hans Nilsen. Denne Hans kan være Torgers farbror.

Kilder:
Sogneprestenes Manntall 1666 Tranøy Annekssogn, Matrikkel over Landskyld i Senja fogderi 1723
Merete Bakkland, Nils Johan Fosli

Signhild Johansdatter Nibes foreldre:

238. Johan Jensen Nibe. Født 1670 på Nibe, Ålborg i Danmark.
239. Adelus Kristensdatter. Født 1670 på gården Djupvik i Dyrøy.

Johan og Adelus var bosatt på Forså i Dyrøy, hvor Johan var selvfosterkar og skredder.
     Barn:  Jens Johansen Nibe, født 1702.
Malena Johansdatter Nibe, født 1706.
Signhild Johansdatter Nibe, født 1709.
Johan døde 1726 på Forså, og Adelus 1733, samme sted.

Kilder:
Matrikkel over Landskyld i Senja fogderi 1723
Nils Johan Fosli, Tami Jenson, Kjell Svensen

Andreas Boisens foreldre:

252. Andreas Bøyesen, Parykkmaker i Christiania.
253. Inger.

Ikke mange opplysninger her. Kan nevne at Inger var fadder når barnebarnet Inger Cathrine ble døpt i 1720.
     Barn:  Broer Boysen.
Andreas Boisen.
Nicolai Boisen, født 1705.

Kilder:
Tore Nygaards webbside


Ole Ørjansens foreldre:

264. Ørjan Gregusen. Født omkring 1625 i Jämtland.

Ved Brömsebrofreden i 1748 ble Jämtland overført til Sverige. Ørjan ville ikke bli svensk, og flyttet over til Nordland. Han kom først til Hattfjelldalen, og slo seg ned i det som senere har blitt hetende Ørjedalen. Der kom han imidlertid ikke overens med lappene, som gjorde ham fortred på alle vis. De skal ha gått så langt som til å brenne ned stua hans, en gang han var borte.

Han fortsatte derfor videre til Nord-Rana, der han slo seg ned på gården Lien, som senere har blitt hetende Jamtlien eller Jamtlia.

Vet ikke hvem han var gift med, men han hadde (minst) 4 barn.
     Barn:  Gregus Ørjansen, født 1750.
Karen Ørjansdatter, født 1757.
Nils Ørjansen, født 1665.
Ole Ørjansen, født 1766.
Ørjan var bruker i Jamtlia fra 1661 til 1695.

Kilder:
Per Helleviks manuskript om Ørjanslekta, Rana bygdebok


Hågen Hågensens foreldre:

276. Hågen Hågensen. Født 1598 i Hjelmdal.

Vet bare at Hågen var bosatt i Hjelmdal.
     Barn:  Hågen Hågensen

Kilder:
Rolf Kristian Brendås hjemmeside

Engebret Olsen Hovdes foreldre:

304. Ole Engebregtsen Hovde. Født 1631 i Tretten.
305. Anne Gudbrandsdatter.

Ole og Anne var bosatt på Hovde.
     Barn:  Engebret Olsen Hovde
Engebret døde 1695.

Kilder:
Per Nermos hjemmeside

Kari Erichsdatter Rindals foreldre:

306. Erich Olsen Rindal. Født omkring 1615 på gården Rindal i Øyer.
307. Marit Frandsdatter Kvam. Født ca 1630 på Kvam i Øyer.

Erik og Marit var bosatt på Rindal i Øyer.
     Barn:  Ole Eriksen Rindal, født 1669.
Frands Erichsen Rindal, født 1672.
Kari Erichsdatter Rindal, født 1673.
Rønnoug Erichsdatter Rindal.
Anne Erichsdatter Rindal.
Erik døde på Rindal, begravd i Øyer 15. oktober 1685. Marit død på Rindal, begravd i Øyer 26. august 1713.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius)

Lasse Erichsen Linløchens foreldre:

308. Erik Lassesen. Født ca 1616-25 i Tretten.
309. Marit.

Erik og Marit var bosatt på gården Linløkken.
     Barn:  Kari Erichsdatter Linløchen, født 1654.
Lasse Erichsen Linløchen, født 1657.
Erik døde 1686 i Øyer.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius), Per Nermos hjemmeside

Anne Jensdatter Biørnstads foreldre:

310. Jens Jenssen Hong. Født omkring 1635 på gården Hong i Tretten, Øyer.

Det er ikke kjent hvem Jens kone var. Han var bosatt på gården Bjørnstad i Øyer.
     Barn:  Anne Jensdatter Biørnstad, født 1652.
Jens Jensen Biørnstad, født 1659.
Jens døde på Bjørnstad i 1715.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius), Per Nermos hjemmeside

Christen Knudsen Wasruds foreldre:

316. Knud Christensen Wasrud. Født omkring 1648.
317. Aase Pedersdatter. Født ca 1646.

Knud og Aase var bosatt på gården Vassrud i Tretten, Øyer.
     Barn:  Kari Knudsdatter Wasrud.
Goro Knudsdatter Wasrud.
Anne Knudsdatter Wasrud.
Christen Knudsen Wasrud
Peder Knudsen Wasrud, født 1691.
Knud døde på Vassrud, begravd i Tretten 30. mai 1703. Aase død på Vassrud, begravelse 7. november 1706.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius)

Tobias Reinholtsens foreldre:

448. Reinholt Jensen. Født ca 1621 i Møre?.

Vet bare at Reinholt skal ha kommer fra Møre, og at han var bosatt på Sjøvegan.
     Barn:  Tobias Reinholtsen

Kilder:
Jarle Pedersens slektsregister

Torger Kristoffersens foreldre:

472. Kristoffer Nilsen. Født ca 1625 på gården Stangnes, Sørsenja.

Kristoffer skal ha overtatt gården etter sin far, Nils Olssen. I 1666 sitter han som bruker av hele gården.
     Barn:  Hans Kristoffersen, født ca 1657.
Torger Kristoffersen, født ca 1659.

Kilder:
Sogneprestenes Manntall 1666 Tranøy Annekssogn
Merete Bakkland, Nils Johan Fosli

Adelus Kristensdatters foreldre:

478. Kristen Jonsen. Født 1651 på gården Djupvik i Tranøy.
479. Signhild Pedersdatter. Født 1651.

Kristen og Signhild var bosatt i Djupvik.
     Barn:  Adelus Kristensdatter, født 1670.
Johannes Kristensen
Peder Kristensen
Kristen døde mellom 1680-85, og Signhild i 1714.

I 1723 står sønnene Johannes og Peder oppført som brukere på hver sin halvpart av gården.

Kilder:
Matrikkel over Landskyld i Senja fogderi 1723
Nils Johan Fosli, Kjell Svensen


Ørjan Gregusens foreldre:

528. Gregus Johnsen. Født omkring 1600 i Jämtland.

Var bosatt i Jämtland i begynnelsen av 1600-tallet, mens Jämtland enda var en del av Norge.
     Barn:  Ørjan Gregusen, født 1626.

Kilder:
Per Helleviks manuskript om Ørjanslekta

Ole Engebregtsen Hovdes foreldre:

608. Engebret Ellefsen Høvren. Født 1595 i Høvren, Øyer.

     Barn:  Ole Engebregtsen Hovde, født 1631.
Engebret døde 1660 i Øyer.

Kilder:
Per Nermos hjemmeside

Erich Olsen Rindals foreldre:

612. Ole Biørnsen Rindal. Født omkring 1580 på gården Rindal i Øyer.
613. Kari Tostensdatter Hong.

Ole og Kari var bosatt på Rindal i Øyer.
     Barn:  Biørn Olsen Rindal.
Tosten Olsen Rindal.
Goro Olsdatter Rindal.
Erich Olsen Rindal, født 1615.
Knud Olsen Rindal.
Iver Olsen Rindal.
Ole døde omkring 1657 på Rindal.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius)

Marit Frandsdatter Kvams foreldre:

614. Frands Kvam. Vet ikke når eller hvor han var født
615. Aschiel Kvam.

Frands og Aschiel bodde på gården Kvam i Øyer.
     Barn:  Marit Frandsdatter Kvam, født 1630.
Torger Frandssen Kvam, født 1638.
Ingeborg Frandsdatter Kvam, født 1643.
Asciel døde på Kvam, begravd i Øyer 28. november 1679.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius)

Jens Jenssen Hongs foreldre:

620. Jens Maltesen Hong. Født 1609 på Rindal i Øyer.

     Barn:  Jens Jenssen Hong, født 1635.
Jens døde på Øvre Bjørnstad i Øyer.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius)

Knud Christensen Wasruds foreldre:

632. Christen Wasserud. Født omkring 1606.

Bosatt på gården Vassrud i Øyer.
     Barn:  Knud Christensen Wasrud, født 1648.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius)

Kristoffer Nilsens foreldre:

944. Nils Olssen. Vet ikke når han var født, eller hvor han kom fra.

Vet bare at Nils bodde på Stangnes, sør på Senja.
     Barn:  Kristoffer Nilsen

Kilder:
Merete Bakkland

Kristen Jonsens foreldre:

956. Jon Helgesen. Født 1591, Djupvik i Tranøy.

Vet bare at Jon bodde i Djupvik, og at han var 60 år gammel når han fikk sønnen Kristen.
     Barn:  Kristen Jonsen, født 1651
Kristen døde i 1670.

Kilder:
Nils Johan Fosli


Gregus Johnsens foreldre:

1056. John den gamle..

Bodde i Jämtland i slutten på den 15. og begynnelsen på det 16. århundre.
     Barn:  Gregus Johnsen, født 1600.

Kilder:
Per Helleviks manuskript om Ørjanslekta

Ole Biørnsen Rindal & Goro Biørnsdatters foreldre:

1224. Biørn Halvorsen Rindal. Født ca 1550 på Rindal i Øyer.
1225. NN Monsdatter Tande.

Bosatt på Rindal i Øyer.
     Barn:  ? Biørnsen Rindal, født før 1580.
Halvor Biørnsen Rindal.
Ole Biørnsen Rindal, født 1580.
Kari Biørnsdatter Rindal.
Goro Biørnsdatter Rindal, født 1590.
Mogens Biørnsen Rindal, født 1590.
Mari Biørnsdatter Rindal, født 1593.
Sigri Biørnsdatter Rindal, født 1598.
Jan Biørnsen Rindal.
Anne Biørnsdatter Rindal.
Biørn døde omkring 1609 i Rindal.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius)

Jens Maltesen Hongs foreldre:

1240. Malte Jenssen. Født omkring 1575 i Lesja.
1241. Goro Biørnsdatter Rindal. Født ca 1590 på Rindal i Øyer.

Malte var bruker på Rindal, men byttet omkring 1614 til Hong.
     Barn:  Jens Maltesen Hong, født 1609.
Christen Maltesen Hong, født 1615.
Marte Maltesdatter Hong, født 1620.

Kilder:
Per Nermos hjemmeside, Ancestors from Øyer (Nanna Egidius)

Jon Helgesens foreldre:

1912. Helge Jonsen. Vet ikke hvor og når han var født.

Helge bodde i Djupvik, Tranøy.
     Barn:  Jon Helgesen
Helge Jonsen døde i Djupvik 1650.

Kilder:
Nils Johan Fosli


Biørn Halvorsen Rindals foreldre:

2448. Halvor Biørnsen Rindal. Født omkring 1500 på Rindal, Øyer, Oppland.

Bruker på Rindal i Øyer.
     Barn:  Biørn Halvorsen Rindal
Halvor døde etter 1558.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius) Bodil Hauglis hjemmeside,

NN Monsdatter Tandes foreldre:

2450. Mons Svendsen Tande. Født omkring 1500 på Tande i Tretten, Øyer.
2451. Mari Olsdatter Skjønsberg.

Mons og Mari var bosatt på Tande i Tretten.
     Barn:  NN Monsdatter Tande.
I. Monsen Tande.
Mons døde etter 1558 på Tande.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius), Bodil Hauglis hjemmeside, Per Nermos hjemmeside

Malte Jenssens foreldre:

2480. Jens Jenssen Staby. Født før 1550 i Staby, Ribe, Danmark.
2481. Marit Hattrem. Født på gården Hattrem i Lesja.

Jens var utdannet teolog ved Universitetet i København. Han kom til Lesja som prest omkring 1670 og giftet seg der med Bondedatteren Marit Hattrem. I 1602 ble han sogneprest i Øyer og prost i Gudbrandsdalen, og flyttet da til Øyer. Det sies at han på grunn av uår og brann på prestegården var temmelig fattig på dette tidspunktet. Han hadde ikke råd til hest, og dro derfor sin kone etter seg på en kjelke.
     Barn:  Malte Jenssen, født 1575.
Jens Jensen, født 1580.
Aron Jenssen.
Nils Jensen.
Moses Jensen.
Anne Jensdatter.
Jens døde 1618 på Øyer i Oppland.

Kilder:
Per Lilje (newsinnlegg), Benny Andersen (newsinnlegg), Ancestors from Øyer (Nanna Egidius), Per Nermos hjemmeside

Goro Biørnsdatter Rindals foreldre:

Samme som 1224 & 1225.Halvor Biørnsen Rindals foreldre:

4896. Biørn Guttormsen Rindal.
4897. NN Haldorsdatter Glomstad.

Biørn og kona var bosatt på Rindal.
     Barn:  Halvor Biørnsen Rindal
Biørn døde på Rindal etter 1489.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius),

Mons Svendsen Tandes foreldre:

4900. Svend Amundsen Tande. Født omkring 1460 på Tande i Øyer.

Vet bare at Svend var bosatt på Tande.
     Barn:  Mons Svendsen Tande.


Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius) Bodil Hauglis hjemmeside,


NN Haldorsdatter Glomstads foreldre:

9794. Haldor Finnsen Glomstad. Født på Glomstad i Øyer.

     Barn:  NN Haldorsdatter Glomstad.
Haldor døde 1468.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius) Bodil Hauglis hjemmeside,

Svend Amundsen Tandes foreldre:

9800. Amund Olafsen Tande. Født i Øyer.

     Barn:  Svend Amundsen Tande, født 1460.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius)


Haldor Finnsen Glomstads foreldre:

19588. Finn Alfsen Skåden. Født på Skåden i Øyer.

     Barn:  Haldor Finnsen Glomstad.
Haldor døde 1468.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius) Bodil Hauglis hjemmeside,

Amund Olafsen Tandes foreldre:

19600. Olaf Audunsen Tande.
19601. NN Svendsdatter Skaaden.

     Barn:  Amund Olafsen Tande
Olaf døde på Tande, Tretten i Øyer.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius)


Finn Alfsen Skådens foreldre:

39176. Alf Haldorsen Skaaden, født 1360 på Skaaden i Øyer.

Alf skal ha vært lensmann i Øyer.
     Barn:  Finn Alfsen Skåden.
Død etter 1433.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius), Morten Gransets slektssider

Olaf Audunsen Tandes foreldre:

39200. Audun Stephansen Glømme, født i Øyer omkring 1400..

     Barn:  Olaf Audunsen Tande


Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius), Per Nermos hjemmeside


Alf Haldorsen Skaadens foreldre:

78352. Haldor Gudbrandsen. Født 1315 på Listad i Fron.

     Barn:  Alf Haldorsen Skaaden


Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius), Morten Gransets slektssider

Audun Stephansen Glømmes foreldre:

78400. Stephan Andressen Glømme. Født omkring 1400 på Tretten i Øyer.

     Barn:  Audun Stephansen Glømme.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius), Morten Gransets slektssider Bodil Hauglis hjemmeside,


Haldor Gudbrandsens foreldre:

156704. Gudbrand Sigurdsen Listad. Født omkring 1290-1300 på Listad i Fron.
156705. Valgerd Finnsdatter. Født omkring 1295 på Hundorp i Fron.

     Barn:  Haldor Gudbrandsen
Både Gudbrand og Valgerd døde omkring 1370.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius), Morten Gransets slektssider

Stephan Andressen Glømmes foreldre:

156800. Andres Sigurdsson Glømmen. Født omkring 1340 på Glømmen i Tretten.
156801. Ragnhild Ivarsdotter, født omkring 1345.

Bonde på Glømmen i Øyer.
     Barn:  Niculas Andressen.
Grim Andressen Glømme.
Stephan Andressen Glømmen.
Ragnhild døde omkring 1370.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius), Per Nermos hjemmeside


Andres Sigurdsson Glømmens foreldre:

313600. Sigurd Glømmen. Født omkring 1300.

     Barn:  Andres Sigurdsson Glømmen, født 1340.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius), Per Nermos hjemmeside

Gudbrand Sigurdsen Listads foreldre:

313708. Sigurd Listad. Født omkring 1275.

     Barn:  Gudbrand Sigurdsen Listad, født 1290.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius), Per Nermos hjemmeside

Valgerd Finnsdatters foreldre:

313710. Finn Tjøstolvsson Hundorp. Født omkring 1275.

Bosatt på Hundorp.
     Barn:  Valgerd Finnsdatter, født 1295.
Død ca 1330 på Hundorp.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius), Per Nermos hjemmeside


Finn Tjøstolvsson Hundorps foreldre:

627420. Tjøstolv Haakonsen Hundorp, født omkring 1250 på Hundorp i Fron.

Ble også kalt Tjøstolv Dikter. Han var ombudsmann for sysselmannen Guttorm Eriksen.
     Barn:  Finn Tjøstolvsson Hundorp, født 1295.
Døde mellom 1330 og 1346 på Hundorp.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius), Per Nermos hjemmeside


Tjøstolv Haakonsen Hundorps foreldre:

1254840. Haakon Hundorp, født omkring 1220.

Bodde på Hundorp i Fron.
     Barn:  Tjøstolv Haakonsen Hundorp, født 1295.

Kilder:
Ancestors from Øyer (Nanna Egidius), Per Nermos hjemmeside