Nyheter från bostadsområdet Sädesbingen på Kronogården i Trollhättan
Om Sädesposten

En sida med små och stora nyheter från bostadsområdet Sädesbingen på Kronogården i Trollhättan.

Ursprungligen fanns det en liknande sida under regi av Lokala Hyresgästföreningen på Sädesbingen. Sommaren 2007 va dom tyvärr tvungen att stänga sidan, då Hyresgästföreningens nya policy inte längre tillåter webbsidor i föreningens regi som inte ligger på deras centrala server.

Sädesbingens lokala Hyresgästförening såg inte en flytt till den centrala servern som något alternativ, och valde i stället att lägga ner sin hemsida. Många, både i och utanför föreningen tyckte detta va synd, men när dom av förbundet anställda webbnissarna fick bestämma spelreglerna, så sopades det lokala initiativet bort och väck. I motsats til forbundets alternativ, så va det en väl fungerande sida, helt i tråd med Hyresgästföreningens grafiska profil, som också såg bra ut. Sådant kan man jo inte akseptera?

Många tyckte det va trist, och frågade efter det gamla fotoarkivet, som jo va en fin illastration på den kultur som under åren har utveklats på Sädesbingen.

Under privat regi har nu denna sidan uppstått som ett alternativ til föreningens tidigare hemsida. Med tiden är det meningen att hela det gamla fotoarkivet ska flyttas över hit, så at inte allt blev förlorad när föreningens sida försvann. Hoppas det kan vara till glädje för någon.

Ansvarig redaktör:
Per Inge Nilsen