1702

Ett forsøk på å gjøre noe almen-nyttig. I og med at det er en avskrift av en avskrift (av en avskrift) må jeg ta forbehold mot ev. feil. Det er en blanding mellom ö og ø i min kilde, og jeg har valgt å gjengi den på samme måte i tabellen. På sikt er tanken å komplettere med alfabetiske fornavn- etternavn- og gårdsregister. Håper noen kan finne nytte i dette manntallet.

Mandtal ofuer aldt det Mandskab Som I Tromsoe fougderie er og findissz Anno 1702

Avskrift for
Statsarkivkontoret i Tromsø 1952

Endog findes effterskrefne udi Helgøe Tingsted
og hører til
Tromsø Sogn og Menighed:


Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor. Gaardenes eller Platzernes Navne Opsidernes eller Leylendings Navn Deris Alder Deris Sønners Navne og hvor de findes Deris Aar og Alder Tieneste Karle eller Drenge Deris Alder
Slette Vilkor Oldervigen Anders Henrichsen 66 Jacob Andersen 1
Hans Ottesen 32 Otte Hansen 4
Staar sig temmelig Vel dog er den første Vilkor bedre Grøtnes Ole Sylfestersøn 52 Sylfester Olsen 21 fostersøn Ole Persen 2
Ole Olsen 14
Anders Olsen 12 Jon Sandersen 60
Anton Olsen 10
Snarbye Sander Henrichsen 38 Henrich Sandersen 6 fostersön Hans Jonsen 8
Hans Henrichsen 32
Soren-
skrifuere
Scytenelv Søfren Pedersen Bogøe 44 Antoni Sørensen 15 Bastian Persen 26
Christian Sörensen 12 Johan Iszachsen fød i Holland 32
Med første Reyser
Begge til Bergen huor dee til forn har gaaed i skole
fosterbørn
Anders Nielsen 18
Ole Størchersen 16
øde Findkrogen med Niböen og Raadenbye:
udarmet Findland Frans Gautesen 53 Gaute Fransen 11 fostersøn Ole Olsen 14
hjelper sig nogenledis Vel med Credit fra Bergen Ole Christophersen 41 Anders Olsen 8
Erich Olsen 5
Christopher Olsen 2
slet tilstand dog Creditert fra Bergen Findnes med Rieberby Hans Andersen 43 Anders Hansen 5 Erich Nielsen fød i Bergen 19
Petter Olsen og fra Bergen 12
Morten Christensen 4
Berndt Olsen 64 Søren Berntsen 24 fostersön Anders Sørensen 3
Suend Bedrntsen 21
Hans Berntsen 10
Stachels Enche Kragenes Anders Larsens Enche Lars Andersen 19 fostersøn Per Jacobsen 5
hielper sig temmelig Balsnes Henrich Andersen 42
Ringe Vilkor Tönsaasen Christopher Mosesen 54 Per Christophersen 20
Erich Christophersen 15
Lavold Ole Gundersen 42 Stifsöner Gabriel Haldoesen 26
Eides Jonsen 18 fostersøn Morten Nielsen 3
Jon Jonsen 7
Er temmelig beholden Tønsvigen Jens Jensen Staf Brun 36 Henrich Jensen 11 Erich Persen 17
Jens Jensen 6 Lars Jonsen 16
Niels Jensen 5 Jon Andersen 15
Jörgen Jensen 2 Per Tomeszen 15
fostersön Christen Joensen 6
fattige tilsammen Tönsnes Niels Pedersen 68 fostersön Joen Jonsen fra Trondhjem 22
Lars Johansen 35 stifsön Ole Abrahamsen 9
Johan Olsen 58 fostersön Aage Jensen 16
Lige som nest forrige samme gaard Tönsnes Ole Arnesen 68 fostersön Haldor Nielsen fra Trondhjem 16
fattige skyldfolch her Nord Tomisjord Ole Olsen 30
Kaleslet Jon Rynildsen 42 Stifsöner
Erich Nielsen 6
Peder Nielsen 4
Hemming Jensen 28
Selnes Christopher Gundersen 62 Jon Christophersen 22 fostersön Hans Larsen 6
Jens Christophersen 16
Gunder Christophersen 12
hafr:sin ophold fra Bergen Ole Raszmussen 50 Hans Olsen 8 fostersön Lars Hansen fra Bergen 16
Søren Olsen 3
hafr. Credit fra Bergen Tisnes Jacob Hemmingsen 46 Hemming Jacobsen 15
Lars Jacobsen 10
Ole Johansen 36 Anders Larsen 41
fostersön Jens Olsen 8
Ringe Efne alle sammen Bestaar i skyld og gield er Nord. Har dog Credit Rafnefiord Peder Andersen 64 Hans Pedersen 23
Anders Pedersen 13
Ole Pedersen 10
Hans Pedersen 38
Jacob Gundersen 58
Huchöen Ole Bendigtsen 39 Raszmus Olsen 2
Jon Jacobsen 36 Jon Jonszen 4
Chistopher Olsen 44
En Vsel Mand Andersdal Anders Jonsen find 40
af ringe tilstand Sör Langenes Jacob Larsen 80
Klocher Jens Villumssen (Ebeltoft) 34 Willum Jensen 1 Lars Olsen 30
henter sin Vnder-
holdning fra Bergen, dog skyldbunden
Sandnes Rynild Hemmingsen 64 Hemming 22
Raszmusz 22
Henrich Rynildsen 16
Nord Langenes Jon Nielsen 38 Niels Jonsen 2 Sören Andersen fra Bergen 23
Proust ofr Sennien og Tromsöen Tromsöen Prouste Residentsz Hr. Oluf Oudensen (Thuelsius) 64 Knud Olsen 22 Ole Larsen 32
Niels Olsen 16 Ole Jonsen 22
holdisz til Bogen og med förste at afreyse. Den förste en liden Handel fosterbörn
Jacob Arnesen 12
Torgier Larsen 8
Lars Hansen 4
Creditert fra Bergen Schulgammen Christian ? (Efternavnet ules. i orginalen-Arnesen?) 62 Lucassen 24
Mogens Olsen 18
Christen Persen 14
fattig Schyldmand Jörgen Jonsen 43
öde Rösnes öde for folch
gieldbunden folch her i landet Nor Kaarvigen Hans Jacobsen 64 Ammund Hansen 14
Hans Hansen 9
Peder Knudsen 44 Ole Jonsen 20
Sör Kaarvigen Ole Baardsen 62 Ole Olsen 14
Baard Olsen Er dum 10
öde Musvær öde for folch
öde Risöen öde for folch
fattig schyldmand Gaasvær Samuel Erlandsen 42
Credit fra Bergen og temmelig beholden Sandvær Ifuer Haagensen 44 Haagen Ifuersen 6 Henrich Persen 20
Anders Ifuersen 4 Niels Danielsen 18
Petter Ifuersen 2
udarmet Sören Haagensen 48 Hans Sörensen 13 fostersön Christen Ifuersen 13
Ringe tilstand Nærer seig med Udroere Melvigen Siur Hemmingsen 66 Niels Siursen 17
Gregers Siursen 15
Poul Jörgensen 38 Mathias Poulsen 7
Jacob Poulsen 4
Engvigen Anders Bentsen 68 Niels Andersen 14
Niels Olsen 37
Ole Einersen 27
faar sin Nød törft fra en Bergens Bruger som handler her Nord. Mosvigen med Skaug Vigen Ole Olsen Suag 61 fostersön Lars Josepsen 18
Andres skyldmend BreVigen Jens Bersuendsen 48 Bersvend Jensen 16 Daniel Jansen fra Bergen 20
Lars Larsen 47 fostersön Melcher Villumszen

Ellers findesz Effterskrefne i Hillisöe
Tingsted som hörer til Tromsöe Meenighed:-


Nærer sig Temmelig af sit fæe og Creatur Spilderen Jacob Pedersen 65 Peder Jacobsen 24
Ole Jacobsen Suag i Hofud 18
Jens Jacobsen 15
Michel Pedersen 48 Lars Michelsen 1
Bachebye Mads Omundsen 62
Jörgen Tomessen 23
Andres skyldmend alle sammen
dog denne find Nærer sig af Baade-
bøyning
Hamne Vog Erich Pedersen 72 Peder Erichsen 28
Nordbye Gunder Gundersen find 59 Gunder Gundersen 16
Ole Gundersen 13
Niels Gundersen 10
Slet Vilkor dog er Creditert Bergen Grebstad Ole Larsen 40 Niels Larsen fostersön 32
Peder Halfversen 13
Bernt Hansen fra Bergen 12
Enchen Lea (Christophersdtr. Hög) fostersönner
Jens Pedersen 24
Anders Jensen föd i Bergen 13
fattig Bestaar i Skyld og gield InderboeVig Morten Knudsen 53 Jacob Mortensen 21
fattig KircheVig Elias Ingebrichtsen 46 Ingebricht Eliassen 8 fostersönner
Poul Persen 12
Erich Jensen 10
hielper sig Nogenledis af sin Iord Örisfjord Ole Knudsen 65 Knud Olsen 5 Niels Nielsen 21
Simen Olsen 3
Anders Olsen 2
YtterboeVig Poul Persen 61 Peder Poulsen 12 Ole Christophersen 18
Sand Ole Erichsens Enche Jacob Olsen 20
Fransz Pedersen 41 Stifsön Niels Pedersen 3
Vogsöe Christopher Ifuersen 39 Ifuer Christophersen 1
Anders Christophersen 3
af slette Vilkor allesammen Sandnes med Puskevig Ole Rasmussen 69
Tier Vigen Ingebricht Jörgensen 74
Ole Kielssen 34 Jens Olsen 2
Schulfiorden Jon Sörensen 66
Svend Rynilssen 53
Elias Christophersen 58
Helie Einersen 39 Lars Heliesen 6
Denne find hielper sig Nogenlunde og er Credit: fra Bergen Bjørnslet Anders Jonsen find 44 Ole Andersen 11
Gunder Andersen 9
Ole Jonsen find 40 Lars Olsen 4
Jon Olsen 1
Lige som nest forrige Eckernes og FiecherVig Niels Henrichsen find 67
Henrich Nielsen find 30 Niels Henrichsen 2
Lyfiorden Lars Aanitsen find 60
hielper sig nogenlunde af sin jord med Nogen Credit fra Bergen Strømmen med Strømfjord Kiel Torlufsen 62 Christopher Kielsen 12 Jacob Eidesen 28
Lars Kielsen 10 Jon Vilchensen 25
Simen Kielsen 3 Efurt Erlandsen 24
Torluf Kielsen 6 Henrich Erlandsen 20
Ringere Vilkor end neszt forige Ole Pedersen 36 Jens Olsen 5 Ole Olsen 1
LigLedisz slet tilstand. Bentsjord Henning Erichsen 32 Erich Henningsen 1
Trundhiems-
borger Bruger i Iorden til sin Creatur
Hans Jonsen, Kil 34
Fattige skyldfolch Brochskar Isach Andersen 68
Niels Johansen 62
Enchen Berete Niels Larsen 10
Peder Larsen 6
Andsnes Mogens Nielsen 63 stifsön Ole Olsen 24 fostersön Peder Hansen 19
Niels Pedersen 41 Christopher Nielsen 9
Niels Nielsen 6
Erich Nielsen 1
Furöen Christen Christensen 42 Erich Christensen 5 fostersön Henning Erichsen 13
Christen Christensen 3
Edies Christensen 1
Tilstanden Ringe Noch Bachejord Rynilsz Jörgensen 72 Mogens Persen fra Bergen 18
fostersön Andersz Olsen 16
Niels Rynilsen 42 Rasmusz Nielsen 14
Hansz Nielsen 4
Henrich Rynilsen 24
Enchen Dorete Søren Christophersen 16
Dissze 2de hafr sin ophold fra Bergen Sør Miele Jon Hansen 49 Peder Jonsen 6
Torlef Erichsen 66 Ole Torlefsen 26
Erich Torlefsen 23
Hans Torlefsen 18
Anders Torlefsen 12
Vilkorne slette Debitorer her i Landet Vengsøen Jensz Erichsen 58 Fransz Sörensen 7
Tore Sörensen 4
Ingebrit Anderssen 60
Nor Miele Peder Edieszen 34 Niels Pedersen 1 Ole Edieszen 20
Ole Erichsen 68
enchen Marete Tore Jensen 6
Sommersæde Fransz Larsen 38 Jacob Larsen 20
LögVigen Jörgen Persen 48 Per Jörgensen 2
Anders Jörgensen 2
öde Tromvigen öde for folch
Lige som nest forige Same gaard LögVigen Larsz Samuelsen 43 Christen Larsen 7
Samuel Larsen 7
fattige gieldbundne folch Grøtfiorden Enchen Anne fostersøner
Jörgen Christensen 23
Jacob Ifuersen 13
Johan Efuertsen 66 Efurt Johansen 16 Christen Ifuersen 22

Her Effter Specificeris Huuszmend og derisz
familie som i Tromsöe Sogn findisz saa som forst
Udj Helgöe Tingsted:

Tönsnes Andersz Johansen 66
TönsVigen Henrich Sörensen 38
Udarmede Eere alle disze Kalleslet Torluf er Vanföer 38
Selnes Johan Ottesen 30
Tromsöen Enchen Karen Erich Jonsen 18
Ole Nielsen 65 Ole Olsen 16
Jensz Olszen 34
Sör Langnes Jon Olszen Tömermand 46
Schydenelv Nielsz Andersen 68
Stor KaarVigen Nielsz Andersen 68
Erich Jonszen 65 Tore Erichszen 6
I Lige Tilstand som nest forrige, dog Arne Ifuersens Vilkor den Beste Nor KaarVigen Haldor Torsen vanhelsen 41
Nipöen Arne Ifuerszen 68 Hansz Arnesen 12
Juliusz Arnesen 8
Christopher Arnesen 6
Hans Siursen 68
EngVigen Lars Andersen 28 Stephen Larsen 1
Mosvigen Michel Erichsen 65 Tron Michelsen 12
Stephan Michelsen 4
At dette Effter Hansz Kongl. Mayst. Allernaadigste Befalning er et Riktigt Mandtal ofr. aldt det Mandskab som i Tromsöe sogn og Menighed efter de derom ærlangende VnderRetninger, er og findesz det Testerer:
Tromsöe Proustegr.
d. 20. April Ao 1702
Oluf Odenszen, Pastor loci
(L.S.)
Jörgen Jörgensen
Aarhus
(L.S.)
S. P. Bogöe
(L.S.)
Endog findes Effterskrefne I Hillesöe Tingsted Som Hörer Til Hillesöe Menighed og Kirche Nemblig:-

Slette Vilkor Hillisöen Enchen Grete Erichsdatter fosterdreng Lars Christensen 13
Hielper sig Nogenledisz Sommeröen Ole Olsen 32 Fosterdreng Andersz Siursen föd i Trundhiem 14
Tusöen Jon Hanszen 47 Peder Hansen
Tusöen Jon Hanszen (Lenszmand) 47 Peder Hansen 45
Andersz Jensen 33
Petter Pedersen fra Bergen 28
Poul Eidieszen 24
fosterdreng Tore Jansen 13
Har Lid stor söeskade dog hielper sig Nogenledisz vel Med Credit fra Bergen og holder Jeghtefahr til Landssensz Beste Ole Hanszen 46 Hansz Olsen 4 1/2 Ole Jonsen fra Trundheim 30
Larsz Olsen 36
Peder Olszen 32
Knud Rasmuszen 28
fosterdreng Poul Janszen 13
Hielper sig temmelig Haaeöen Jan Olsen 65
Udarmet Biörnöen Bendigt Hansen 58 Jan Bendigtsen 18
Hans Bendigtsen 22
Diszis tilstand er slet Jens Andersen 38 fosterdreng Anders Olsen fra Bergen 13
Samme gaard Biörnöen Einer Olszen 46 Ole Einerszen 8
Vilkorne Ringe for dissze 2 dig hafr derisz Vnder-
holdning fra Bergen
Rösholmen Hans Andersen 56 Anders Hansen 18
Jens Mogensen 29 Taral Biörnsen fra Trundhiem 18
fosterdreng Peder Tomeszen og fra Trundhiem 15
af slet og Ringe tilstand er i stor skyld og gield her Nord Setsöen Peder Rasmuszen 46 Stifsönner
Jensz Jensen 18
Gunder Jensen 14
Egen Sön
Rasmusz Persen 10
öde Hertsöen öde for folch
Skamtind öde for folch
RechVigen og öde for folch
Ringe Efne Debitor af Nordland Ersfiorden Jon Palleszen 36 Hansz Palleszen 26
fostersön Peder Efuertsen
Nylig til Iorden komen hans Vilkor er Ringe Krogskar Ole Bendigtsen 30
öde Angstören öde for folch
Giödsöen og öde for folch
Er en Velbeholden Mand og har Bergens Seyling med Nogen Handel Vadstrand Haldor Nielsen 36 Stifsönner Michel Brøndelsen 30
Jensz Jensen 13 Hans Melcherszen 32
Jensz Jensen 9 fosterdreng Nielsz Andersen fra Trundhiem 19
Egen Sön
Hansz Haldorsen 4
Staar sig nogenlunde henter sin Vnder-
holdning fra Bergen
Hansz Samuelsen 55 Samuel Hansen 15 fosterdreng Sören Andersen 25
Torluf Hansen 10
Hansz Hansen 4 1/2
af meget Slet og ringe tilstand og Efne Older Vigen Ole Torlufsen 70 Torluf Olszen 34
Kiel Olszen 20
Peder Olszen er Spedalsk 23
Vsel og arm tilstand Bougen Peder Erichsen find 42 Erich Pedersen 9
hielper sig Nogenledisz med daglig Vdroere Sandnes med Bratfield Jörgen Palleszen 39
Vilkorne er ringe Noch. Debitor af Bergen Storslet Elias Torlufsen 50 Jon Eliasen 12
Slet og Ren Vilkor i stor Vitløftighed Öyesten Andersz Nielsen 55 Stifsön fostersön
Jacob Melchersen 26 Ole Jensen 9
Egne Søner
Hansz Andersen 6
Nielsz Andersen 3 1/2
Mestendeel forarmet Jon Raszmusen 64
Slette Vilkor maa hafue sin Vnder-
holdning her Nord
Brensholmen Christen Eliasen 58 Eliasz Christensen 17
Morten Christensen 14
Nylig til gaarden komen huisz Vilkor derfor er Ringe Edöen Peder Störchersen 33
Husmænd i Hillisöe Menighed:-
dissze 3de husmend Lefuer i Armelig tilstand Hillisöen Ole Elingsen 38 Peder Olsen 4 Petter Persen 16
Öyesten Ole Jacobsen 30
Tusöen Jon Jenszen 32
En Kröbling og fare om og betler sit Bröd Sandnes Ole Larsen 48 Erland Olsen 3

Foreskrefne Mandtal Effter Kongl. Maysts Allernaadigste Befalning Tiktig at Vehre forfattet ofr. Aldt det Mandskab som I Hillisöe Sogn og Meenighed er og findesz.

dett Test:

LendVigen d.2 Maij
Ao 1702
Paa min AErverdig K. gamle Svage faders Vegne testerer ieg Ecclesiases til Mæfiords Menighed.
Jos Christensen Roldt
(L.S.)
Jörgen Jörgensen
Aarhus
(L.S.)
S.P. Bogöe
(L.S.)
Saaledisz Riktig Vdj Aldt at Vehre forfattet Testerer Kongl. Maysts foged Jörgen Jörgensen aarhuusz Sorenskrifueren Söfren Pedersen Bogöe Med Vndertrycte Zignetter Anno et die ut Supra.
Jörgen Jörgensen
Aarhus
(L.S.)
S.P. Bogöe
(L.S.)